Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
18

Ezechia, împăratul lui Iuda

181Și a fost așa: în anul al treilea al lui Osea, fiul lui Ela, împăratul lui Israel, a început să domnească Ezechia

18.1
2 Cron. 28.27
29.1Mat. 1.9
, fiul lui Ahaz, împăratul lui Iuda. 2Era de douăzeci și cinci de ani când s‐a făcut împărat și a domnit douăzeci și nouă de ani în Ierusalim. Și numele mamei lui era Abi
18.2
2 Cron. 29.1
, fata lui Zaharia. 3Și a făcut ce era drept în ochii Domnului, după toate cele ce făcuse David, tatăl său. 4El a îndepărtat
18.4
2 Cron. 31.1
înălțimile și a dărâmat stâlpii și a tăiat Astarteele și a sfărâmat șarpele
18.4
Num. 21.9
de aramă, pe care‐l făcuse Moise, căci până în zilele acelea copiii lui Israel ardeau tămâie la el; și l‐a numit Nehuștan. 5El s‐a încrezut
18.5
Cap. 19.10.
Iov 13.15Ps. 13.5
în Domnul Dumnezeul lui Israel și n‐a fost
18.5
Cap. 23.25.

după el asemenea lui între toți împărații lui Iuda și nici între cei care fuseseră mai înainte de el. 6Și s‐a
18.6
Deut. 10.20Ios. 23.8
lipit de Domnul și nu s‐a depărtat de pe urma lui și a păzit poruncile lui pe care le poruncise lui Moise Domnul. 7Și Domnul
18.7
2 Cron. 15.2
a fost cu el; propășia
18.7
1 Sam. 18.5,14Ps. 60.12
oriîncotro ieșea și s‐a răsculat
18.7
Cap. 16.7.

împotriva împăratului Asiriei și nu i‐a slujit. 8El a bătut
18.8
1 Cron. 4.41Is. 14.29
pe filisteni până la Gaza și hotarele ei de la turnul
18.8
Cap. 17.9.

paznicilor până la cetatea întărită.

Luarea Samariei

9Și a fost așa: în al

18.9
Cap. 17.3.

patrulea an al împăratului Ezechia, care era al șaptelea an al lui Osea, fiul lui Ela, împăratul lui Israel, Salmanasar, împăratul Asiriei, s‐a suit împotriva Samariei și a împresurat‐o. 10Și după trecere de trei ani a luat‐o; în al șaselea an al lui Ezechia, care este al nouălea
18.10
Cap. 17.6.

an al lui Osea, împăratul lui Israel, Samaria a fost luată. 11Și împăratul
18.11
Cap. 17.6.

Asiriei a strămutat pe Israel în Asiria și i‐a așezat în Halah
18.11
1 Cron. 5.26
și la Hobor, pe râul Gozan și în cetățile Mezilor, 12pentru că n‐au ascultat
18.12
Cap. 17.7.
Dan. 9.6,10
de glasul Domnului Dumnezeului lor și au călcat legământul său, tot ce poruncise Moise, robul Domnului, și n‐au ascultat nici n‐au făcut.

Ierusalimul împresurat de Sanherib

13Și în al

18.13
2 Cron. 32.1Is. 36.1
patrusprezecelea an al împăratului Ezechia, Sanherib, împăratul Asiriei, s‐a suit împotriva tuturor cetăților întărite ale lui Iuda și le‐a luat. 14Și Ezechia, împăratul lui Iuda, a trimis la împăratul Asiriei în Lachis, zicând: Am păcătuit, retrage‐te de la mine; orice vei pune asupră‐mi voi purta. Și împăratul Asiriei a pus asupra lui Ezechia, împăratul lui Iuda, trei sute de talanți de argint și treizeci de talanți de aur. 15Și Ezechia
18.15
Cap. 16.8.

