Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
1

Știrea morții lui Saul

11Și a fost așa: după moartea lui Saul, când s‐a întors David de la înfrângerea

1.1
1 Sam. 30.17,26
amaleciților, David a locuit două zile în Țiclag. 2Și a fost așa: a treia zi, iată, un bărbat
1.2
Cap. 4.10.

a venit din tabără de la Saul cu hainele sfâșiate
1.2
1 Sam. 4.12
și cu pământ pe capul său. Și a fost așa: când a venit la David, a căzut la pământ și a făcut o plecăciune. 3Și David i‐a zis: De unde vii? Și el i‐a zis: Am scăpat din tabăra lui Israel. 4Și David i‐a zis: Cum s‐a întâmplat lucrul? Spune‐mi, te rog. Și el a spus: Poporul a fugit din luptă și mulți din popor au căzut și au murit și Saul și Ionatan, fiul său, au murit și ei. 5Și David a zis tânărului care‐i spusese aceste lucruri: Cum știi tu că sunt morți Saul și Ionatan, fiul său? 6Și tânărul care‐i spusese a zis: Treceam din întâmplare pe muntele Ghilboa
1.6
1 Sam. 31.1
și, iată, Saul
1.6
1 Sam. 31.2,3,4
era rezemat pe sulița sa și, iată, care și călăreți îl urmăreau aprig. 7Și s‐a uitat înapoi și m‐a văzut și m‐a strigat. Și eu am zis: Iată‐mă! 8Și mi‐a zis: Cine ești tu? Și i‐am zis: Sunt un amalecit. 9El mi‐a zis iarăși: Stai, te rog, peste mine și omoară‐mă căci m‐au apucat mari dureri, căci viața mea este încă întreagă în mine. 10Și am stat peste el și l‐am omorât
1.10
Jud. 9.54
, căci știam că nu mai putea trăi după căderea sa. Și am luat cununa care era pe capul lui și brățara care era pe brațul lui și le‐am adus aici, domnului meu. 11Și David și‐a apucat hainele și le‐a sfâșiat
1.11
Cap. 3.31;
13.31
, așa și toți bărbații care erau cu el. 12Și au bocit și au postit până seara pentru Saul și pentru Ionatan, fiul său, și pentru poporul Domnului și pentru casa lui Israel, căci căzuseră prin sabie. 13Și David a zis tânărului care‐i spusese aceste lucruri: De unde ești? Și el a zis: Sunt fiul unui străin, al unui amalecit. 14Și David i‐a zis: Cum
1.14
Num. 12.8
nu te‐ai temut
1.14
1 Sam. 31.4
să‐ți întinzi mâna
1.14
1 Sam. 24.6
26.9Ps. 105.15
ca să omori pe unsul Domnului? 15Și David
1.15
Cap. 4.10, 12.

a chemat pe unul din tineri și i‐a zis: Vino încoace și aruncă‐te asupra lui! Și l‐a lovit și a murit. 16Și David i‐a zis: Sângele
1.16
1 Sam. 26.91 Reg. 2.32,33,37
tău să fie asupra capului tău! Căci gura
1.16
Vers. 10.
Lc. 19.22
ta a mărturisit împotriva ta zicând: Am omorât pe unsul Domnului.

Jalea lui David pentru Saul și Ionatan

17Și David a plâns cu această plângere pentru Saul și pentru Ionatan, fiul său. 18Și a poruncit să învețe pe copiii lui Iuda cântarea arcului. Iată este scrisă în cartea

1.18
Ios. 10.13
lui Iașar. 19Slava lui Israel ucisă pe înălțimile tale! Cum
1.19
Vers. 27.

au căzut vitejii! 20Nu
1.20
1 Sam. 31.9Mica 1.10Jud. 16.23
spuneți în Gat, nu vestiți în ulițele Ascalonului, ca să nu se bucure fiicele
1.20
Ex. 15.20Jud. 11.341 Sam. 18.6
filistenilor, ca să nu se laude fiicele celor netăiați
1.20
1 Sam. 31.4
împrejur. 21Munți
1.21
1 Sam. 31.1
ai Ghilboaei, nici rouă
1.21
Jud. 5.23Iov 3.3,4Ier. 20.14
nici ploaie să nu fie peste voi, nici câmpii de daruri ridicate! Căci acolo a fost pângărit scutul vitejilor, scutul lui Saul, neuns
1.21
1 Sam. 10.1
cu untdelemn. 22Arcul
1.22
1 Sam. 18.4
lui Ionatan nu se întorcea înapoi de la sângele celor uciși, de la grăsimea vitejilor și sabia lui Saul nu se întorcea goală. 23Saul și Ionatan, prea iubiți și plăcuți în viețile lor, chiar și în moartea lor nu s‐au despărțit. Erau mai iuți decât vulturii, mai tari
1.23
Jud. 14.18
decât leii. 24Fiice ale lui Israel, plângeți după Saul, care vă îmbrăca în stacojiu cu strălucire, care punea găteli de aur pe veșmintele voastre! 25Cum au căzut vitejii în mijlocul luptei! Ionatan este omorât pe înălțimile tale! 26Mă doare după tine, fratele meu Ionatan! Foarte plăcut îmi erai; minunată a fost iubirea
1.26
1 Sam. 18.1,3
19.2
20.17,41
23.16
ta pentru mine: întrecea iubirea femeilor! 27Cum
1.27
Vers. 19.

au căzut vitejii și armele de război s‐au pierdut.