Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
5

51Căci știm că dacă va fi desfăcută casa noastră pământească a cortului

5.1
Iov 4.191 Pet. 1.13,14
, avem în ceruri o clădire de la Dumnezeu, o casă nefăcută de mâini, veșnică. 2Căci în adevăr în acesta noi suspinăm
5.2
Rom. 8.23
, dorind să fim îmbrăcați pe deasupra cu locuința noastră cea din cer, 3dacă într‐adevăr fiind îmbrăcați
5.3
Ap. 3.18
16.15
nu vom fi găsiți goi. 4Căci în adevăr, ca unii care suntem în acest cort, suspinăm, fiind îngreunați, nu pentru că voim să fim dezbrăcați, ci să fim îmbrăcați
5.4
1 Cor. 15.53,54
pe deasupra, ca ce este muritor să fie înghițit de viață. 5Iar cel ce
5.5
Is. 29.23Ef. 2.10
ne‐a lucrat chiar pentru aceasta este Dumnezeu, care ne‐a
5.5
Rom. 8.23Ef. 1.14
4.30
dat arvuna Duhului, 6având deci îndrăzneală totdeauna și știind că în timp ce suntem acasă în acest trup, suntem departe de Domnul. 7(Căci umblăm
5.7
Rom. 8.24,251 Cor. 13.12Evr. 11.1
prin credință, nu prin vedere). 8Și avem îndrăzneală, zic, și ne place
5.8
Fil. 1.23
mai bine să fim departe de casă din trup și să fim acasă la Domnul. 9De aceea și căutăm, fie că suntem acasă, fie că suntem departe de casă, să‐i fim bineplăcuți. 10Căci
5.10
Mat. 25.31,32Rom. 14.10
noi toți trebuie să fim arătați înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, ca
5.10
Rom. 2.6Gal. 6.7Ef. 6.8Col. 3.24,25Ap. 22.12
fiecare să ia cu sine cele făcute prin trup, potrivit cu ce a făptuit: fie bine, fie rău.

Făptura cea nouă

11Cunoscând deci frica

5.11
Iov 31.23Evr. 10.31Iuda 23
de Domnul, înduplecăm pe oameni, dar lui Dumnezeu
5.11
Cap. 4.2.

îi suntem arătați; și nădăjduiesc că și în cugetele voastre. 12Nu
5.12
Cap. 3.1.

ne facem cunoscuți vouă iarăși pe noi înșine cine suntem, ci zicem acestea dându‐vă prilej de laudă
5.12
Cap. 1.14.

pentru noi, ca să aveți cu ce să răspundeți celor ce se laudă în înfățișare și nu în inimă. 13Căci dacă
5.13
Cap. 11.1, 16, 17;
12.6,11
ne‐am ieșit din fire, este pentru Dumnezeu, sau dacă suntem întregi la minte, suntem pentru voi. 14Căci iubirea lui Hristos ne strânge, întrucât am judecat aceasta, că unul a murit
5.14
Rom. 5.15
pentru toți; deci toți au murit. 15Și a murit pentru toți ca
5.15
Rom. 6.11,12
14.7,81 Cor. 6.19Gal. 2.201 Tes. 5.101 Pet. 4.2
cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel ce a murit și s‐a sculat pentru ei. 16Încât
5.16
Mat. 12.50In. 15.14Gal. 5.6Fil. 3.7,8Col. 3.11
noi de acum nu cunoaștem pe nimeni după carne și chiar dacă am cunoscut pe Hristos după carne, totuși acum
5.16
In. 6.63
nu‐l mai cunoaștem așa. 17Încât dacă este
5.17
Rom. 8.9
16.7Gal. 6.15
cineva în Hristos, este o zidire
5.17
Gal. 5.6
6.15
nouă; cele
5.17
Is. 43.18,19
65.17Ef. 2.15Ap. 21.5
vechi au trecut, iată toate s‐au făcut noi. 18Dar toate sunt de la Dumnezeu, care
5.18
Rom. 5.10Ef. 2.16Col. 1.201 In. 2.2
4.10
ne‐a împăcat cu sine prin Hristos și ne‐a dat slujba împăcării. 19Că adică Dumnezeu
5.19
Rom. 3.24,25
era în Hristos împăcând lumea cu sine, netrecându‐le în socoteală greșelile lor și punând în noi cuvântul împăcării. 20Suntem deci împuterniciți
5.20
Iov 33.23Mal. 2.7Ef. 6.20
pentru Hristos ca și cum
5.20
Cap. 6.1.

Dumnezeu ar îndemna prin noi: vă rugăm, pentru Hristos, împăcați‐vă cu Dumnezeu. 21Pe
5.21
Is. 53.6,9,12Gal. 3.131 Pet. 2.22,241 In. 3.5
cel ce n‐a cunoscut păcat, l‐a făcut păcat pentru noi, ca noi să ne facem dreptatea lui Dumnezeu în el
5.21
Rom. 1.17
5.19
10.3
.