Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
11

Apostolii mincinoși

111O, aș vrea să‐mi îngăduiți puțină nebunie

11.1
Vers. 16. Cap. 5.13.

Ci îngăduiți‐mi în adevăr! 2Căci sunt gelos de voi
11.2
Gal. 4.17,18
cu o gelozie a lui Dumnezeu, căci v‐am
11.2
Osea 2.19,201 Cor. 4.15
logodit cu un singur bărbat, ca să înfățișez
11.2
Col. 1.28
lui Hristos o fecioară curată
11.2
Lev. 21.13
. 3Mă tem însă ca nu cumva, după cum șarpele
11.3
Gen. 3.4In. 8.44
a amăgit pe Eva prin viclenia lui, gândurile voastre să fie stricate
11.3
Ef. 6.24Col. 2.4,8,181 Tim. 1.3
4.1Evr. 13.92 Pet. 3.17
de la neîmpărțirea și curățenia către Hristos. 4Căci negreșit dacă cel ce vine propovăduiește un alt Isus, pe care noi nu l‐am propovăduit, sau dacă primiți un altfel de duh, pe care nu l‐ați primit, sau o altfel de evanghelie
11.4
Gal. 1.7,8
, pe care n‐ați primit‐o, l‐ați îngădui bine. 5Căci socotesc că în
11.5
1 Cor. 15.10Gal. 2.6
nimic nu sunt în urma celor mai de frunte apostoli. 6Dar deși sunt
11.6
1 Cor. 1.17
2.1,13
neînvățat în cuvânt, nu însă în
11.6
Ef. 3.4
cunoștință, ci în orice noi am arătat aceasta în toate
11.6
Cap. 4.2;
5.11
12.12
față de voi. 7Sau am făcut un păcat că am vestit în dar evanghelia lui Dumnezeu, smerindu‐mă pe mine însumi
11.7
Fapte. 18.31 Cor. 9.6,12
ca voi să fiți înălțați? 8Am prădat alte biserici luând plată de la ele ca să vă pot sluji vouă, 9și când am fost de față la voi și am avut lipsă, n‐am
11.9
Fapte. 20.331 Tes. 2.92 Tes. 3.8,9
fost sarcină nimănui. Căci frații
11.9
Fil. 4.10,15,16
care au venit din Macedonia au umplut măsura lipsurilor mele și în orice m‐am păzit pe mine însumi ca să
11.9
Cap. 12.14, 16.

nu vă cad greu și mă voi păzi. 10Adevărul lui Hristos este în
11.10
Rom. 9.1
mine, lăudarea aceasta
11.10
1 Cor. 9.15
nu‐mi va fi îngrădită în ținuturile Ahaiei! 11Pentru ce
11.11
Cap. 6.11;
7.3
12.15
?… Pentru că nu vă iubesc?… Știe Dumnezeu. 12Dar ceea ce fac, voi face, ca
11.12
1 Cor. 9.12
să tai prilejul celor ce voiesc prilej ca în ceea ce se laudă ei să fie aflați ca și noi. 13Căci unii ca aceștia sunt
11.13
Fapte. 15.24Rom. 16.18Gal. 1.7
6.12Fil. 1.152 Pet. 2.11 In. 4.1Ap. 2.2
apostoli mincinoși, lucrători
11.13
Cap. 2.17.
Fil. 3.2Tit 1.10,11
vicleni, luând chip de apostoli ai lui Hristos. 14Și nu este de mirare, căci însuși Satana ia chip de înger
11.14
Gal. 1.8
al luminii. 15Nu este deci mare lucru dacă și slujitorii
11.15
Cap. 3.9.

lui iau chip de slujitori ai dreptății, al căror
11.15
Fil. 3.19
sfârșit va fi după faptele lor.

Necazurile apostolului

16Iarăși

11.16
Vers. 1. Cap. 12.6, 11.

zic, să nu creadă cineva că sunt nebun; iar dacă nu, primiți‐mă și ca pe un nebun, ca să mă laud și eu cât de puțin. 17Ceea ce vorbesc, nu
11.17
1 Cor. 7.6,12
vorbesc după Domnul, ci ca din nebunie în
11.17
Cap. 9.4.

această încredere a lăudării. 18Deoarece
11.18
Fil. 3.3,4
mulți se laudă potrivit cărnii, mă voi lăuda și eu. 19Căci voi îngăduiți bucuros pe nebuni, voi
11.19
1 Cor. 4.10
care sunteți cuminți. 20Căci
11.20
Gal. 2.4
4.9
îngăduiți dacă vă robește cineva cu sila, dacă vă roade cineva, dacă vă ia banii cineva, dacă se poartă cineva mândru, dacă vă lovește cineva în față. 21O spun ca o necinste, ca și cum am
11.21
Cap. 10.10.

fi fost slabi! Dar în ce
11.21
Fil. 3.4
ar îndrăzni cineva (vorbesc în nebunie), îndrăznesc și eu. 22Sunt ei evrei? Și eu. Sunt ei israeliți? Și eu. Sunt ei sămânță a lui Avraam? Și
11.22
Fapte. 22.3Rom. 1.11Fil. 3.5
eu. 23Sunt ei slujitori ai lui Hristos? (Vorbesc ca un om ieșit din minți:) eu și mai mult! În osteneli
11.23
1 Cor. 15.10
, mai mult, în temnițe, peste măsuri, în bătăi
11.23
Fapte. 9.16
20.23
21.11
, peste măsuri, în morți
11.23
1 Cor. 15.30‐324.11
6.9
de multe ori. 24De la iudei de cinci ori am căpătat patruzeci
11.24
Deut. 25.3
de lovituri fără una, 25de trei ori am fost bătut
11.25
Fapte. 16.22
cu nuiele, o dată am fost împroșcat
11.25
Fapte. 14.19
cu pietre, de trei ori am suferit spargere
11.25
Fapte. 27.41
de vas, o noapte și o zi am fost în adâncul mării; 26în călătorii de multe ori, în primejdii de râuri, în primejdii de tâlhari, în
11.26
Fapte. 9.23
13.50
14.5
17.5
20.3
21.31
23.10,11
25.3
primejdii din partea neamului meu, în primejdii din partea Neamurilor, în
11.26
Fapte. 14.5
19.23
primejdii în cetate, în primejdii în pustietate, în primejdii în mare, în primejdii între frați mincinoși, 27în osteneală și muncă, în vegheri
11.27
Fapte. 20.31
de multe ori, în foame
11.27
1 Cor. 4.11
și sete, în postiri adeseori, în frig și goliciune. 28Pe lângă cele de afară este ceea ce apasă asupra mea în fiecare zi: grija
11.28
Fapte. 20.18Rom. 1.14
tuturor bisericilor. 29Cine
11.29
1 Cor. 8.13
9.22
este slab, și eu nu sunt slab? Cine este făcut să se poticnească, și eu nu ard? 30Dacă trebuie să mă laud, mă
11.30
Cap. 12.5, 9, 10.

voi lăuda cu cele ale slăbiciunii mele. 31Dumnezeu
11.31
Rom. 1‐9;
9.1Gal. 1.201 Tes. 2.5
și Tatăl Domnului Isus, care
11.31
Rom. 9.5
este binecuvântat în veci, știe că nu mint. 32În
11.32
Fapte. 9.24,25
Damasc căpetenia poporului împăratului Areta păzea cetatea damascenilor ca să mă prindă, 33și am fost lăsat în jos într‐un coș mare, printr‐o ferestruică, prin zid și am scăpat din mâinile lui.