Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
12

121În anul al șaptelea al lui Iehu a început să domnească Ioas

12.1
2 Cron. 24.1
; și Ioas a domnit patruzeci de ani în Ierusalim; și numele mamei sale era Tibia din Beer‐Șeba. 2Și Ioas a făcut ce este drept în ochii Domnului în toate zilele în care l‐a învățat Iehoiada, preotul. 3Totuși înălțimile
12.3
1 Reg. 15.14
22.13
n‐au fost îndepărtate: poporul încă jertfea și ardea tămâie pe înălțimi. 4Și Ioas a zis preoților: Toți banii
12.4
Cap. 22.4.

lucrurilor sfințite care se aduc în casa Domnului, banii fiecăruia ce trece prin numărătoare, banii
12.4
Ex. 30.13
sufletelor după puterea fiecăruia, și toți banii pe care îi vine în inima fiecăruia să‐i aducă în casa
12.4
Ex. 35.51 Cron. 29.9
Domnului. 5să‐i ia preoții, fiecare de la cunoscutul său și să dreagă spărturile casei ori unde s‐ar afla spărturi. 6Și a fost așa: în anul al douăzeci și treilea al împăratului Ioas preoții
12.6
2 Cron. 24.5
încă nu dreseseră spărturile casei. 7Și împăratul Ioas
12.7
2 Cron. 24.6
a chemat pe Iehoiada, preotul, și pe preoți și le‐a zis: Pentru ce n‐ați dres spărturile casei? Și acum să nu luați banii de la cunoscuții voștri, ci să‐i dați pentru spărturile casei. 8Și preoții s‐au învoit să nu ia bani de la popor și să nu dreagă spărturile casei. 9Și Iehoiada, preotul, a luat o ladă
12.9
2 Cron. 24.8
și a făcut o gaură în capacul ei și a pus‐o lângă altar la dreapta intrării în casa Domnului și preoții, care păzeau pragul puneau în ea toți banii aduși în casa Domnului. 10Și a fost așa: când vedeau că erau mulți bani în ladă, scriitorul împăratului și marele preot se suiau și legau în saci și numărau banii ce se aflau în casa Domnului. 11Și dădeau banii care erau cântăriți în mâinile acelora care făceau lucrul, care erau puși peste casa Domnului și ei îi împărțeau tâmplarilor și zidarilor, care lucrau la casa Domnului 12și zidarilor și cioplitorilor de piatră și pentru cumpărat lemne și piatră cioplită ca să dreagă spărturile casei Domnului și pentru tot ce se cheltuia pentru casă ca s‐o dreagă. 13Dar din banii care erau aduși în casa Domnului nu
12.13
2 Cron. 24.14
s‐au făcut pentru casa Domnului străchini de argint, mucări, farfurii, trâmbițe, nici un vas de aur sau vas de argint. 14Ci îi dădeau lucrătorilor și dregeau casa Domnului. 15Și nu
12.15
Cap. 22.7.

cereau socoteală de la oamenii în ale căror mâini dădeau banii ca să‐i împărțească lucrătorilor, căci lucrau cu credincioșie. 16Banii
12.16
Lev. 5.15,18
jertfelor pentru vină și banii jertfelor pentru păcat nu se aduceau în casa Domnului: erau ai
12.16
Lev. 7.7Num. 18.9
preoților.

Hazael spre Ierusalim. Ioas omorât.

17Atunci Hazael

12.17
Cap. 8.12.

, împăratul Siriei, s‐a suit și s‐a luptat împotriva Gatului și l‐a luat. Și Hazael
12.17
2 Cron. 24.23
și‐a întors fața ca să se suie împotriva Ierusalimului. 18Și Ioas
12.18
1 Reg. 15.18
, împăratul lui Iuda, a luat toate lucrurile sfințite pe care le închinaseră Iosafat, Ioram și Ahazia, părinții săi, împărații lui Iuda, și lucrurile pe care le închinase el însuși și tot aurul care s‐a găsit în vistieriile casei Domnului și în casa împăratului, și le‐a trimis lui Hazael, împăratul Siriei; și el a plecat de la Ierusalim. 19Și celelalte fapte ale lui Ioas și tot ce a făcut, oare nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților lui Iuda? 20Și slujitorii
12.20
Cap. 14.5.
2 Cron. 24.25
lui s‐au sculat și au făcut o uneltire și au ucis pe Ioas în casa Milo la pogorâșul lui Sila. 21Și Iozacar
12.21
2 Cron. 24.26
, fiul lui Șimeat, și Iozabad, fiul lui Șomer, slujitorii săi, l‐au lovit și a murit. Și l‐au înmormântat cu părinții săi în cetatea lui David; și în locul său a domnit Amația
12.21
2 Cron. 24.27
, fiul său.