Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
8

Sunamita ajutată de Elisei

81Și Elisei vorbise femeii pe al cărei

8.1
Cap. 4.35.

copil îl înviase zicând: Scoală‐te și du‐te tu și casa ta și stai vremelnic unde vei putea sta vremelnic, căci Domnul a chemat o foamete
8.1
Ps. 105.16Hag. 1.11
și va și veni asupra țării șapte ani. 2Și femeia s‐a sculat și a făcut după cuvântul omului lui Dumnezeu și s‐a dus ea și casa ei și a stat vremelnic șapte ani în țara filistenilor. 3Și a fost așa: la sfârșitul celor șapte ani femeia s‐a întors din țara filistenilor și a ieșit să strige către împărat pentru casa ei și pentru țarina ei. 4Și împăratul vorbea cu Ghehazi
8.4
Cap. 5.27.

, tânărul omului lui Dumnezeu, zicând: Spune‐mi, te rog, toate lucrurile cele mari pe care le‐a făcut Elisei. 5Și a fost așa: Pe când istorisea el împăratului cum înviase
8.5
Cap. 4.35.

pe un mort, iată femeia, pe al cărei fiu îl înviase, a strigat către împărat pentru casa sa și pentru țarina sa. Și Ghehazi a zis: Domnul meu împărate, aceasta este femeia și acesta este fiul ei pe care l‐a înviat Elisei. 6Și împăratul a întrebat pe femeie și ea i‐a spus. Și împăratul i‐a dat un dregător, zicând: Întoarce‐i tot ce era al ei și tot venitul țarinei ei din ziua în care a părăsit țara până acum.

Hazael, împărat al Siriei

7Și Elisei a venit la Damasc. Și Ben‐Hadad, împăratul Siriei, era bolnav. Și i s‐a spus zicând: Omul lui Dumnezeu a venit aici. 8Și împăratul a zis lui Hazael

8.8
1 Reg. 19.15
: Ia un dar în
8.8
1 Sam. 9.71 Reg. 14.3
mâna ta și mergi spre întâmpinarea omului lui Dumnezeu și întreabă
8.8
Cap. 1.2.

prin el pe Domnul, zicând: Mă voi ridica din boala aceasta? 9Și Hazael s‐a dus spre întâmpinarea lui și a luat în mâna sa un dar din orice lucru bun al Damascului, o încărcătură de patruzeci de cămile; și a venit și a stătut înaintea lui și a zis: Fiul tău Ben‐Hadad, împăratul Siriei, m‐a trimis la tine, zicând: Mă voi ridica din boala aceasta? 10Și Elisei i‐a zis: Du‐te, spune‐i: Cu adevărat te vei ridica! Dar Domnul mi‐a arătat că va
8.10
Vers. 15.

muri negreșit. 11Și și‐a ațintit fața spre el și a pironit‐o până s‐a rușinat; și omul lui Dumnezeu
8.11
Lc. 19.41
a plâns. 12Și Hazael a zis: De ce plânge domnul meu? Și el a zis: Pentru că știu răul
8.12
Cap. 10.32;
12.17
13.3,7Amos 1.3
pe care‐l vei face copiilor lui Israel: vei pune foc întăriturilor lor și vei ucide pe tinerii lor cu sabia și vei strivi pe pruncii
8.12
Cap. 15.16.
Osea 13.16Amos 1.13
lor și vei spinteca pe femeile lor însărcinate. 13Și Hazael a zis: Dar ce este slujitorul tău
8.13
1 Sam. 17.43
un câine ca să facă acest lucru mare? Și Elisei a zis
8.13
1 Reg. 19.15
: Domnul mi‐a arătat că vei fi împărat peste Siria. 14Și el a plecat de la Elisei și a venit la domnul său care i‐a zis: Ce ți‐a spus Elisei? Și el a zis: Mi‐a spus: Cu adevărat te vei ridica. 15Și a fost așa: a doua zi a luat învălitoarea, a muiat‐o în apă și a întins‐o peste fața lui și a murit: și în locul lui a domnit Hazael.

Domnia lui Ioram

16Și în anul al cincilea al lui Ioram, fiul lui Ahab, împăratul lui Israel, pe când domnia Iosafat peste Iuda, a început să domnească Ioram

8.16
2 Cron. 21.3,4
, fiul lui Iosafat, împăratul lui Iuda. 17El era de treizeci și doi
8.17
2 Cron. 21.5
de ani când a început să domnească și a domnit opt ani în Ierusalim. 18Și a umblat în calea împăraților lui Israel, cum făcea casa lui Ahab, căci fata
8.18
Vers. 26.

lui Ahab îi era nevastă și a făcut rău în ochii Domnului. 19Dar Domnul n‐a voit să stârpească pe Iuda, pentru David, robul său, cum îi zisese
8.19
2 Sam. 7.131 Reg. 11.36
15.42 Cron. 21.7
că‐i va da o candelă lui și fiilor săi în toate zilele. 20În zilele lui, Edomul
8.20
Gen. 27.402 Cron. 21.8,9,10
s‐a rupt de sub mâna lui Iuda și și‐au
8.20
1 Reg. 22.47
pus un împărat peste ei. 21Și Ioram a trecut la Țair și toate carele cu el și s‐a sculat noaptea și a bătut pe Edomiții, care erau în jurul său și pe mai marii carelor și poporul a fugit la corturile sale. 22Și Edomul s‐a rupt de sub mâna lui Iuda până în ziua de astăzi. Libna
8.22
2 Cron. 21.10
s‐a rupt pe aceeași vreme. 23Și celelalte fapte ale lui Ioram și tot ce a făcut, oare nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților lui Iuda? 24Și Ioram a adormit cu părinții săi și a fost înmormântat cu părinții săi în cetatea lui David; și în locul său a domnit Ahazia
8.24
2 Cron. 22.1
, fiul său.

Ahazia

25În anul al doisprezecelea al lui Ioram, fiul lui Ahab, împăratul lui Israel, a început să domnească Ahazia, fiul lui Ioram, împăratul lui Iuda. 26Ahazia

8.26
2 Cron. 22.2
era de douăzeci și doi de ani când a început să domnească și a domnit un an în Ierusalim. Și numele mamei sale era Atalia, fiica lui Omri, împăratul lui Israel. 27Și el a umblat
8.27
2 Cron. 22.3,4
în calea casei lui Ahab și a făcut rău în ochii Domnului ca și casa lui Ahab, căci era ginerele casei lui Ahab. 28Și a mers cu Ioram
8.28
2 Cron. 22.5
, fiul lui Ahab la război împotriva lui Hazael, împăratul Siriei, la Ramot‐Galaad; și Sirienii au rănit pe Ioram. 29Și împăratul Ioram s‐a întors
8.29
Cap. 9.15.

să se vinde ce în Izreel de rănile pe care i le făcuseră Sirienii în Rama când se lupta cu Hazael, împăratul Siriei. Și Ahazia
8.29
Cap. 9.16.
2 Cron. 22.6,7
, fiul lui Ioram, împăratul lui Iuda, s‐a pogorât în Izreel să vadă pe Ioram, fiul lui Ahab, căci era bolnav.