Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
10

Războiul cu amoniții

101Și a fost așa: după aceasta împăratul

10.1
1 Cron. 19.1
copiilor lui Amon a murit, și fiul său Hanun a domnit în locul său. 2Și David a zis: Voi arăta îndurare lui Hanun, fiul lui Nahaș, cum mi‐a arătat mie îndurare tatăl său. Și David a trimis prin robii săi să‐l mângâie pentru tatăl său. Și robii lui David au venit în țara copiilor lui Amon. 3Și mai marii copiilor lui Amon au zis lui Hanun, domnul lor: Socoți tu că David a trimis mângâietori la tine ca să cinstească pe tatăl tău? Oare n‐a trimis David pe robii săi la tine ca să cerceteze cetatea și s‐o iscodească și s‐o surpe? 4Atunci Hanun a luat pe robii lui David și le‐a ras bărbile pe jumătate și le‐a tăiat veșmintele în mijloc, până la
10.4
Is. 20.4
47.2
șezutul lor și le‐a dat drumul. 5Și au spus lui David și el a trimis în întâmpinarea lor, căci bărbații erau foarte rușinați. Și împăratul a zis: Rămâneți în Ierihon până vă vor crește bărbile, și apoi întoarceți‐vă. 6Și copiii lui Amon au văzut că au căzut în miros urât
10.6
Gen. 34.30Ex. 5.211 Sam. 13.4
la David, și copiii lui Amon au trimis și au tocmit pe sirienii
10.6
Cap. 8.3, 5.
de la Bet‐Rehob și pe sirienii de la Țoba, douăzeci de mii de bărbați pedeștri, și pe împăratul din Maaca cu o mie de bărbați și pe bărbații din Tob, douăsprezece mii de bărbați. 7Și David a auzit și a trimis pe Ioab și toată oastea
10.7
Cap. 23.8.
celor viteji. 8Și copiii lui Amon au ieșit și s‐au rânduit de bătaie la intrarea porții. Și sirienii
10.8
Vers. 6.
din Țoba și din Rehob și bărbații din Tob și din Maaca erau deoparte pe câmp. 9Și Ioab a văzut că fața luptei era împotriva lui pe dinainte și pe dinapoi, și a ales din toți aleșii lui Israel și i‐a rânduit împotriva Sirienilor. 10Și a dat rămășița poporului în mâna lui Abișai, fratele său, și i‐a rânduit împotriva copiilor lui Amon. 11Și a zis: Dacă sirienii vor fi mai tari decât mine, atunci să mă ajuți tu, iar dacă copiii lui Amon vor fi mai tari decât tine, voi veni eu și te voi ajuta. 12Fii cu inimă
10.12
Deut. 31.6
și să ne îmbărbătăm
10.12
1 Sam. 4.91 Cor. 16.13
pentru poporul nostru și pentru cetățile Dumnezeului nostru și Domnul
10.12
1 Sam. 3.18
să facă ce va fi bine în ochii lui! 13Și Ioab și poporul care era cu el s‐au apropiat la luptă împotriva sirienilor și ei au fugit dinaintea lui. 14Și când au văzut copiii lui Amon că sirienii fugiseră, au fugit și ei dinaintea lui Abișai și au intrat în cetate. Și Ioab s‐a întors de la copiii lui Amon și a venit la Ierusalim. 15Și când au văzut sirienii că au fost bătuți de Israel, s‐au adunat împreună. 16Și Hadadezer a trimis și a adus și pe sirienii care erau dincolo de Râu. Și au venit la Helam cu Șobac, mai marele oastei lui Hadadezer, în capul lor. 17Și s‐a spus lui David. Și el a adunat tot Israelul și a trecut peste Iordan și a venit la Helam. Și sirienii s‐au rânduit împotriva lui David și s‐au luptat cu el. 18Și sirienii au fugit dinaintea lui Israel. Și David a lovit șapte sute de care de ale sirienilor și patruzeci de mii de călăreți
10.18
1 Cron. 19.18
și a lovit pe Șobac, mai marele oastei lor, și a murit acolo. 19Și toți împărații care erau robii lui Hadadezer au văzut că erau bătuți de Israel, și au făcut pace cu Israel și le‐au slujit
10.19
Cap. 8.6.
. Și Sirienii s‐au temut să mai ajute pe copiii lui Amon.

