Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
3

Ioram, împăratul lui Israel

31Și Ioram

3.1
Cap. 1.17.

fiul lui Ahab, a început să domnească peste Israel în Samaria în anul al optsprezecelea al lui Iosafat, împăratul lui Iuda, și a domnit doisprezece ani. 2Și a făcut rău în ochii Domnului, dar nu ca tatăl său și ca mama sa și a depărtat stâlpul lui Baal pe
3.2
1 Reg. 16.31,32
care‐l făcuse tatăl său. 3Totuși s‐a lipit de păcatele
3.3
1 Reg. 12.28,31,32
lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care a tras pe Israel în păcat; nu s‐a depărtat de la ele. 4Și Meșa, împăratul Moabului, avea turme și a dat împăratului lui Israel o sută de mii
3.4
Is. 16.1
de miei și o sută de mii de berbeci cu lâna. 5Și a fost așa: după ce a murit
3.5
Cap. 1.1.

Ahab, împăratul Moabului s‐a răsculat împotriva împăratului lui Israel. 6Și împăratul Ioram a ieșit din Samaria în vremea aceea și a numărat tot Israelul. 7Și s‐a dus și a trimis la Iosafat, împăratul lui Iuda, zicând: Împăratul Moabului s‐a răsculat împotriva mea: vrei să mergi cu mine la război împotriva Moabului? Și el a zis: Mă voi sui; eu ca
3.7
1 Reg. 22.4
tine, poporul meu ca poporul tău, caii mei ca și caii tăi. 8Și a zis: Pe ce cale ne vom sui? Și el a zis: Pe calea pustiei Edomului. 9Și împăratul lui Israel și împăratul lui Iuda și împăratul Edomului au pornit și au cutreierat cale de șapte zile. Și nu era apă pentru tabără și pentru vitele care îi urmau. 10Și împăratul lui Israel a zis: Vai, Domnul a chemat pe acești trei împărați împreună ca să‐i dea în mâna Moabului. 11Și Iosafat
3.11
1 Reg. 22.7
a zis: Oare nu este aici un proroc al Domnului ca să întrebăm pe Domnul prin el? Și unul din slujitorii împăratului lui Israel a răspuns și a zis: Este aici Elisei, fiul lui Șafat, care turna apă pe mâinile lui Ilie. 12Și Iosafat a zis: Cuvântul Domnului este cu el. Și împăratul lui Israel și Iosafat și împăratul Edomului s‐au pogorât
3.12
Cap. 2.25.

la el. 13Și Elisei a zis împăratului lui Israel: Ce am
3.13
Ezec. 14.3
eu a face cu tine? Du‐te
3.13
Jud. 10.14Rut 1.15
la prorocii
3.13
1 Reg. 18.19
tatălui tău și la prorocii mamei tale. Și împăratul lui Israel i‐a zis: Nu, căci Domnul a chemat pe acești trei împărați împreună ca să‐i dea în mâna Moabului. 14Și Elisei a zis: Viu este
3.14
1 Reg. 17.1
Domnul oștirilor, înaintea căruia stau, hotărât, că de n‐aș căuta la fața lui Iosafat, împăratul lui Iuda, n‐aș voi să mă uit la tine nici să te văd. 15Și acum aduceți‐mi un cântăreț
3.15
1 Sam. 10.5
cu harfa. Și a fost așa: pe când cânta cântărețul din harfă, mâna Domnului a fost
3.15
Ezec. 1.3
3.14,22
8.1
peste el. 16Și a zis: Așa zice Domnul: Faceți în valea aceasta groapă
3.16
Cap. 4.3.

lângă groapă. 17Căci așa zice Domnul: Nu veți vedea vânt și nu veți vedea ploaie și valea aceasta tot se va umplea de apă și veți bea voi și turmele voastre și vitele voastre. 18Și aceasta este mic în ochii Domnului: el va da în mâna voastră și pe Moab. 19Și veți bate orice cetate întărită și orice cetate aleasă și veți tăia orice copac bun și veți astupa toate izvoarele de apă și veți strica cu pietre orice ogor. 20Și a fost așa: dimineața, pe când se aducea
3.20
Ex. 29.39,40
darul de mâncare, iată a venit apă de pe calea Edomului și pământul s‐a umplut de apă. 21Și toți moabiții au auzit că toți împărații se suiseră să se lupte cu ei și au adunat pe toți cei ce se încingeau cu brâu și mai mari și au stătut la hotar. 22Și s‐au sculat dis de dimineață și soarele a răsărit peste apă și moabiții au văzut în față apele roșii ca sângele. 23Și au zis: Este sânge. Împărații aceștia sunt nimiciți cu desăvârșire și s‐au lovit unul pe altul; și acum la pradă, moabe! 24Și când au venit la tabăra lui Israel, israeliții s‐au ridicat și au bătut pe moabiți și ei au fugit dinaintea lor și au intrat și au bătut pe Moab. 25Și au sfărâmat cetățile și a aruncat fiecare om piatra sa pe orice ogor bun și l‐au umplut și au astupat orice izvor de apă și au tăiat orice copac bun, până n‐au lăsat decât pietre în Chir‐Hareset
3.25
Is. 16.7,11
și prăștiașii l‐au înconjurat și l‐au bătut. 26Și împăratul Moabului a văzut că lupta era prea crâncenă pentru el și a luat cu sine șapte sute de bărbați care trăgeau săbiile, ca să răzbată până la împăratul Edomului, dar n‐au putut. 27Și a luat pe fiul său întâi născut care era să domnească în locul său și l‐a adus ardere de tot pe zid. Și a fost mare mânie împotriva lui Israel; și au plecat de la el și s‐au întors la țara lor.