Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
11

Uneltirea Ataliei

111Și Atalia

11.1
2 Cron. 22.10
, mama
11.1
Cap. 8.26.
lui Ahazia, a văzut că fiul ei murise și s‐a sculat și a pierdut toată sămânța împărătească. 2Dar Ioșeba, fata împăratului Ioram, sora lui Ahazia, a luat pe Ioas, fiul lui Ahazia, și l‐a furat din mijlocul fiilor împăratului, care au fost omorâți, și l‐a pus pe el și pe doica sa în odaia paturilor; l‐au ascuns de Atalia și n‐a fost omorât. 3Și el a fost ascuns șase ani cu ea în casa Domnului. Și peste țară a domnit Atalia.

Ioas uns împărat

4Și în anul

11.4
2 Cron. 23.1
al șaptelea Iehoiada a trimis și a luat pe mai marii peste o sută ai cariților și ai alergătorilor și i‐a adus la sine în casa Domnului și a făcut legământ cu ei și i‐a pus să jure în casa Domnului și le‐a arătat pe fiul împăratului. 5Și le‐a poruncit zicând: Acesta este lucrul pe care‐l veți face: o treime din voi care veți veni în ziua sabatului
11.5
1 Cron. 9.25
, veți păzi straja casei împărătești. 6Și o treime va fi la poarta Sur și o treime la poarta dinapoia alergătorilor, și veți păzi straja casei spre apărare. 7Și cele două cete dintre voi, toți cei ce ies în ziua sabatului, vor păzi straja casei Domnului lângă împărat. 8Și veți înconjura pe împărat de jur împrejur, fiecare cu armele sale în mână și cel ce va intra în șiruri să fie omorât; și veți fi cu împăratul când va ieși și când va intra. 9Și mai marii
11.9
2 Cron. 23.8
peste o sută au făcut după toate cele ce le‐a poruncit Iehoiada, preotul. Și au luat fiecare pe oamenii săi pe cei ce aveau să intre în ziua sabatului cu cei ce ieșeau în ziua sabatului și au venit la Iehoiada, preotul. 10Și preotul a dat mai marilor peste sute sulițele și scuturile împăratului David care erau în casa Domnului. 11Și alergătorii au stătut fiecare cu armele sale în mână împrejurul împăratului, de la latura dreaptă a casei până la latura stângă spre altar și spre casă. 12Și a scos pe fiul împăratului și i‐a pus cununa și i‐a dat mărturia și l‐au făcut împărat și l‐au uns și au bătut din palme și au zis: Trăiască
11.12
1 Sam. 10.24
împăratul! 13Și Atalia a auzit
11.13
2 Cron. 23.12
glasul alergătorilor și poporului și a venit la popor în casa Domnului. 14Și s‐a uitat și iată împăratul stătea lângă stâlp
11.14
Cap. 23.3.
după datină și mai marii și trâmbițașii lângă împărat și tot poporul țării se bucura și sufla din trâmbiță. Și Atalia și‐a sfâșiat hainele și a strigat: Vânzare, vânzare! 15Și Iehoiada, preotul, a poruncit mai marilor peste sute care erau puși peste oaste și le‐a zis: Scoateți‐o din șiruri și ucideți cu sabia pe cine o va urma. Căci preotul a zis să n‐o ucidă înăuntrul casei Domnului. 16Și i‐au făcut loc și ea s‐a dus pe calea pe care intrau caii la casa împăratului și acolo a fost ucisă. 17Și Iehoiada
11.17
2 Cron. 23.16
a făcut un legământ între Domnul și împărat și popor, că vor fi poporul Domnului; și între împărat
11.17
2 Sam. 5.3
și popor. 18Și tot poporul țării a intrat în casa lui Baal
11.18
Cap. 10.26.
și a dărâmat‐o; a sfărâmat
11.18
Deut. 12.32 Cron. 23.17
cu totul altarele lui și chipurile lui și a omorât pe Matan, preotul lui Baal, înaintea altarelor. Și preotul a așezat paznici
11.18
2 Cron. 23.18
peste casa Domnului. 19Și a luat pe mai marii peste sute ai cariților și ai alergătorilor și tot poporul țării și au pogorât pe împărat din casa Domnului și au venit la casa împăratului pe calea porții alergătorilor. Și a șezut pe scaunul de domnie al împăraților. 20Și tot poporul țării s‐a bucurat și cetatea era liniștită. Și pe Atalia o omorâseră cu sabia lângă casa împăratului.

Domnia lui Ioas, împăratul lui Iuda

21Ioas era de șapte

11.21
2 Cron. 24.1
ani când a început să domnească.

