Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
16

Ahaz, împăratul lui Iuda

161În anul al șaptesprezecelea al lui Pecah, fiul lui Remalia, a început să domnească Ahaz

16.1
2 Cron. 28.1
, fiul lui Iotam, împăratul lui Iuda. 2Ahaz era de douăzeci de ani, când s‐a făcut împărat și a domnit șaisprezece ani în Ierusalim, dar n‐a făcut ce era drept în ochii Domnului Dumnezeului său, ca David, tatăl său. 3Ci a umblat în calea împăraților lui Israel și a trecut
16.3
Lev. 18.212 Cron. 28.3Ps. 106.37,38
chiar pe fiul său prin foc, după urâciunile
16.3
Deut. 12.31
popoarelor pe care le alungase Domnul dinaintea copiilor lui Israel. 4Și jertfea și ardea tămâie pe înălțimi
16.4
Deut. 12.21 Reg. 14.23
și pe dealuri și sub orice copac verde. 5Atunci
16.5
Is. 7.1,4
Rețin, împăratul Siriei, și Pecah, fiul lui Remalia, împăratul lui Israel, s‐au suit cu război împotriva Ierusalimului și au împresurat pe Ahaz, dar n‐au putut să‐l înfrângă. 6În vremea aceea, Rețin, împăratul Siriei, a luat înapoi Elatul
16.6
Cap. 14.22.
pentru Siria și a alungat pe iudeii din Elat și sirienii au venit la Elat și au locuit acolo până în ziua de astăzi. 7Și Ahaz a trimis soli la
16.7
Cap. 15.29.
Tiglat‐Pileser, împăratul Asiriei, zicând: Eu sunt slujitorul tău și fiul tău: suie‐te și mântuiește‐mă din mâna împăratului Siriei și din mâna împăratului lui Israel, care s‐au sculat împotriva mea. 8Și Ahaz
16.8
Cap. 12.18.
a luat argintul și aurul care se aflau în casa Domnului și în vistieriile casei împăratului și le‐a trimis dar împăratului Asiriei. 9Și împăratul Asiriei l‐a ascultat: și împăratul Asiriei s‐a suit împotriva Damascului și l‐a luat
16.9
Amos 1.5
și i‐a strămutat locuitorii la Chir și pe Rețin l‐a ucis. 10Și împăratul Ahaz s‐a dus la Damasc spre întâmpinarea lui Tiglat‐Pileser, împăratul Asiriei și a văzut altarul care era în Damasc. Și împăratul Ahaz a trimis lui Urie, preotul, chipul altarului și înfățișarea lui după toată lucrătura lui. 11Și Urie, preotul, a zidit un altar după toate cele ce trimisese împăratul Ahaz din Damasc. Așa l‐a făcut Urie, preotul, până a venit împăratul Ahaz din Damasc. 12Și împăratul a venit din Damasc și împăratul a văzut altarul și împăratul s‐a apropiat
16.12
2 Cron. 26.16,19
de altar și a jertfit pe el. 13Și a făcut să fumege arderea sa de tot și darul său de mâncare, și a vărsat darul său de băutură și a stropit pe altar sângele jertfelor sale de pace. 14Și a mutat altarul
16.14
2 Cron. 4.1
de aramă care era înaintea Domnului, din fața casei, dintre altarul său și casa Domnului și l‐a pus alături de altarul său la miazănoapte. 15Și împăratul Ahaz a poruncit lui Urie, preotul, zicând: Să faci să fumege pe altarul cel mare arderea de tot de dimineață și darul de mâncare de seară și arderea
16.15
Ex. 29.39,40,41
de tot a împăratului și darul său de mâncare și arderea de tot a întregului popor al țării și darul său de mâncare și darurile sale de băutură; și să stropești peste el tot sângele arderii de tot și tot sângele jertfelor; și altarul de aramă să fie pentru mine ca să cer sfat. 16Și Urie, preotul, a făcut după toate cele ce a poruncit împăratul Ahaz. 17Și împăratul
16.17
2 Cron. 28.24
Ahaz a tăiat pervazele
16.17
1 Reg. 7.27,28
picioarelor și a îndepărtat de pe ele spălătoarele și a coborât marea
16.17
1 Reg. 7.23,25
de pe boii de aramă care erau dedesubtul ei și a pus‐o pe un așternut de piatră. 18Și cărărușa acoperită pentru sabat pe care o zidiseră în casă, și intrarea împăratului de afară le‐a abătut din casa Domnului din pricina împăratului Asiriei. 19Și celelalte fapte ale lui Ahaz, ce a făcut, oare nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților lui Iuda? 20Și Ahaz a adormit cu părinții săi și a fost înmormântat
16.20
2 Cron. 28.27
cu părinții săi în cetatea lui David; și în locul său a domnit Ezechia, fiul său.

