Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
13

Domnia lui Ioahaz în Israel

131În anul al douăzeci și treilea al lui Ioas, fiul lui Ahazia împăratul lui Iuda, a început să domnească Ioahaz, fiul lui Iehu, peste Israel în Samaria și a domnit șaptesprezece ani. 2Și a făcut rău în ochii Domnului și a urmat păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, cu care a tras pe Israel în păcat; nu s‐a depărtat de ele. 3Și mânia Domnului s‐a aprins

13.3
Jud. 2.14
împotriva lui Israel și i‐a dat în mâna lui Hazael
13.3
Cap. 8.12.
, împăratul Siriei, și în mâna lui Ben‐Hadad, fiul lui Hazael, în toate zilele lor. 4Și Ioahaz
13.4
Ps. 78.34
s‐a rugat Domnului și Domnul l‐a ascultat, căci a văzut apăsarea
13.4
Ex. 3.7
lui Israel; pentru că împăratul Siriei îi apăsa. 5Și Domnul
13.5
Vers. 25. Cap. 14.25, 27.
a dat lui Israel un mântuitor și au ieșit de sub mâna sirienilor și copiii lui Israel au locuit în corturile lor ca mai înainte. 6Totuși nu s‐au depărtat de păcatele casei lui Ieroboam, cu care a tras pe Israel în păcat: au umblat în ele și Astartea
13.6
1 Reg. 16.33
sta încă în Samaria. 7Căci nu lăsase lui Ioahaz din popor decât cincizeci de călăreți, zece care și zece mii de pedeștri, căci împăratul Siriei îi pierduse și‐i făcuse ca praful
13.7
Amos 1.3
călcat în picioare. 8Și celelalte fapte ale lui Ioahaz și tot ce a făcut și puterea lui, oare nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților lui Israel? 9Și Ioahaz a adormit cu părinții săi și l‐au înmormântat în Samaria și în locul său a domnit Ioas, fiul său.

Ioas, împăratul lui Israel

10În anul al treizeci și șaptelea al lui Ioas, împăratul lui Iuda, a început să domnească Ioas, fiul lui Ioahaz, peste Israel în Samaria, și a domnit șaisprezece ani. 11Și a făcut rău în ochii Domnului; nu s‐a depărtat de toate păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, cu care a tras pe Israel în păcat; a umblat în ele. 12Și celelalte

13.12
Cap. 14.15.
fapte ale lui Ioas și tot
13.12
Vers. 14.25.
ce a făcut și puterea
13.12
Cap. 14.9, etc.
lui, cum s‐a luptat cu Amația, împăratul lui Iuda, oare nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților lui Iuda? 13Și Ioas a adormit cu părinții săi; și Ieroboam a șezut pe scaunul său de domnie și Ioas a fost înmormântat în Samaria cu împărații lui Israel.

Moartea lui Elisei

14Și Elisei s‐a îmbolnăvit de o boală de care a murit. Și Ioas, împăratul lui Israel s‐a pogorât la el și a plâns pe fața lui și a zis: Tatăl meu! Tatăl meu! Carul

