Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
10

Războiul cu amoniții

101Și a fost așa: după aceasta împăratul

10.1
1 Cron. 19.1
copiilor lui Amon a murit, și fiul său Hanun a domnit în locul său. 2Și David a zis: Voi arăta îndurare lui Hanun, fiul lui Nahaș, cum mi‐a arătat mie îndurare tatăl său. Și David a trimis prin robii săi să‐l mângâie pentru tatăl său. Și robii lui David au venit în țara copiilor lui Amon. 3Și mai marii copiilor lui Amon au zis lui Hanun, domnul lor: Socoți tu că David a trimis mângâietori la tine ca să cinstească pe tatăl tău? Oare n‐a trimis David pe robii săi la tine ca să cerceteze cetatea și s‐o iscodească și s‐o surpe? 4Atunci Hanun a luat pe robii lui David și le‐a ras bărbile pe jumătate și le‐a tăiat veșmintele în mijloc, până la
10.4
Is. 20.4
47.2
șezutul lor și le‐a dat drumul. 5Și au spus lui David și el a trimis în întâmpinarea lor, căci bărbații erau foarte rușinați. Și împăratul a zis: Rămâneți în Ierihon până vă vor crește bărbile, și apoi întoarceți‐vă. 6Și copiii lui Amon au văzut că au căzut în miros urât
10.6
Gen. 34.30Ex. 5.211 Sam. 13.4
la David, și copiii lui Amon au trimis și au tocmit pe sirienii
10.6
Cap. 8.3, 5.

de la Bet‐Rehob și pe sirienii de la Țoba, douăzeci de mii de bărbați pedeștri, și pe împăratul din Maaca cu o mie de bărbați și pe bărbații din Tob, douăsprezece mii de bărbați. 7Și David a auzit și a trimis pe Ioab și toată oastea
10.7
Cap. 23.8.

celor viteji. 8Și copiii lui Amon au ieșit și s‐au rânduit de bătaie la intrarea porții. Și sirienii
10.8
Vers. 6.

din Țoba și din Rehob și bărbații din Tob și din Maaca erau deoparte pe câmp. 9Și Ioab a văzut că fața luptei era împotriva lui pe dinainte și pe dinapoi, și a ales din toți aleșii lui Israel și i‐a rânduit împotriva Sirienilor. 10Și a dat rămășița poporului în mâna lui Abișai, fratele său, și i‐a rânduit împotriva copiilor lui Amon. 11Și a zis: Dacă sirienii vor fi mai tari decât mine, atunci să mă ajuți tu, iar dacă copiii lui Amon vor fi mai tari decât tine, voi veni eu și te voi ajuta. 12Fii cu inimă
10.12
Deut. 31.6
și să ne îmbărbătăm
10.12
1 Sam. 4.91 Cor. 16.13
pentru poporul nostru și pentru cetățile Dumnezeului nostru și Domnul
10.12
1 Sam. 3.18
să facă ce va fi bine în ochii lui! 13Și Ioab și poporul care era cu el s‐au apropiat la luptă împotriva sirienilor și ei au fugit dinaintea lui. 14Și când au văzut copiii lui Amon că sirienii fugiseră, au fugit și ei dinaintea lui Abișai și au intrat în cetate. Și Ioab s‐a întors de la copiii lui Amon și a venit la Ierusalim. 15Și când au văzut sirienii că au fost bătuți de Israel, s‐au adunat împreună. 16Și Hadadezer a trimis și a adus și pe sirienii care erau dincolo de Râu. Și au venit la Helam cu Șobac, mai marele oastei lui Hadadezer, în capul lor. 17Și s‐a spus lui David. Și el a adunat tot Israelul și a trecut peste Iordan și a venit la Helam. Și sirienii s‐au rânduit împotriva lui David și s‐au luptat cu el. 18Și sirienii au fugit dinaintea lui Israel. Și David a lovit șapte sute de care de ale sirienilor și patruzeci de mii de călăreți
10.18
1 Cron. 19.18
și a lovit pe Șobac, mai marele oastei lor, și a murit acolo. 19Și toți împărații care erau robii lui Hadadezer au văzut că erau bătuți de Israel, și au făcut pace cu Israel și le‐au slujit
10.19
Cap. 8.6.

. Și Sirienii s‐au temut să mai ajute pe copiii lui Amon.