17

Osea, cel din urmă împărat al lui Israel

171În al doisprezecelea an al lui Ahaz, împăratul lui Iuda, a început să domnească Osea

17.1
Cap. 15.30.
, fiul lui Ela, în Samaria peste Israel; a domnit nouă ani. 2Și a făcut rău în ochii Domnului, dar nu ca împărații lui Israel, care fuseseră înainte de el. 3Împotriva lui s‐a suit Salmanasar
17.3
Cap. 18.9.
, împăratul Asiriei; și Osea a ajuns slujitorul lui și i‐a adus daruri. 4Dar împăratul Asiriei a aflat că Osea făcea uneltire căci trimisese soli la So, împăratul Egiptului și n‐a trimis dar împăratului Asiriei ca în fiecare an. Și împăratul Asiriei l‐a închis și l‐a legat în închisoare. 5Și împăratul
17.5
Cap. 18.9.
Asiriei a alergat prin toată țara și s‐a suit împotriva Samariei și a împresurat‐o trei ani. 6În anul al nouălea
17.6
Cap. 18.10, 11.
al lui Osea, împăratul Asiriei a luat Samaria și a strămutat pe
17.6
Lev. 26.32,33Deut. 28.36,64
29.27,28
Israel în Asiria și i‐a așezat
17.6
1 Cron. 5.26
în Halah și la Habor, pe râul Gozan, și în cetățile Mezilor.

Robia asiriană

7Și a fost așa pentru că copiii lui Israel păcătuiseră împotriva Domnului Dumnezeului lor care‐i scosese din țara Egiptului de sub mâna lui Faraon, împăratul Egiptului și s‐au temut de alți dumnezei 8și au umblat

