Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
9

Împărații lui Iuda și Israel uciși de Iehu

91Și Elisei, prorocul, a chemat pe unul din fiii

9.1
1 Reg. 20.35
prorocilor și i‐a zis: Încinge‐ți
9.1
Cap. 4.29.
Ier. 1.17
coapsele și ia în mâna ta acest vas cu untdelemn și du‐te
9.1
Cap. 8.28, 29.

la Ramot‐Galaad. 2Și când vei veni acolo, uită‐te acolo după Iehu, fiul lui Iosafat, fiul lui Nimși, și intră și ridică‐l din mijlocul fraților săi
9.2
Vers. 5, 11.

și du‐l în odaia dinăuntru. 3Și ia
9.3
1 Reg. 19.16
vasul cu untdelemn și varsă‐l pe capul său și zi: Așa
9.3
1 Reg. 19.162 Cron. 22.7
zice Domnul: Te‐am uns împărat peste Israel. Și deschide ușa și fugi și nu întârzia. 4Și tânărul, tânărul proroc s‐a dus la Ramot‐Galaad. 5Și a intrat și iată mai marii oastei ședeau. Și el a zis: Am un cuvânt către tine, mai mare! Și Iehu a zis: Către care din noi toți? Și el a zis: Către tine, mai mare. 6Și s‐a sculat și a intrat în casă și a turnat untdelemnul pe capul lui și i‐a zis: Așa zice Domnul Dumnezeul lui Israel: Te‐am uns împărat peste poporul Domnului, peste Israel. 7Și vei lovi casa lui Ahab, domnul tău, și voi răzbuna sângele robilor mei, al prorocilor, și sângele tuturor slujitorilor Domnului din mâna Izabelei
9.7
1 Reg. 18.4
21.15
. 8Căci toată casa lui Ahab va fi pierdută și voi nimici
9.8
1 Reg. 14.10
21.21
din Ahab orice
9.8
1 Sam. 25.22
suflet de parte bărbătească și pe cel închis
9.8
Deut. 32.36
și pe cel slobod din Israel. 9Și voi face casa lui Ahab ca și casa lui Ieroboam
9.9
1 Reg. 14.10
15.29
21.22
, fiul lui Nebat, și ca și casa lui Baeșa
9.9
1 Reg. 16.3,11
, fiul lui Ahia. 10Și pe Izabela
9.10
1 Reg. 21.23
câinii o vor mânca în țarina din Izreel și nimeni n‐o va înmormânta. Și a deschis ușa și a fugit. 11Și Iehu a ieșit la slujitorii domnului său. Și unul i‐a zis: Pace? Pentru ce a venit la tine nebunul
9.11
Ier. 29.26In. 10.20Fapte. 26.241 Cor. 4.10
acesta? Și el le‐a zis: Cunoașteți pe om și gândul său. 12Și au zis: Neadevăr; spune‐ne nouă, te rugăm. Și el a zis: Așa și așa mi‐a vorbit, zicând: Așa zice Domnul: Te‐am uns împărat peste Israel. 13Atunci s‐au grăbit și și‐au luat fiecare
9.13
Mat. 21.7
haina sa și le‐au pus sub el, pe treptele goale, și au suflat în trâmbiță și au zis: Iehu este împărat. 14Și Iehu, fiul lui Iosafat, fiul lui Nimși, a uneltit împotriva lui Ioram. Și Ioram păzea Ramot‐Galaadul, el și tot Israelul din pricina lui Hazael, împăratul Siriei. 15Și împăratul Ioram
9.15
Cap. 8.29.

s‐a întors în Izreel să se vinde ce de rănile pe care i le făcuseră sirienii când se lupta împotriva lui Hazael, împăratul Siriei. Și Iehu a zis: Dacă este voia voastră, să nu scape niciun fugar din cetate, ca să meargă să spună în Izreel. 16Și Iehu s‐a suit în car și s‐a dus la Izreel căci Ioram zăcea acolo. Și Ahazia
9.16
Cap. 8.29.

