Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
15

Domnia lui Azaria în Iuda

151În anul al douăzeci și șaptelea al lui Ieroboam, împăratul lui Israel, a început

15.1
Cap. 14.21.
să domnească Azaria
15.1
Vers. 13, 30, etc.
, fiul lui Amația, împăratul lui Iuda. 2Era de șaisprezece ani când a început să domnească și a domnit cincizeci și doi de ani în Ierusalim. Și numele mamei sale era Iecolia, din Ierusalim. 3Și a făcut ce era drept în ochii Domnului, după toate cele ce făcuse Amația, tatăl său. 4Totuși înălțimile
15.4
Vers. 35. Cap. 12.3;
n‐au fost îndepărtate; poporul încă jertfea și ardea tămâie pe înălțimi. 5Și Domnul a lovit
15.5
2 Cron. 26.19‐21
pe împărat și a fost lepros până în ziua morții sale și a locuit
15.5
Lev. 13.46
într‐o casă deosebită. Și Iotam, fiul împăratului, era peste casă judecând poporul țării. 6Și celelalte fapte ale lui Azaria și tot ce a făcut, oare nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților lui Iuda? 7Și Azaria a adormit cu părinții săi și l‐au înmormântat
15.7
2 Cron. 26.23
cu părinții săi în cetatea lui David; și în locul său a domnit Iotam, fiul său.

Zaharia, împăratul lui Israel

8În anul al treizeci și optulea al lui Azaria, împăratul lui Iuda, a început să domnească în Samaria peste Israel Zaharia, fiul lui Ieroboam, și a domnit șase luni. 9Și a făcut rău în ochii Domnului, cum făcuseră părinții lui; nu s‐a depărtat de la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, cu care a tras pe Israel în păcat. 10Și Șalum, fiul lui Iabeș, a uneltit împotriva lui și l‐a lovit

15.10
Amos 7.9
în fața poporului și l‐a omorât și a domnit în locul său. 11Și celelalte fapte ale lui Zaharia, iată sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților lui Israel. 12Acesta a fost cuvântul Domnului pe care‐l vorbise
15.12
Cap. 10.30.
lui Iehu, zicând: Fiii tăi vor ședea pe scaunul de domnie al lui Israel până la al patrulea neam. Și așa s‐a și întâmplat.

Șalum, împăratul lui Israel

13Și Șalum, fiul lui Iabeș, a început să domnească în anul al treizeci și nouălea al lui Ozia

15.13
Mat. 1.8,9
, împăratul lui Iuda, și a domnit o lună de zile în Samaria. 14Și Menahem, fiul lui Gadi, s‐a suit de la Tirța
15.14
1 Reg. 14.15
, și a venit la Samaria și a lovit pe Șalum, fiul lui Iabeș în Samaria, și l‐a ucis și a domnit în locul său. 15Și celelalte fapte ale lui Șalum și uneltirea pe care a făcut‐o, iată, sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților lui Israel. 16Atunci Menahem a bătut Tifsahul
15.16
1 Reg. 4.24
și pe toți cei ce erau în el și hotarele lui de la Tirța, pentru că nu i‐au deschis; și l‐a bătut și a spintecat toate femeile
15.16
Cap. 8.12.
din el care erau însărcinate.

Menahem, împăratul lui Israel

17În anul al treizeci și nouălea al lui Azaria, împăratul lui Iuda, a început să domnească Menahem, fiul lui Gadi, peste Israel, și a domnit zece ani în Samaria. 18Și a făcut rău în ochii Domnului; nu s‐a depărtat în toate zilele lui de la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, cu care a tras pe Israel în păcat. 19Pul

15.19
1 Cron. 5.26Is. 9.1Osea 8.9
, împăratul Asiriei, a venit asupra țării și Menahem a dat lui Pul o mie de talanți de argint ca mâna lui să fie cu el, să întărească
15.19
Cap. 14.5.
împărăția în mâna sa. 20Și Menahem a scos argintul din Israel, de la toți cei puternici în avere, cincizeci de sicli de argint de la fiecare om, ca să dea împăratului Asiriei. Și împăratul Asiriei s‐a întors și n‐a stat acolo în țară. 21Și celelalte fapte ale lui Menahem și tot ce a făcut, oare nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților lui Israel? 22Și Menahem a adormit cu părinții săi și în locul său a domnit Pecahia, fiul său.

