Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
7

Elisei vestește ieftinătatea de grâu în Samaria

71Și Elisei a zis: Ascultați cuvântul Domnului. Așa zice Domnul: Mâine

7.1
Vers. 18, 19.
, pe vremea aceasta, în poarta Samariei măsura de floarea făinii se va vinde cu un siclu și două măsuri de orz cu un siclu. 2Și căpetenia, pe mâna căreia se rezema împăratul, a răspuns
7.2
Vers. 17, 19, 20.
omului lui Dumnezeu și a zis: Iată
7.2
Mal. 3.10
, dacă ar face Domnul ferestre în ceruri, ar fi oare lucrul acesta? Și el a zis: Iată vei vedea cu ochii tăi, dar nu vei mânca din ea. 3Și erau patru bărbați leproși la intrarea
7.3
Lev. 13.46
porții. Și au zis unul către altul: De ce ședem aici până vom muri? 4Dacă vom zice: Să intrăm în cetate! Foametea e în cetate și vom muri acolo; și dacă vom ședea aici, vom muri. Și acum veniți să cădem pe tabăra sirienilor: dacă ne vor lăsa vii, vom trăi și dacă ne vor omorî, vom muri. 5Și s‐au sculat în amurg ca să meargă la tabăra sirienilor; și au venit la capătul taberei sirienilor și, iată, nu era niciun om acolo. 6Căci Domnul făcuse să se audă
7.6
2 Sam. 5.24Iov 15.21
în tabăra sirienilor un vuiet de care, un tropot de cai și zarvă de oaste mare și au zis unul către altul: Iată împăratul lui Israel a tocmit pe împărații hetiților
7.6
1 Reg. 10.29
și pe împărații egiptenilor ca să vină asupra noastră. 7Și s‐au sculat
7.7
Ps. 48.4,5,6Prov. 28.1
și au fugit în amurg și au lăsat corturile lor și caii lor și măgarii lor și tabăra, cum era, și au fugit ca să‐și scape viața. 8Și acești leproși au venit la capătul taberei, și au intrat într‐un cort și au mâncat și au băut și au luat de acolo argint și aur și haine și s‐au dus și le‐au ascuns. Și s‐au întors și au intrat în alt cort și au luat de acolo și s‐au dus și au ascuns. 9Și au zis unul către altul: Nu facem bine; ziua aceasta este o zi de veste bună și noi tăcem: dacă vom zăbovi până la lumina dimineții ne va afla nelegiuirea; și acum veniți să mergem și să spunem casei împăratului. 10Și au venit și au strigat către portarii cetății și le‐au spus zicând: Am venit la tabăra dirienilor și iată nu era nimeni acolo, nici glas de om, ci caii legați și măgarii legați și corturile cum erau. 11Și portarii au strigat și au spus înăuntrul casei împăratului. 12Și împăratul s‐a sculat noaptea și a zis slujitorilor săi: Să vă spun ce ne‐au făcut sirienii. Ei știu că suntem flămânzi și au ieșit din tabără ca să se ascundă în câmp, zicând: Când vor ieși din cetate, îi vom prinde de vii și vom intra în cetate. 13Și unul din slujitorii lui a răspuns și a zis: Să ia cineva, te rog, cinci din caii rămași, care au rămas în cetate, (iată, ei sunt ca toată mulțimea lui Israel, ce a rămas în ea: iată, sunt ca toată mulțimea israeliților care au pierit); și să‐i trimitem și să vedem. 14Și au luat două care cu caii lor și împăratul a trimis după tabăra sirienilor zicând: Mergeți și vedeți. 15Și au mers pe urma lor până la Iordan și iată toată calea era plină de hainele și de vasele pe care le aruncaseră sirienii în graba lor. Și solii s‐au întors și au spus împăratului. 16Și poporul a ieșit și a prădat tabăra sirienilor și măsura de floarea făinii s‐a vândut cu un siclu și două măsuri de orz cu un siclu, după
7.16
Vers. 1.
cuvântul Domnului. 17Și împăratul a pus mai mare peste poartă pe căpetenia pe mâna căruia se rezema și l‐a călcat poporul în poartă și a murit, după
7.17
Cap. 6.32. Vers. 2.
cum zisese omul lui Dumnezeu, cum a zis când se pogorâse împăratul la el. 18Și a fost așa: cum vorbise omul lui Dumnezeu către împărat zicând: Două
7.18
Vers. 1.
măsuri de orz se vor vinde cu un siclu și măsura de floarea făinii cu un siclu, mâine pe vremea aceasta în poarta Samariei. 19Și căpetenia aceea răspunsese omului lui Dumnezeu, și zisese: Iată dacă va face Domnul ferestre în ceruri, ar fi oare lucrul acesta? Și el a zis: Iată vei vedea cu ochii tăi, dar nu vei mânca din ea. 20Și așa i s‐a întâmplat, căci l‐a călcat poporul în poartă și a murit.