13.14
Cap. 2.12.
lui Israel și călăreții lui! 15Și Elisei i‐a zis: Ia un arc și săgeți. Și a luat un arc și săgeți. 16Și a zis împăratului lui Israel: Pune‐ți mâna pe arc. Și a pus mâna. Și Elisei și‐a pus mâinile sale pe mâinile împăratului. 17Și a zis: Deschide fereastra dinspre răsărit. Și a deschis‐o. Și Elisei a zis: Săgetează. Și a săgetat. Și a zis: Săgeata mântuirii Domnului, săgeata mântuirii de Siria: și vei bate pe sirieni la Afec
13.17
1 Reg. 20.26
, până îi vei nimici. 18Și a zis: Ia săgeți. Și a luat. Și a zis împăratului lui Israel: Lovește în pământ. Și a lovit de trei ori și s‐a oprit. 19Și omul lui Dumnezeu s‐a mâniat pe el și a zis: Trebuia să fi lovit de cinci sau șase ori: atunci ai fi bătut pe sirieni până i‐ai fi nimicit, dar acum
13.19
Vers. 25.
vei bate de trei ori pe Sirieni. 20Și Elisei a murit și l‐au înmormântat. Și la începutul anului au năvălit în țară cete de Moabiți. 21Și a fost așa: pe când înmormântau pe un om, iată au văzut o ceată și au aruncat pe om în mormântul lui Elisei și omul s‐a pogorât și s‐a atins de oasele lui Elisei și a înviat și a stat pe picioarele sale. 22Și Hazael
13.22
Cap. 8.12.
, împăratul Siriei, a apăsat pe Israel în toate zilele lui Ioahaz. 23Și Domnului
13.23
Cap. 14.27.
i s‐a făcut milă și s‐a îndurat de ei și s‐a
13.23
Ex. 2.24,25
îndreptat spre ei, pentru legământul
13.23
Ex. 32.13
său cu Avraam, Isaac și Iacov, și n‐a voit să‐i stârpească și nu i‐a aruncat de la fața sa până acum. 24Și Hazael, împăratul Siriei, a murit și în locul său a domnit Ben‐Hadad, fiul său. 25Și Ioas, fiul lui Ioahaz, a luat iarăși din mâna lui Ben‐Hadad, fiul lui Hazael, cetățile pe care le luase el cu război din mâna lui Ioahaz, tatăl său. Ioas i‐a bătut de trei ori
13.25
Vers. 18.19.
și a luat înapoi cetățile lui Israel.

