Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
21

Domnia rea a lui Manase, împăratul lui Iuda

211Manase era de doisprezece

21.1
2 Cron. 33.1
ani când a început să domnească și a domnit cincizeci și cinci de ani în Ierusalim; și numele mamei lui era Hefțiba. 2Și a făcut rău în ochii Domnului, ca urâciunile
21.2
Cap. 16.3.

neamurilor pe care le alungase Domnul dinaintea copiilor lui Israel. 3Și a zidit iarăși înălțimile pe care
21.3
Cap. 18.4.

le pierduse Ezechia, tatăl său, și a ridicat altare lui Baal și a făcut o Astartee, cum făcuse Ahab
21.3
1 Reg. 16.32,33
, împăratul lui Israel, și s‐a închinat
21.3
Deut. 4.19
17.3
la toată oștirea cerurilor și le‐a slujit. 4Și a zidit
21.4
Ier. 32.34
altare în casa Domnului despre care Domnul zisese: În Ierusalim
21.4
2 Sam. 7.131 Reg. 8.29
9.3
îmi voi pune numele meu. 5Și a zidit altare la toată oștirea cerurilor în cele două curți ale casei Domnului. 6Și a
21.6
Lev. 18.21
20.2
trecut pe fiul său prin foc și prezicea vremurile
21.6
Lev. 19.26,31Deut. 18.10,11
și întrebuința descântece și a făcut vrăjitori și pe cei ce chemau duhurile morților: a făcut rău peste măsură în ochii Domnului, ca să‐l mânie. 7Și a pus chipul cioplit al Astarteei pe care‐l făcuse, în casa, de care Domnul zisese lui David și lui Solomon, fiul său: În casa
21.7
2 Sam. 7.131 Reg. 8.29
9.3Ps. 132.13,14Ier. 32.34
aceasta și în Ierusalim, pe care l‐am ales din toate semințiile lui Israel, voi pune numele meu în veac, 8și nu voi
21.8
2 Sam. 7.10
mai muta piciorul lui Israel din țara, pe care am dat‐o părinților lor; numai dacă vor căuta să facă după toate cele ce le‐am poruncit și după toată legea pe care le‐a dat‐o robul meu Moise. 9Dar n‐au ascultat și Manase i‐a ademenit
21.9
Prov. 29.12
ca să facă rău mai mult decât neamurile pe care le‐a stârpit Domnul dinaintea copiilor lui Israel. 10Și Domnul a vorbit prin slujitorii săi prorocii zicând: 11Fiindcă
21.11
Cap. 23.26, 27;
24.3,4Ier. 15.4
Manase, împăratul lui Iuda, a făcut urâciunile acestea și a făcut rău mai
21.11
1 Reg. 21.26
mult decât tot ce au făcut amoriții, care au fost înainte de el și a tras
21.11
Vers. 9.

și pe Iuda în păcat cu idolii săi; 12de aceea așa zice Domnul Dumnezeul lui Israel: Iată, voi aduce rău asupra Ierusalimului și asupra lui Iuda încât oricine va auzi de ele îi vor țiui
21.12
1 Sam. 3.11Ier. 19.3
amândouă urechile. 13Și voi întinde peste Ierusalim frânghia
21.13
Is. 34.11Plâng. 2.8Amos 7.7,8
Samariei și cumpăna casei lui Ahab și voi șterge Ierusalimul cum șterge cineva urciorul, ștergându‐l și răsturnându‐l cu gura în jos. 14Și voi părăsi rămășița moștenirii mele și‐i voi da în mâna vrăjmașilor lor și vor ajunge de jaf și de prada vrăjmașilor lor. 15Pentru că au făcut rău în ochii mei și m‐au întărâtat din ziua în care au ieșit părinții lor din Egipt până în ziua de astăzi. 16Și Manase
21.16
Cap. 24.4.

a vărsat și foarte mult sânge nevinovat până a umplut Ierusalimul de la un capăt la celălalt, afară de păcatul său prin care a tras pe Iuda în păcat făcând rău în ochii Domnului. 17Și celelalte
21.17
2 Cron. 33.11‐19
fapte ale lui Manase și tot ce a făcut și păcatul său cu care a păcătuit, oare nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților lui Iuda? 18Și Manase a adormit
21.18
2 Cron. 33.20
cu părinții săi și a fost înmormântat în grădina casei sale, în grădina lui Uza. Și în locul său a domnit Amon, fiul său.

Amon, împăratul lui Iuda

19Amon era de douăzeci și doi

21.19
2 Cron. 33.21‐23
de ani când a început să domnească și a domnit doi ani în Ierusalim; și numele mamei lui era Meșulemet, fiica lui Haruț din Iotba. 20Și a făcut rău în ochii Domnului, cum
21.20
Vers. 2. etc.

făcuse Manase, tatăl său. 21Și a umblat în toate căile, în care umblase tatăl său și a slujit idolilor, cărora slujise tatăl său și s‐a închinat înaintea lor 22și a părăsit
21.22
1 Reg. 11.33
pe Domnul Dumnezeul părinților săi și n‐a umblat în calea Domnului. 23Și slujitorii lui Amon au uneltit
21.23
2 Cron. 33.24,25
împotriva lui și au ucis pe împărat în casa sa. 24Dar poporul țării a omorât pe toți cei ce uneltiseră împotriva împăratului Amon și poporul țării a făcut împărat în locul său pe Iosia, fiul său. 25Și celelalte fapte ale lui Amon, ce a făcut, oare nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților lui Iuda? 26Și l‐au înmormântat în mormântul său în grădina lui Uza. Și în locul său a domnit Iosia, fiul său.