Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
4

Propovăduirea Evangheliei

41De aceea având această

4.1
Cap. 3.6.

slujbă, după cum am căpătat milă
4.1
1 Cor. 7.251 Tim. 1.13
, nu leșinăm. 2Ci am înlăturat de la noi cele rușinoase care se fac în ascuns, neumblând în viclenie, nici amestecând
4.2
Cap. 2.17.
1 Tes. 2.3,5
Cuvântul lui Dumnezeu, ci
4.2
Cap. 6.4, 7;
7.14
prin arătarea adevărului ne
4.2
Cap. 5.11.

facem cunoscuți pe noi înșine către orice cuget de oameni înaintea lui Dumnezeu. 3Și chiar dacă și evanghelia noastră este învălită
4.3
1 Cor. 1.182 Tes. 2.10
, este învălită în cei pierduți, 4în care
4.4
In. 12.31
14.30
16.11Ef. 6.12
dumnezeul
4.4
Is. 6.10In. 12.40
veacului acestuia a orbit gândurile necredincioșilor ca să nu vadă lumina
4.4
Cap. 3.8, 9, 11, 18. Vers. 6.

evangheliei slavei lui Hristos, care
4.4
In. 1.18
12.45
14.9Fil. 2.6Col. 1.15Evr. 1.3
este chipul lui Dumnezeu. 5Căci
4.5
1 Cor. 1.13,23
10.33
nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Hristos Isus ca Domn, iar pe noi
4.5
1 Cor. 9.19
înșine ca robii voștri pentru Isus. 6Fiindcă Dumnezeu, care
4.6
Gen. 1.3
a zis: Să strălucească lumina din întuneric! el este cel ce a
4.6
2 Pet. 1.19
strălucit în inimile noastre
4.6
Vers. 4.
1 Pet. 2.9
spre luminarea cunoașterii slavei lui Dumnezeu în fața lui Isus Hristos.

Greutățile slujbei

7Dar avem comoara aceasta în vase

4.7
Cap. 5.1.

de lut, pentru ca
4.7
1 Cor. 2.3
nespusa mărime a puterii să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. 8Suntem apăsați
4.8
Cap. 7.5.

în orice chip, dar nu strâmtorați; aduși în nedumerire, dar nu lipsiți de nădejde; 9prigoniți, dar nu părăsiți; aruncați jos
4.9
Ps. 37.24
, dar nu pierduți; 10totdeauna
4.10
1 Cor. 15.31Gal. 6.17Fil. 3.10
purtând în trupul nostru omorârea lui Isus, ca
4.10
Rom. 8.172 Tim. 2.11,121 Pet. 4.13
și viața lui Isus să fie arătată în trupul nostru. 11Căci noi cei vii pururea
4.11
Ps. 44.22Rom. 8.361 Cor. 15.31,49
suntem dați la moarte pentru Isus ca și viața lui Isus să fie arătată în carnea noastră cea muritoare. 12Astfel moartea
4.12
Cap. 13.9.

lucrează în noi, iar viața în voi. 13Și având același
4.13
Rom. 1.122 Pet. 1.1
duh de credința, după cum este scris: Am crezut
4.13
Ps. 116.10
, de aceea am vorbit! și noi credem, de aceea și vorbim; 14știind că cel ce
4.14
Rom. 8.111 Cor. 6.14
a sculat pe Domnul Isus ne va scula și pe noi cu Isus și ne va înfățișa împreună cu voi. 15Căci toate
4.15
1 Cor. 3.21Col. 1.242 Tim. 2.10
sunt pentru voi, ca harul
4.15
Cap. 1.11;
8.19
9.11,12
, fiind înmulțit prin mai mulți, să facă să prisosească mulțumirea spre slava lui Dumnezeu.

Pricinile de încredere

16De aceea nu leșinăm, ci și dacă omul nostru din afară se prăpădește, dar cel dinăuntru

4.16
Rom. 7.22Ef. 3.16Col. 3.101 Pet. 3.4
al nostru se înnoiește din zi în zi. 17Căci necazul nostru ușor
4.17
Mat. 5.12Rom. 8.181 Pet. 1.6
5.10
și de o clipă lucrează pentru noi într‐o măsură mai covârșitoare o greutate veșnică de slavă, 18în timp ce nu ne îndreptăm
4.18
Rom. 8.24Evr. 11.1
privirea la cele ce sunt văzute, ci la cele ce nu sunt văzute; căci cele văzute sunt trecătoare, dar cele nevăzute sunt veșnice.