Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
1

Boala lui Ahazia și moartea lui

11Și după moartea lui Ahab, Moab

1.1
Cap. 3.5.

s‐a răsculat
1.1
2 Sam. 8.2
împotriva lui Israel. 2Și Ahazia a căzut printre îngrădirile din odaia lui de sus care era în Samaria și s‐a îmbolnăvit și a trimis soli, zicându‐le: Duceți‐vă, întrebați pe Baal‐Zebub, dumnezeul Ecronului
1.2
1 Sam. 5.10
, dacă mă voi ridica din boala aceasta. 3Și îngerul Domnului a zis lui Ilie, Tișbitul: Scoală‐te, suie‐te spre întâmpinarea solilor împăratului Samariei și zi‐le: Oare pentru că nu este Dumnezeu în Israel mergeți să întrebați pe Baal‐Zebub, dumnezeul Ecronului? 4Pentru aceea așa zice Domnul: Nu te vei pogorî din patul în care te‐ai suit ci vei muri negreșit. Și Ilie a plecat. 5Și solii s‐au întors la el și el le‐a zis: De ce v‐ați întors? 6Și ei i‐au zis: Un om s‐a suit spre întâmpinarea noastră și ne‐a zis: Mergeți, întoarceți‐vă la împăratul care v‐a trimis și ziceți‐i: Așa zice Domnul: Oare pentru că nu este Dumnezeu în Israel trimiți să întrebe pe Baal‐Zebub, dumnezeul Ecronului? Deci nu te vei pogorî din patul în care te‐ai suit ci vei muri negreșit. 7Și el le‐a zis: Ce fel de om era cel care s‐a suit spre întâmpinarea voastră și v‐a spus cuvintele acestea? 8Și ei i‐au zis: Un om păros
1.8
Zah. 13.4Mat. 3.4
și încins la coapse cu un brâu de piele. Și el a zis: Este Ilie Tișbitul. 9Și a trimis la el pe un mai mare peste cincizeci, cu cei cincizeci ai săi. Și s‐a suit la el și iată ședea pe vârful muntelui. Și i‐a zis: Om al lui Dumnezeu, împăratul a zis: Pogoară‐te. 10Și Ilie a răspuns și a zis mai marelui peste cincizeci: Dacă sunt un om al lui Dumnezeu, să se pogoare
1.10
Lc. 9.54
foc din ceruri și să te mistuie pe tine și pe cei cincizeci ai tăi. Și s‐a pogorât foc din ceruri și l‐a mistuit pe el și pe cei cincizeci ai lui. 11Și iarăși a trimis Ahazia la el pe alt mai mare peste cincizeci cu cei cincizeci ai săi. Și el a vorbit și i‐a zis: Om al lui Dumnezeu, așa zice împăratul: grăbește să te pogori. 12Și Ilie a răspuns și i‐a zis: Dacă sunt un om al lui Dumnezeu, să se pogoare foc din ceruri și să te mistuie pe tine și pe cei cincizeci ai tăi. Și s‐a pogorât foc de la Dumnezeu din ceruri și l‐a mistuit pe el și pe cei cincizeci ai lui. 13Și a trimis iarăși pe un mai mare peste a treia ceată de cincizeci cu cei cincizeci ai săi. Și al treilea mai mare peste cincizeci s‐a suit și a venit și a îngenunchiat înaintea lui Ilie, l‐a rugat, și i‐a zis: Om al lui Dumnezeu, să aibă preț
1.13
1 Sam. 26.21Ps. 72.14
, te rog, înaintea ochilor tăi sufletul meu și sufletul acestor cincizeci slujitori ai tăi. 14Iată, s‐a pogorât foc din ceruri și a mistuit pe cei doi mai mari dintâi peste cincizeci și pe cincizecile lor și acum să aibă preț sufletul meu înaintea ochilor tăi. 15Și îngerul Domnului a zis lui Ilie: Pogoară‐te cu el, nu te teme de el. Și s‐a sculat și s‐a pogorât cu el la împărat. 16Și i‐a zis: Așa zice Domnul: Fiindcă ai trimis soli să întrebe pe Baal‐Zebub, dumnezeul Ecronului, (oare pentru că nu este Dumnezeu în Israel?) ca să întrebi cuvântul lui, pentru aceasta nu te vei pogorî din patul în care te‐ai suit ci vei muri negreșit. 17Și el a murit după cuvântul Domnului pe care i‐l vorbise Ilie. Și în locul său a domnit Ioram, în al doilea an al lui Ioram, fiul lui Iosafat, împăratul lui Iuda, căci el n‐avea fiu. 18Și celelalte fapte ale lui Ahazia, ce a făcut, oare nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților lui Israel?