Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
9

Răsplata dărniciei creștine

91Căci despre slujba

9.1
Fapte. 11.291 Cor. 16.1Gal. 2.10
către sfinți îmi este de prisos să vă scriu; 2căci știu bunăvoința
9.2
Cap. 8.19.

voastră cu
9.2
Cap. 8.24.

care mă laud pentru voi la macedoneni, că Ahaia
9.2
Cap. 8.10.

este gata de acum un an, și râvna voastră a stârnit pe mai mulți dintre ei. 3Dar am
9.3
Cap. 8.6, 17, 18, 22.

trimis pe frați ca lauda noastră pentru voi să nu fie zădărnicită în partea aceasta; ca după cum ziceam, să fiți gata, 4ca nu cumva, când vor veni cu mine macedonenii și vă vor găsi negata, să fim dați de rușine noi, (ca să nu zicem voi) în această încredere. 5Am socotit deci de neapărată trebuință să îndemn pe frați ca să vină mai înainte la voi și să pregătească mai înainte binecuvântarea voastră făgăduită mai dinainte, ca aceasta să fie gata ca o binecuvântare, nu ca o zgârcenie. 6Dar
9.6
Prov. 11.24
19
22.9Gal. 6.7,9
zic aceasta: Cine seamănă cu cruțare va și secera cu cruțare; și cine seamănă cu binecuvântări va și secera cu binecuvântări. 7Fiecare să facă după cum s‐a hotărât în inima sa, nu
9.7
Deut. 15.7
cu părere de rău sau de silă; căci Dumnezeu
9.7
Ex. 25.2
35.5Prov. 11.25Rom. 12.8
iubește pe cel ce dă voios. 8Și Dumnezeu este
9.8
Prov. 11.24,25
28.27Fil. 4.19
puternic ca să facă să prisosească orice har spre voi, pentru ca având totdeauna toată îndestularea în orice, să prisosiți în orice lucru bun, 9după cum este scris: A risipit
9.9
Ps. 112.9
, a dat celor nevoiași, dreptatea lui rămâne în veac. 10Și cel ce face
9.10
Is. 55.10
rost de sămânță semănătorului și pâine pentru mâncare, va face rost și va înmulți sămânța voastră pentru semănat și va face să crească roadele dreptății
9.10
Osea 10.12Mat. 6.1
voastre; 11fiind îmbogățiți în orice pentru orice dărnicie, care
9.11
Cap. 1.11;
4.15
lucrează prin noi mulțumire lui Dumnezeu. 12Căci slujirea acestei slujbe nu numai că umple
9.12
Cap. 8.14.

de tot lipsurile sfinților, dar și prisosește prin multe mulțumiri către Dumnezeu. 13Căci prin dovada slujirii acesteia pe care o au, ei slăvesc
9.13
Mat. 5.16
pe Dumnezeu pentru ascultarea pe care o mărturisiți față de evanghelia lui Hristos și pentru dărnicia darurilor voastre
9.13
Evr. 13.16
către ei și către toți. 14Și prin cererile lor pentru voi, au o iubire aprinsă pentru voi din pricina harului
9.14
Cap. 8.1.

lui Dumnezeu, care este peste măsură asupra voastră. 15Mulțumită fie lui Dumnezeu pentru
9.15
Iac. 1.17
darul lui de nespus.