Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
1

Știrea morții lui Saul

11Și a fost așa: după moartea lui Saul, când s‐a întors David de la înfrângerea

1.1
1 Sam. 30.17,26
amaleciților, David a locuit două zile în Țiclag. 2Și a fost așa: a treia zi, iată, un bărbat
1.2
Cap. 4.10.
a venit din tabără de la Saul cu hainele sfâșiate
1.2
1 Sam. 4.12
și cu pământ pe capul său. Și a fost așa: când a venit la David, a căzut la pământ și a făcut o plecăciune. 3Și David i‐a zis: De unde vii? Și el i‐a zis: Am scăpat din tabăra lui Israel. 4Și David i‐a zis: Cum s‐a întâmplat lucrul? Spune‐mi, te rog. Și el a spus: Poporul a fugit din luptă și mulți din popor au căzut și au murit și Saul și Ionatan, fiul său, au murit și ei. 5Și David a zis tânărului care‐i spusese aceste lucruri: Cum știi tu că sunt morți Saul și Ionatan, fiul său? 6Și tânărul care‐i spusese a zis: Treceam din întâmplare pe muntele Ghilboa
1.6
1 Sam. 31.1
și, iată, Saul
1.6
1 Sam. 31.2,3,4
era rezemat pe sulița sa și, iată, care și călăreți îl urmăreau aprig. 7Și s‐a uitat înapoi și m‐a văzut și m‐a strigat. Și eu am zis: Iată‐mă! 8Și mi‐a zis: Cine ești tu? Și i‐am zis: Sunt un amalecit. 9El mi‐a zis iarăși: Stai, te rog, peste mine și omoară‐mă căci m‐au apucat mari dureri, căci viața mea este încă întreagă în mine. 10Și am stat peste el și l‐am omorât
1.10
Jud. 9.54
, căci știam că nu mai putea trăi după căderea sa. Și am luat cununa care era pe capul lui și brățara care era pe brațul lui și le‐am adus aici, domnului meu. 11Și David și‐a apucat hainele și le‐a sfâșiat
1.11
Cap. 3.31;
, așa și toți bărbații care erau cu el. 12Și au bocit și au postit până seara pentru Saul și pentru Ionatan, fiul său, și pentru poporul Domnului și pentru casa lui Israel, căci căzuseră prin sabie. 13Și David a zis tânărului care‐i spusese aceste lucruri: De unde ești? Și el a zis: Sunt fiul unui străin, al unui amalecit. 14Și David i‐a zis: Cum
1.14
Num. 12.8
nu te‐ai temut
1.14
1 Sam. 31.4
să‐ți întinzi mâna
1.14
1 Sam. 24.6
26.9Ps. 105.15
ca să omori pe unsul Domnului? 15Și David
1.15
Cap. 4.10, 12.
a chemat pe unul din tineri și i‐a zis: Vino încoace și aruncă‐te asupra lui! Și l‐a lovit și a murit. 16Și David i‐a zis: Sângele
1.16
1 Sam. 26.91 Reg. 2.32,33,37
tău să fie asupra capului tău! Căci gura
1.16
Vers. 10.
ta a mărturisit împotriva ta zicând: Am omorât pe unsul Domnului.

Jalea lui David pentru Saul și Ionatan

17Și David a plâns cu această plângere pentru Saul și pentru Ionatan, fiul său. 18Și a poruncit să învețe pe copiii lui Iuda cântarea arcului. Iată este scrisă în cartea

