Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
2

Învățătorii mincinoși

21Dar au fost

2.1
Deut. 13.1
și proroci mincinoși în popor, după cum și
2.1
Mat. 24.41Fapte. 20.301 Cor. 11.191 Tim. 4.12 Tim. 3.1,51 In. 4.1Iuda 18
între voi vor fi învățători mincinoși, care vor băga pe furiș secte de pieire, tăgăduind
2.1
Iuda 4
chiar pe Stăpânul care
2.1
1 Cor. 6.20Col. 3.13Ef. 1.7Evr. 10.291 Pet. 1.18Ap. 5.9
i‐a răscumpărat, aducând
2.1
Fil. 3.19
asupra lor o grabnică pieire. 2Și mulți vor urma după destrăbălările lor; și din pricina lor calea adevărului va fi hulită 3și în
2.3
Rom. 16.182 Cor. 12.17,181 Tim. 6.5Tit 1.11
lăcomie de bani vor căuta un câștig
2.3
2 Cor. 2.17
de la voi prin cuvântări plăsmuite; dar judecata
2.3
Deut. 32.35
lor de demult nu întârzie și pieirea lor nu dormitează. 4Căci dacă n‐a cruțat Dumnezeu pe
2.4
Iov 4.18Iuda 6
îngerii care
2.4
In. 8.411 In. 3.8
au păcătuit ci i‐a aruncat în Tartar
2.4
Lc. 8.31Ap. 20.2,3
și i‐a încredințat ca să fie păstrați în adâncuri de întuneric pentru judecată; 5și n‐a cruțat lumea veche, ci a păzit pe Noe
2.5
Gen. 7.1,7,23Evr. 11.71 Pet. 3.20
, al optulea propovăduitor
2.5
1 Pet. 3.19
de dreptate, când a adus
2.5
Cap. 3.6.

potopul peste lumea celor necucernici 6și după ce a prefăcut în cenușă cetățile
2.6
Gen. 19.24Deut. 29.23Iuda 7
Sodomei și Gomorei, le‐a osândit printr‐o răsturnare deplină, punându‐le
2.6
Num. 26.10
pildă celor ce aveau să fie necucernici; 7și
2.7
Gen. 19.16
a scăpat pe dreptul Lot, tare muncit de petrecerea în destrăbălare a celor nelegiuiți; 8(căci dreptul acesta care locuia între ei prin vedere și auzire își chinuia
2.8
Ps. 119.139,158Ezec. 9.4
zi de zi sufletul său drept cu lucrurile lor nelegiuite…). 9Domnul știe
2.9
Ps. 34.17,191 Cor. 10.13
să scape din ispită pe cei cucernici și să păstreze pe nedrepți ca să fie pedepsiți în ziua judecății; 10și mai ales pe
2.10
Iuda 4,7,8,10,16
cei ce umblă după carne, în pofta necurăției și disprețuiesc stăpânirea. Îndrăzneți
2.10
Iuda 8
, îngâmfați, ei nu se cutremură hulind slavele, 11pe când îngerii
2.11
Iuda 9
, fiind mai mari în tărie și putere, n‐aduc înaintea Domnului nicio judecată hulitoare împotriva lor. 12Aceștia însă, ca
2.12
Ier. 12.3Iuda 10
niște dobitoace fără minte, născute firește ca să fie prinse și nimicite, hulind în cele ce nu știu, vor fi nimiciți și ei în stricăciunea lor, 13
2.13
Fil. 3.19
suferind nedreptate ca răsplată a nedreptății; ei socotesc plăcere
2.13
Rom. 13.13
desfătarea în timpul zilei, pete și întinăciuni
2.13
Iuda 12
, desmierdându‐se în înșelăciunile lor în timp ce ospătează
2.13
1 Cor. 11.20,21
cu voi, 14având ochii plini de preacurvie și care nu pot înceta de la păcat, momind sufletele neîntărite; având
2.14
Iuda 11
inima deprinsă la lăcomie de bani, copii ai blestemului; 15părăsind calea dreaptă, s‐au rătăcit, urmând calea lui Balaam
2.15
Num. 22.5,7,21,23,28Iuda 11
, fiul lui Beor, care a iubit plata nedreptății, 16dar a fost mustrat pentru călcarea lui de lege: o măgăriță fără glas a grăit cu glas de om și a oprit nebunia prorocului. 17Aceștia
2.17
Iuda 12,13
sunt puțuri fără apă și neguri mânate de furtună, pentru care este păstrată întunecimea întunericului. 18Căci rostind
2.18
Iuda 16Fapte. 2.40
mari umflări de vorbe de deșertăciune, momesc prin poftele cărnii, prin destrăbălările lor pe cei ce de‐abia
2.18
Cap. 1.4. Vers. 20.

au fugit de cei ce trăiesc în rătăcire; 19făgăduindu‐le slobozenia
2.19
Gal. 5.131 Pet. 2.16
când ei înșiși sunt robi
2.19
In. 8.34Rom. 6.16
ai stricăciunii; căci de cine este biruit cineva, aceluia îi este rob. 20Căci dacă
2.20
Mat. 12.45Lc. 11.2Evr. 6.4
, după ce au
2.20
Cap. 1.1. Vers. 18.

fugit de necurățeniile lumii prin
2.20
Cap. 1.2.

cunoștința deplină a Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, iarăși s‐au încurcat în ele și sunt biruiți, starea lor de pe urmă a ajuns mai rea decât cea dintâi. 21Căci mai
2.21
Lc. 12.47,48In. 9.41
15
bine era pentru ei să nu fi cunoscut deplin calea dreptății, decât după ce au cunoscut‐o deplin, să se întoarcă de la sfânta poruncă încredințată lor. 22Li s‐a întâmplat după pilda adevărată: Câinele
2.22
Prov. 26.11
s‐a întors la vărsătura sa și scroafa spălată, ca să se tăvălească în mocirlă.