Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
15

Domnia lui Azaria în Iuda

151În anul al douăzeci și șaptelea al lui Ieroboam, împăratul lui Israel, a început

15.1
Cap. 14.21.
2 Cron. 26.1,3,4
să domnească Azaria
15.1
Vers. 13, 30, etc.
2 Cron. 26.1
, fiul lui Amația, împăratul lui Iuda. 2Era de șaisprezece ani când a început să domnească și a domnit cincizeci și doi de ani în Ierusalim. Și numele mamei sale era Iecolia, din Ierusalim. 3Și a făcut ce era drept în ochii Domnului, după toate cele ce făcuse Amația, tatăl său. 4Totuși înălțimile
15.4
Vers. 35. Cap. 12.3;
14.4
n‐au fost îndepărtate; poporul încă jertfea și ardea tămâie pe înălțimi. 5Și Domnul a lovit
15.5
2 Cron. 26.19‐21
pe împărat și a fost lepros până în ziua morții sale și a locuit
15.5
Lev. 13.46
într‐o casă deosebită. Și Iotam, fiul împăratului, era peste casă judecând poporul țării. 6Și celelalte fapte ale lui Azaria și tot ce a făcut, oare nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților lui Iuda? 7Și Azaria a adormit cu părinții săi și l‐au înmormântat
15.7
2 Cron. 26.23
cu părinții săi în cetatea lui David; și în locul său a domnit Iotam, fiul său.

Zaharia, împăratul lui Israel

8În anul al treizeci și optulea al lui Azaria, împăratul lui Iuda, a început să domnească în Samaria peste Israel Zaharia, fiul lui Ieroboam, și a domnit șase luni. 9Și a făcut rău în ochii Domnului, cum făcuseră părinții lui; nu s‐a depărtat de la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, cu care a tras pe Israel în păcat. 10Și Șalum, fiul lui Iabeș, a uneltit împotriva lui și l‐a lovit

15.10
Amos 7.9
în fața poporului și l‐a omorât și a domnit în locul său. 11Și celelalte fapte ale lui Zaharia, iată sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților lui Israel. 12Acesta a fost cuvântul Domnului pe care‐l vorbise
15.12
Cap. 10.30.

lui Iehu, zicând: Fiii tăi vor ședea pe scaunul de domnie al lui Israel până la al patrulea neam. Și așa s‐a și întâmplat.

Șalum, împăratul lui Israel

13Și Șalum, fiul lui Iabeș, a început să domnească în anul al treizeci și nouălea al lui Ozia

15.13
Mat. 1.8,9
, împăratul lui Iuda, și a domnit o lună de zile în Samaria. 14Și Menahem, fiul lui Gadi, s‐a suit de la Tirța
15.14
1 Reg. 14.15
, și a venit la Samaria și a lovit pe Șalum, fiul lui Iabeș în Samaria, și l‐a ucis și a domnit în locul său. 15Și celelalte fapte ale lui Șalum și uneltirea pe care a făcut‐o, iată, sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților lui Israel. 16Atunci Menahem a bătut Tifsahul
15.16
1 Reg. 4.24
și pe toți cei ce erau în el și hotarele lui de la Tirța, pentru că nu i‐au deschis; și l‐a bătut și a spintecat toate femeile
15.16
Cap. 8.12.

din el care erau însărcinate.

Menahem, împăratul lui Israel

17În anul al treizeci și nouălea al lui Azaria, împăratul lui Iuda, a început să domnească Menahem, fiul lui Gadi, peste Israel, și a domnit zece ani în Samaria. 18Și a făcut rău în ochii Domnului; nu s‐a depărtat în toate zilele lui de la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, cu care a tras pe Israel în păcat. 19Pul

15.19
1 Cron. 5.26Is. 9.1Osea 8.9
, împăratul Asiriei, a venit asupra țării și Menahem a dat lui Pul o mie de talanți de argint ca mâna lui să fie cu el, să întărească
15.19
Cap. 14.5.

