Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
12

121În anul al șaptelea al lui Iehu a început să domnească Ioas

12.1
2 Cron. 24.1
; și Ioas a domnit patruzeci de ani în Ierusalim; și numele mamei sale era Tibia din Beer‐Șeba. 2Și Ioas a făcut ce este drept în ochii Domnului în toate zilele în care l‐a învățat Iehoiada, preotul. 3Totuși înălțimile
12.3
1 Reg. 15.14
22.13
n‐au fost îndepărtate: poporul încă jertfea și ardea tămâie pe înălțimi. 4Și Ioas a zis preoților: Toți banii
12.4
Cap. 22.4.
lucrurilor sfințite care se aduc în casa Domnului, banii fiecăruia ce trece prin numărătoare, banii
12.4
Ex. 30.13
sufletelor după puterea fiecăruia, și toți banii pe care îi vine în inima fiecăruia să‐i aducă în casa
12.4
Ex. 35.51 Cron. 29.9
Domnului. 5să‐i ia preoții, fiecare de la cunoscutul său și să dreagă spărturile casei ori unde s‐ar afla spărturi. 6Și a fost așa: în anul al douăzeci și treilea al împăratului Ioas preoții
12.6
2 Cron. 24.5
încă nu dreseseră spărturile casei. 7Și împăratul Ioas
12.7
2 Cron. 24.6
a chemat pe Iehoiada, preotul, și pe preoți și le‐a zis: Pentru ce n‐ați dres spărturile casei? Și acum să nu luați banii de la cunoscuții voștri, ci să‐i dați pentru spărturile casei. 8Și preoții s‐au învoit să nu ia bani de la popor și să nu dreagă spărturile casei. 9Și Iehoiada, preotul, a luat o ladă
12.9
2 Cron. 24.8
și a făcut o gaură în capacul ei și a pus‐o lângă altar la dreapta intrării în casa Domnului și preoții, care păzeau pragul puneau în ea toți banii aduși în casa Domnului. 10Și a fost așa: când vedeau că erau mulți bani în ladă, scriitorul împăratului și marele preot se suiau și legau în saci și numărau banii ce se aflau în casa Domnului. 11Și dădeau banii care erau cântăriți în mâinile acelora care făceau lucrul, care erau puși peste casa Domnului și ei îi împărțeau tâmplarilor și zidarilor, care lucrau la casa Domnului 12și zidarilor și cioplitorilor de piatră și pentru cumpărat lemne și piatră cioplită ca să dreagă spărturile casei Domnului și pentru tot ce se cheltuia pentru casă ca s‐o dreagă. 13Dar din banii care erau aduși în casa Domnului nu
12.13
2 Cron. 24.14
s‐au făcut pentru casa Domnului străchini de argint, mucări, farfurii, trâmbițe, nici un vas de aur sau vas de argint. 14Ci îi dădeau lucrătorilor și dregeau casa Domnului. 15Și nu
12.15
Cap. 22.7.
cereau socoteală de la oamenii în ale căror mâini dădeau banii ca să‐i împărțească lucrătorilor, căci lucrau cu credincioșie. 16Banii
12.16
Lev. 5.15,18
jertfelor pentru vină și banii jertfelor pentru păcat nu se aduceau în casa Domnului: erau ai
12.16
Lev. 7.7Num. 18.9
preoților.

Hazael spre Ierusalim. Ioas omorât.

17Atunci Hazael

12.17
Cap. 8.12.
, împăratul Siriei, s‐a suit și s‐a luptat împotriva Gatului și l‐a luat. Și Hazael
12.17
2 Cron. 24.23
și‐a întors fața ca să se suie împotriva Ierusalimului. 18Și Ioas
12.18
1 Reg. 15.18
, împăratul lui Iuda, a luat toate lucrurile sfințite pe care le închinaseră Iosafat, Ioram și Ahazia, părinții săi, împărații lui Iuda, și lucrurile pe care le închinase el însuși și tot aurul care s‐a găsit în vistieriile casei Domnului și în casa împăratului, și le‐a trimis lui Hazael, împăratul Siriei; și el a plecat de la Ierusalim. 19Și celelalte fapte ale lui Ioas și tot ce a făcut, oare nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților lui Iuda? 20Și slujitorii
12.20
Cap. 14.5.
lui s‐au sculat și au făcut o uneltire și au ucis pe Ioas în casa Milo la pogorâșul lui Sila. 21Și Iozacar
12.21
2 Cron. 24.26
, fiul lui Șimeat, și Iozabad, fiul lui Șomer, slujitorii săi, l‐au lovit și a murit. Și l‐au înmormântat cu părinții săi în cetatea lui David; și în locul său a domnit Amația
12.21
2 Cron. 24.27
, fiul său.

