Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
6

Râvna lui Pavel pentru slujba lui

61Și lucrând împreună cu el

6.1
1 Cor. 3.9
, vă
6.1
Cap. 5.20.

și îndemnăm, ca să
6.1
Evr. 12.15
nu fi primit harul lui Dumnezeu în zadar 2— căci el zice: La
6.2
Is. 49.8
vreme plăcută te‐am ascultat și într‐o zi de mântuire te‐am ajutat; iată, acum este vremea bineplăcută; iată, acum este ziua mântuirii — 3nedând
6.3
Rom. 14.131 Cor. 9.12
10.32
în nimic niciun prilej de poticnire, ca slujba noastră să nu fie defăimată; 4ci în orice chip făcându‐ne cunoscut pe noi înșine, ca slujitori
6.4
1 Cor. 4.1
ai lui Dumnezeu în multă răbdare, în necazuri, în nevoi, în strâmtorări, 5în
6.5
Cap. 11.23, etc.

bătăi, în temnițe, în tulburări, în osteneli, în vegheri, în posturi, 6prin curățenie, prin cunoștință, prin îndelungă răbdare, prin bunătate, prin Duhul Sfânt, prin iubire neprefăcută, 7prin
6.7
Cap. 4.2;
7.14
cuvântul adevărului, prin puterea
6.7
1 Cor. 2.4
lui Dumnezeu; prin armele
6.7
Cap. 10.1.
Ef. 6.11,132 Tim. 4.7
dreptății de la dreapta și de la stânga, 8prin slavă și înjosire, prin defăimare și laudă; ca amăgitori și totuși
6.8
Cap. 4.2;
5.11
11.6
iubitori de adevăr; 9ca necunoscuți și totuși cunoscuți bine; ca
6.9
1 Cor. 4.94.10,11
murind și iată trăim; ca
6.9
Ps. 118.18
pedepsiți și nu omorâți; 10ca întristați, dar totdeauna bucurându‐ne; ca săraci, dar îmbogățind pe mulți; ca neavând nimic și stăpânind toate.

Dragostea apostolului pentru ei

11Gura noastră este deschisă către voi, corintenilor, inima noastră este lărgită

6.11
Cap. 7.3.

. 12Voi nu sunteți la strâmtoare în noi, dar sunteți la strâmtoare în măruntaiele
6.12
Cap. 12.15.

voastre. 13Și ca răsplată dreaptă (vorbesc
6.13
1 Cor. 4.14
ca unor copii ai mei), lărgiți‐vă și voi.

Credincioșii și necredința

14Nu

6.14
Deut. 7.2,31 Cor. 5.9
7.39
trageți cu necredincioșii într‐un jug nepotrivit; căci ce
6.14
1 Sam. 5.2,31 Reg. 18.211 Cor. 10.21Ef. 5.7,11
însoțire are dreptatea cu fărădelegea? Sau ce părtășie are lumina cu întunericul? 15Și care este învoirea lui Hristos cu Belial, sau ce parte are un credincios cu un necredincios? 16Și ce potrivire are Templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi
6.16
1 Cor. 3.16
6.19Ef. 2.21,22Evr. 3.6
suntem Templul Dumnezeului celui viu, după cum a zis Dumnezeu: Voi
6.16
Ex. 29.45Lev. 26.12Ier. 31.33
32.38Ezec. 11.20
36.28
37.26Zah. 8.8
13.9
locui între ei și voi umbla între ei și eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. 17De aceea
6.17
Is. 52.11Ap. 18.4
ieșiți din mijlocul lor și fiți deosebiți, zice Domnul, și n‐atingeți nimic necurat; și eu vă voi primi la mine, 18și vă
6.18
Ier. 31.1,9Ap. 21.7
voi fi Tată, și voi îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul Cel Atotputernic.