8

Sunamita ajutată de Elisei

81Și Elisei vorbise femeii pe al cărei

8.1
Cap. 4.35.
copil îl înviase zicând: Scoală‐te și du‐te tu și casa ta și stai vremelnic unde vei putea sta vremelnic, căci Domnul a chemat o foamete
8.1
Ps. 105.16Hag. 1.11
și va și veni asupra țării șapte ani. 2Și femeia s‐a sculat și a făcut după cuvântul omului lui Dumnezeu și s‐a dus ea și casa ei și a stat vremelnic șapte ani în țara filistenilor. 3Și a fost așa: la sfârșitul celor șapte ani femeia s‐a întors din țara filistenilor și a ieșit să strige către împărat pentru casa ei și pentru țarina ei. 4Și împăratul vorbea cu Ghehazi
8.4
Cap. 5.27.
, tânărul omului lui Dumnezeu, zicând: Spune‐mi, te rog, toate lucrurile cele mari pe care le‐a făcut Elisei. 5Și a fost așa: Pe când istorisea el împăratului cum înviase
8.5
Cap. 4.35.
pe un mort, iată femeia, pe al cărei fiu îl înviase, a strigat către împărat pentru casa sa și pentru țarina sa. Și Ghehazi a zis: Domnul meu împărate, aceasta este femeia și acesta este fiul ei pe care l‐a înviat Elisei. 6Și împăratul a întrebat pe femeie și ea i‐a spus. Și împăratul i‐a dat un dregător, zicând: Întoarce‐i tot ce era al ei și tot venitul țarinei ei din ziua în care a părăsit țara până acum.

Hazael, împărat al Siriei

7Și Elisei a venit la Damasc. Și Ben‐Hadad, împăratul Siriei, era bolnav. Și i s‐a spus zicând: Omul lui Dumnezeu a venit aici. 8Și împăratul a zis lui Hazael

8.8
1 Reg. 19.15
: Ia un dar în
8.8
1 Sam. 9.71 Reg. 14.3
mâna ta și mergi spre întâmpinarea omului lui Dumnezeu și întreabă
8.8
Cap. 1.2.
prin el pe Domnul, zicând: Mă voi ridica din boala aceasta? 9Și Hazael s‐a dus spre întâmpinarea lui și a luat în mâna sa un dar din orice lucru bun al Damascului, o încărcătură de patruzeci de cămile; și a venit și a stătut înaintea lui și a zis: Fiul tău Ben‐Hadad, împăratul Siriei, m‐a trimis la tine, zicând: Mă voi ridica din boala aceasta? 10Și Elisei i‐a zis: Du‐te, spune‐i: Cu adevărat te vei ridica! Dar Domnul mi‐a arătat că va
8.10
Vers. 15.
muri negreșit. 11Și și‐a ațintit fața spre el și a pironit‐o până s‐a rușinat; și omul lui Dumnezeu
8.11
Lc. 19.41
a plâns. 12Și Hazael a zis: De ce plânge domnul meu? Și el a zis: Pentru că știu răul
8.12
Cap. 10.32;
pe care‐l vei face copiilor lui Israel: vei pune foc întăriturilor lor și vei ucide pe tinerii lor cu sabia și vei strivi pe pruncii
8.12
Cap. 15.16.
lor și vei spinteca pe femeile lor însărcinate. 13Și Hazael a zis: Dar ce este slujitorul tău
8.13
1 Sam. 17.43
un câine ca să facă acest lucru mare? Și Elisei a zis
8.13
1 Reg. 19.15
: Domnul mi‐a arătat că vei fi împărat peste Siria. 14Și el a plecat de la Elisei și a venit la domnul său care i‐a zis: Ce ți‐a spus Elisei? Și el a zis: Mi‐a spus: Cu adevărat te vei ridica. 15Și a fost așa: a doua zi a luat învălitoarea, a muiat‐o în apă și a întins‐o peste fața lui și a murit: și în locul lui a domnit Hazael.