12

121În anul al șaptelea al lui Iehu a început să domnească Ioas

12.1
2 Cron. 24.1
; și Ioas a domnit patruzeci de ani în Ierusalim; și numele mamei sale era Tibia din Beer‐Șeba. 2Și Ioas a făcut ce este drept în ochii Domnului în toate zilele în care l‐a învățat Iehoiada, preotul. 3Totuși înălțimile
12.3
1 Reg. 15.14
22.13
n‐au fost îndepărtate: poporul încă jertfea și ardea tămâie pe înălțimi. 4Și Ioas a zis preoților: Toți banii
12.4
Cap. 22.4.
lucrurilor sfințite care se aduc în casa Domnului, banii fiecăruia ce trece prin numărătoare, banii
12.4
Ex. 30.13
sufletelor după puterea fiecăruia, și toți banii pe care îi vine în inima fiecăruia să‐i aducă în casa
12.4
Ex. 35.51 Cron. 29.9
Domnului. 5să‐i ia preoții, fiecare de la cunoscutul său și să dreagă spărturile casei ori unde s‐ar afla spărturi. 6Și a fost așa: în anul al douăzeci și treilea al împăratului Ioas preoții
12.6
2 Cron. 24.5
încă nu dreseseră spărturile casei. 7Și împăratul Ioas
12.7
2 Cron. 24.6
a chemat pe Iehoiada, preotul, și pe preoți și le‐a zis: Pentru ce n‐ați dres spărturile casei? Și acum să nu luați banii de la cunoscuții voștri, ci să‐i dați pentru spărturile casei. 8Și preoții s‐au învoit să nu ia bani de la popor și să nu dreagă spărturile casei. 9Și Iehoiada, preotul, a luat o ladă
12.9
2 Cron. 24.8
și a făcut o gaură în capacul ei și a pus‐o lângă altar la dreapta intrării în casa Domnului și preoții, care păzeau pragul puneau în ea toți banii aduși în casa Domnului. 10Și a fost așa: când vedeau că erau mulți bani în ladă, scriitorul împăratului și marele preot se suiau și legau în saci și numărau banii ce se aflau în casa Domnului. 11Și dădeau banii care erau cântăriți în mâinile acelora care făceau lucrul, care erau puși peste casa Domnului și ei îi împărțeau tâmplarilor și zidarilor, care lucrau la casa Domnului 12și zidarilor și cioplitorilor de piatră și pentru cumpărat lemne și piatră cioplită ca să dreagă spărturile casei Domnului și pentru tot ce se cheltuia pentru casă ca s‐o dreagă. 13Dar din banii care erau aduși în casa Domnului nu
12.13
2 Cron. 24.14
s‐au făcut pentru casa Domnului străchini de argint, mucări, farfurii, trâmbițe, nici un vas de aur sau vas de argint. 14Ci îi dădeau lucrătorilor și dregeau casa Domnului. 15Și nu
12.15
Cap. 22.7.
cereau socoteală de la oamenii în ale căror mâini dădeau banii ca să‐i împărțească lucrătorilor, căci lucrau cu credincioșie. 16Banii
12.16
Lev. 5.15,18
jertfelor pentru vină și banii jertfelor pentru păcat nu se aduceau în casa Domnului: erau ai
12.16
Lev. 7.7Num. 18.9
preoților.

Hazael spre Ierusalim. Ioas omorât.

17Atunci Hazael

12.17
Cap. 8.12.
, împăratul Siriei, s‐a suit și s‐a luptat împotriva Gatului și l‐a luat. Și Hazael
12.17
2 Cron. 24.23
și‐a întors fața ca să se suie împotriva Ierusalimului. 18Și Ioas
12.18
1 Reg. 15.18
, împăratul lui Iuda, a luat toate lucrurile sfințite pe care le închinaseră Iosafat, Ioram și Ahazia, părinții săi, împărații lui Iuda, și lucrurile pe care le închinase el însuși și tot aurul care s‐a găsit în vistieriile casei Domnului și în casa împăratului, și le‐a trimis lui Hazael, împăratul Siriei; și el a plecat de la Ierusalim. 19Și celelalte fapte ale lui Ioas și tot ce a făcut, oare nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților lui Iuda? 20Și slujitorii
12.20
Cap. 14.5.
lui s‐au sculat și au făcut o uneltire și au ucis pe Ioas în casa Milo la pogorâșul lui Sila. 21Și Iozacar
12.21
2 Cron. 24.26
, fiul lui Șimeat, și Iozabad, fiul lui Șomer, slujitorii săi, l‐au lovit și a murit. Și l‐au înmormântat cu părinții săi în cetatea lui David; și în locul său a domnit Amația
12.21
2 Cron. 24.27
, fiul său.