13

Domnia lui Ioahaz în Israel

131În anul al douăzeci și treilea al lui Ioas, fiul lui Ahazia împăratul lui Iuda, a început să domnească Ioahaz, fiul lui Iehu, peste Israel în Samaria și a domnit șaptesprezece ani. 2Și a făcut rău în ochii Domnului și a urmat păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, cu care a tras pe Israel în păcat; nu s‐a depărtat de ele. 3Și mânia Domnului s‐a aprins

13.3
Jud. 2.14
împotriva lui Israel și i‐a dat în mâna lui Hazael
13.3
Cap. 8.12.
, împăratul Siriei, și în mâna lui Ben‐Hadad, fiul lui Hazael, în toate zilele lor. 4Și Ioahaz
13.4
Ps. 78.34
s‐a rugat Domnului și Domnul l‐a ascultat, căci a văzut apăsarea
13.4
Ex. 3.7
lui Israel; pentru că împăratul Siriei îi apăsa. 5Și Domnul
13.5
Vers. 25. Cap. 14.25, 27.
a dat lui Israel un mântuitor și au ieșit de sub mâna sirienilor și copiii lui Israel au locuit în corturile lor ca mai înainte. 6Totuși nu s‐au depărtat de păcatele casei lui Ieroboam, cu care a tras pe Israel în păcat: au umblat în ele și Astartea
13.6
1 Reg. 16.33
sta încă în Samaria. 7Căci nu lăsase lui Ioahaz din popor decât cincizeci de călăreți, zece care și zece mii de pedeștri, căci împăratul Siriei îi pierduse și‐i făcuse ca praful
13.7
Amos 1.3
călcat în picioare. 8Și celelalte fapte ale lui Ioahaz și tot ce a făcut și puterea lui, oare nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților lui Israel? 9Și Ioahaz a adormit cu părinții săi și l‐au înmormântat în Samaria și în locul său a domnit Ioas, fiul său.

Ioas, împăratul lui Israel

10În anul al treizeci și șaptelea al lui Ioas, împăratul lui Iuda, a început să domnească Ioas, fiul lui Ioahaz, peste Israel în Samaria, și a domnit șaisprezece ani. 11Și a făcut rău în ochii Domnului; nu s‐a depărtat de toate păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, cu care a tras pe Israel în păcat; a umblat în ele. 12Și celelalte

13.12
Cap. 14.15.
fapte ale lui Ioas și tot
13.12
Vers. 14.25.
ce a făcut și puterea
13.12
Cap. 14.9, etc.
lui, cum s‐a luptat cu Amația, împăratul lui Iuda, oare nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților lui Iuda? 13Și Ioas a adormit cu părinții săi; și Ieroboam a șezut pe scaunul său de domnie și Ioas a fost înmormântat în Samaria cu împărații lui Israel.

Moartea lui Elisei

14Și Elisei s‐a îmbolnăvit de o boală de care a murit. Și Ioas, împăratul lui Israel s‐a pogorât la el și a plâns pe fața lui și a zis: Tatăl meu! Tatăl meu! Carul