împărăția în mâna sa. 20Și Menahem a scos argintul din Israel, de la toți cei puternici în avere, cincizeci de sicli de argint de la fiecare om, ca să dea împăratului Asiriei. Și împăratul Asiriei s‐a întors și n‐a stat acolo în țară. 21Și celelalte fapte ale lui Menahem și tot ce a făcut, oare nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților lui Israel? 22Și Menahem a adormit cu părinții săi și în locul său a domnit Pecahia, fiul său.

Pecahia, împăratul lui Israel

23În anul al cincizecilea al lui Azaria, împăratul lui Iuda, a început să domnească Pecahia, fiul lui Menahem, peste Israel în Samaria și a domnit doi ani. 24Și a făcut rău în ochii Domnului; nu s‐a depărtat de la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, cu care a tras pe Israel în păcat. 25Și căpetenia sa, Pecah, fiul lui Remalia, a uneltit împotriva sa și l‐a lovit în Samaria, în cetățuia casei împărătești, cu Argob și Arie, și cu el erau cincizeci de bărbați dintre galaadiți: și l‐a ucis și a domnit în locul său. 26Și celelalte fapte ale lui Pecahia și tot ce a făcut, iată, sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților lui Israel.

Pecah, împăratul lui Israel

27În anul al cincizeci și doilea al lui Azaria, împăratul lui Iuda, a început să domnească Pecah

15.27
Is. 7.1
, fiul lui Remalia, peste Israel în Samaria, și a domnit douăzeci de ani. 28Și a făcut rău în ochii Domnului; nu s‐a depărtat de la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, cu care a tras pe Israel în păcat. 29În zilele lui Pecah, împăratul lui Israel, a venit
15.29
1 Cron. 5.26Is. 9.1
Tiglat‐Pileser, împăratul Asiriei, și a luat Iionul
15.29
1 Reg. 15.20
și Abel‐Bet‐Maaca și Ianoahul și Chedeșul și Hațorul și Galaadul și Galileea, toată țara lui Neftali, și i‐a dus prinși în Asiria. 30Și Osea, fiul lui Ela, a făcut o uneltire împotriva lui Pecah, fiul lui Remalia, și l‐a lovit și l‐a ucis și a domnit
15.30
Cap. 17.1.
Osea 10.3,7,15
în locul său, în anul al douăzecilea al lui Iotam, fiul lui Ozia. 31Și celelalte fapte ale lui Pecah și tot ce a făcut, iată sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților lui Israel.

Iotam, împăratul lui Iuda

32În anul al doilea al lui Pecah, fiul lui Remalia, împăratul lui Israel, a început să domnească Iotam

15.32
2 Cron. 27.1
, fiul lui Ozia, împăratul lui Iuda. 33El era de douăzeci și cinci de ani când a început să domnească și a domnit șaisprezece ani în Ierusalim. Și numele mamei sale era Ierușa, fata lui Țadoc. 34Și a făcut ce era drept în ochii Domnului: a făcut după
15.34
Vers. 3.

toate cele ce făcuse Ozia, tatăl său. 35Totuși
15.35
Vers. 4.

înălțimile n‐au fost îndepărtate; poporul încă jertfea și ardea tămâie pe înălțimi. El a zidit poarta
15.35
2 Cron. 27.3
de sus a casei Domnului. 36Și celelalte fapte ale lui Iotam și tot ce a făcut, oare nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților lui Iuda? 37În zilele acelea Domnul a început să trimită asupra lui Iuda pe Rețin
15.37
Cap. 16.5.
Is. 7.1
, împăratul Siriei și pe Pecah
15.37
Vers. 27.

, fiul lui Remalia. 38Și Iotam a adormit cu părinții săi și a fost înmormântat cu părinții săi în cetatea lui David, tatăl său. Și în locul său a domnit Ahaz, fiul său.