Domnia lui Ioram

16Și în anul al cincilea al lui Ioram, fiul lui Ahab, împăratul lui Israel, pe când domnia Iosafat peste Iuda, a început să domnească Ioram

8.16
2 Cron. 21.3,4
, fiul lui Iosafat, împăratul lui Iuda. 17El era de treizeci și doi
8.17
2 Cron. 21.5
de ani când a început să domnească și a domnit opt ani în Ierusalim. 18Și a umblat în calea împăraților lui Israel, cum făcea casa lui Ahab, căci fata
8.18
Vers. 26.
lui Ahab îi era nevastă și a făcut rău în ochii Domnului. 19Dar Domnul n‐a voit să stârpească pe Iuda, pentru David, robul său, cum îi zisese
8.19
2 Sam. 7.131 Reg. 11.36
15.42 Cron. 21.7
că‐i va da o candelă lui și fiilor săi în toate zilele. 20În zilele lui, Edomul
8.20
Gen. 27.402 Cron. 21.8,9,10
s‐a rupt de sub mâna lui Iuda și și‐au
8.20
1 Reg. 22.47
pus un împărat peste ei. 21Și Ioram a trecut la Țair și toate carele cu el și s‐a sculat noaptea și a bătut pe Edomiții, care erau în jurul său și pe mai marii carelor și poporul a fugit la corturile sale. 22Și Edomul s‐a rupt de sub mâna lui Iuda până în ziua de astăzi. Libna
8.22
2 Cron. 21.10
s‐a rupt pe aceeași vreme. 23Și celelalte fapte ale lui Ioram și tot ce a făcut, oare nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților lui Iuda? 24Și Ioram a adormit cu părinții săi și a fost înmormântat cu părinții săi în cetatea lui David; și în locul său a domnit Ahazia
8.24
2 Cron. 22.1
, fiul său.

Ahazia

25În anul al doisprezecelea al lui Ioram, fiul lui Ahab, împăratul lui Israel, a început să domnească Ahazia, fiul lui Ioram, împăratul lui Iuda. 26Ahazia

8.26
2 Cron. 22.2
era de douăzeci și doi de ani când a început să domnească și a domnit un an în Ierusalim. Și numele mamei sale era Atalia, fiica lui Omri, împăratul lui Israel. 27Și el a umblat
8.27
2 Cron. 22.3,4
în calea casei lui Ahab și a făcut rău în ochii Domnului ca și casa lui Ahab, căci era ginerele casei lui Ahab. 28Și a mers cu Ioram
8.28
2 Cron. 22.5
, fiul lui Ahab la război împotriva lui Hazael, împăratul Siriei, la Ramot‐Galaad; și Sirienii au rănit pe Ioram. 29Și împăratul Ioram s‐a întors
8.29
Cap. 9.15.
să se vinde ce în Izreel de rănile pe care i le făcuseră Sirienii în Rama când se lupta cu Hazael, împăratul Siriei. Și Ahazia
8.29
Cap. 9.16.
, fiul lui Ioram, împăratul lui Iuda, s‐a pogorât în Izreel să vadă pe Ioram, fiul lui Ahab, căci era bolnav.

