Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
12

Descoperirile lui Pavel

121Trebuie să mă laud, măcar că nu este de folos; voi veni însă la vedenii și descoperiri ale Domnului. 2Știu pe un om în

12.2
Rom. 16.7Gal. 1.22
Hristos care acum patrusprezece ani a fost
12.2
Fapte. 22.17
răpit până la al treilea cer (dacă în trup nu știu, sau afară din trup nu știu, Dumnezeu știe). 3Și știu un astfel de om (dacă în trup sau fără trup nu știu, Dumnezeu știe), 4că a fost răpit în Rai
12.4
Lc. 23.43
și a auzit cuvinte de negrăit pe care nu este îngăduit omului să le vorbească. 5Cu unul ca acesta mă voi lăuda, dar
12.5
Cap. 11.30.
cu mine însumi nu mă voi lăuda decât numai în slăbiciunile mele. 6Căci dacă voi voi
12.6
Cap. 10.8;
să mă laud, nu voi fi nebun, căci voi spune adevărul; dar mă feresc, ca să nu mă socotească cineva mai presus de ceea ce mă vede că sunt sau aude de la mine. 7Și ca să nu mă înalț prea mult din pricina mărimii peste măsură a descoperirilor, mi s‐a dat un țepuș
12.7
Ezec. 28.24Gal. 4.13,14
în carne, un înger
12.7
Iov 2.7Lc. 13.16
al Satanei, ca să mă bată cu pumnii pentru ca să nu mă înalț prea mult. 8De trei
12.8
Deut. 3.23‐27Mat. 26.44
ori am rugat pe Domnul pentru aceasta, ca să‐l depărteze de la mine. 9Și el mi‐a zis: Harul meu îți este îndeajuns, căci puterea mea în slăbiciune se desăvârșește. Foarte bucuros deci mă
12.9
Cap. 11.30.
voi lăuda mai mult cu slăbiciunile mele, ca
12.9
1 Pet. 4.14
puterea lui Hristos să locuiască asupra mea. 10De aceea am plăcere
12.10
Rom. 5.3
în slăbiciuni, în înfruntări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos, căci
12.10
Cap. 13.4.
când sunt slab, atunci sunt tare.

Slujba lui Pavel

11M‐am făcut nebun

12.11
Cap. 11.1, 16, 17.
: voi m‐ați silit. Căci eu trebuia să fiu lăudat de voi: căci în nimic
12.11
Cap. 11.5.
n‐am fost în urma celor mai de frunte apostoli, deși nu sunt nimic
12.11
1 Cor. 3.7
15.8,9Ef. 3.8
. 12Negreșit, semnele
12.12
Rom. 15.18,191 Cor. 9.26.4
11.6
unui apostol au fost lucrate între voi în orice răbdare prin semne și minuni și puteri. 13Căci
12.13
1 Cor. 1.7
în ce ați fost mai prejos față de celelalte biserici, decât numai că eu
12.13
1 Cor. 9.12
însumi nu v‐am fost sarcină? Iertați‐mi nedreptatea aceasta.
12.13
Cap. 11.7.
14Iată
12.14
Cap. 13.1.
pentru a treia oară sunt gata să vin la voi și nu vă voi fi sarcină; căci nu
12.14
Fapte. 20.331 Cor. 4.14,15
caut ale voastre, ci pe voi. Căci nu
12.14
1 Cor. 4.14
copiii sunt datori să strângă pentru părinții lor, ci părinții pentru copiii lor. 15Eu însă foarte bucuros voi
12.15
Fil. 2.171 Tes. 2.8
cheltui și mă voi cheltui de tot pentru
12.15
In. 10.11Col. 1.242 Tim. 2.10
sufletele voastre. Dacă vă iubesc mai mult, sunt iubit oare mai puțin
12.15
Cap. 6.12, 13.
? 16Fie și așa, dar nu
12.16
Cap. 11.9.
v‐am împovărat eu însumi; ci fiind viclean, v‐am prins cu meșteșug viclean. 17Nu cumva
12.17
Cap. 7.2.
am tras câștig de la voi prin vreunul din cei pe care i‐am trimis la voi? 18Am
12.18
Cap. 8.6, 16, 22.
îndemnat pe Tit și am trimis împreună cu el pe
12.18
Cap. 8.18.
fratele: nu cumva Tit a tras câștig de la voi? N‐am umblat noi în același Duh? N‐am umblat noi pe aceleași urme? 19De mult
12.19
Cap. 5.12.
vi se pare că ne apărăm față de voi. Noi vorbim înaintea
12.19
Rom. 9.1
lui Dumnezeu în Hristos. Dar toate
12.19
1 Cor. 10.33
, iubiților, sunt pentru zidirea voastră. 20Căci mă tem ca nu cumva, după ce voi veni, să vă găsesc nu așa cum voiesc, și
12.20
1 Cor. 4.2113.2,10
să fiu găsit de voi așa cum nu voiți; ca nu cumva să fie ceartă, gelozie, mânie, dezbinări, vorbiri de rău, șoptiri, îngâmfări, turburări. 21Ca nu cumva după ce voi veni iarăși, să
12.21
Cap. 2.1, 4.
mă smerească Dumnezeul meu față de voi și să plâng pe mulți dintre cei ce
12.21
Cap. 13.2.
au păcătuit mai înainte și nu s‐au pocăit de necurățenia și curvia
12.21
1 Cor. 5.1
și destrăbălarea pe care le‐au făptuit.