13.14
Cap. 2.12.
lui Israel și călăreții lui! 15Și Elisei i‐a zis: Ia un arc și săgeți. Și a luat un arc și săgeți. 16Și a zis împăratului lui Israel: Pune‐ți mâna pe arc. Și a pus mâna. Și Elisei și‐a pus mâinile sale pe mâinile împăratului. 17Și a zis: Deschide fereastra dinspre răsărit. Și a deschis‐o. Și Elisei a zis: Săgetează. Și a săgetat. Și a zis: Săgeata mântuirii Domnului, săgeata mântuirii de Siria: și vei bate pe sirieni la Afec
13.17
1 Reg. 20.26
, până îi vei nimici. 18Și a zis: Ia săgeți. Și a luat. Și a zis împăratului lui Israel: Lovește în pământ. Și a lovit de trei ori și s‐a oprit. 19Și omul lui Dumnezeu s‐a mâniat pe el și a zis: Trebuia să fi lovit de cinci sau șase ori: atunci ai fi bătut pe sirieni până i‐ai fi nimicit, dar acum
13.19
Vers. 25.
vei bate de trei ori pe Sirieni. 20Și Elisei a murit și l‐au înmormântat. Și la începutul anului au năvălit în țară cete de Moabiți. 21Și a fost așa: pe când înmormântau pe un om, iată au văzut o ceată și au aruncat pe om în mormântul lui Elisei și omul s‐a pogorât și s‐a atins de oasele lui Elisei și a înviat și a stat pe picioarele sale. 22Și Hazael
13.22
Cap. 8.12.
, împăratul Siriei, a apăsat pe Israel în toate zilele lui Ioahaz. 23Și Domnului
13.23
Cap. 14.27.
i s‐a făcut milă și s‐a îndurat de ei și s‐a
13.23
Ex. 2.24,25
îndreptat spre ei, pentru legământul
13.23
Ex. 32.13
său cu Avraam, Isaac și Iacov, și n‐a voit să‐i stârpească și nu i‐a aruncat de la fața sa până acum. 24Și Hazael, împăratul Siriei, a murit și în locul său a domnit Ben‐Hadad, fiul său. 25Și Ioas, fiul lui Ioahaz, a luat iarăși din mâna lui Ben‐Hadad, fiul lui Hazael, cetățile pe care le luase el cu război din mâna lui Ioahaz, tatăl său. Ioas i‐a bătut de trei ori
13.25
Vers. 18.19.
și a luat înapoi cetățile lui Israel.