11

Păcatul lui David cu Bat‐Șeba

111Și a fost așa: la întoarcerea anului, pe vremea când ies împărații la luptă, David a trimis

11.1
1 Cron. 20.1
pe Ioab și pe robii săi cu el și tot Israelul și au prăpădit pe copiii lui Amon și au împresurat Raba. Iar David a rămas la Ierusalim. 2Și a fost așa: La vremea serii David s‐a sculat din patul său și se plimba
11.2
Deut. 22.8
pe acoperișul casei împăratului. Și de pe acoperiș a văzut
11.2
Gen. 34.2Iov 31.1Mat. 5.28
o femeie scăldându‐se și femeia era foarte frumoasă la vedere. 3Și David a trimis și a cercetat despre femeie. Și cineva a zis: Oare nu este aceasta Bat‐Șeba, fiica lui Eliam, nevasta lui Urie
11.3
Cap. 23.39.
Hetitul? 4Și David a trimis soli și au luat‐o. Și ea a venit la el și s‐a culcat
11.4
Ps. 51Iac. 1.14
cu ea, căci era curățită
11.4
Lev. 15.19,28
18.19
de necurățenia ei și ea s‐a întors la casa ei. 5Și femeia a zămislit și a trimis și a spus lui David și a zis: Sunt însărcinată. 6Și David a trimis vorbă lui Ioab: Trimete‐mi pe Urie, Hetitul! Și Ioab a trimis pe Urie la David. 7Și Urie a venit la el și David l‐a întrebat despre mersul lui Ioab și despre mersul oastei și despre mersul războiului. 8Și David a zis lui Urie: Pogoară‐te în casa ta și spală‐ți
11.8
Gen. 18.4
19.2
picioarele! Și Urie a ieșit din casa împăratului și l‐a urmat un dar de bucate de la împărat. 9Și Urie a dormit la intrarea casei împăratului cu toți robii săi și nu s‐a pogorât acasă. 10Și au spus lui David, zicând: Urie nu s‐a pogorât la casa lui! Și David a zis lui Urie: Oare n‐ai venit de la drum? De ce nu te‐ai pogorât la casa ta? 11Și Urie a zis lui David: Chivotul
11.11
Cap. 7.2, 6.
și Israel și Iuda locuiesc în colibe și domnul
11.11
Cap. 20.6.
meu Ioab și robii domnului meu sunt tăbărâți în câmp și eu să intru în casa mea, ca să mănânc și să beau și să mă culc cu nevasta mea? Viu ești tu și viu este sufletul tău, de voi face acest lucru! 12Și David a zis lui Urie: Mai rămâi și astăzi aici și mâine îți voi da drumul! Și Urie a rămas la Ierusalim în ziua aceea și a doua zi. 13Și David l‐a chemat și a mâncat și a băut înaintea lui și l‐a îmbătat
11.13
Gen. 19.33,35
. Și el a ieșit seara afară să se culce în patul său cu robii
11.13
Vers. 9.
domnului său, dar nu s‐a pogorât în casa lui. 14Și a fost așa: David a scris
11.14
1 Reg. 21.8,9
o scrisoare lui Ioab și a trimis‐o prin mâna lui Urie. 15Și a scris în scrisoare zicând: Puneți pe Urie în frunte în toiul luptei și trageți‐vă dinapoia lui ca să fie lovit
11.15
Cap. 12.9.
și să moară. 16Și a fost așa: pe când Ioab cerceta cetatea, a pus pe Urie la locul unde știa că erau bărbați viteji. 17Și bărbații cetății au ieșit afară și s‐au luptat cu Ioab și au căzut unii din popor, din robii lui David și a murit și Urie, Hetitul. 18Și Ioab a trimis și a spus lui David toate lucrurile privitoare la război. 19Și a poruncit solului zicând: După ce vei sfârși de spus împăratului toate lucrurile privitoare la război, 20va fi așa: dacă se va ridica mânia împăratului și‐ți va zice: De ce v‐ați apropiat de cetate ca să luptați? N‐ați știut că au să săgeteze de pe zid? 21Cine a ucis pe Abimelec
11.21
Jud. 9.53
, fiul lui Ierubeșet
11.21
Jud. 6.32
? Oare n‐a aruncat o femeie o piatră de moară de deasupra de pe zid și el a murit la Tebeț? De ce v‐ați apropiat de zid. Atunci să zici: A murit și robul tău Urie, Hetitul. 22Și solul a mers și a venit și a spus lui David tot pentru ce‐l trimisese Ioab. 23Și solul a zis lui David: Bărbații au fost mai tari decât noi și au ieșit la noi în câmp și am fost asupra lor până la intrarea porții. 24Și arcașii au săgetat asupra robilor tăi de pe zid și au murit câțiva din robii împăratului și a murit și robul tău Urie Hetitul. 25Și David a zis solului: Să spui așa lui Ioab: Să nu fie rău în ochii tăi lucrul acesta, căci sabia curmă când pe unul când pe altul; întărește și mai mult lupta împotriva cetății și surpă‐o! Și îmbărbătează‐l! 26Și nevasta lui Urie a auzit că Urie, bărbatul său, murise și a bocit pe bărbatul său. 27Și după ce a trecut jelirea, David a trimis și a luat‐o în casa lui și ea i‐a fost nevastă
11.27
Cap. 12.9.
și i‐a născut un fiu. Dar lucrul pe care‐l făcuse David a fost rău în ochii Domnului.