9

Împărații lui Iuda și Israel uciși de Iehu

91Și Elisei, prorocul, a chemat pe unul din fiii

9.1
1 Reg. 20.35
prorocilor și i‐a zis: Încinge‐ți
9.1
Cap. 4.29.
coapsele și ia în mâna ta acest vas cu untdelemn și du‐te
9.1
Cap. 8.28, 29.
la Ramot‐Galaad. 2Și când vei veni acolo, uită‐te acolo după Iehu, fiul lui Iosafat, fiul lui Nimși, și intră și ridică‐l din mijlocul fraților săi
9.2
Vers. 5, 11.
și du‐l în odaia dinăuntru. 3Și ia
9.3
1 Reg. 19.16
vasul cu untdelemn și varsă‐l pe capul său și zi: Așa
9.3
1 Reg. 19.162 Cron. 22.7
zice Domnul: Te‐am uns împărat peste Israel. Și deschide ușa și fugi și nu întârzia. 4Și tânărul, tânărul proroc s‐a dus la Ramot‐Galaad. 5Și a intrat și iată mai marii oastei ședeau. Și el a zis: Am un cuvânt către tine, mai mare! Și Iehu a zis: Către care din noi toți? Și el a zis: Către tine, mai mare. 6Și s‐a sculat și a intrat în casă și a turnat untdelemnul pe capul lui și i‐a zis: Așa zice Domnul Dumnezeul lui Israel: Te‐am uns împărat peste poporul Domnului, peste Israel. 7Și vei lovi casa lui Ahab, domnul tău, și voi răzbuna sângele robilor mei, al prorocilor, și sângele tuturor slujitorilor Domnului din mâna Izabelei
9.7
1 Reg. 18.4
21.15
. 8Căci toată casa lui Ahab va fi pierdută și voi nimici
9.8
1 Reg. 14.10
21.21
din Ahab orice
9.8
1 Sam. 25.22
suflet de parte bărbătească și pe cel închis
9.8
Deut. 32.36
și pe cel slobod din Israel. 9Și voi face casa lui Ahab ca și casa lui Ieroboam
9.9
1 Reg. 14.10
15.29
21.22
, fiul lui Nebat, și ca și casa lui Baeșa
9.9
1 Reg. 16.3,11
, fiul lui Ahia. 10Și pe Izabela
9.10
1 Reg. 21.23
câinii o vor mânca în țarina din Izreel și nimeni n‐o va înmormânta. Și a deschis ușa și a fugit. 11Și Iehu a ieșit la slujitorii domnului său. Și unul i‐a zis: Pace? Pentru ce a venit la tine nebunul
9.11
Ier. 29.26In. 10.20Fapte. 26.241 Cor. 4.10
acesta? Și el le‐a zis: Cunoașteți pe om și gândul său. 12Și au zis: Neadevăr; spune‐ne nouă, te rugăm. Și el a zis: Așa și așa mi‐a vorbit, zicând: Așa zice Domnul: Te‐am uns împărat peste Israel. 13Atunci s‐au grăbit și și‐au luat fiecare
9.13
Mat. 21.7
haina sa și le‐au pus sub el, pe treptele goale, și au suflat în trâmbiță și au zis: Iehu este împărat. 14Și Iehu, fiul lui Iosafat, fiul lui Nimși, a uneltit împotriva lui Ioram. Și Ioram păzea Ramot‐Galaadul, el și tot Israelul din pricina lui Hazael, împăratul Siriei. 15Și împăratul Ioram
9.15
Cap. 8.29.
s‐a întors în Izreel să se vinde ce de rănile pe care i le făcuseră sirienii când se lupta împotriva lui Hazael, împăratul Siriei. Și Iehu a zis: Dacă este voia voastră, să nu scape niciun fugar din cetate, ca să meargă să spună în Izreel. 16Și Iehu s‐a suit în car și s‐a dus la Izreel căci Ioram zăcea acolo. Și Ahazia
9.16
Cap. 8.29.
, împăratul lui Iuda, se pogorâse să vadă pe Ioram. 17Și paznicul sta pe turnul din Izreel și a văzut ceata lui Iehu venind și a zis: Văd o ceată. Și Ioram a zis: Ia un călăreț și trimite‐l spre întâmpinarea lor și să zică: Pace? 18Și s‐a dus unul călare spre întâmpinarea lui și a zis: Pace? Și Iehu a zis: Ce‐ți pasă ție de pace? Întoarce‐te înapoia mea. Și paznicul a spus zicând: Solul a mers la ei, dar nu se întoarce. 19Și a trimis pe un al doilea călare și a venit la ei și a zis: Așa zice împăratul: Pace? Și Iehu a zis: Ce‐ți pasă ție de pace? Întoarce‐te înapoia mea. 20Și paznicul a spus zicând: El a venit la ei și nu se întoarce. Și mânarea este ca mânarea lui Iehu, fiul lui Nimși, căci mână furios. 21Și Ioram a zis: Înhămați! Și au înhămat la carul său. Și Ioram
9.21
2 Cron. 22.7
, împăratul lui Israel, și Ahazia, împăratul lui Iuda, au ieșit fiecare în carul său și s‐au dus spre întâmpinarea lui Iehu și l‐au aflat la țarina lui Nabot, Izreelitul. 22Și a fost așa: Cum a văzut Ioram pe Iehu, a zis: Pace, Iehu? Și el a zis: Ce pace, câtă vreme curviile mamei tale Izabela și vrăjitoriile ei sunt așa de multe? 23Și Ioram și‐a întors mâna și a fugit și a zis lui Ahazia: Vânzare, Ahazia! 24Și Iehu a luat arcul în mână și a lovit pe Ioram între brațe și săgeata i‐a trecut prin inimă și a căzut în carul său. 25Și Iehu a zis către Bidcar, căpetenia sa: Ia‐l, și aruncă‐l în țarina lui Nabot, Izreelitul. Căci adu‐ți aminte, când eu și tu mergeam împreună călări în urma lui Ahab, tatăl său, că Domnul
9.25
1 Reg. 21.29
l‐a împovărat cu sarcina aceasta: 26Da, am văzut ieri sângele lui Nabot și sângele fiilor săi, zice Domnul, și‐ți voi răsplăti în ogorul
9.26
1 Reg. 21.19
acesta, zice Domnul. Și acum ridică‐l, aruncă‐l în ogor, după cuvântul Domnului. 27Și Ahazia, împăratul lui Iuda, cum a văzut, a fugit pe calea casei din grădină. Și Iehu l‐a urmărit și a zis: Loviți‐l și pe el în car. Era la suișul Gur, care este lângă Ibleam. Și el a fugit la Meghido
9.27
2 Cron. 22.9
și a murit acolo. 28Și slujitorii săi l‐au dus în car la Ierusalim și l‐au înmormântat în mormântul său cu părinții săi, în cetatea lui David. 29Și în anul al unsprezecelea al lui Ioram, fiul lui Ahab, a început să domnească Ahazia peste Iuda.

