Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
3

Venirea Domnului

31Vă scriu acum, preaiubiților, această a doua epistolă și în amândouă vă deștept

3.1
Cap. 1.13.

mintea voastră curată spre a vă aduce aminte, 2ca să vă amintiți de cuvintele vorbite mai înainte de sfinții proroci și
3.2
Iuda 17
de porunca Domnului și Mântuitorului prin apostolii voștri: 3cunoscând mai întâi
3.3
1 Tim. 4.12 Tim. 3.1Iuda 18
aceasta, că în zilele de pe urmă vor veni batjocoritori cu batjocură, umblând
3.3
Cap. 2.10.

potrivit cu înseși poftele lor 4și zicând: Unde
3.4
Is. 5.19Ier. 17.15Ezec. 12.22,27Mat. 24.48Lc. 12.15
este făgăduința venirii lui? Căci de când au adormit părinții, toate rămân cum erau de la începutul facerii lumii. 5Căci ei uită aceasta cu voia, că de demult au fost ceruri și un pământ închegat
3.5
Gen. 1.6,9Ps. 33.6Evr. 11.3
din apă și prin apă, prin
3.5
Ps. 24.2
136.6Col. 1.17
Cuvântul lui Dumnezeu, 6prin care
3.6
Gen. 7.11
21.23
lumea care era atunci a pierit potopită cu apă. 7Dar cerurile
3.7
Vers. 10.

care sunt acum și pământul au fost păstrate prin același cuvânt pentru foc
3.7
Mat. 25.412 Tes. 1.8
, fiind ținute pentru ziua judecății și pieirii oamenilor necucernici. 8Și nu uitați acest lucru, preaiubiților, că o singură zi la Domnul este ca o mie de ani și o
3.8
Ps. 90.4
mie de ani ca o singură zi. 9Domnul nu
3.9
Hab. 2Evr. 10.37
întârzie cu făgăduința, după cum socotesc unii că este întârziere: ci rabdă îndelung
3.9
Is. 30.181 Pet. 3.20
pentru voi, nevrând
3.9
Ezec. 18.23,32
33.11
să piară vreunii, ci
3.9
Rom. 2.41 Tim. 2.4
toți să vină la pocăință. 10Dar ziua Domnului va
3.10
Mat. 24.43Lc. 121 Tes. 5.2Ap. 3.3
16.15
veni ca un hoț și în ziua aceea cerurile
3.10
Ps. 102.26Is. 51.6Mat. 24.35Mc. 13.31Rom. 8.12Evr. 1.11Ap. 20.11
21.1
vor trece cu mare vâjâit, iar stihiile aprinse vor fi desfăcute și pământul și lucrurile care sunt în el vor fi arse de tot.

Îndemn la sfințenie

11Fiindcă toate acestea deci au să fie desfăcute, ce fel trebuie să fiți voi în

3.11
1 Pet. 1.15
purtări sfinte și în cucernicii, 12așteptând
3.12
1 Cor. 1.7Tit 2.13
și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, din pricina căreia cerurile fiind aprinse, vor
3.12
Ps. 50Is. 34.4
fi desfăcute și stihiile se
3.12
Mica 1.4
vor topi arzând. 13Dar noi, potrivit făgăduinței lui, așteptăm ceruri
3.13
Is. 65.17
66.22Ap. 21.1,27
noi și pământ nou în care locuiește dreptatea. 14Pentru aceea, preaiubiților, fiindcă așteptați acestea, sârguiți‐vă ca să
3.14
1 Cor. 1.8
15.58Fil. 1.101 Tes. 3.13
5.23
fiți aflați în pace, nepătați și fără vină înaintea lui 15și socotiți că îndelunga răbdare
3.15
Rom. 2.41 Pet. 3.20
a Domnului nostru este mântuire, după cum v‐a scris și preaiubitul nostru frate Pavel, potrivit înțelepciunii date lui, 16ca și în toate epistolele lui, când vorbește
3.16
Rom. 8.191 Cor. 15.241 Tes. 4.15
în ele despre acestea, în care unele sunt greu de înțeles, pe care cei neștiutori și neîntăriți le întortochează ca și pe celelalte scripturi, spre pieirea lor înșiși. 17Voi deci, preaiubiților, fiindcă știți acestea
3.17
Mc. 13.23
mai dinainte, păziți‐vă
3.17
Ef. 4.142.18
ca nu cumva, lăsându‐vă duși de rătăcirea celor fărădelege, să cădeți din statornicia voastră. 18Ci
3.18
Ef. 4.151 Pet. 2
creșteți în harul și cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. A lui
3.18
2 Tim. 4.18Ap. 1.6
să fie slava și acum și în ziua veșniciei! Amin.