Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
14

Amația, împăratul lui Iuda

141În anul al doilea

14.1
Cap. 13.10.

al lui Ioas, fiul lui Ioahaz, împăratul lui Israel, a început să domnească Amația
14.1
2 Cron. 25.1
, fiul lui Ioas, împăratul lui Iuda. 2El era de douăzeci și cinci de ani când a început să domnească și a domnit douăzeci și nouă de ani în Ierusalim. Și numele mamei lui era Ioadan din Ierusalim. 3Și a făcut ce era drept în ochii Domnului, dar nu ca David, tatăl său; a făcut după toate cele ce făcuse Ioas, tatăl său. 4Totuși înălțimile
14.4
Cap. 12.3.

n‐au fost îndepărtate; poporul jertfea încă și aducea tămâie pe înălțimi. 5Și a fost așa: când s‐a întărit împărăția în mâna lui a ucis pe slujitorii săi care uciseseră
14.5
Cap. 12.20.

pe împăratul, tatăl său. 6Dar pe copiii ucigașilor nu i‐a ucis: după cum este scris în cartea legii lui Moise în care Domnul a poruncit zicând: Părinții
14.6
Deut. 24.16Ezec. 18.4,20
să nu fie omorâți pentru copii, nici copiii să nu fie omorâți pentru părinți, ci fiecare să fie omorât pentru păcatul său. 7El a bătut
14.7
2 Cron. 25.11
zece mii din Edom în Valea‐Sării
14.7
2 Sam. 8.13Ps. 60
și a luat Sela cu război și i‐a pus numele
14.7
Ios. 15.38
Iocteel până în ziua de astăzi. 8Atunci
14.8
2 Cron. 25.17,18
Amația a trimis soli la Ioas, fiul lui Ioahaz, fiul lui Iehu, împăratul lui Israel, zicând: Vino să ne privim în față. 9Și Ioas, împăratul lui Israel, a trimis la Amația, împăratul lui Iuda, zicând: Spinul
14.9
Jud. 9.8
din Liban a trimis la cedrul
14.9
1 Reg. 4.33
din Liban zicând: Dă pe fata ta de nevastă fiului meu. Și o fiară din Liban a trecut și a călcat spinul. 10În adevăr ai bătut
14.10
Deut. 8.142 Cron. 32.25Ezec. 28.2,5,17Evr. 2.4
pe Edom și ți s‐a înălțat inima; slăvește‐te și rămâi în casa ta; pentru ce să stârnești un rău de care vei cădea tu și Iuda cu tine? 11Dar Amația n‐a ascultat. Și Ioas, împăratul lui Israel, s‐a suit și s‐au privit în față, el și Amația, împăratul lui Iuda, în Bet‐Șemeșul
14.11
Ios. 19.38
21.16
lui Iuda. 12Și Iuda a fost bătut de Israel și a fugit fiecare la cortul său. 13Și Ioas, împăratul lui Israel, a prins pe Amația, împăratul lui Iuda, fiul lui Ioas, fiul lui Ahazia, în Bet‐Șemeș și a venit la Ierusalim și a sfărâmat zidul Ierusalimului de la poarta
14.13
Neem. 8.16
12.39
lui Efraim până la poarta
14.13
Ier. 31.38Zah. 14.10
unghiului, patru sute de coți. 14Și a luat tot
14.14
1 Reg. 7.51
aurul și argintul și toate vasele care se aflau în casa Domnului și în vistieriile casei împăratului și ostatici și s‐a întors în Samaria. 15Și celelalte
14.15
Cap. 13.12.

fapte ale lui Ioas ce a făcut și puterea lui, și cum s‐a luptat cu Amația, împăratul lui Iuda, oare nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților lui Israel? 16Și Ioas a adormit cu părinții săi și a fost înmormântat în Samaria cu împărații lui Israel și în locul său a domnit Ieroboam, fiul său. 17Și Amația
14.17
2 Cron. 25.25
, fiul lui Ioas, împăratul lui Iuda, a trăit cincisprezece ani după moartea lui Ioas, fiul lui Ioahaz, împăratul lui Israel. 18Și celelalte fapte ale lui Amația oare nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților lui Iuda? 19Și au uneltit
14.19
2 Cron. 25.27
împotriva lui în Ierusalim, și a fugit
14.19
Ios. 10.31
la Lachis și au trimis după el la Lachis și l‐au omorât acolo. 20Și l‐au adus pe cai și a fost înmormântat cu părinții săi în Ierusalim în cetatea lui David. 21Și tot poporul lui Iuda a luat pe Azaria
14.21
Cap. 15.13.
2 Cron. 26.1
, care era de șaisprezece ani, și l‐a făcut împărat în locul tatălui său Amația. 22El a zidit Elatul
14.22
Cap. 16.6.
2 Cron. 26.2
și l‐a adus înapoi lui Iuda, după ce a adormit împăratul cu părinții săi.

Ieroboam al doilea, împăratul lui Israel

23În anul al cincisprezecelea al lui Amația, fiul lui Ioas, împăratul lui Iuda, a început să domnească în Samaria Ieroboam, fiul lui Ioas, împăratul lui Israel, și a domnit patruzeci și unu de ani. 24Și a făcut rău în ochii Domnului; nu s‐a depărtat de la toate păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, cu care a tras pe Israel în păcat. 25El a luat îndărăt hotarul lui Israel de la intrarea

14.25
Num. 13.21
34.8
Hamatului, până la marea
14.25
Deut. 3.17
câmpiei, după cuvântul Domnului Dumnezeului lui Israel, pe care‐l vorbise prin robul său Iona
14.25
Iona 1.1Mat. 12.39,40
, prorocul, fiul lui Amitai, care era din
14.25
Ios. 19.13
Gat‐Hefier. 26Căci Domnul
14.26
Cap. 13.4.

a văzut strâmtorarea lui Israel că era foarte amară, căci nu era nici închis
14.26
Deut. 32.36
nici slobod și nici nu era cine să mântuiască pe Israel. 27Și Domnul
14.27
Cap. 13.5.

nu zisese că va șterge de sub ceruri numele lui Israel și i‐a mântuit prin mâna lui Ieroboam, fiul lui Ioas. 28Și celelalte fapte ale lui Ieroboam și tot ce a făcut și puterea lui și cum s‐a luptat și cum a luat înapoi Damascul și Hamatul
14.28
2 Sam. 8.61 Reg. 11.242 Cron. 8.3
lui Iuda pentru Israel, oare nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților lui Iuda? 29Și Ieroboam a adormit cu părinții săi, cu împărații lui Israel, și în locul său a domnit Zaharia
14.29
Cap. 15.8.

, fiul său.