, împăratul lui Iuda, se pogorâse să vadă pe Ioram. 17Și paznicul sta pe turnul din Izreel și a văzut ceata lui Iehu venind și a zis: Văd o ceată. Și Ioram a zis: Ia un călăreț și trimite‐l spre întâmpinarea lor și să zică: Pace? 18Și s‐a dus unul călare spre întâmpinarea lui și a zis: Pace? Și Iehu a zis: Ce‐ți pasă ție de pace? Întoarce‐te înapoia mea. Și paznicul a spus zicând: Solul a mers la ei, dar nu se întoarce. 19Și a trimis pe un al doilea călare și a venit la ei și a zis: Așa zice împăratul: Pace? Și Iehu a zis: Ce‐ți pasă ție de pace? Întoarce‐te înapoia mea. 20Și paznicul a spus zicând: El a venit la ei și nu se întoarce. Și mânarea este ca mânarea lui Iehu, fiul lui Nimși, căci mână furios. 21Și Ioram a zis: Înhămați! Și au înhămat la carul său. Și Ioram
9.21
2 Cron. 22.7
, împăratul lui Israel, și Ahazia, împăratul lui Iuda, au ieșit fiecare în carul său și s‐au dus spre întâmpinarea lui Iehu și l‐au aflat la țarina lui Nabot, Izreelitul. 22Și a fost așa: Cum a văzut Ioram pe Iehu, a zis: Pace, Iehu? Și el a zis: Ce pace, câtă vreme curviile mamei tale Izabela și vrăjitoriile ei sunt așa de multe? 23Și Ioram și‐a întors mâna și a fugit și a zis lui Ahazia: Vânzare, Ahazia! 24Și Iehu a luat arcul în mână și a lovit pe Ioram între brațe și săgeata i‐a trecut prin inimă și a căzut în carul său. 25Și Iehu a zis către Bidcar, căpetenia sa: Ia‐l, și aruncă‐l în țarina lui Nabot, Izreelitul. Căci adu‐ți aminte, când eu și tu mergeam împreună călări în urma lui Ahab, tatăl său, că Domnul
9.25
1 Reg. 21.29
l‐a împovărat cu sarcina aceasta: 26Da, am văzut ieri sângele lui Nabot și sângele fiilor săi, zice Domnul, și‐ți voi răsplăti în ogorul
9.26
1 Reg. 21.19
acesta, zice Domnul. Și acum ridică‐l, aruncă‐l în ogor, după cuvântul Domnului. 27Și Ahazia, împăratul lui Iuda, cum a văzut, a fugit pe calea casei din grădină. Și Iehu l‐a urmărit și a zis: Loviți‐l și pe el în car. Era la suișul Gur, care este lângă Ibleam. Și el a fugit la Meghido
9.27
2 Cron. 22.9
și a murit acolo. 28Și slujitorii săi l‐au dus în car la Ierusalim și l‐au înmormântat în mormântul său cu părinții săi, în cetatea lui David. 29Și în anul al unsprezecelea al lui Ioram, fiul lui Ahab, a început să domnească Ahazia peste Iuda.

Izabela aruncată de pe fereastră

30Și Iehu a venit în Izreel. Și Izabela a auzit și și‐a uns sprâncenele

9.30
Ezec. 23.40
și și‐a împodobit capul și s‐a uitat prin fereastră. 31Și Iehu a intrat pe poartă și ea a zis: Pace
9.31
1 Reg. 16.9‐20
, Zimri, cel ce a ucis pe domnul său? 32Și el și‐a ridicat fața spre fereastră și a zis: Cine este cu mine? Cine? Și doi sau trei dregători s‐au uitat la el. 33Și el a zis: Aruncați‐o jos. Și au aruncat‐o jos și ceva din sângele ei s‐a stropit pe zid și pe cai și a călcat‐o cu picioarele. 34Și el a intrat și a mâncat și a băut și a zis: Duceți‐vă acum, vedeți pe blestemata aceea și înmormântați‐o, căci este fată
9.34
1 Reg. 16.31
de împărat. 35Și s‐au dus s‐o înmormânteze, dar n‐au aflat din ea decât țeasta capului, picioarele și palmele mâinilor. 36Și el a zis: Acesta este cuvântul Domnului pe care l‐a vorbit prin robul său Ilie, Tișbitul, zicând: Câinii vor mânca în ogorul din Izreel
9.36
1 Reg. 21.23
carnea Izabelei, 37și trupul Izabelei va fi ca gunoiul
9.37
Ps. 83.10
pe fața câmpului, în ogorul din Izreel, încât nu vor putea zice: Aceasta este Izabela.