17.8
Lev. 18.3Deut. 18.9
în așezămintele neamurilor pe care le alungase Domnul dinaintea copiilor lui Israel și ale împăraților lui Israel pe care le făcuseră ei. 9Și copiii lui Israel au făcut în ascuns lucruri care nu erau drepte împotriva Domnului Dumnezelui lor și și‐au zidit înălțimi în toate cetățile lor de la turnul
17.9
Cap. 18.8.
paznicilor până la cetatea întărită, 10și și‐au ridicat
17.10
1 Reg. 14.23Is. 57.5
stâlpi și Astartee
17.10
Ex. 34.13Deut. 16.21Mica 5.14
pe orice
17.10
Deut. 12.2
deal înalt și sub orice copac verde, 11și acolo au ars tămâie pe toate înălțimile ca popoarele pe care le alungase Domnul dinaintea lor și au făcut lucruri rele ca să mânie pe Domnul, 12și au slujit idolilor
17.12
Ex. 20.3,4Lev. 26.1Deut. 5.7,8
despre care Domnul le zisese: Să
17.12
Deut. 4.19
nu faceți lucrul acesta. 13Și Domnul a mărturisit împotriva lui Israel și împotriva lui Iuda prin toți prorocii, toți văzătorii
17.13
1 Sam. 9.9
, zicând: Întoarceți‐vă
17.13
Ier. 18.11
25.5
35.15
de la căile voastre cele rele și păziți poruncile mele, așezămintele mele, după toată legea pe care am poruncit‐o părinților voștri și pe care v‐am trimis‐o prin robii mei, prorocii. 14Dar n‐au ascultat și și‐au întărit
17.14
Deut. 31.27Prov. 29.1
grumajii, ca grumazul părinților lor, care n‐au crezut în Domnul Dumnezeul lor, 15și au lepădat așezămintele lui și legământul
17.15
Deut. 29.25
lui pe care‐l făcuse cu părinții lor și mărturiile lui pe care le mărturisise lor și au umblat după deșertăciune
17.15
Deut. 32.211 Reg. 16.131 Cron. 8.4
și s‐au făcut
17.15
Ps. 115.8Rom. 1.21
deșerți și au mers după neamurile care erau în jurul lor despre care Domnul le poruncise să nu
17.15
Deut. 12.30,31
facă și ei ca ele, 16și au părăsit toate poruncile Domnului Dumnezeului lor și și‐au făcut
17.16
Ex. 32.81 Reg. 12.28
chipuri turnate, doi viței și au făcut o Astartee
17.16
1 Reg. 14.15,23
15.13
16.33
și s‐au închinat la toată oștirea cerurilor și au slujit
17.16
1 Reg. 16.31
22.53
lui Baal 17și au trecut
17.17
Lev. 18.21Ezec. 23.37
pe fiii lor și pe fiicele lor prin foc și s‐au dedat
17.17
Deut. 18.10
la ghicire și la descântece și s‐au vândut
17.17
1 Reg. 21.20
să facă rău în ochii Domnului ca să‐l mânie. 18Și Domnul s‐a mâniat foarte mult pe Israel și i‐a depărtat de la fața sa; n‐a rămas
17.18
1 Reg. 11.13,32
decât numai seminția lui Iuda. 19Și nici Iuda
17.19
Ier. 3.8
n‐a păzit poruncile Domnului Dumnezeului său, ci au umblat în așezămintele lui Israel pe care le făcuseră. 20Și Domnul a lepădat toată sămânța lui Israel și i‐a smerit și i‐a dat
17.20
Cap. 13.3;
în mâna prădătorilor până i‐a lepădat de la fața sa. 21Căci Israel
17.21
1 Reg. 11.11,31
s‐a rupt de la casa lui David și a făcut împărat
17.21
1 Reg. 12.20,28
pe Ieroboam, fiul lui Nebat, și Ieroboam a abătut cu sila pe Israel de pe urma Domnului și l‐a tras în păcat mare. 22Și copiii lui Israel au umblat în toate păcatele lui Ieroboam pe care le‐a făcut; nu s‐au depărtat de la ele 23până ce Domnul a îndepărtat pe Israel de la fața sa, cum
17.23
1 Reg. 14.16
a zis prin toți slujitorii săi, prorocii, și Israel a fost
17.23
Vers. 6.
strămutat din țara lor în Asiria până în ziua de astăzi.