Pecahia, împăratul lui Israel

23În anul al cincizecilea al lui Azaria, împăratul lui Iuda, a început să domnească Pecahia, fiul lui Menahem, peste Israel în Samaria și a domnit doi ani. 24Și a făcut rău în ochii Domnului; nu s‐a depărtat de la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, cu care a tras pe Israel în păcat. 25Și căpetenia sa, Pecah, fiul lui Remalia, a uneltit împotriva sa și l‐a lovit în Samaria, în cetățuia casei împărătești, cu Argob și Arie, și cu el erau cincizeci de bărbați dintre galaadiți: și l‐a ucis și a domnit în locul său. 26Și celelalte fapte ale lui Pecahia și tot ce a făcut, iată, sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților lui Israel.

Pecah, împăratul lui Israel

27În anul al cincizeci și doilea al lui Azaria, împăratul lui Iuda, a început să domnească Pecah

15.27
Is. 7.1
, fiul lui Remalia, peste Israel în Samaria, și a domnit douăzeci de ani. 28Și a făcut rău în ochii Domnului; nu s‐a depărtat de la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, cu care a tras pe Israel în păcat. 29În zilele lui Pecah, împăratul lui Israel, a venit
15.29
1 Cron. 5.26Is. 9.1
Tiglat‐Pileser, împăratul Asiriei, și a luat Iionul
15.29
1 Reg. 15.20
și Abel‐Bet‐Maaca și Ianoahul și Chedeșul și Hațorul și Galaadul și Galileea, toată țara lui Neftali, și i‐a dus prinși în Asiria. 30Și Osea, fiul lui Ela, a făcut o uneltire împotriva lui Pecah, fiul lui Remalia, și l‐a lovit și l‐a ucis și a domnit
15.30
Cap. 17.1.
în locul său, în anul al douăzecilea al lui Iotam, fiul lui Ozia. 31Și celelalte fapte ale lui Pecah și tot ce a făcut, iată sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților lui Israel.

Iotam, împăratul lui Iuda

32În anul al doilea al lui Pecah, fiul lui Remalia, împăratul lui Israel, a început să domnească Iotam

15.32
2 Cron. 27.1
, fiul lui Ozia, împăratul lui Iuda. 33El era de douăzeci și cinci de ani când a început să domnească și a domnit șaisprezece ani în Ierusalim. Și numele mamei sale era Ierușa, fata lui Țadoc. 34Și a făcut ce era drept în ochii Domnului: a făcut după
15.34
Vers. 3.
toate cele ce făcuse Ozia, tatăl său. 35Totuși
15.35
Vers. 4.
înălțimile n‐au fost îndepărtate; poporul încă jertfea și ardea tămâie pe înălțimi. El a zidit poarta
15.35
2 Cron. 27.3
de sus a casei Domnului. 36Și celelalte fapte ale lui Iotam și tot ce a făcut, oare nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților lui Iuda? 37În zilele acelea Domnul a început să trimită asupra lui Iuda pe Rețin
15.37
Cap. 16.5.
, împăratul Siriei și pe Pecah
15.37
Vers. 27.
, fiul lui Remalia. 38Și Iotam a adormit cu părinții săi și a fost înmormântat cu părinții săi în cetatea lui David, tatăl său. Și în locul său a domnit Ahaz, fiul său.

16

Ahaz, împăratul lui Iuda

161În anul al șaptesprezecelea al lui Pecah, fiul lui Remalia, a început să domnească Ahaz