14

Amația, împăratul lui Iuda

141În anul al doilea

14.1
Cap. 13.10.
al lui Ioas, fiul lui Ioahaz, împăratul lui Israel, a început să domnească Amația
14.1
2 Cron. 25.1
, fiul lui Ioas, împăratul lui Iuda. 2El era de douăzeci și cinci de ani când a început să domnească și a domnit douăzeci și nouă de ani în Ierusalim. Și numele mamei lui era Ioadan din Ierusalim. 3Și a făcut ce era drept în ochii Domnului, dar nu ca David, tatăl său; a făcut după toate cele ce făcuse Ioas, tatăl său. 4Totuși înălțimile
14.4
Cap. 12.3.
n‐au fost îndepărtate; poporul jertfea încă și aducea tămâie pe înălțimi. 5Și a fost așa: când s‐a întărit împărăția în mâna lui a ucis pe slujitorii săi care uciseseră
14.5
Cap. 12.20.
pe împăratul, tatăl său. 6Dar pe copiii ucigașilor nu i‐a ucis: după cum este scris în cartea legii lui Moise în care Domnul a poruncit zicând: Părinții
14.6
Deut. 24.16Ezec. 18.4,20
să nu fie omorâți pentru copii, nici copiii să nu fie omorâți pentru părinți, ci fiecare să fie omorât pentru păcatul său. 7El a bătut
14.7
2 Cron. 25.11
zece mii din Edom în Valea‐Sării
14.7
2 Sam. 8.13Ps. 60
și a luat Sela cu război și i‐a pus numele
14.7
Ios. 15.38
Iocteel până în ziua de astăzi. 8Atunci
14.8
2 Cron. 25.17,18
Amația a trimis soli la Ioas, fiul lui Ioahaz, fiul lui Iehu, împăratul lui Israel, zicând: Vino să ne privim în față. 9Și Ioas, împăratul lui Israel, a trimis la Amația, împăratul lui Iuda, zicând: Spinul
14.9
Jud. 9.8
din Liban a trimis la cedrul
14.9
1 Reg. 4.33
din Liban zicând: Dă pe fata ta de nevastă fiului meu. Și o fiară din Liban a trecut și a călcat spinul. 10În adevăr ai bătut
14.10
Deut. 8.142 Cron. 32.25Ezec. 28.2,5,17Evr. 2.4
pe Edom și ți s‐a înălțat inima; slăvește‐te și rămâi în casa ta; pentru ce să stârnești un rău de care vei cădea tu și Iuda cu tine? 11Dar Amația n‐a ascultat. Și Ioas, împăratul lui Israel, s‐a suit și s‐au privit în față, el și Amația, împăratul lui Iuda, în Bet‐Șemeșul
14.11
Ios. 19.38
21.16
lui Iuda. 12Și Iuda a fost bătut de Israel și a fugit fiecare la cortul său. 13Și Ioas, împăratul lui Israel, a prins pe Amația, împăratul lui Iuda, fiul lui Ioas, fiul lui Ahazia, în Bet‐Șemeș și a venit la Ierusalim și a sfărâmat zidul Ierusalimului de la poarta
14.13
Neem. 8.16
12.39
lui Efraim până la poarta
14.13
Ier. 31.38Zah. 14.10
unghiului, patru sute de coți. 14Și a luat tot
14.14
1 Reg. 7.51
aurul și argintul și toate vasele care se aflau în casa Domnului și în vistieriile casei împăratului și ostatici și s‐a întors în Samaria. 15Și celelalte
14.15
Cap. 13.12.
fapte ale lui Ioas ce a făcut și puterea lui, și cum s‐a luptat cu Amația, împăratul lui Iuda, oare nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților lui Israel? 16Și Ioas a adormit cu părinții săi și a fost înmormântat în Samaria cu împărații lui Israel și în locul său a domnit Ieroboam, fiul său. 17Și Amația
14.17
2 Cron. 25.25
, fiul lui Ioas, împăratul lui Iuda, a trăit cincisprezece ani după moartea lui Ioas, fiul lui Ioahaz, împăratul lui Israel. 18Și celelalte fapte ale lui Amația oare nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților lui Iuda? 19Și au uneltit
14.19
2 Cron. 25.27
împotriva lui în Ierusalim, și a fugit
14.19
Ios. 10.31
la Lachis și au trimis după el la Lachis și l‐au omorât acolo. 20Și l‐au adus pe cai și a fost înmormântat cu părinții săi în Ierusalim în cetatea lui David. 21Și tot poporul lui Iuda a luat pe Azaria
14.21
Cap. 15.13.
, care era de șaisprezece ani, și l‐a făcut împărat în locul tatălui său Amația. 22El a zidit Elatul
14.22
Cap. 16.6.
și l‐a adus înapoi lui Iuda, după ce a adormit împăratul cu părinții săi.

Ieroboam al doilea, împăratul lui Israel

23În anul al cincisprezecelea al lui Amația, fiul lui Ioas, împăratul lui Iuda, a început să domnească în Samaria Ieroboam, fiul lui Ioas, împăratul lui Israel, și a domnit patruzeci și unu de ani. 24Și a făcut rău în ochii Domnului; nu s‐a depărtat de la toate păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, cu care a tras pe Israel în păcat. 25El a luat îndărăt hotarul lui Israel de la intrarea

14.25
Num. 13.21
34.8
Hamatului, până la marea
14.25
Deut. 3.17
câmpiei, după cuvântul Domnului Dumnezeului lui Israel, pe care‐l vorbise prin robul său Iona
14.25
Iona 1.1Mat. 12.39,40
, prorocul, fiul lui Amitai, care era din
14.25
Ios. 19.13
Gat‐Hefier. 26Căci Domnul
14.26
Cap. 13.4.
a văzut strâmtorarea lui Israel că era foarte amară, căci nu era nici închis
14.26
Deut. 32.36
nici slobod și nici nu era cine să mântuiască pe Israel. 27Și Domnul
14.27
Cap. 13.5.
nu zisese că va șterge de sub ceruri numele lui Israel și i‐a mântuit prin mâna lui Ieroboam, fiul lui Ioas. 28Și celelalte fapte ale lui Ieroboam și tot ce a făcut și puterea lui și cum s‐a luptat și cum a luat înapoi Damascul și Hamatul
14.28
2 Sam. 8.61 Reg. 11.242 Cron. 8.3
lui Iuda pentru Israel, oare nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților lui Iuda? 29Și Ieroboam a adormit cu părinții săi, cu împărații lui Israel, și în locul său a domnit Zaharia
14.29
Cap. 15.8.
, fiul său.