Samaritenii

24Și împăratul Asiriei a adus

17.24
Ezra 4.2,10
oameni din Babilon și de la
17.24
Vers. 30.
Cuta și de la Ava
17.24
Cap. 18.34.
și de la Hamat și de la Sefarvaim, și i‐a așezat în cetățile Samariei în locul copiilor lui Israel și au luat în stăpânire Samaria și au locuit în cetățile ei. 25Și a fost așa: la începutul locuirii lor acolo, nu se temeau de Domnul și Domnul a trimis lei între ei, care‐i omorau. 26Și au vorbit împăratului Asiriei zicând: Neamurile pe care le‐ai strămutat și le‐ai așezat în cetățile Samariei nu cunosc datina dumnezeului țării și el a trimis lei printre ei și iată îi ucid, fiindcă nu cunosc datina dumnezeului țării. 27Și împăratul Asiriei a poruncit zicând: Duceți acolo pe unul din preoții, pe care i‐ați luat de acolo și ei să meargă și să locuiască acolo și el să‐i învețe datina Dumnezeului țării. 28Și unul din preoții pe care‐i strămutaseră din Samaria a venit și a locuit în Betel și i‐a învățat cum să se teamă de Domnul. 29Și fiecare neam și‐a făcut dumnezeii săi și i‐a pus în casele înălțimilor, pe care le făcuseră samaritenii, fiecare neam în cetățile unde locuia. 30Și bărbații din Babilon
17.30
Vers. 24.
au făcut pe Sucot‐Benot și bărbații din Cut au făcut pe Nergal și bărbații din Hamat au făcut pe Așima 31și aviții
17.31
Ezra 4.9
au făcut pe Nibhaz și Tartac și sefarviții au ars
17.31
Lev. 18.21Deut. 12.31
pe copiii lor în foc lui Adramelec și lui Anamelec, dumnezeii sefarviților. 32Și s‐au temut de Domnul și și‐au făcut
17.32
1 Reg. 12.31
din toate marginile lor preoți ai înălțimilor care jertfeau pentru ei în casele înălțimilor, 33s‐au temut de Domnul și au slujit
17.33
Țef. 1.5
dumnezeilor lor după datina neamurilor de unde fuseseră strămutați. 34Până în ziua de astăzi ei fac după datinele lor de mai înainte: nu se tem de Domnul și nici nu fac după așezămintele lor și după judecățile lor și nici după legea și porunca, pe care a poruncit‐o Domnul copiilor lui Iacov, pe care l‐a numit
17.34
Gen. 32.28
35.101 Reg. 11.31
Israel. 35Și Domnul făcuse legământ cu ei și le poruncise zicând: Să nu vă temeți
17.35
Jud. 6.10
de alți dumnezei și să nu vă închinați
17.35
Ex. 20.5
înaintea lor, nici să nu le slujiți lor, nici să nu le jertfiți; 36ci numai de Domnul, care v‐a scos din țara Egiptului cu putere mare și cu braț întins
17.36
Ex. 6.6
, de el să vă temeți și lui să
17.36
Deut. 10.20
vă închinați și lui să‐i jertfiți. 37Și așezămintele, judecățile și legea și porunca pe care le‐a scris pentru voi, să luați seama să le faceți
17.37
Deut. 5.32
în toate zilele; și să nu vă temeți de alți dumnezei. 38Și să nu
17.38
Deut. 4.23
uitați legământul pe care l‐am făcut cu voi și să nu vă temeți de alți dumnezei; 39ci să vă temeți de Domnul Dumnezeul vostru și el vă va scăpa din mâna tuturor vrăjmașilor voștri. 40Și n‐au ascultat ci au făcut după datina lor de mai înainte. 41Și neamurile acestea
17.41
Vers. 32, 33.
se temeau de Domnul și slujeau chipurilor lor cioplite și copiii lor și copiii copiilor lor: cum au făcut părinții lor așa fac ei până în ziua de astăzi.

18

Ezechia, împăratul lui Iuda

181Și a fost așa: în anul al treilea al lui Osea, fiul lui Ela, împăratul lui Israel, a început să domnească Ezechia