16.1
2 Cron. 28.1
, fiul lui Iotam, împăratul lui Iuda. 2Ahaz era de douăzeci de ani, când s‐a făcut împărat și a domnit șaisprezece ani în Ierusalim, dar n‐a făcut ce era drept în ochii Domnului Dumnezeului său, ca David, tatăl său. 3Ci a umblat în calea împăraților lui Israel și a trecut
16.3
Lev. 18.212 Cron. 28.3Ps. 106.37,38
chiar pe fiul său prin foc, după urâciunile
16.3
Deut. 12.31
popoarelor pe care le alungase Domnul dinaintea copiilor lui Israel. 4Și jertfea și ardea tămâie pe înălțimi
16.4
Deut. 12.21 Reg. 14.23
și pe dealuri și sub orice copac verde. 5Atunci
16.5
Is. 7.1,4
Rețin, împăratul Siriei, și Pecah, fiul lui Remalia, împăratul lui Israel, s‐au suit cu război împotriva Ierusalimului și au împresurat pe Ahaz, dar n‐au putut să‐l înfrângă. 6În vremea aceea, Rețin, împăratul Siriei, a luat înapoi Elatul
16.6
Cap. 14.22.
pentru Siria și a alungat pe iudeii din Elat și sirienii au venit la Elat și au locuit acolo până în ziua de astăzi. 7Și Ahaz a trimis soli la
16.7
Cap. 15.29.
Tiglat‐Pileser, împăratul Asiriei, zicând: Eu sunt slujitorul tău și fiul tău: suie‐te și mântuiește‐mă din mâna împăratului Siriei și din mâna împăratului lui Israel, care s‐au sculat împotriva mea. 8Și Ahaz
16.8
Cap. 12.18.
a luat argintul și aurul care se aflau în casa Domnului și în vistieriile casei împăratului și le‐a trimis dar împăratului Asiriei. 9Și împăratul Asiriei l‐a ascultat: și împăratul Asiriei s‐a suit împotriva Damascului și l‐a luat
16.9
Amos 1.5
și i‐a strămutat locuitorii la Chir și pe Rețin l‐a ucis. 10Și împăratul Ahaz s‐a dus la Damasc spre întâmpinarea lui Tiglat‐Pileser, împăratul Asiriei și a văzut altarul care era în Damasc. Și împăratul Ahaz a trimis lui Urie, preotul, chipul altarului și înfățișarea lui după toată lucrătura lui. 11Și Urie, preotul, a zidit un altar după toate cele ce trimisese împăratul Ahaz din Damasc. Așa l‐a făcut Urie, preotul, până a venit împăratul Ahaz din Damasc. 12Și împăratul a venit din Damasc și împăratul a văzut altarul și împăratul s‐a apropiat
16.12
2 Cron. 26.16,19
de altar și a jertfit pe el. 13Și a făcut să fumege arderea sa de tot și darul său de mâncare, și a vărsat darul său de băutură și a stropit pe altar sângele jertfelor sale de pace. 14Și a mutat altarul
16.14
2 Cron. 4.1
de aramă care era înaintea Domnului, din fața casei, dintre altarul său și casa Domnului și l‐a pus alături de altarul său la miazănoapte. 15Și împăratul Ahaz a poruncit lui Urie, preotul, zicând: Să faci să fumege pe altarul cel mare arderea de tot de dimineață și darul de mâncare de seară și arderea
16.15
Ex. 29.39,40,41
de tot a împăratului și darul său de mâncare și arderea de tot a întregului popor al țării și darul său de mâncare și darurile sale de băutură; și să stropești peste el tot sângele arderii de tot și tot sângele jertfelor; și altarul de aramă să fie pentru mine ca să cer sfat. 16Și Urie, preotul, a făcut după toate cele ce a poruncit împăratul Ahaz. 17Și împăratul
16.17
2 Cron. 28.24
Ahaz a tăiat pervazele
16.17
1 Reg. 7.27,28
picioarelor și a îndepărtat de pe ele spălătoarele și a coborât marea
16.17
1 Reg. 7.23,25
de pe boii de aramă care erau dedesubtul ei și a pus‐o pe un așternut de piatră. 18Și cărărușa acoperită pentru sabat pe care o zidiseră în casă, și intrarea împăratului de afară le‐a abătut din casa Domnului din pricina împăratului Asiriei. 19Și celelalte fapte ale lui Ahaz, ce a făcut, oare nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților lui Iuda? 20Și Ahaz a adormit cu părinții săi și a fost înmormântat
16.20
2 Cron. 28.27
cu părinții săi în cetatea lui David; și în locul său a domnit Ezechia, fiul său.

17

Osea, cel din urmă împărat al lui Israel

171În al doisprezecelea an al lui Ahaz, împăratul lui Iuda, a început să domnească Osea

17.1
Cap. 15.30.
, fiul lui Ela, în Samaria peste Israel; a domnit nouă ani. 2Și a făcut rău în ochii Domnului, dar nu ca împărații lui Israel, care fuseseră înainte de el. 3Împotriva lui s‐a suit Salmanasar
17.3
Cap. 18.9.
, împăratul Asiriei; și Osea a ajuns slujitorul lui și i‐a adus daruri. 4Dar împăratul Asiriei a aflat că Osea făcea uneltire căci trimisese soli la So, împăratul Egiptului și n‐a trimis dar împăratului Asiriei ca în fiecare an. Și împăratul Asiriei l‐a închis și l‐a legat în închisoare. 5Și împăratul
17.5
Cap. 18.9.
Asiriei a alergat prin toată țara și s‐a suit împotriva Samariei și a împresurat‐o trei ani. 6În anul al nouălea
17.6
Cap. 18.10, 11.
al lui Osea, împăratul Asiriei a luat Samaria și a strămutat pe
17.6
Lev. 26.32,33Deut. 28.36,64
29.27,28
Israel în Asiria și i‐a așezat
17.6
1 Cron. 5.26
în Halah și la Habor, pe râul Gozan, și în cetățile Mezilor.