15

Domnia lui Azaria în Iuda

151În anul al douăzeci și șaptelea al lui Ieroboam, împăratul lui Israel, a început

15.1
Cap. 14.21.
să domnească Azaria
15.1
Vers. 13, 30, etc.
, fiul lui Amația, împăratul lui Iuda. 2Era de șaisprezece ani când a început să domnească și a domnit cincizeci și doi de ani în Ierusalim. Și numele mamei sale era Iecolia, din Ierusalim. 3Și a făcut ce era drept în ochii Domnului, după toate cele ce făcuse Amația, tatăl său. 4Totuși înălțimile
15.4
Vers. 35. Cap. 12.3;
n‐au fost îndepărtate; poporul încă jertfea și ardea tămâie pe înălțimi. 5Și Domnul a lovit
15.5
2 Cron. 26.19‐21
pe împărat și a fost lepros până în ziua morții sale și a locuit
15.5
Lev. 13.46
într‐o casă deosebită. Și Iotam, fiul împăratului, era peste casă judecând poporul țării. 6Și celelalte fapte ale lui Azaria și tot ce a făcut, oare nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților lui Iuda? 7Și Azaria a adormit cu părinții săi și l‐au înmormântat
15.7
2 Cron. 26.23
cu părinții săi în cetatea lui David; și în locul său a domnit Iotam, fiul său.

Zaharia, împăratul lui Israel

8În anul al treizeci și optulea al lui Azaria, împăratul lui Iuda, a început să domnească în Samaria peste Israel Zaharia, fiul lui Ieroboam, și a domnit șase luni. 9Și a făcut rău în ochii Domnului, cum făcuseră părinții lui; nu s‐a depărtat de la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, cu care a tras pe Israel în păcat. 10Și Șalum, fiul lui Iabeș, a uneltit împotriva lui și l‐a lovit

15.10
Amos 7.9
în fața poporului și l‐a omorât și a domnit în locul său. 11Și celelalte fapte ale lui Zaharia, iată sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților lui Israel. 12Acesta a fost cuvântul Domnului pe care‐l vorbise
15.12
Cap. 10.30.
lui Iehu, zicând: Fiii tăi vor ședea pe scaunul de domnie al lui Israel până la al patrulea neam. Și așa s‐a și întâmplat.

Șalum, împăratul lui Israel

13Și Șalum, fiul lui Iabeș, a început să domnească în anul al treizeci și nouălea al lui Ozia

15.13
Mat. 1.8,9
, împăratul lui Iuda, și a domnit o lună de zile în Samaria. 14Și Menahem, fiul lui Gadi, s‐a suit de la Tirța
15.14
1 Reg. 14.15
, și a venit la Samaria și a lovit pe Șalum, fiul lui Iabeș în Samaria, și l‐a ucis și a domnit în locul său. 15Și celelalte fapte ale lui Șalum și uneltirea pe care a făcut‐o, iată, sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților lui Israel. 16Atunci Menahem a bătut Tifsahul
15.16
1 Reg. 4.24
și pe toți cei ce erau în el și hotarele lui de la Tirța, pentru că nu i‐au deschis; și l‐a bătut și a spintecat toate femeile
15.16
Cap. 8.12.
din el care erau însărcinate.

