Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
9

David și Mefiboșet

91Și David a zis: Mai este cineva care să fi rămas din casa lui Saul ca să‐i arăt îndurare

9.1
1 Sam. 18.3
20.14,15,16,17,42Prov. 27.10
pentru Ionatan? 2Și din casa lui Saul era un rob al cărui nume era Țiba
9.2
Cap. 16.1;
. Și l‐au chemat la David. Și împăratul i‐a zis: Tu ești Țiba? Și el a zis: Robul tău. 3Și împăratul a zis: Mai este cineva din casa lui Saul ca să‐i arăt îndurarea
9.3
1 Sam. 20.14
lui Dumnezeu? Și Țiba a zis împăratului: Mai este un fiu al lui Ionatan, olog
9.3
Cap. 4.4.
de amândouă picioarele. 4Și împăratul i‐a zis: Unde este? Și Țiba a zis împăratului: Iată este în casa lui Machir
9.4
Cap. 17.27.
, fiul lui Amiel din Lodebar. 5Și împăratul David a trimis și l‐a luat din casa lui Machir, fiul lui Amiel, din Lodebar. 6Și Mefiboșet, fiul lui Ionatan, fiul lui Saul, a venit la David și a căzut pe fața sa și a făcut o plecăciune. Și David a zis: Mefiboșet! Și el a răspuns. Iată robul tău! 7Și David i‐a zis: Nu te teme. Căci îți voi arăta negreșit îndurare
9.7
Vers. 1, 3.
pentru Ionatan, tatăl tău, și‐ți voi întoarce toată țarina lui Saul, tatăl tău, și vei mânca pâine la masa mea necurmat. 8Și el a făcut o plecăciune și a zis: Ce este robul tău ca să te uiți la un câine mort
9.8
1 Sam. 24.4
ca mine? 9Și împăratul a chemat pe Țiba, robul lui Saul, și i‐a zis: Tot ce
9.9
Cap. 16.4;
a fost al lui Saul și al întregii sale case am dat fiului domnului tău. 10Și‐i vei lucra pământul tu și fiii tăi și robii tăi și vei aduce roadele ca fiul domnului tău să aibă pâine să mănânce; iar Mefiboșet, fiul domnului tău, va mânca
9.10
Vers. 7, 11, 13. Cap. 19.28.
pâine la masa mea necurmat. Și Țiba avea
9.10
Cap. 19.17.
cincisprezece fii și douăzeci de robi. 11Și Țiba a zis împăratului: Robul tău va face după toate cele ce poruncește domnul meu împăratul robului său. Și Mefiboșet, a zis David, să mănânce la masa mea ca unul din fiii împăratului. 12Și Mefiboșet avea un fiu mic al cărui nume
9.12
1 Cron. 8.34
era Mica. Și toți câți ședeau în casa lui Țiba erau robii lui Mefiboșet. 13Și Mefiboșet a locuit în Ierusalim, căci mânca
9.13
Vers. 7, 10.
necurmat la masa împăratului. Și era olog
9.13
Vers. 3.
de amândouă picioarele.