18.1
2 Cron. 28.27
29.1Mat. 1.9
, fiul lui Ahaz, împăratul lui Iuda. 2Era de douăzeci și cinci de ani când s‐a făcut împărat și a domnit douăzeci și nouă de ani în Ierusalim. Și numele mamei lui era Abi
18.2
2 Cron. 29.1
, fata lui Zaharia. 3Și a făcut ce era drept în ochii Domnului, după toate cele ce făcuse David, tatăl său. 4El a îndepărtat
18.4
2 Cron. 31.1
înălțimile și a dărâmat stâlpii și a tăiat Astarteele și a sfărâmat șarpele
18.4
Num. 21.9
de aramă, pe care‐l făcuse Moise, căci până în zilele acelea copiii lui Israel ardeau tămâie la el; și l‐a numit Nehuștan. 5El s‐a încrezut
18.5
Cap. 19.10.
în Domnul Dumnezeul lui Israel și n‐a fost
18.5
Cap. 23.25.
după el asemenea lui între toți împărații lui Iuda și nici între cei care fuseseră mai înainte de el. 6Și s‐a
18.6
Deut. 10.20Ios. 23.8
lipit de Domnul și nu s‐a depărtat de pe urma lui și a păzit poruncile lui pe care le poruncise lui Moise Domnul. 7Și Domnul
18.7
2 Cron. 15.2
a fost cu el; propășia
18.7
1 Sam. 18.5,14Ps. 60.12
oriîncotro ieșea și s‐a răsculat
18.7
Cap. 16.7.
împotriva împăratului Asiriei și nu i‐a slujit. 8El a bătut
18.8
1 Cron. 4.41Is. 14.29
pe filisteni până la Gaza și hotarele ei de la turnul
18.8
Cap. 17.9.
paznicilor până la cetatea întărită.

Luarea Samariei

9Și a fost așa: în al

18.9
Cap. 17.3.
patrulea an al împăratului Ezechia, care era al șaptelea an al lui Osea, fiul lui Ela, împăratul lui Israel, Salmanasar, împăratul Asiriei, s‐a suit împotriva Samariei și a împresurat‐o. 10Și după trecere de trei ani a luat‐o; în al șaselea an al lui Ezechia, care este al nouălea
18.10
Cap. 17.6.
an al lui Osea, împăratul lui Israel, Samaria a fost luată. 11Și împăratul
18.11
Cap. 17.6.
Asiriei a strămutat pe Israel în Asiria și i‐a așezat în Halah
18.11
1 Cron. 5.26
și la Hobor, pe râul Gozan și în cetățile Mezilor, 12pentru că n‐au ascultat
18.12
Cap. 17.7.
de glasul Domnului Dumnezeului lor și au călcat legământul său, tot ce poruncise Moise, robul Domnului, și n‐au ascultat nici n‐au făcut.

