Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
20

Boala și însănătoșirea lui Ezechia

201În zilele

20.1
2 Cron. 32.24Is. 38.1
acelea Ezechia s‐a îmbolnăvit de moarte. Și Isaia, prorocul, fiul lui Amoț, a venit și i‐a zis: Așa zice Domnul: Rânduiește‐ți casa căci vei muri și nu vei trăi. 2Și el și‐a întors fața la perete și s‐a rugat Domnului zicând: 3Acum, Doamne, adu‐ți
20.3
Neem. 13.22
aminte, te rog, că am umblat
20.3
Gen. 17.11 Reg. 3.6
înaintea ta în adevăr și cu o inimă desăvârșită și am făcut ce este bine în ochii tăi. Și Ezechia a plâns cu plângere mare. 4Și a fost așa: mai înainte de a ieși Isaia în cetatea de mijloc, cuvântul Domnului a fost către el zicând: 5Întoarce‐te și zi lui Ezechia, domnul
20.5
1 Sam. 9.16
10.1
poporului meu: Așa zice Domnul Dumnezeul lui David, tatăl tău: Am auzit
20.5
Cap. 19.20.
Ps. 65.2
rugăciunea ta, am văzut lacrimile
20.5
Ps. 39.12
56.8
tale; iată te voi vindeca; a treia zi te vei sui în casa Domnului. 6Și voi adăuga cincisprezece ani la zilele tale și te voi scăpa pe tine și cetatea aceasta, din mâna împăratului Asiriei și voi
20.6
Cap. 19.34.

apăra cetatea aceasta pentru mine și pentru robul meu David. 7Și Isaia
20.7
Is. 38.21
a zis: Luați o turtă de smochine. Și au luat și au pus‐o la umflătură și s‐a însănătoșit. 8Și Ezechia a zis lui Isaia: Care este semnul
20.8
Jud. 6.17,37,39Is. 7.11,14
38.22
că Domnul mă va vindeca și că a treia zi mă voi sui în casa Domnului? 9Și Isaia a zis: Acesta îți va fi semnul
20.9
Is. 38.7,8
de la Domnul că Domnul va face lucrul pe care l‐a vorbit: să treacă umbra zece trepte înainte sau să se întoarcă zece trepte înapoi? 10Și Ezechia a zis: Este ușor să se pogoare umbra zece trepte; nu; ci să se întoarcă umbra zece trepte înapoi. 11Și Isaia, prorocul, a strigat către Domnul și a întors înapoi umbra cu zece
20.11
Ios. 10.12,14Is. 38.8
trepte, care se pogorâse pe treptele lui Ahaz.

Fudulia lui Ezechia

12În vremea

20.12
Is. 39.1
aceea Berodac‐Baladan, fiul lui Baladan, împăratul Babilonului, a trimis o epistolă și un dar lui Ezechia căci auzise că Ezechia fusese bolnav. 13Și Ezechia i‐a ascultat
20.13
2 Cron. 32.27,31
și le‐a arătat toată casa lucrurilor sale scumpe: argintul și aurul și mirodeniile și untdelemnurile de preț și casa sa de arme și tot ce șe afla în vistieriile sale; n‐a fost nimic în casa lui, nici în împărăția lui să nu le fi arătat Ezechia. 14Și Isaia, prorocul, a venit la împăratul Ezechia și i‐a zis: Ce au zis oamenii aceștia? Și de unde au venit la tine? Și Ezechia a zis: Au venit dintr‐o țară depărtată, de la Babilon. 15Și el a zis: Ce au văzut în casa ta? Și Ezechia a zis: Au văzut
20.15
Vers. 13.

tot ce este în casa mea; nu este nimic în vistieriile mele pe care să nu li‐l fi arătat. 16Și Isaia a zis lui Ezechia: Ascultă cuvântul Domnului: 17Iată, vin zile în care tot ce este în casa ta și ce au adunat părinții tăi până în ziua de astăzi va fi dus la Babilon
20.17
Cap. 24.13;
25.13Ier. 27.21,22
52.17
; nu va rămânea nimic, zice Domnul. 18Și vor
20.18
Cap. 24.12.
2 Cron. 33.11
lua din fiii tăi, care vor ieși din tine, pe care‐i vei naște, și vor fi fameni în palatul Babilonului. 19Și Ezechia a zis lui Isaia: Cuvântul Domnului pe care l‐ai vorbit este
20.19
1 Sam. 3.18Iov 1.21Ps. 39.9
bun. Și a zis: Nu este așa? Numai dacă va fi pace și adevăr în zilele mele! 20Și celelalte
20.20
2 Cron. 32.32
fapte ale lui Ezechia și toată puterea lui și cum a făcut iazul
20.20
Neem. 3.16
și canalul de apă și a adus apa
20.20
2 Cron. 32.30
în cetate, oare nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților lui Iuda? 21Și Ezechia
20.21
2 Cron. 32.33
a adormit cu părinții săi și în locul său a domnit Manase, fiul său.