Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
1

Urare. Virtuțile creștine

11Simon Petru, rob și apostol al lui Isus Hristos, celor ce au căpătat o credință deopotrivă

1.1
Rom. 1.122 Cor. 4.13Ef. 4.5Tit 1.1
de scumpă cu a noastră prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru Isus Hristos: 2Har
1.2
Dan. 4.1
6.251 Pet. 1.2Iuda 2
vouă și pacea să fie înmulțită în cunoștința deplină a lui Dumnezeu și a lui Isus Domnul nostru. 3Întrucât dumnezeiasca lui putere ne‐a dăruit toate cele privitoare la viață și cucernicie, prin
1.3
In. 17.3
cunoștința deplină a celui ce
1.3
1 Tes. 2.12
4.72 Tes. 2.142 Tim. 1.91 Pet. 2.9
3.9
ne‐a chemat prin slava și virtutea sa, 4prin
1.4
2 Cor. 7.1
care ne‐a dăruit făgăduințele de preț și mari, ca prin ele să vă faceți părtași
1.4
2 Cor. 3.18Ef. 4.24Evr. 12.101 In. 3.2
ai firii dumnezeiești, după ce ați fugit
1.4
Cap. 2.18, 20.

de stricăciunea care este în lume prin poftă;

5și tocmai pentru aceasta punând

1.5
Cap. 3.18.

din partea voastră orice sârguință, mai adăugați la credința voastră virtutea; iar la virtute cunoștința
1.5
1 Pet. 3.7
; 6iar la cunoștință înfrânarea; iar la înfrânare răbdarea; iar la răbdare cucernicia; 7iar la cucernicie dragostea frățească
1.7
Gal. 6.101 Tes. 3.12
5.151 In. 4.21
; iar la dragostea frățească iubirea. 8Căci dacă acestea sunt în voi și prisosesc, ele vă fac să nu fiți leneși, nici
1.8
In. 15.2Tit 3.14
neroditori în ce privește cunoștința deplină a Domnului nostru Isus Hristos. 9Căci cine n‐are acestea este
1.9
1 In. 2.9,11
orb, scurt la vedere și a uitat curățirea
1.9
Ef. 5.26Evr. 9.141 In. 1.7
de păcatele sale de altădată. 10De aceea cu atât mai mult, fraților, sârguiți‐vă să
1.10
1 In. 3.19
vă întăriți chemarea și alegerea voastră; căci făcând acestea, nu veți
1.10
Cap. 3.17.

greși niciodată. 11Căci astfel vi se va da cu bogăție intrarea în Împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos.

Mărturia despre Isus

12Pentru aceea voi

1.12
Rom. 15.14,15Fil. 3.11 In. 2.21Iuda 5
îngriji totdeauna să vă aduc aminte de acestea, deși
1.12
1 Pet. 5.12
știți și sunteți întăriți în adevărul de față. 13Și socotesc că este drept, câtă
1.13
2 Cor. 5.1,4
vreme sunt în acest cort, să
1.13
Cap. 3.1.

vă deștept prin aducere aminte, 14fiindcă știu
1.14
Deut. 4.21,22
31.142 Tim. 4.6
că lepădarea cortului meu va veni grabnic, după cum mi‐a făcut cunoscut și Domnul
1.14
In. 21.18,19
nostru Isus Hristos. 15Dar mă voi sârgui ca după plecarea mea să puteți în orice vreme să vă aduceți aminte de acestea. 16Căci noi n‐am urmat niște basme
1.16
1 Cor. 1.17
2.1,52 Cor. 2.17
4.2
închipuite, născocite cu iscusință, când v‐am făcut cunoscut puterea Domnului nostru Isus Hristos și venirea lui, ci am fost
1.16
Mat. 17.1,2Mc. 9.2In. 1.141 In. 1.1
4.14
martori cu ochii ai măreției lui. 17Căci el
1.17
Mat. 3.17
17.5Mc. 1.11
9.7Lc. 3.22
9.35
a luat de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă, când i s‐a adus acest glas de slava cea măreață: Acesta este Fiul meu cel iubit în care mi‐am găsit plăcerea. 18Și noi înșine am auzit acest glas adus din cer, pe când eram cu el, pe muntele
1.18
Ex. 3.5Ios. 5.15Mat. 17.6
cel sfânt. 19Și avem cuvântul prorocesc făcut mai temeinic, la care bine faceți că luați aminte, ca la o
1.19
Ps. 119.105In. 5.35
candelă strălucitoare într‐un loc pâclos, până să se lumineze de ziuă și să răsară luceafărul
1.19
2 Cor. 4.4,6Ap. 2.28
22.16
dimineții în inimile voastre, 20știind aceasta mai întâi, că nicio
1.20
Rom. 12.6
prorocie a scripturii nu se tâlcuiește singură. 21Căci nicio
1.21
2 Tim. 3.161 Pet. 1.11
prorocie n‐a venit vreodată prin voința omului: ci
1.21
2 Sam. 23.2Lc. 1.70Fapte. 1.16
3.18
oameni sfinți ai lui Dumnezeu au vorbit mânați de Duhul Sfânt.