1.18
Ios. 10.13
lui Iașar. 19Slava lui Israel ucisă pe înălțimile tale! Cum
1.19
Vers. 27.
au căzut vitejii! 20Nu
1.20
1 Sam. 31.9Mica 1.10Jud. 16.23
spuneți în Gat, nu vestiți în ulițele Ascalonului, ca să nu se bucure fiicele
1.20
Ex. 15.20Jud. 11.341 Sam. 18.6
filistenilor, ca să nu se laude fiicele celor netăiați
1.20
1 Sam. 31.4
împrejur. 21Munți
1.21
1 Sam. 31.1
ai Ghilboaei, nici rouă
1.21
Jud. 5.23Iov 3.3,4Ier. 20.14
nici ploaie să nu fie peste voi, nici câmpii de daruri ridicate! Căci acolo a fost pângărit scutul vitejilor, scutul lui Saul, neuns
1.21
1 Sam. 10.1
cu untdelemn. 22Arcul
1.22
1 Sam. 18.4
lui Ionatan nu se întorcea înapoi de la sângele celor uciși, de la grăsimea vitejilor și sabia lui Saul nu se întorcea goală. 23Saul și Ionatan, prea iubiți și plăcuți în viețile lor, chiar și în moartea lor nu s‐au despărțit. Erau mai iuți decât vulturii, mai tari
1.23
Jud. 14.18
decât leii. 24Fiice ale lui Israel, plângeți după Saul, care vă îmbrăca în stacojiu cu strălucire, care punea găteli de aur pe veșmintele voastre! 25Cum au căzut vitejii în mijlocul luptei! Ionatan este omorât pe înălțimile tale! 26Mă doare după tine, fratele meu Ionatan! Foarte plăcut îmi erai; minunată a fost iubirea
1.26
1 Sam. 18.1,3
19.2
20.17,41
23.16
ta pentru mine: întrecea iubirea femeilor! 27Cum
1.27
Vers. 19.
au căzut vitejii și armele de război s‐au pierdut.

2

David împărat al lui Iuda la Hebron

21Și a fost așa: după aceasta, David a întrebat

2.1
Jud. 1.11 Sam. 23.2
4.9
30.7,8
pe Domnul zicând: Să mă sui într‐una din cetățile lui Iuda? Și Domnul a zis: Suie‐te! Și David a zis: Unde să mă sui? Și el a zis: La
2.1
1 Sam. 30.311 Reg. 2.11
Hebron! 2Și David s‐a suit acolo cu cele două neveste
2.2
1 Sam. 30.5
ale sale Ahinoam, Izreelita și Abigail, nevasta lui Nabal din Carmel. 3Și David a suit pe oamenii
2.3
1 Sam. 27.2,3
30.11 Cron. 12.1
lui care erau cu el pe fiecare cu familia sa și au locuit în cetățile Hebronului. 4Și bărbații lui Iuda
2.4
Vers. 11. Cap. 5.5.
au venit și au uns acolo pe David împărat peste casa lui Iuda. Și au spus lui David: Bărbații
2.4
1 Sam. 31.11,13
din Iabes‐Galaad sunt aceia care au îngropat pe Saul. 5Și David a trimis soli la bărbații din Iabes‐Galaad și le‐a zis: Binecuvântat
2.5
Rut 2.20
3.10Ps. 115.15
să fiți de Domnul că ați arătat această îndurare domnului vostru, lui Saul, și l‐a ți îngropat! 6Și acum Domnul
2.6
2 Tim. 1.16,18
să vă arate îndurare și adevăr! Chiar și eu vă voi răsplăti îndurarea aceasta, pentru că ați făcut acest lucru. 7Și acum să vi se întărească mâinile și fiți viteji, căci domnul vostru Saul a murit și casa lui Iuda m‐a uns împărat peste sine.

Iș‐Boșet împărat al lui Israel

8Și

2.8
1 Sam. 14.50
Abner, fiul lui Ner, mai marele oastei lui Saul, a luat pe Iș‐Boșet, fiul lui Saul, și l‐a trecut la Mahanaim 9și l‐a făcut împărat peste Galaad și peste Gheșuriți și peste Izreel și peste Efraim și peste Beniamin și peste tot Israelul. 10Iș‐Boșet, fiul lui Saul, era de patruzeci de ani când s‐a făcut împărat peste Israel și a domnit doi ani. Dar casa lui Iuda a urmat pe David. 11Și numărul
2.11
Cap. 5.5.
zilelor cât a fost David împărat în Hebron peste casa lui Iuda a fost șapte ani și șase luni.