Robia asiriană

7Și a fost așa pentru că copiii lui Israel păcătuiseră împotriva Domnului Dumnezeului lor care‐i scosese din țara Egiptului de sub mâna lui Faraon, împăratul Egiptului și s‐au temut de alți dumnezei 8și au umblat

17.8
Lev. 18.3Deut. 18.9
în așezămintele neamurilor pe care le alungase Domnul dinaintea copiilor lui Israel și ale împăraților lui Israel pe care le făcuseră ei. 9Și copiii lui Israel au făcut în ascuns lucruri care nu erau drepte împotriva Domnului Dumnezelui lor și și‐au zidit înălțimi în toate cetățile lor de la turnul
17.9
Cap. 18.8.
paznicilor până la cetatea întărită, 10și și‐au ridicat
17.10
1 Reg. 14.23Is. 57.5
stâlpi și Astartee
17.10
Ex. 34.13Deut. 16.21Mica 5.14
pe orice
17.10
Deut. 12.2
deal înalt și sub orice copac verde, 11și acolo au ars tămâie pe toate înălțimile ca popoarele pe care le alungase Domnul dinaintea lor și au făcut lucruri rele ca să mânie pe Domnul, 12și au slujit idolilor
17.12
Ex. 20.3,4Lev. 26.1Deut. 5.7,8
despre care Domnul le zisese: Să
17.12
Deut. 4.19
nu faceți lucrul acesta. 13Și Domnul a mărturisit împotriva lui Israel și împotriva lui Iuda prin toți prorocii, toți văzătorii
17.13
1 Sam. 9.9
, zicând: Întoarceți‐vă
17.13
Ier. 18.11
25.5
35.15
de la căile voastre cele rele și păziți poruncile mele, așezămintele mele, după toată legea pe care am poruncit‐o părinților voștri și pe care v‐am trimis‐o prin robii mei, prorocii. 14Dar n‐au ascultat și și‐au întărit
17.14
Deut. 31.27Prov. 29.1
grumajii, ca grumazul părinților lor, care n‐au crezut în Domnul Dumnezeul lor, 15și au lepădat așezămintele lui și legământul
17.15
Deut. 29.25
lui pe care‐l făcuse cu părinții lor și mărturiile lui pe care le mărturisise lor și au umblat după deșertăciune
17.15
Deut. 32.211 Reg. 16.131 Cron. 8.4
și s‐au făcut
17.15
Ps. 115.8Rom. 1.21
deșerți și au mers după neamurile care erau în jurul lor despre care Domnul le poruncise să nu
17.15
Deut. 12.30,31
facă și ei ca ele, 16și au părăsit toate poruncile Domnului Dumnezeului lor și și‐au făcut
17.16
Ex. 32.81 Reg. 12.28
chipuri turnate, doi viței și au făcut o Astartee
17.16
1 Reg. 14.15,23
15.13
16.33
și s‐au închinat la toată oștirea cerurilor și au slujit
17.16
1 Reg. 16.31
22.53
lui Baal 17și au trecut
17.17
Lev. 18.21Ezec. 23.37
pe fiii lor și pe fiicele lor prin foc și s‐au dedat
17.17
Deut. 18.10
la ghicire și la descântece și s‐au vândut
17.17
1 Reg. 21.20
să facă rău în ochii Domnului ca să‐l mânie. 18Și Domnul s‐a mâniat foarte mult pe Israel și i‐a depărtat de la fața sa; n‐a rămas
17.18
1 Reg. 11.13,32
decât numai seminția lui Iuda. 19Și nici Iuda
17.19
Ier. 3.8
n‐a păzit poruncile Domnului Dumnezeului său, ci au umblat în așezămintele lui Israel pe care le făcuseră. 20Și Domnul a lepădat toată sămânța lui Israel și i‐a smerit și i‐a dat
17.20
Cap. 13.3;
în mâna prădătorilor până i‐a lepădat de la fața sa. 21Căci Israel
17.21
1 Reg. 11.11,31
s‐a rupt de la casa lui David și a făcut împărat
17.21
1 Reg. 12.20,28
pe Ieroboam, fiul lui Nebat, și Ieroboam a abătut cu sila pe Israel de pe urma Domnului și l‐a tras în păcat mare. 22Și copiii lui Israel au umblat în toate păcatele lui Ieroboam pe care le‐a făcut; nu s‐au depărtat de la ele 23până ce Domnul a îndepărtat pe Israel de la fața sa, cum
17.23
1 Reg. 14.16
a zis prin toți slujitorii săi, prorocii, și Israel a fost
17.23
Vers. 6.
strămutat din țara lor în Asiria până în ziua de astăzi.