Ierusalimul împresurat de Sanherib

13Și în al

18.13
2 Cron. 32.1Is. 36.1
patrusprezecelea an al împăratului Ezechia, Sanherib, împăratul Asiriei, s‐a suit împotriva tuturor cetăților întărite ale lui Iuda și le‐a luat. 14Și Ezechia, împăratul lui Iuda, a trimis la împăratul Asiriei în Lachis, zicând: Am păcătuit, retrage‐te de la mine; orice vei pune asupră‐mi voi purta. Și împăratul Asiriei a pus asupra lui Ezechia, împăratul lui Iuda, trei sute de talanți de argint și treizeci de talanți de aur. 15Și Ezechia
18.15
Cap. 16.8.
i‐a dat tot argintul care s‐a aflat în casa Domnului și în vistieriile casei împăratului. 16În vremea aceea Ezechia a tăiat aurul de pe ușile casei Domnului și de pe ușiorii pe care îi acoperise Ezechia, împăratul lui Iuda, și l‐a dat împăratului Asiriei. 17Și împăratul Asiriei a trimis din Lachis pe Tartan și pe Rab‐Saris și pe Rabșache împotriva împăratului Ezechia cu putere mare la Ierusalim. Și s‐au suit și au venit la Ierusalim. Și s‐au suit și au venit și au stătut lângă canalul de apă al iazului de sus, care este pe calea
18.17
Is. 7.3
cea mare a țarinei albitorului. 18Și au chemat pe împărat. Și Eliachim, fiul lui Hilchia, care era peste casă și Șebna scriitorul și Ioah, fiul lui Asaf, scriitorul de cronici, au ieșit la ei. 19Și Rabșache le‐a zis: Spuneți, vă rog, lui Ezechia: Așa zice împăratul cel mare, împăratul Asiriei: Ce este încrederea
18.19
2 Cron. 32.10
aceasta cu care te încrezi? 20Tu zici, dar sunt vorbe de buze: Este sfat și putere pentru război. Dar în cine te încrezi de te‐ai răsculat împotriva mea? 21Și acum iată
18.21
Ezec. 29.6,7
, te încrezi în toiagul acela de trestie frântă, în Egipt, pe care dacă se va rezema cineva, își va înțepa mâna și o va străpunge: Așa este Faraon, împăratul Egiptului, pentru toți cei ce se încred în el. 22Iar dacă‐mi vei zice: Ne încredem în Domnul Dumnezeul nostru! Oare nu este el acela ale cărui înălțimi
18.22
Vers. 4.
și altare le îndepărtase Ezechia zicând lui Iuda și Ierusalimului: Să vă închinați înaintea acestui altar în Ierusalim? 23Și acum, dă ostatici domnului meu împăratul Asiriei și îți voi da două mii de cai, dacă poți să încaleci călăreți pe ei. 24Și cum vei întoarce îndărăt fața unui căpitan dintre cei mai mici slujitori ai domnului meu? Și‐ți pui încrederea în Egipt pentru care și călăreți! 25Și acum oare fără Domnul m‐am suit eu împotriva locului acestuia ca să‐l stric? Domnul mi‐a zis: Suie‐te împotriva țării acesteia și strică‐o. 26Și Eliachim, fiul lui Hilchia, și Șebna și Ioah au zis lui Rabșache: Te rugăm, vorbește slujitorilor tăi în limba siriană căci o înțelegem și nu vorbi cu noi în limba iudeilor în urechile poporului care este pe zid. 27Și Rabșache le‐a zis: Oare către domnul tău și către tine m‐a trimis domnul meu să vorbesc cuvintele acestea? Oare nu către bărbații care șed pe zid ca să‐și mănânce balega și să‐și bea chiar udul cu voi? 28Și Rabșache a stătut și a strigat cu glas tare în limba iudeilor, și a vorbit, zicând: Ascultați cuvântul împăratului celui mare, al împăratului Asiriei! 29Așa zice împăratul: Să nu vă înșele
18.29
2 Cron. 32.15
Ezechia căci nu va putea să vă scape din mâna lui. 30Și să nu vă facă Ezechia să vă puneți încrederea în Domnul zicând: Domnul ne va scăpa negreșit și cetatea aceasta nu va fi dată în mâna împăratului Asiriei. 31N‐ascultați de Ezechia căci așa zice împăratul Asiriei: Faceți binecuvântare cu mine și ieșiți la mine și mâncați fiecare din vița sa de vie și fiecare din smochinul său și beți fiecare din apele puțului său 32până voi veni și vă voi lua într‐o țară ca țara voastră, țară de grâu
18.32
Deut. 8.7,8
și must, țară de pâine și vin, țară de măslini și de miere, ca să trăiți și să nu muriți; și n‐ascultați de Ezechia când vă înduplecă zicând: Domnul ne va scăpa. 33A scăpat oare vreunul din dumnezeii
18.33
Cap. 19.12.
neamurilor țara lui din mâna împăratului Asiriei? 34Unde
18.34
Cap. 19.13.
sunt dumnezeii Hamatului și ai Arpadului? Unde sunt dumnezeii Sefarvaimului, ai Henei și ai
18.34
Cap. 17.24.
Ivei? Oare au scăpat ei Samaria din mâna mea? 35Cine sunt aceia dintre toți dumnezeii țărilor care au scăpat țara lor din mâna mea ca Domnul
18.35
Dan. 3.15
să scape Ierusalimul din mâna mea? 36Și poporul a tăcut și nu i‐a răspuns niciun cuvânt căci porunca împăratului era: Nu‐i răspundeți. 37Și Eliachim, fiul lui Hilchia, care era peste casă, și Șebna, scriitorul, și Ioah, fiul lui Asaf, scriitorul de cronici, au venit la Ezechia cu hainele sfâșiate
18.37
Is. 33.7
și i‐au spus cuvintele lui Rabșache.