Abner ucide pe Asael

12Și Abner, fiul lui Ner, și robii lui Iș‐Boșet, fiul lui Saul, au ieșit din Mahanaim spre Gabaon

2.12
Ios. 18.25
. 13Și Ioab, fiul Țeruiei, și robii lui David au ieșit și s‐au întâlnit la iazul
2.13
Ier. 41.12
din Gabaon și au șezut jos, aceștia dincoace de iaz și aceia dincolo de iaz. 14Și Abner a zis lui Ioab: Să se scoale, te rog, tinerii și să se zbenguie înaintea noastră! Și Ioab a zis: Să se scoale! 15Și s‐au sculat și au trecut după număr doisprezece pentru Beniamin și pentru Iș‐Boșet, fiul lui Saul, și doisprezece din robii lui David. 16Și au apucat fiecare pe semenul său de cap și au înfipt unul altuia sabia în coastă și au căzut deodată. Și locul acela a fost numit Helcat‐Hațurim, care este lângă Gabaon. 17Și lupta a fost foarte aprigă în ziua aceea. Și Abner și bărbații lui Israel au fost bătuți înaintea robilor lui David. 18Și acolo erau
2.18
1 Cron. 2.16
trei fii ai Țeruiei: Ioab și Abișai și Asael. Și Asael era iute
2.18
1 Cron. 12.8
de picior ca
2.18
Ps. 18.33Cânt. 2.17
8.14
una din căprioarele care sunt în câmp. 19Și Asael a urmărit pe Abner și mergând nu se abătea nici spre dreapta nici spre stânga din urma lui Abner. 20Și Abner s‐a uitat în urma sa și a zis: Tu ești, Asael? Și el a zis: Eu sunt. 21Și Abner i‐a zis: Abate‐te spre dreapta sau spre stânga și apucă pe unul din tineri și ia‐ți pentru tine armătura lui! Dar Asael n‐a voit să se abată din urma lui. 22Și Abner a zis iarăși lui Asael: Abate‐te din urma mea: de ce să te lovesc la pământ? Cum aș putea atunci să‐mi ridic fața la Ioab, fratele tău? 23Dar n‐a voit să se abată. Și Abner i‐a înfipt coada suliței în pântece
2.23
Cap. 3.27;
și sulița i‐a ieșit pe dinapoi. Și a căzut acolo și a murit pe loc. Și a fost așa: toți câți veneau la locul unde căzuse și murise Asael se opreau. 24Iar Ioab și Abișai au urmărit pe Abner. Și apunea soarele când au venit la dealul Ama, care este în dreptul Ghiahului, pe calea pustiei Gabaonului. 25Și copiii lui Beniamin s‐au adunat după Abner și s‐au făcut un mănunchi și au stătut pe vârful unui deal. 26Și Abner a strigat către Ioab și a zis: Va sfâșia oare sabia în veac? Nu știi că la sfârșit va fi amărăciune? Și până când nu vei spune poporului să se întoarcă de la urmărirea fraților săi? 27Și Ioab a zis: Viu este Dumnezeu, de n‐ai
2.27
Vers. 14.
fi vorbit, hotărât că dimineață poporul s‐ar fi suit fiecare de la urmărirea fratelui său. 28Și Ioab a suflat în trâmbiță și tot poporul s‐a oprit și n‐au mai urmărit pe Israel, nici nu s‐au mai luptat. 29Și Abner și bărbații săi au umblat prin câmpie toată noaptea aceea și au trecut Iordanul și au mers prin tot Bitronul și au venit la Mahanaim. 30Și Ioab s‐a întors de la urmărirea lui Abner și a adunat tot poporul și lipseau nouăsprezece bărbați din robii lui David și Asael. 31Și robii lui David bătuseră din Beniamin și din bărbații lui Abner trei sute șaizeci de bărbați care și muriseră. 32Și au ridicat pe Asael și l‐au înmormântat în mormântul tatălui său care era în Betleem. Și Ioab a mers toată noaptea cu bărbații săi și li s‐au vărsat zorile în Hebron.