12

Natan mustră pe David

121Și Domnul a trimis pe Natan la David. Și a venit

12.1
Ps. 51
la el și a zis
12.1
Cap. 14.5, etc. 1 Reg. 20.35–41.
: Erau doi oameni într‐o cetate, unul bogat și celălalt sărac. 2Bogatul avea foarte multe oi și boi, 3iar săracul n‐avea nimic decât o singură mielușea, pe care o cumpărase și o hrănea. Și ea creștea cu el și cu copiii săi împreună; mânca chiar din bucata lui și bea chiar din paharul lui și se culca la sânul său și‐i era ca o fiică. 4Și a venit un călător la omul bogat. Și el nu s‐a îndurat să ia din oile sale și din boii săi ca să gătească pentru călătorul care venise la el și a luat oaia omului sărac și a gătit‐o pentru bărbatul care venise la el. 5Și mânia lui David s‐a aprins împotriva bărbatului și a zis lui Natan: Viu este Domnul, omul care a făcut aceasta este un fiu al morții. 6Și să întoarcă
12.6
Ex. 22.1Lc. 19.8
oaia împătrit pentru că a făcut lucrul acesta și pentru că n‐a avut milă. 7Și Natan a zis lui David: Tu ești omul acela! Așa zice Domnul Dumnezeul lui Israel: Te‐am uns
12.7
1 Sam. 16.13
împărat peste Israel și te‐am scăpat din mâna lui Saul 8și ți‐am dat casa domnului tău și nevestele domnului tău în sânul tău și ți‐am dat casa lui Israel și a lui Iuda și dacă ar fi fost prea puțin, ți‐aș fi adăugat astfel și astfel de lucruri. 9De ce
12.9
1 Sam. 15.19
ai disprețuit
12.9
Num. 15.31
cuvântul Domnului și ai făcut ce este rău în ochii săi? Ai lovit cu sabie pe Urie
12.9
Cap. 11.15, 16, 17, 27.
, Hetitul; și ți‐ai luat pe nevasta lui de nevastă și pe el l‐ai ucis cu sabia copiilor lui Amon. 10Și acum sabia
12.10
Amos 7.9
nu se va depărta din casa ta în veac pentru că m‐ai disprețuit și ai luat pe nevasta lui Urie Hetitul, de nevastă a ta. 11Așa zice Domnul: Iată voi ridica un rău împotriva ta din chiar casa ta și voi lua nevestele tale dinaintea ochilor tăi și le voi da aproapelui tău și el se va culca cu nevestele tale
12.11
Deut. 28.30
în fața soarelui acestuia. 12Căci tu ai făcut pe ascuns, dar
12.12
Cap. 16.22.
eu voi face acest lucru în fața întregului Israel și în fața soarelui. 13Și David
12.13
1 Sam. 15.24
a zis lui Natan: Am
12.13
Cap. 24.10.
păcătuit împotriva Domnului. Și Natan a zis lui David: Și Domnul ți‐a îndepărtat păcatul
12.13
Cap. 24.10.
; nu vei muri. 14Dar pentru că prin fapta aceasta ai dat mare prilej vrăjmașilor Domnului să hulească
12.14
Is. 52.5Ezec. 36.20,23Rom. 2.24
, și fiul tău care ți s‐a născut va muri.