13

Domnia lui Ioahaz în Israel

131În anul al douăzeci și treilea al lui Ioas, fiul lui Ahazia împăratul lui Iuda, a început să domnească Ioahaz, fiul lui Iehu, peste Israel în Samaria și a domnit șaptesprezece ani. 2Și a făcut rău în ochii Domnului și a urmat păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, cu care a tras pe Israel în păcat; nu s‐a depărtat de ele. 3Și mânia Domnului s‐a aprins

13.3
Jud. 2.14
împotriva lui Israel și i‐a dat în mâna lui Hazael
13.3
Cap. 8.12.
, împăratul Siriei, și în mâna lui Ben‐Hadad, fiul lui Hazael, în toate zilele lor. 4Și Ioahaz
13.4
Ps. 78.34
s‐a rugat Domnului și Domnul l‐a ascultat, căci a văzut apăsarea
13.4
Ex. 3.7
lui Israel; pentru că împăratul Siriei îi apăsa. 5Și Domnul
13.5
Vers. 25. Cap. 14.25, 27.
a dat lui Israel un mântuitor și au ieșit de sub mâna sirienilor și copiii lui Israel au locuit în corturile lor ca mai înainte. 6Totuși nu s‐au depărtat de păcatele casei lui Ieroboam, cu care a tras pe Israel în păcat: au umblat în ele și Astartea
13.6
1 Reg. 16.33
sta încă în Samaria. 7Căci nu lăsase lui Ioahaz din popor decât cincizeci de călăreți, zece care și zece mii de pedeștri, căci împăratul Siriei îi pierduse și‐i făcuse ca praful
13.7
Amos 1.3
călcat în picioare. 8Și celelalte fapte ale lui Ioahaz și tot ce a făcut și puterea lui, oare nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților lui Israel? 9Și Ioahaz a adormit cu părinții săi și l‐au înmormântat în Samaria și în locul său a domnit Ioas, fiul său.

Ioas, împăratul lui Israel

10În anul al treizeci și șaptelea al lui Ioas, împăratul lui Iuda, a început să domnească Ioas, fiul lui Ioahaz, peste Israel în Samaria, și a domnit șaisprezece ani. 11Și a făcut rău în ochii Domnului; nu s‐a depărtat de toate păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, cu care a tras pe Israel în păcat; a umblat în ele. 12Și celelalte

13.12
Cap. 14.15.
fapte ale lui Ioas și tot
13.12
Vers. 14.25.
ce a făcut și puterea
13.12
Cap. 14.9, etc.
lui, cum s‐a luptat cu Amația, împăratul lui Iuda, oare nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților lui Iuda? 13Și Ioas a adormit cu părinții săi; și Ieroboam a șezut pe scaunul său de domnie și Ioas a fost înmormântat în Samaria cu împărații lui Israel.

Moartea lui Elisei

14Și Elisei s‐a îmbolnăvit de o boală de care a murit. Și Ioas, împăratul lui Israel s‐a pogorât la el și a plâns pe fața lui și a zis: Tatăl meu! Tatăl meu! Carul

13.14
Cap. 2.12.
lui Israel și călăreții lui! 15Și Elisei i‐a zis: Ia un arc și săgeți. Și a luat un arc și săgeți. 16Și a zis împăratului lui Israel: Pune‐ți mâna pe arc. Și a pus mâna. Și Elisei și‐a pus mâinile sale pe mâinile împăratului. 17Și a zis: Deschide fereastra dinspre răsărit. Și a deschis‐o. Și Elisei a zis: Săgetează. Și a săgetat. Și a zis: Săgeata mântuirii Domnului, săgeata mântuirii de Siria: și vei bate pe sirieni la Afec
13.17
1 Reg. 20.26
, până îi vei nimici. 18Și a zis: Ia săgeți. Și a luat. Și a zis împăratului lui Israel: Lovește în pământ. Și a lovit de trei ori și s‐a oprit. 19Și omul lui Dumnezeu s‐a mâniat pe el și a zis: Trebuia să fi lovit de cinci sau șase ori: atunci ai fi bătut pe sirieni până i‐ai fi nimicit, dar acum
13.19
Vers. 25.
vei bate de trei ori pe Sirieni. 20Și Elisei a murit și l‐au înmormântat. Și la începutul anului au năvălit în țară cete de Moabiți. 21Și a fost așa: pe când înmormântau pe un om, iată au văzut o ceată și au aruncat pe om în mormântul lui Elisei și omul s‐a pogorât și s‐a atins de oasele lui Elisei și a înviat și a stat pe picioarele sale. 22Și Hazael
13.22
Cap. 8.12.
, împăratul Siriei, a apăsat pe Israel în toate zilele lui Ioahaz. 23Și Domnului
13.23
Cap. 14.27.
i s‐a făcut milă și s‐a îndurat de ei și s‐a
13.23
Ex. 2.24,25
îndreptat spre ei, pentru legământul
13.23
Ex. 32.13
său cu Avraam, Isaac și Iacov, și n‐a voit să‐i stârpească și nu i‐a aruncat de la fața sa până acum. 24Și Hazael, împăratul Siriei, a murit și în locul său a domnit Ben‐Hadad, fiul său. 25Și Ioas, fiul lui Ioahaz, a luat iarăși din mâna lui Ben‐Hadad, fiul lui Hazael, cetățile pe care le luase el cu război din mâna lui Ioahaz, tatăl său. Ioas i‐a bătut de trei ori
13.25
Vers. 18.19.
și a luat înapoi cetățile lui Israel.