13

Cele din urmă înștiințări

131A

13.1
Cap. 12.14.
treia oară vin acum la voi; pe spusa a doi
13.1
Num. 35.30Deut. 17.6
19.15Mat. 18.16In. 8.17Evr. 10.28
martori și a trei va fi statornicită orice vorbă. 2Am zis
13.2
Cap. 10.2.
mai înainte când eram de față a doua oară și zic mai dinainte
13.2
Cap. 12.21.
și acum, când nu sunt de față, celor ce au păcătuit și tuturor celorlalți, că dacă voi veni, nu
13.2
Cap. 1.23.
voi cruța. 3Fiindcă voi căutați o dovadă de Hristos care vorbește
13.3
Mat. 10.201 Cor. 5.4
în mine și care față de
13.3
1 Cor. 9.2
voi nu este slab, ci este puternic între voi: 4căci
13.4
Fil. 2.7,81 Pet. 3.8
a fost răstignit în slăbiciune, dar trăiește
13.4
Rom. 6.4
prin puterea lui Dumnezeu, căci și noi
13.4
Cap. 10.3, 4.
suntem slabi în el, dar vom trăi împreună cu el prin puterea lui Dumnezeu față de voi. 5Cercetați‐vă
13.5
1 Cor. 11.28
pe voi înșivă dacă sunteți în credință; cercați‐vă pe voi înșivă. Nu vă cunoașteți în ce vă privește pe voi înșivă că
13.5
Rom. 8.10Gal. 4.19
Isus Hristos este în voi? Afară numai dacă în adevăr sunteți dovediți netrebnici
13.5
1 Cor. 9.27
. 6Nădăjduiesc însă că veți cunoaște că noi nu suntem dovediți netrebnici. 7Și ne rugăm la Dumnezeu ca să nu faceți niciun rău; nu pentru ca să ne
13.7
Cap. 6.9.
arătăm noi dovediți buni, ci pentru ca voi să faceți ce este bine, iar noi să fim ca dovediți netrebnici. 8Căci nu putem face nimic împotriva adevărului, ci pentru adevăr. 9Căci ne bucurăm cănd
13.9
1 Cor. 4.1012.5,9,10
noi suntem slabi iar voi sunteți puternici; pentru aceasta ne și rugăm: desăvârșirea
13.9
1 Tes. 3.10
voastră. 10De aceea
13.10
1 Cor. 4.2110.2
12.20,21
, nefiind de față scriu acestea, ca dacă voi fi de față să
13.10
Tit 1.13
nu întrebuințez asprime, potrivit
13.10
Cap. 10.8.
puterii pe care mi‐a dat‐o Domnul spre zidire și nu spre surpare.

Urări de sănătate

11Încolo, fraților, bucurați‐vă

13.11
Rom. 12.16,18
15.51 Cor. 1.10Fil. 2.2
3.161 Pet. 3.8
, desăvârșiți‐vă; fiți mângâiați; gândiți aceeași, trăiți în
13.11
Rom. 15.33
pace, și Dumnezeul iubirii și al păcii va fi cu voi. 12Îmbrățișați‐vă
13.12
Rom. 16.161 Cor. 16.201 Tes. 5.261 Pet. 5.14
unii pe alții cu o sărutare sfântă. 13Vă îmbrățișează toți sfinții. 14Harul
13.14
Rom. 16.24
Domnului Isus Hristos și iubirea lui Dumnezeu și părtășia
13.14
Fil. 2.1
Sfântului Duh fie cu voi toți!