10

Războiul cu amoniții

101Și a fost așa: după aceasta împăratul

10.1
1 Cron. 19.1
copiilor lui Amon a murit, și fiul său Hanun a domnit în locul său. 2Și David a zis: Voi arăta îndurare lui Hanun, fiul lui Nahaș, cum mi‐a arătat mie îndurare tatăl său. Și David a trimis prin robii săi să‐l mângâie pentru tatăl său. Și robii lui David au venit în țara copiilor lui Amon. 3Și mai marii copiilor lui Amon au zis lui Hanun, domnul lor: Socoți tu că David a trimis mângâietori la tine ca să cinstească pe tatăl tău? Oare n‐a trimis David pe robii săi la tine ca să cerceteze cetatea și s‐o iscodească și s‐o surpe? 4Atunci Hanun a luat pe robii lui David și le‐a ras bărbile pe jumătate și le‐a tăiat veșmintele în mijloc, până la
10.4
Is. 20.4
47.2
șezutul lor și le‐a dat drumul. 5Și au spus lui David și el a trimis în întâmpinarea lor, căci bărbații erau foarte rușinați. Și împăratul a zis: Rămâneți în Ierihon până vă vor crește bărbile, și apoi întoarceți‐vă. 6Și copiii lui Amon au văzut că au căzut în miros urât
10.6
Gen. 34.30Ex. 5.211 Sam. 13.4
la David, și copiii lui Amon au trimis și au tocmit pe sirienii
10.6
Cap. 8.3, 5.
de la Bet‐Rehob și pe sirienii de la Țoba, douăzeci de mii de bărbați pedeștri, și pe împăratul din Maaca cu o mie de bărbați și pe bărbații din Tob, douăsprezece mii de bărbați. 7Și David a auzit și a trimis pe Ioab și toată oastea
10.7
Cap. 23.8.
celor viteji. 8Și copiii lui Amon au ieșit și s‐au rânduit de bătaie la intrarea porții. Și sirienii
10.8
Vers. 6.
din Țoba și din Rehob și bărbații din Tob și din Maaca erau deoparte pe câmp. 9Și Ioab a văzut că fața luptei era împotriva lui pe dinainte și pe dinapoi, și a ales din toți aleșii lui Israel și i‐a rânduit împotriva Sirienilor. 10Și a dat rămășița poporului în mâna lui Abișai, fratele său, și i‐a rânduit împotriva copiilor lui Amon. 11Și a zis: Dacă sirienii vor fi mai tari decât mine, atunci să mă ajuți tu, iar dacă copiii lui Amon vor fi mai tari decât tine, voi veni eu și te voi ajuta. 12Fii cu inimă
10.12
Deut. 31.6
și să ne îmbărbătăm
10.12
1 Sam. 4.91 Cor. 16.13
pentru poporul nostru și pentru cetățile Dumnezeului nostru și Domnul
10.12
1 Sam. 3.18
să facă ce va fi bine în ochii lui! 13Și Ioab și poporul care era cu el s‐au apropiat la luptă împotriva sirienilor și ei au fugit dinaintea lui. 14Și când au văzut copiii lui Amon că sirienii fugiseră, au fugit și ei dinaintea lui Abișai și au intrat în cetate. Și Ioab s‐a întors de la copiii lui Amon și a venit la Ierusalim. 15Și când au văzut sirienii că au fost bătuți de Israel, s‐au adunat împreună. 16Și Hadadezer a trimis și a adus și pe sirienii care erau dincolo de Râu. Și au venit la Helam cu Șobac, mai marele oastei lui Hadadezer, în capul lor. 17Și s‐a spus lui David. Și el a adunat tot Israelul și a trecut peste Iordan și a venit la Helam. Și sirienii s‐au rânduit împotriva lui David și s‐au luptat cu el. 18Și sirienii au fugit dinaintea lui Israel. Și David a lovit șapte sute de care de ale sirienilor și patruzeci de mii de călăreți
10.18
1 Cron. 19.18
și a lovit pe Șobac, mai marele oastei lor, și a murit acolo. 19Și toți împărații care erau robii lui Hadadezer au văzut că erau bătuți de Israel, și au făcut pace cu Israel și le‐au slujit
10.19
Cap. 8.6.
. Și Sirienii s‐au temut să mai ajute pe copiii lui Amon.

11

Păcatul lui David cu Bat‐Șeba

111Și a fost așa: la întoarcerea anului, pe vremea când ies împărații la luptă, David a trimis

