Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
24

241În zilele

24.1
2 Cron. 36.6Ier. 25.1,9Dan. 1.1
lui s‐a suit Nebucadnețar, împăratul Babilonului, și Ioiachim a fost slujitorul lui trei ani; apoi s‐a întors și s‐a răsculat împotriva lui. 2Și Domnul
24.2
Ier. 25.9
32.28Ezec. 19.8
a trimis împotriva lui cetele haldeilor și cetele sirienilor și cetele moabiților și cetele copiilor lui Amon și le‐a trimis împotriva lui Iuda ca să‐l piardă, după cuvântul
24.2
Cap. 20.17;
21.12,13,14
23.27
Domnului pe care‐l vorbise prin robii săi prorocii. 3Cu adevărat aceasta s‐a întâmplat după porunca Domnului împotriva lui Iuda ca să‐l îndepărteze de la fața sa pentru păcatele
24.3
Cap. 21.2, 11;
23.26
lui Manase, după toate cele ce făcuse el, 4și pentru sângele
24.4
Cap. 21.16.

nevinovat pe care‐l vărsase, căci umpluse Ierusalimul de sânge nevinovat și Domnul n‐a voit să‐l ierte. 5Și celelalte fapte ale lui Ioiachim și tot ce a făcut, oare nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților lui Iuda? 6Și Ioiachim a adormit
24.6
2 Cron. 36.6,8Ier. 22.18,19
36.30
cu părinții săi și în locul său a domnit Ioiachin, fiul său. 7Și împăratul
24.7
Ier. 37.5,7
Egiptului n‐a mai ieșit din țara sa căci împăratul Babilonului a luat tot ce era al împăratului
24.7
Ier. 46.2
Egiptului de la pârâul Egiptului până la râul Eufrat.

Ioiachin. Împresurarea Ierusalimului

8Ioiachin era de optsprezece

24.8
2 Cron. 36.9
ani, când a început să domnească și a domnit trei luni în Ierusalim. Și numele mamei lui era Nehușta, fata lui Elnatan din Ierusalim. 9Și a făcut rău în ochii Domnului după toate cele ce făcuse tatăl său. 10În vremea aceea
24.10
Dan. 1.1
slujitorii lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, s‐au suit împotriva Ierusalimului și cetatea a fost împresurată. 11Și Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a venit împotriva cetății și slujitorii lui o împresurau. 12Și Ioiachin, împăratul lui Iuda, a ieșit
24.12
Ier. 24.1
29.1,2Ezec. 17.12
la împăratul Babilonului, el și mama lui și slujitorii lui și mai marii lui și dregătorii lui și împăratul
24.12
Ier. 25.1
Babilonului l‐a luat
24.12
Cap. 25.27.

în anul
24.12
Ier. 52.28
al optulea al domniei sale. 13Și a scos
24.13
Cap. 20.17.
Is. 39.6
de acolo toate vistieriile casei Domnului și vistieriile casei împăratului și a sfărâmat
24.13
Dan. 5.2,3
toate vasele de aur pe care le făcuse Solomon, împăratul lui Israel, în templul Domnului, după cum
24.13
Ier. 20.5
zisese Domnul. 14Și a strămutat
24.14
Ier. 24.1
tot Ierusalimul și pe toți mai marii și pe toți bărbații de arme, zece
24.14
Ier. 52.28
mii de prinși, și pe toți tâmplarii
24.14
1 Sam. 13.19,22
și fierarii; n‐a rămas decât partea cea mai săracă a poporului
24.14
Cap. 25.12.
Ier. 40.7
țării. 15Și a strămutat
24.15
2 Cron. 36.10Est. 2.6Ier. 22.24
la Babilon pe Ioiachin și pe mama împăratului și pe nevestele împăratului și pe dregătorii lui și pe puternicii țării: i‐a dus prinși din Ierusalim în Babilon, 16și pe toți
24.16
Ier. 52.28
vitejii, șapte mii, și pe tâmplari și pe fierari, o mie, pe toți cei puternici și deprinși la luptă, și împăratul Babilonului i‐a strămutat la Babilon. 17Și împăratul
24.17
Ier. 37.1
Babilonului a făcut împărat în locul lui, pe Matania, fratele
24.17
1 Cron. 3.152 Cron. 36.10
tatălui său, și i‐a schimbat
24.17
Cap. 23.34.
2 Cron. 36.4
numele în Zedechia.

Zedechia, cel din urmă împărat al lui Iuda

18Zedechia era de douăzeci și unu de ani

24.18
2 Cron. 36.11Ier. 37.1
52.1
când a început să domnească și a domnit unsprezece ani în Ierusalim. Și numele mamei lui era Hamutal
24.18
Cap. 23.31.

, fata lui Ieremia din Libna. 19Și a făcut rău
24.19
2 Cron. 36.12
în ochii Domnului, după toate cele ce făcuse Ioiachim. 20Căci din pricină că mânia Domnului a fost împotriva Ierusalimului și împotriva lui Iuda, până i‐a aruncat de la fața sa, Zedechia
24.20
2 Cron. 36.13Ezec. 17.15
s‐a răsculat împotriva împăratului Babilonului.