Moartea copilului. Solomon

15Și Natan s‐a dus la casa sa. Și Domnul a lovit pruncul, pe care i‐l născuse lui David nevasta lui Urie și s‐a îmbolnăvit foarte greu. 16Și David a rugat pe Dumnezeu pentru prunc. Și David a postit și a intrat și a șezut culcat

12.16
Cap. 13.31.
pe pământ toată noaptea. 17Și bătrânii casei sale s‐au sculat și au stătut lângă el ca să‐l ridice de la pământ, dar n‐a voit și nici n‐a mâncat pâine cu ei. 18Și a fost așa: în ziua a șaptea pruncul a murit. Și robii lui David s‐au temut să‐i spună că pruncul a murit, căci ziceau: Iată încă pe când trăia pruncul i‐am vorbit și n‐a ascultat de glasul nostru, cum se va mâhni deci dacă‐i vom spune acum că pruncul a murit! 19Dar David a văzut că robii săi șopteau împreună și David a înțeles că pruncul murise. Și David a zis robilor săi: A murit pruncul? Și ei au zis: A murit! 20Atunci David s‐a sculat de la pământ și s‐a spălat și s‐a uns
12.20
Rut 3.3
și și‐a schimbat veșmintele și a intrat în casa Domnului și s‐a închinat
12.20
Iov 1.20
. Apoi a venit în casa sa însuși și a cerut și i‐au pus pâine înainte și a mâncat. 21Și robii săi i‐au zis: Ce faci? Tu ai postit și ai plâns pentru prunc când trăia și acum, când pruncul a murit, te scoli și mănânci pâine? 22Și el a zis: Când trăia încă pruncul am postit și am plâns, căci
12.22
Is. 38.1,5Iona 3.9
ziceam: Cine știe dacă nu se va îndura Domnul de mine ca să trăiască pruncul? 23Dar acum că a murit, de ce să postesc? Pot eu să‐l aduc înapoi? Eu mă voi duce la el, dar el nu se va
12.23
Iov 7.8,9,10
întoarce la mine. 24Și David a mângâiat pe Bat‐Șeba, nevastă‐sa, și a intrat la ea și s‐a culcat cu ea. Și ea
12.24
Mat. 1.6
a născut un fiu și el i‐a pus numele
12.24
1 Cron. 22.9
Solomon. Și Domnul l‐a iubit. 25Și a trimis prin Natan, prorocul, și i‐a pus numele Iedidia, din pricina Domnului.

Luarea Rabei

26Și Ioab

12.26
1 Cron. 20.1
a luptat împotriva Rabei
12.26
Deut. 3.11
a copiilor lui Amon și a luat cetatea împărătească. 27Și Ioab a trimis soli la David și a zis: Am luptat împotriva Rabei și am luat cetatea apelor. 28Și acum strânge rămășița poporului și tăbărăște împotriva cetății și ia‐o tu ca să nu iau eu cetatea și să i se pună numele după numele meu. 29Și David a strâns tot poporul și a mers la Raba și au luptat împotriva ei și a luat‐o. 30Și a
12.30
1 Cron. 20.2
luat cununa împăratului lor de pe capul său, și greutatea ei era un talant de aur și pietre scumpe, și a fost pusă pe capul lui David. Și a luat din cetate foarte multă pradă. 31Și a scos pe poporul care era în ea și l‐a pus sub ferestrău și subsuluri de fier și sub securi de fier și i‐a trecut prin cuptorul de cărămizi. Și așa a făcut tuturor cetăților copiilor lui Amon. Și David și tot poporul s‐au întors la Ierusalim.