Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
16

Ahaz, împăratul lui Iuda

161În anul al șaptesprezecelea al lui Pecah, fiul lui Remalia, a început să domnească Ahaz

16.1
2 Cron. 28.1
, fiul lui Iotam, împăratul lui Iuda. 2Ahaz era de douăzeci de ani, când s‐a făcut împărat și a domnit șaisprezece ani în Ierusalim, dar n‐a făcut ce era drept în ochii Domnului Dumnezeului său, ca David, tatăl său. 3Ci a umblat în calea împăraților lui Israel și a trecut
16.3
Lev. 18.212 Cron. 28.3Ps. 106.37,38
chiar pe fiul său prin foc, după urâciunile
16.3
Deut. 12.31
popoarelor pe care le alungase Domnul dinaintea copiilor lui Israel. 4Și jertfea și ardea tămâie pe înălțimi
16.4
Deut. 12.21 Reg. 14.23
și pe dealuri și sub orice copac verde. 5Atunci
16.5
Is. 7.1,4
Rețin, împăratul Siriei, și Pecah, fiul lui Remalia, împăratul lui Israel, s‐au suit cu război împotriva Ierusalimului și au împresurat pe Ahaz, dar n‐au putut să‐l înfrângă. 6În vremea aceea, Rețin, împăratul Siriei, a luat înapoi Elatul
16.6
Cap. 14.22.

pentru Siria și a alungat pe iudeii din Elat și sirienii au venit la Elat și au locuit acolo până în ziua de astăzi. 7Și Ahaz a trimis soli la
16.7
Cap. 15.29.

Tiglat‐Pileser, împăratul Asiriei, zicând: Eu sunt slujitorul tău și fiul tău: suie‐te și mântuiește‐mă din mâna împăratului Siriei și din mâna împăratului lui Israel, care s‐au sculat împotriva mea. 8Și Ahaz
16.8
Cap. 12.18.
2 Cron. 28.21
a luat argintul și aurul care se aflau în casa Domnului și în vistieriile casei împăratului și le‐a trimis dar împăratului Asiriei. 9Și împăratul Asiriei l‐a ascultat: și împăratul Asiriei s‐a suit împotriva Damascului și l‐a luat
16.9
Amos 1.5
și i‐a strămutat locuitorii la Chir și pe Rețin l‐a ucis. 10Și împăratul Ahaz s‐a dus la Damasc spre întâmpinarea lui Tiglat‐Pileser, împăratul Asiriei și a văzut altarul care era în Damasc. Și împăratul Ahaz a trimis lui Urie, preotul, chipul altarului și înfățișarea lui după toată lucrătura lui. 11Și Urie, preotul, a zidit un altar după toate cele ce trimisese împăratul Ahaz din Damasc. Așa l‐a făcut Urie, preotul, până a venit împăratul Ahaz din Damasc. 12Și împăratul a venit din Damasc și împăratul a văzut altarul și împăratul s‐a apropiat
16.12
2 Cron. 26.16,19
de altar și a jertfit pe el. 13Și a făcut să fumege arderea sa de tot și darul său de mâncare, și a vărsat darul său de băutură și a stropit pe altar sângele jertfelor sale de pace. 14Și a mutat altarul
16.14
2 Cron. 4.1
de aramă care era înaintea Domnului, din fața casei, dintre altarul său și casa Domnului și l‐a pus alături de altarul său la miazănoapte. 15Și împăratul Ahaz a poruncit lui Urie, preotul, zicând: Să faci să fumege pe altarul cel mare arderea de tot de dimineață și darul de mâncare de seară și arderea
16.15
Ex. 29.39,40,41
de tot a împăratului și darul său de mâncare și arderea de tot a întregului popor al țării și darul său de mâncare și darurile sale de băutură; și să stropești peste el tot sângele arderii de tot și tot sângele jertfelor; și altarul de aramă să fie pentru mine ca să cer sfat. 16Și Urie, preotul, a făcut după toate cele ce a poruncit împăratul Ahaz. 17Și împăratul
16.17
2 Cron. 28.24
Ahaz a tăiat pervazele
16.17
1 Reg. 7.27,28
picioarelor și a îndepărtat de pe ele spălătoarele și a coborât marea
16.17
1 Reg. 7.23,25
de pe boii de aramă care erau dedesubtul ei și a pus‐o pe un așternut de piatră. 18Și cărărușa acoperită pentru sabat pe care o zidiseră în casă, și intrarea împăratului de afară le‐a abătut din casa Domnului din pricina împăratului Asiriei. 19Și celelalte fapte ale lui Ahaz, ce a făcut, oare nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților lui Iuda? 20Și Ahaz a adormit cu părinții săi și a fost înmormântat
16.20
2 Cron. 28.27
cu părinții săi în cetatea lui David; și în locul său a domnit Ezechia, fiul său.