Samaritenii

24Și împăratul Asiriei a adus

17.24
Ezra 4.2,10
oameni din Babilon și de la
17.24
Vers. 30.
Cuta și de la Ava
17.24
Cap. 18.34.
și de la Hamat și de la Sefarvaim, și i‐a așezat în cetățile Samariei în locul copiilor lui Israel și au luat în stăpânire Samaria și au locuit în cetățile ei. 25Și a fost așa: la începutul locuirii lor acolo, nu se temeau de Domnul și Domnul a trimis lei între ei, care‐i omorau. 26Și au vorbit împăratului Asiriei zicând: Neamurile pe care le‐ai strămutat și le‐ai așezat în cetățile Samariei nu cunosc datina dumnezeului țării și el a trimis lei printre ei și iată îi ucid, fiindcă nu cunosc datina dumnezeului țării. 27Și împăratul Asiriei a poruncit zicând: Duceți acolo pe unul din preoții, pe care i‐ați luat de acolo și ei să meargă și să locuiască acolo și el să‐i învețe datina Dumnezeului țării. 28Și unul din preoții pe care‐i strămutaseră din Samaria a venit și a locuit în Betel și i‐a învățat cum să se teamă de Domnul. 29Și fiecare neam și‐a făcut dumnezeii săi și i‐a pus în casele înălțimilor, pe care le făcuseră samaritenii, fiecare neam în cetățile unde locuia. 30Și bărbații din Babilon
17.30
Vers. 24.
au făcut pe Sucot‐Benot și bărbații din Cut au făcut pe Nergal și bărbații din Hamat au făcut pe Așima 31și aviții
17.31
Ezra 4.9
au făcut pe Nibhaz și Tartac și sefarviții au ars
17.31
Lev. 18.21Deut. 12.31
pe copiii lor în foc lui Adramelec și lui Anamelec, dumnezeii sefarviților. 32Și s‐au temut de Domnul și și‐au făcut
17.32
1 Reg. 12.31
din toate marginile lor preoți ai înălțimilor care jertfeau pentru ei în casele înălțimilor, 33s‐au temut de Domnul și au slujit
17.33
Țef. 1.5
dumnezeilor lor după datina neamurilor de unde fuseseră strămutați. 34Până în ziua de astăzi ei fac după datinele lor de mai înainte: nu se tem de Domnul și nici nu fac după așezămintele lor și după judecățile lor și nici după legea și porunca, pe care a poruncit‐o Domnul copiilor lui Iacov, pe care l‐a numit
17.34
Gen. 32.28
35.101 Reg. 11.31
Israel. 35Și Domnul făcuse legământ cu ei și le poruncise zicând: Să nu vă temeți
17.35
Jud. 6.10
de alți dumnezei și să nu vă închinați
17.35
Ex. 20.5
înaintea lor, nici să nu le slujiți lor, nici să nu le jertfiți; 36ci numai de Domnul, care v‐a scos din țara Egiptului cu putere mare și cu braț întins
17.36
Ex. 6.6
, de el să vă temeți și lui să
17.36
Deut. 10.20
vă închinați și lui să‐i jertfiți. 37Și așezămintele, judecățile și legea și porunca pe care le‐a scris pentru voi, să luați seama să le faceți
17.37
Deut. 5.32
în toate zilele; și să nu vă temeți de alți dumnezei. 38Și să nu
17.38
Deut. 4.23
uitați legământul pe care l‐am făcut cu voi și să nu vă temeți de alți dumnezei; 39ci să vă temeți de Domnul Dumnezeul vostru și el vă va scăpa din mâna tuturor vrăjmașilor voștri. 40Și n‐au ascultat ci au făcut după datina lor de mai înainte. 41Și neamurile acestea
17.41
Vers. 32, 33.
se temeau de Domnul și slujeau chipurilor lor cioplite și copiii lor și copiii copiilor lor: cum au făcut părinții lor așa fac ei până în ziua de astăzi.