11.1
1 Cron. 20.1
pe Ioab și pe robii săi cu el și tot Israelul și au prăpădit pe copiii lui Amon și au împresurat Raba. Iar David a rămas la Ierusalim. 2Și a fost așa: La vremea serii David s‐a sculat din patul său și se plimba
11.2
Deut. 22.8
pe acoperișul casei împăratului. Și de pe acoperiș a văzut
11.2
Gen. 34.2Iov 31.1Mat. 5.28
o femeie scăldându‐se și femeia era foarte frumoasă la vedere. 3Și David a trimis și a cercetat despre femeie. Și cineva a zis: Oare nu este aceasta Bat‐Șeba, fiica lui Eliam, nevasta lui Urie
11.3
Cap. 23.39.
Hetitul? 4Și David a trimis soli și au luat‐o. Și ea a venit la el și s‐a culcat
11.4
Ps. 51Iac. 1.14
cu ea, căci era curățită
11.4
Lev. 15.19,28
18.19
de necurățenia ei și ea s‐a întors la casa ei. 5Și femeia a zămislit și a trimis și a spus lui David și a zis: Sunt însărcinată. 6Și David a trimis vorbă lui Ioab: Trimete‐mi pe Urie, Hetitul! Și Ioab a trimis pe Urie la David. 7Și Urie a venit la el și David l‐a întrebat despre mersul lui Ioab și despre mersul oastei și despre mersul războiului. 8Și David a zis lui Urie: Pogoară‐te în casa ta și spală‐ți
11.8
Gen. 18.4
19.2
picioarele! Și Urie a ieșit din casa împăratului și l‐a urmat un dar de bucate de la împărat. 9Și Urie a dormit la intrarea casei împăratului cu toți robii săi și nu s‐a pogorât acasă. 10Și au spus lui David, zicând: Urie nu s‐a pogorât la casa lui! Și David a zis lui Urie: Oare n‐ai venit de la drum? De ce nu te‐ai pogorât la casa ta? 11Și Urie a zis lui David: Chivotul
11.11
Cap. 7.2, 6.
și Israel și Iuda locuiesc în colibe și domnul
11.11
Cap. 20.6.
meu Ioab și robii domnului meu sunt tăbărâți în câmp și eu să intru în casa mea, ca să mănânc și să beau și să mă culc cu nevasta mea? Viu ești tu și viu este sufletul tău, de voi face acest lucru! 12Și David a zis lui Urie: Mai rămâi și astăzi aici și mâine îți voi da drumul! Și Urie a rămas la Ierusalim în ziua aceea și a doua zi. 13Și David l‐a chemat și a mâncat și a băut înaintea lui și l‐a îmbătat
11.13
Gen. 19.33,35
. Și el a ieșit seara afară să se culce în patul său cu robii
11.13
Vers. 9.
domnului său, dar nu s‐a pogorât în casa lui. 14Și a fost așa: David a scris
11.14
1 Reg. 21.8,9
o scrisoare lui Ioab și a trimis‐o prin mâna lui Urie. 15Și a scris în scrisoare zicând: Puneți pe Urie în frunte în toiul luptei și trageți‐vă dinapoia lui ca să fie lovit
11.15
Cap. 12.9.
și să moară. 16Și a fost așa: pe când Ioab cerceta cetatea, a pus pe Urie la locul unde știa că erau bărbați viteji. 17Și bărbații cetății au ieșit afară și s‐au luptat cu Ioab și au căzut unii din popor, din robii lui David și a murit și Urie, Hetitul. 18Și Ioab a trimis și a spus lui David toate lucrurile privitoare la război. 19Și a poruncit solului zicând: După ce vei sfârși de spus împăratului toate lucrurile privitoare la război, 20va fi așa: dacă se va ridica mânia împăratului și‐ți va zice: De ce v‐ați apropiat de cetate ca să luptați? N‐ați știut că au să săgeteze de pe zid? 21Cine a ucis pe Abimelec
11.21
Jud. 9.53
, fiul lui Ierubeșet
11.21
Jud. 6.32
? Oare n‐a aruncat o femeie o piatră de moară de deasupra de pe zid și el a murit la Tebeț? De ce v‐ați apropiat de zid. Atunci să zici: A murit și robul tău Urie, Hetitul. 22Și solul a mers și a venit și a spus lui David tot pentru ce‐l trimisese Ioab. 23Și solul a zis lui David: Bărbații au fost mai tari decât noi și au ieșit la noi în câmp și am fost asupra lor până la intrarea porții. 24Și arcașii au săgetat asupra robilor tăi de pe zid și au murit câțiva din robii împăratului și a murit și robul tău Urie Hetitul. 25Și David a zis solului: Să spui așa lui Ioab: Să nu fie rău în ochii tăi lucrul acesta, căci sabia curmă când pe unul când pe altul; întărește și mai mult lupta împotriva cetății și surpă‐o! Și îmbărbătează‐l! 26Și nevasta lui Urie a auzit că Urie, bărbatul său, murise și a bocit pe bărbatul său. 27Și după ce a trecut jelirea, David a trimis și a luat‐o în casa lui și ea i‐a fost nevastă
11.27
Cap. 12.9.
și i‐a născut un fiu. Dar lucrul pe care‐l făcuse David a fost rău în ochii Domnului.