i‐a dat tot argintul care s‐a aflat în casa Domnului și în vistieriile casei împăratului. 16În vremea aceea Ezechia a tăiat aurul de pe ușile casei Domnului și de pe ușiorii pe care îi acoperise Ezechia, împăratul lui Iuda, și l‐a dat împăratului Asiriei. 17Și împăratul Asiriei a trimis din Lachis pe Tartan și pe Rab‐Saris și pe Rabșache împotriva împăratului Ezechia cu putere mare la Ierusalim. Și s‐au suit și au venit la Ierusalim. Și s‐au suit și au venit și au stătut lângă canalul de apă al iazului de sus, care este pe calea
18.17
Is. 7.3
cea mare a țarinei albitorului. 18Și au chemat pe împărat. Și Eliachim, fiul lui Hilchia, care era peste casă și Șebna scriitorul și Ioah, fiul lui Asaf, scriitorul de cronici, au ieșit la ei. 19Și Rabșache le‐a zis: Spuneți, vă rog, lui Ezechia: Așa zice împăratul cel mare, împăratul Asiriei: Ce este încrederea
18.19
2 Cron. 32.10
aceasta cu care te încrezi? 20Tu zici, dar sunt vorbe de buze: Este sfat și putere pentru război. Dar în cine te încrezi de te‐ai răsculat împotriva mea? 21Și acum iată
18.21
Ezec. 29.6,7
, te încrezi în toiagul acela de trestie frântă, în Egipt, pe care dacă se va rezema cineva, își va înțepa mâna și o va străpunge: Așa este Faraon, împăratul Egiptului, pentru toți cei ce se încred în el. 22Iar dacă‐mi vei zice: Ne încredem în Domnul Dumnezeul nostru! Oare nu este el acela ale cărui înălțimi
18.22
Vers. 4.
2 Cron. 31.1
32.12
și altare le îndepărtase Ezechia zicând lui Iuda și Ierusalimului: Să vă închinați înaintea acestui altar în Ierusalim? 23Și acum, dă ostatici domnului meu împăratul Asiriei și îți voi da două mii de cai, dacă poți să încaleci călăreți pe ei. 24Și cum vei întoarce îndărăt fața unui căpitan dintre cei mai mici slujitori ai domnului meu? Și‐ți pui încrederea în Egipt pentru care și călăreți! 25Și acum oare fără Domnul m‐am suit eu împotriva locului acestuia ca să‐l stric? Domnul mi‐a zis: Suie‐te împotriva țării acesteia și strică‐o. 26Și Eliachim, fiul lui Hilchia, și Șebna și Ioah au zis lui Rabșache: Te rugăm, vorbește slujitorilor tăi în limba siriană căci o înțelegem și nu vorbi cu noi în limba iudeilor în urechile poporului care este pe zid. 27Și Rabșache le‐a zis: Oare către domnul tău și către tine m‐a trimis domnul meu să vorbesc cuvintele acestea? Oare nu către bărbații care șed pe zid ca să‐și mănânce balega și să‐și bea chiar udul cu voi? 28Și Rabșache a stătut și a strigat cu glas tare în limba iudeilor, și a vorbit, zicând: Ascultați cuvântul împăratului celui mare, al împăratului Asiriei! 29Așa zice împăratul: Să nu vă înșele
18.29
2 Cron. 32.15
Ezechia căci nu va putea să vă scape din mâna lui. 30Și să nu vă facă Ezechia să vă puneți încrederea în Domnul zicând: Domnul ne va scăpa negreșit și cetatea aceasta nu va fi dată în mâna împăratului Asiriei. 31N‐ascultați de Ezechia căci așa zice împăratul Asiriei: Faceți binecuvântare cu mine și ieșiți la mine și mâncați fiecare din vița sa de vie și fiecare din smochinul său și beți fiecare din apele puțului său 32până voi veni și vă voi lua într‐o țară ca țara voastră, țară de grâu
18.32
Deut. 8.7,8
și must, țară de pâine și vin, țară de măslini și de miere, ca să trăiți și să nu muriți; și n‐ascultați de Ezechia când vă înduplecă zicând: Domnul ne va scăpa. 33A scăpat oare vreunul din dumnezeii
18.33
Cap. 19.12.
2 Cron. 32.14Is. 10.10,11
neamurilor țara lui din mâna împăratului Asiriei? 34Unde
18.34
Cap. 19.13.

sunt dumnezeii Hamatului și ai Arpadului? Unde sunt dumnezeii Sefarvaimului, ai Henei și ai
18.34
Cap. 17.24.

Ivei? Oare au scăpat ei Samaria din mâna mea? 35Cine sunt aceia dintre toți dumnezeii țărilor care au scăpat țara lor din mâna mea ca Domnul
18.35
Dan. 3.15
să scape Ierusalimul din mâna mea? 36Și poporul a tăcut și nu i‐a răspuns niciun cuvânt căci porunca împăratului era: Nu‐i răspundeți. 37Și Eliachim, fiul lui Hilchia, care era peste casă, și Șebna, scriitorul, și Ioah, fiul lui Asaf, scriitorul de cronici, au venit la Ezechia cu hainele sfâșiate
18.37
Is. 33.7
și i‐au spus cuvintele lui Rabșache.