Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
7

71Având deci

7.1
Cap. 6.17, 18.1 In. 3.3.

aceste făgăduințe, iubiților, să ne curățim pe noi înșine de orice întinăciune a cărnii și a duhului, desăvârșind sfințenia în frica de Dumnezeu.

Bucuria lui Pavel

2Faceți‐ne loc, n‐am nedreptățit pe

7.2
Fapte. 20.33
nimeni, n‐am stricat pe nimeni, n‐am înșelat pe nimeni; 3n‐o spun ca să vă ostenesc, căci
7.3
Cap. 6.11, 12.

am zis mai înainte că sunteți în inimile noastre spre a muri împreună și a trăi împreună. 4Am multă
7.4
Cap. 3.12.

îndrăzneală față de voi, am multă pricină de laudă pentru voi; sunt plin
7.4
1 Cor. 1.4
de mângâiere
7.4
Cap. 1.4.
Fil. 2.17Col. 1.24
, sunt covârșit de bucurie cu toată întristarea noastră. 5Căci și după ce am venit
7.5
Cap. 2.13.

în Macedonia, carnea noastră n‐a avut liniște, ci am
7.5
Cap. 4.8.

fost zdrobiți în orice chip: din
7.5
Deut. 32.25
afară erau lupte, dinăuntru erau temeri. 6Dar Dumnezeu
7.6
Cap. 1.4.

care mângâie pe cei smeriți ne‐a mângâiat prin venirea lui Tit. 7Și nu numai prin venirea
7.7
Cap. 2.13.

lui, ci și prin mângâierea cu care a fost mângâiat el la voi, când ne‐a spus dorul vostru, lăcrimarea voastră, bunăvoința voastră pentru mine, încât m‐am bucurat cu atât mai mult. 8Fiindcă
7.8
Cap. 2.4.

și dacă v‐am întristat în epistola mea, nu‐mi pare rău; deși mi‐a părut rău, căci văd că epistola aceea v‐a întristat, deși pentru puțină vreme. 9Acum mă bucur nu pentru că ați fost întristați
7.9
2 Sam. 12.13Mat. 26.75
, ci pentru că ați fost întristați spre pocăință; căci ați fost întristați după Dumnezeu, ca să nu fiți păgubiți cu nimic de noi. 10Căci întristarea după Dumnezeu lucrează pocăință spre mântuire de care nu‐ți pare rău; dar
7.10
Prov. 17.22
întristarea lumii lucrează moarte. 11Căci iată, chiar această întristare după Dumnezeu, ce sârguință a lucrat în voi, ce dezvinovățire, ce mâhnire, da, ce teamă, ce dorință, ce râvnă, ce răzbunare! În orice chip ați dovedit că voi înșivă sunteți curați în acea faptă. 12Astfel dar, și dacă v‐am scris, nu v‐am scris pentru cel ce a nedreptățit, nici pentru cel ce a fost nedreptățit, ci
7.12
Cap. 2.4.

ca râvna voastră pentru noi să fie învederată la voi înaintea lui Dumnezeu. 13De aceea am fost mângâiați. Dar pe lângă mângâierea noastră ne‐am bucurat peste măsură mai mult de bucuria lui Tit, pentru că duhul lui a
7.13
Rom. 15.32
fost ușurat de voi toți. 14Pentru că dacă m‐am lăudat lui cu ceva pentru voi, n‐am fost dat de rușine; ci după cum v‐am vorbit toate în adevăr, astfel și lăudarea noastră înaintea lui Tit s‐a aflat că e adevăr. 15Și măruntaiele lui sunt mai cu prisosință pentru voi, când își aduce aminte de ascultarea
7.15
Cap. 2.9.
Fil. 2.12
voastră a tuturor, cum l‐ați primit cu frică și tremur. 16Mă bucur că în
7.16
2 Tes. 3.4
orice privință pot să mă încred în voi.