Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
11

Uneltirea Ataliei

111Și Atalia

11.1
2 Cron. 22.10
, mama
11.1
Cap. 8.26.

lui Ahazia, a văzut că fiul ei murise și s‐a sculat și a pierdut toată sămânța împărătească. 2Dar Ioșeba, fata împăratului Ioram, sora lui Ahazia, a luat pe Ioas, fiul lui Ahazia, și l‐a furat din mijlocul fiilor împăratului, care au fost omorâți, și l‐a pus pe el și pe doica sa în odaia paturilor; l‐au ascuns de Atalia și n‐a fost omorât. 3Și el a fost ascuns șase ani cu ea în casa Domnului. Și peste țară a domnit Atalia.

Ioas uns împărat

4Și în anul

11.4
2 Cron. 23.1
al șaptelea Iehoiada a trimis și a luat pe mai marii peste o sută ai cariților și ai alergătorilor și i‐a adus la sine în casa Domnului și a făcut legământ cu ei și i‐a pus să jure în casa Domnului și le‐a arătat pe fiul împăratului. 5Și le‐a poruncit zicând: Acesta este lucrul pe care‐l veți face: o treime din voi care veți veni în ziua sabatului
11.5
1 Cron. 9.25
, veți păzi straja casei împărătești. 6Și o treime va fi la poarta Sur și o treime la poarta dinapoia alergătorilor, și veți păzi straja casei spre apărare. 7Și cele două cete dintre voi, toți cei ce ies în ziua sabatului, vor păzi straja casei Domnului lângă împărat. 8Și veți înconjura pe împărat de jur împrejur, fiecare cu armele sale în mână și cel ce va intra în șiruri să fie omorât; și veți fi cu împăratul când va ieși și când va intra. 9Și mai marii
11.9
2 Cron. 23.8
peste o sută au făcut după toate cele ce le‐a poruncit Iehoiada, preotul. Și au luat fiecare pe oamenii săi pe cei ce aveau să intre în ziua sabatului cu cei ce ieșeau în ziua sabatului și au venit la Iehoiada, preotul. 10Și preotul a dat mai marilor peste sute sulițele și scuturile împăratului David care erau în casa Domnului. 11Și alergătorii au stătut fiecare cu armele sale în mână împrejurul împăratului, de la latura dreaptă a casei până la latura stângă spre altar și spre casă. 12Și a scos pe fiul împăratului și i‐a pus cununa și i‐a dat mărturia și l‐au făcut împărat și l‐au uns și au bătut din palme și au zis: Trăiască
11.12
1 Sam. 10.24
împăratul! 13Și Atalia a auzit
11.13
2 Cron. 23.12
glasul alergătorilor și poporului și a venit la popor în casa Domnului. 14Și s‐a uitat și iată împăratul stătea lângă stâlp
11.14
Cap. 23.3.
2 Cron. 34.31
după datină și mai marii și trâmbițașii lângă împărat și tot poporul țării se bucura și sufla din trâmbiță. Și Atalia și‐a sfâșiat hainele și a strigat: Vânzare, vânzare! 15Și Iehoiada, preotul, a poruncit mai marilor peste sute care erau puși peste oaste și le‐a zis: Scoateți‐o din șiruri și ucideți cu sabia pe cine o va urma. Căci preotul a zis să n‐o ucidă înăuntrul casei Domnului. 16Și i‐au făcut loc și ea s‐a dus pe calea pe care intrau caii la casa împăratului și acolo a fost ucisă. 17Și Iehoiada
11.17
2 Cron. 23.16
a făcut un legământ între Domnul și împărat și popor, că vor fi poporul Domnului; și între împărat
11.17
2 Sam. 5.3
și popor. 18Și tot poporul țării a intrat în casa lui Baal
11.18
Cap. 10.26.

și a dărâmat‐o; a sfărâmat
11.18
Deut. 12.32 Cron. 23.17
cu totul altarele lui și chipurile lui și a omorât pe Matan, preotul lui Baal, înaintea altarelor. Și preotul a așezat paznici
11.18
2 Cron. 23.18
peste casa Domnului. 19Și a luat pe mai marii peste sute ai cariților și ai alergătorilor și tot poporul țării și au pogorât pe împărat din casa Domnului și au venit la casa împăratului pe calea porții alergătorilor. Și a șezut pe scaunul de domnie al împăraților. 20Și tot poporul țării s‐a bucurat și cetatea era liniștită. Și pe Atalia o omorâseră cu sabia lângă casa împăratului.

Domnia lui Ioas, împăratul lui Iuda

21Ioas era de șapte

11.21
2 Cron. 24.1
ani când a început să domnească.