Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
1

Urare

11Presbiterul către aleasa doamnă și către copiii ei, pe

1.1
Vers. 3.
1 In. 3.18
3In. 1
care‐i iubesc în adevăr și nu numai eu, ci și toți cei ce cunosc adevărul
1.1
In. 8.32Gal. 2.5,14
3.1
5.7Col. 1.52 Tes. 2.131 Tim. 2.4Evr. 10.26
, 2pentru adevărul care rămâne în noi și va fi cu noi în veac. 3Cu voi va fi
1.3
1 Tim. 1.2
har, milă, pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Isus Hristos, Fiul Tatălui, în adevăr
1.3
Vers. 1.

și în iubire.

Dragostea frățească

4M‐am bucurat foarte mult că am aflat dintre copiii tăi umblând

1.4
3In. 3
în adevăr, după cum am primit poruncă de la Tatăl. 5Și acum, rogu‐te, doamnă, nu
1.5
1 In. 2.7,8
3.11
ca și cum ți‐aș scrie o poruncă nouă, ci cea pe care am avut‐o de la început, ca să
1.5
In. 13.34
15.12Ef. 5.21 Pet. 4.81 In. 3.23
ne iubim unii pe alții. 6Și aceasta este
1.6
In. 14.15,21
15.10In. 2.5
5.3
iubirea, ca să umblăm potrivit cu poruncile lui. Aceasta este porunca, după cum
1.6
In. 2.24
ați auzit‐o de la început, ca să umblați în ea.

Învățătorii mincinoși

7Pentru că mulți

1.7
1 In. 4.1
amăgitori au ieșit în lume, care
1.7
1 In. 4.2,3
nu mărturisesc pe Isus Hristos venind în carne. Acesta
1.7
1 In. 2.22
4.3
este amăgitorul și antihristul. 8Luați seama
1.8
Mc. 13.9
la voi înșivă ca să
1.8
Gal. 3.4Evr. 10.32,35
nu pierdeți cele ce ați lucrat, ci să primiți o răsplată deplină. 9Oricine
1.9
1 In. 2.23
care trece înainte și nu rămâne în învățătura lui Hristos, n‐are pe Dumnezeu; cine rămâne în învățătură, acesta are și pe Tatăl și pe Fiul. 10Dacă vine cineva la voi și n‐aduce învățătura aceasta, nu‐l primiți în casă și nu‐i
1.10
Rom. 16.171 Cor. 5.11
16.22Gal. 1.8,92 Tim. 3.5Tit 3.10
ziceți: Bun venit. 11Căci cine‐i zice: Bun venit, se face părtaș cu lucrurile lui cele rele. 12Având multe
1.12
3 In. 13
să vă scriu, n‐am voit să le scriu pe hârtie și cu cerneală, ci nădăjduiesc să vin la voi și să vorbesc gură către gură, ca
1.12
In. 17.131 In. 1.4
bucuria noastră să fie împlinită. 13Te
1.13
1 Pet. 5.13
îmbrățișează copiii surorii tale alese.