Menahem, împăratul lui Israel

17În anul al treizeci și nouălea al lui Azaria, împăratul lui Iuda, a început să domnească Menahem, fiul lui Gadi, peste Israel, și a domnit zece ani în Samaria. 18Și a făcut rău în ochii Domnului; nu s‐a depărtat în toate zilele lui de la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, cu care a tras pe Israel în păcat. 19Pul

15.19
1 Cron. 5.26Is. 9.1Osea 8.9
, împăratul Asiriei, a venit asupra țării și Menahem a dat lui Pul o mie de talanți de argint ca mâna lui să fie cu el, să întărească
15.19
Cap. 14.5.
împărăția în mâna sa. 20Și Menahem a scos argintul din Israel, de la toți cei puternici în avere, cincizeci de sicli de argint de la fiecare om, ca să dea împăratului Asiriei. Și împăratul Asiriei s‐a întors și n‐a stat acolo în țară. 21Și celelalte fapte ale lui Menahem și tot ce a făcut, oare nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților lui Israel? 22Și Menahem a adormit cu părinții săi și în locul său a domnit Pecahia, fiul său.

Pecahia, împăratul lui Israel

23În anul al cincizecilea al lui Azaria, împăratul lui Iuda, a început să domnească Pecahia, fiul lui Menahem, peste Israel în Samaria și a domnit doi ani. 24Și a făcut rău în ochii Domnului; nu s‐a depărtat de la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, cu care a tras pe Israel în păcat. 25Și căpetenia sa, Pecah, fiul lui Remalia, a uneltit împotriva sa și l‐a lovit în Samaria, în cetățuia casei împărătești, cu Argob și Arie, și cu el erau cincizeci de bărbați dintre galaadiți: și l‐a ucis și a domnit în locul său. 26Și celelalte fapte ale lui Pecahia și tot ce a făcut, iată, sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților lui Israel.

Pecah, împăratul lui Israel

27În anul al cincizeci și doilea al lui Azaria, împăratul lui Iuda, a început să domnească Pecah

15.27
Is. 7.1
, fiul lui Remalia, peste Israel în Samaria, și a domnit douăzeci de ani. 28Și a făcut rău în ochii Domnului; nu s‐a depărtat de la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, cu care a tras pe Israel în păcat. 29În zilele lui Pecah, împăratul lui Israel, a venit
15.29
1 Cron. 5.26Is. 9.1
Tiglat‐Pileser, împăratul Asiriei, și a luat Iionul
15.29
1 Reg. 15.20
și Abel‐Bet‐Maaca și Ianoahul și Chedeșul și Hațorul și Galaadul și Galileea, toată țara lui Neftali, și i‐a dus prinși în Asiria. 30Și Osea, fiul lui Ela, a făcut o uneltire împotriva lui Pecah, fiul lui Remalia, și l‐a lovit și l‐a ucis și a domnit
15.30
Cap. 17.1.
în locul său, în anul al douăzecilea al lui Iotam, fiul lui Ozia. 31Și celelalte fapte ale lui Pecah și tot ce a făcut, iată sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților lui Israel.

Iotam, împăratul lui Iuda

32În anul al doilea al lui Pecah, fiul lui Remalia, împăratul lui Israel, a început să domnească Iotam

15.32
2 Cron. 27.1
, fiul lui Ozia, împăratul lui Iuda. 33El era de douăzeci și cinci de ani când a început să domnească și a domnit șaisprezece ani în Ierusalim. Și numele mamei sale era Ierușa, fata lui Țadoc. 34Și a făcut ce era drept în ochii Domnului: a făcut după
15.34
Vers. 3.
toate cele ce făcuse Ozia, tatăl său. 35Totuși
15.35
Vers. 4.
înălțimile n‐au fost îndepărtate; poporul încă jertfea și ardea tămâie pe înălțimi. El a zidit poarta
15.35
2 Cron. 27.3
de sus a casei Domnului. 36Și celelalte fapte ale lui Iotam și tot ce a făcut, oare nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților lui Iuda? 37În zilele acelea Domnul a început să trimită asupra lui Iuda pe Rețin
15.37
Cap. 16.5.
, împăratul Siriei și pe Pecah
15.37
Vers. 27.
, fiul lui Remalia. 38Și Iotam a adormit cu părinții săi și a fost înmormântat cu părinții săi în cetatea lui David, tatăl său. Și în locul său a domnit Ahaz, fiul său.