Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
13

Domnia lui Ioahaz în Israel

131În anul al douăzeci și treilea al lui Ioas, fiul lui Ahazia împăratul lui Iuda, a început să domnească Ioahaz, fiul lui Iehu, peste Israel în Samaria și a domnit șaptesprezece ani. 2Și a făcut rău în ochii Domnului și a urmat păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, cu care a tras pe Israel în păcat; nu s‐a depărtat de ele. 3Și mânia Domnului s‐a aprins

13.3
Jud. 2.14
împotriva lui Israel și i‐a dat în mâna lui Hazael
13.3
Cap. 8.12.

, împăratul Siriei, și în mâna lui Ben‐Hadad, fiul lui Hazael, în toate zilele lor. 4Și Ioahaz
13.4
Ps. 78.34
s‐a rugat Domnului și Domnul l‐a ascultat, căci a văzut apăsarea
13.4
Ex. 3.7
lui Israel; pentru că împăratul Siriei îi apăsa. 5Și Domnul
13.5
Vers. 25. Cap. 14.25, 27.

a dat lui Israel un mântuitor și au ieșit de sub mâna sirienilor și copiii lui Israel au locuit în corturile lor ca mai înainte. 6Totuși nu s‐au depărtat de păcatele casei lui Ieroboam, cu care a tras pe Israel în păcat: au umblat în ele și Astartea
13.6
1 Reg. 16.33
sta încă în Samaria. 7Căci nu lăsase lui Ioahaz din popor decât cincizeci de călăreți, zece care și zece mii de pedeștri, căci împăratul Siriei îi pierduse și‐i făcuse ca praful
13.7
Amos 1.3
călcat în picioare. 8Și celelalte fapte ale lui Ioahaz și tot ce a făcut și puterea lui, oare nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților lui Israel? 9Și Ioahaz a adormit cu părinții săi și l‐au înmormântat în Samaria și în locul său a domnit Ioas, fiul său.

Ioas, împăratul lui Israel

10În anul al treizeci și șaptelea al lui Ioas, împăratul lui Iuda, a început să domnească Ioas, fiul lui Ioahaz, peste Israel în Samaria, și a domnit șaisprezece ani. 11Și a făcut rău în ochii Domnului; nu s‐a depărtat de toate păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, cu care a tras pe Israel în păcat; a umblat în ele. 12Și celelalte

13.12
Cap. 14.15.

fapte ale lui Ioas și tot
13.12
Vers. 14.25.

ce a făcut și puterea
13.12
Cap. 14.9, etc.
2 Cron. 25.17
lui, cum s‐a luptat cu Amația, împăratul lui Iuda, oare nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților lui Iuda? 13Și Ioas a adormit cu părinții săi; și Ieroboam a șezut pe scaunul său de domnie și Ioas a fost înmormântat în Samaria cu împărații lui Israel.

Moartea lui Elisei

14Și Elisei s‐a îmbolnăvit de o boală de care a murit. Și Ioas, împăratul lui Israel s‐a pogorât la el și a plâns pe fața lui și a zis: Tatăl meu! Tatăl meu! Carul

13.14
Cap. 2.12.

lui Israel și călăreții lui! 15Și Elisei i‐a zis: Ia un arc și săgeți. Și a luat un arc și săgeți. 16Și a zis împăratului lui Israel: Pune‐ți mâna pe arc. Și a pus mâna. Și Elisei și‐a pus mâinile sale pe mâinile împăratului. 17Și a zis: Deschide fereastra dinspre răsărit. Și a deschis‐o. Și Elisei a zis: Săgetează. Și a săgetat. Și a zis: Săgeata mântuirii Domnului, săgeata mântuirii de Siria: și vei bate pe sirieni la Afec
13.17
1 Reg. 20.26
, până îi vei nimici. 18Și a zis: Ia săgeți. Și a luat. Și a zis împăratului lui Israel: Lovește în pământ. Și a lovit de trei ori și s‐a oprit. 19Și omul lui Dumnezeu s‐a mâniat pe el și a zis: Trebuia să fi lovit de cinci sau șase ori: atunci ai fi bătut pe sirieni până i‐ai fi nimicit, dar acum
13.19
Vers. 25.

vei bate de trei ori pe Sirieni. 20Și Elisei a murit și l‐au înmormântat. Și la începutul anului au năvălit în țară cete de Moabiți. 21Și a fost așa: pe când înmormântau pe un om, iată au văzut o ceată și au aruncat pe om în mormântul lui Elisei și omul s‐a pogorât și s‐a atins de oasele lui Elisei și a înviat și a stat pe picioarele sale. 22Și Hazael
13.22
Cap. 8.12.

, împăratul Siriei, a apăsat pe Israel în toate zilele lui Ioahaz. 23Și Domnului
13.23
Cap. 14.27.

i s‐a făcut milă și s‐a îndurat de ei și s‐a
13.23
Ex. 2.24,25
îndreptat spre ei, pentru legământul
13.23
Ex. 32.13
său cu Avraam, Isaac și Iacov, și n‐a voit să‐i stârpească și nu i‐a aruncat de la fața sa până acum. 24Și Hazael, împăratul Siriei, a murit și în locul său a domnit Ben‐Hadad, fiul său. 25Și Ioas, fiul lui Ioahaz, a luat iarăși din mâna lui Ben‐Hadad, fiul lui Hazael, cetățile pe care le luase el cu război din mâna lui Ioahaz, tatăl său. Ioas i‐a bătut de trei ori
13.25
Vers. 18.19.

și a luat înapoi cetățile lui Israel.