14

Amația, împăratul lui Iuda

141În anul al doilea

14.1
Cap. 13.10.
al lui Ioas, fiul lui Ioahaz, împăratul lui Israel, a început să domnească Amația
14.1
2 Cron. 25.1
, fiul lui Ioas, împăratul lui Iuda. 2El era de douăzeci și cinci de ani când a început să domnească și a domnit douăzeci și nouă de ani în Ierusalim. Și numele mamei lui era Ioadan din Ierusalim. 3Și a făcut ce era drept în ochii Domnului, dar nu ca David, tatăl său; a făcut după toate cele ce făcuse Ioas, tatăl său. 4Totuși înălțimile
14.4
Cap. 12.3.
n‐au fost îndepărtate; poporul jertfea încă și aducea tămâie pe înălțimi. 5Și a fost așa: când s‐a întărit împărăția în mâna lui a ucis pe slujitorii săi care uciseseră
14.5
Cap. 12.20.
pe împăratul, tatăl său. 6Dar pe copiii ucigașilor nu i‐a ucis: după cum este scris în cartea legii lui Moise în care Domnul a poruncit zicând: Părinții
14.6
Deut. 24.16Ezec. 18.4,20
să nu fie omorâți pentru copii, nici copiii să nu fie omorâți pentru părinți, ci fiecare să fie omorât pentru păcatul său. 7El a bătut
14.7
2 Cron. 25.11
zece mii din Edom în Valea‐Sării
14.7
2 Sam. 8.13Ps. 60
și a luat Sela cu război și i‐a pus numele
14.7
Ios. 15.38
Iocteel până în ziua de astăzi. 8Atunci
14.8
2 Cron. 25.17,18
Amația a trimis soli la Ioas, fiul lui Ioahaz, fiul lui Iehu, împăratul lui Israel, zicând: Vino să ne privim în față. 9Și Ioas, împăratul lui Israel, a trimis la Amația, împăratul lui Iuda, zicând: Spinul
14.9
Jud. 9.8
din Liban a trimis la cedrul
14.9
1 Reg. 4.33
din Liban zicând: Dă pe fata ta de nevastă fiului meu. Și o fiară din Liban a trecut și a călcat spinul. 10În adevăr ai bătut
14.10
Deut. 8.142 Cron. 32.25Ezec. 28.2,5,17Evr. 2.4
pe Edom și ți s‐a înălțat inima; slăvește‐te și rămâi în casa ta; pentru ce să stârnești un rău de care vei cădea tu și Iuda cu tine? 11Dar Amația n‐a ascultat. Și Ioas, împăratul lui Israel, s‐a suit și s‐au privit în față, el și Amația, împăratul lui Iuda, în Bet‐Șemeșul
14.11
Ios. 19.38
21.16
lui Iuda. 12Și Iuda a fost bătut de Israel și a fugit fiecare la cortul său. 13Și Ioas, împăratul lui Israel, a prins pe Amația, împăratul lui Iuda, fiul lui Ioas, fiul lui Ahazia, în Bet‐Șemeș și a venit la Ierusalim și a sfărâmat zidul Ierusalimului de la poarta
14.13
Neem. 8.16
12.39
lui Efraim până la poarta
14.13
Ier. 31.38Zah. 14.10
unghiului, patru sute de coți. 14Și a luat tot
14.14
1 Reg. 7.51
aurul și argintul și toate vasele care se aflau în casa Domnului și în vistieriile casei împăratului și ostatici și s‐a întors în Samaria. 15Și celelalte
14.15
Cap. 13.12.
fapte ale lui Ioas ce a făcut și puterea lui, și cum s‐a luptat cu Amația, împăratul lui Iuda, oare nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților lui Israel? 16Și Ioas a adormit cu părinții săi și a fost înmormântat în Samaria cu împărații lui Israel și în locul său a domnit Ieroboam, fiul său. 17Și Amația
14.17
2 Cron. 25.25
, fiul lui Ioas, împăratul lui Iuda, a trăit cincisprezece ani după moartea lui Ioas, fiul lui Ioahaz, împăratul lui Israel. 18Și celelalte fapte ale lui Amația oare nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților lui Iuda? 19Și au uneltit
14.19
2 Cron. 25.27
împotriva lui în Ierusalim, și a fugit
14.19
Ios. 10.31
la Lachis și au trimis după el la Lachis și l‐au omorât acolo. 20Și l‐au adus pe cai și a fost înmormântat cu părinții săi în Ierusalim în cetatea lui David. 21Și tot poporul lui Iuda a luat pe Azaria
14.21
Cap. 15.13.
, care era de șaisprezece ani, și l‐a făcut împărat în locul tatălui său Amația. 22El a zidit Elatul
14.22
Cap. 16.6.
și l‐a adus înapoi lui Iuda, după ce a adormit împăratul cu părinții săi.

Ieroboam al doilea, împăratul lui Israel

23În anul al cincisprezecelea al lui Amația, fiul lui Ioas, împăratul lui Iuda, a început să domnească în Samaria Ieroboam, fiul lui Ioas, împăratul lui Israel, și a domnit patruzeci și unu de ani. 24Și a făcut rău în ochii Domnului; nu s‐a depărtat de la toate păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, cu care a tras pe Israel în păcat. 25El a luat îndărăt hotarul lui Israel de la intrarea

14.25
Num. 13.21
34.8
Hamatului, până la marea
14.25
Deut. 3.17
câmpiei, după cuvântul Domnului Dumnezeului lui Israel, pe care‐l vorbise prin robul său Iona
14.25
Iona 1.1Mat. 12.39,40
, prorocul, fiul lui Amitai, care era din
14.25
Ios. 19.13
Gat‐Hefier. 26Căci Domnul
14.26
Cap. 13.4.
a văzut strâmtorarea lui Israel că era foarte amară, căci nu era nici închis
14.26
Deut. 32.36
nici slobod și nici nu era cine să mântuiască pe Israel. 27Și Domnul
14.27
Cap. 13.5.
nu zisese că va șterge de sub ceruri numele lui Israel și i‐a mântuit prin mâna lui Ieroboam, fiul lui Ioas. 28Și celelalte fapte ale lui Ieroboam și tot ce a făcut și puterea lui și cum s‐a luptat și cum a luat înapoi Damascul și Hamatul
14.28
2 Sam. 8.61 Reg. 11.242 Cron. 8.3
lui Iuda pentru Israel, oare nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților lui Iuda? 29Și Ieroboam a adormit cu părinții săi, cu împărații lui Israel, și în locul său a domnit Zaharia
14.29
Cap. 15.8.
, fiul său.