Izabela aruncată de pe fereastră

30Și Iehu a venit în Izreel. Și Izabela a auzit și și‐a uns sprâncenele

9.30
Ezec. 23.40
și și‐a împodobit capul și s‐a uitat prin fereastră. 31Și Iehu a intrat pe poartă și ea a zis: Pace
9.31
1 Reg. 16.9‐20
, Zimri, cel ce a ucis pe domnul său? 32Și el și‐a ridicat fața spre fereastră și a zis: Cine este cu mine? Cine? Și doi sau trei dregători s‐au uitat la el. 33Și el a zis: Aruncați‐o jos. Și au aruncat‐o jos și ceva din sângele ei s‐a stropit pe zid și pe cai și a călcat‐o cu picioarele. 34Și el a intrat și a mâncat și a băut și a zis: Duceți‐vă acum, vedeți pe blestemata aceea și înmormântați‐o, căci este fată
9.34
1 Reg. 16.31
de împărat. 35Și s‐au dus s‐o înmormânteze, dar n‐au aflat din ea decât țeasta capului, picioarele și palmele mâinilor. 36Și el a zis: Acesta este cuvântul Domnului pe care l‐a vorbit prin robul său Ilie, Tișbitul, zicând: Câinii vor mânca în ogorul din Izreel
9.36
1 Reg. 21.23
carnea Izabelei, 37și trupul Izabelei va fi ca gunoiul
9.37
Ps. 83.10
pe fața câmpului, în ogorul din Izreel, încât nu vor putea zice: Aceasta este Izabela.