Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
16

Țiba, Șimei, Hușai, Ahitofel

161Și

16.1
Cap. 15.30; 32.

David trecuse puțin dincolo de vârf și iată l‐a întâmpinat Țiba
16.1
Cap. 9.9.

, robul lui Mefiboșet, cu o pereche de măgari înșeuați și pe ei două sute de pâini și o sută de ciorchine de struguri și o sută de poame de vară și un burduf cu vin. 2Și împăratul a zis lui Țiba: Ce vrei cu acestea? Și Țiba a zis: Măgarii sunt pentru casa împăratului, pentru călărie și pâinile și poamele de vară pentru mâncarea tinerilor, și vinul de băut pentru
16.2
Cap. 15.23: 17.29.

cei obosiți în pustie. 3Și împăratul a zis: Unde este fiul domnului tău? Și
16.3
Cap. 19.27.

Țiba a zis împăratului: Iată el rămâne în Ierusalim, căci a zis: Astăzi casa lui Israel îmi va înapoia împărăția tatălui meu. 4Și
16.4
Prov. 18.13
împăratul a zis lui Țiba: Iată tot ce a fost al lui Mefiboșet este al tău. Și Țiba a zis: Mă plec cu plecăciune! Să aflu har înaintea domnului meu împăratul! 5Și împăratul David a venit la Bahurim și iată de acolo a ieșit un bărbat din familia casei lui Saul, al cărui nume era Șimei
16.5
Cap. 19.16.
1 Reg. 2.8,41
, fiul lui Ghera. El a ieșit blestemând 6și a aruncat cu pietre după David și după toți robii împăratului David, și tot poporul și toți vitejii erau la dreapta lui și la stânga lui. 7Și Șimei zicea așa și blestema: Du‐te, du‐te, om de sânge și
16.7
Deut. 13.13
om al lui Belial! 8Domnul a întors
16.8
Jud. 9.24,56,571 Reg. 2.32,33
asupra ta tot
16.8
Cap. 1.16;
3.28,29
4.11,12
sângele casei lui Saul, în locul căruia te‐ai făcut împărat, și Domnul a dat împărăția în mâna lui Absalom, fiul tău. Și iată, acum ești în nenorocirea ta însuți, căci ești om de sânge. 9Atunci Abișai, fiul Țeruei, a zis împăratului: Pentru ce să blesteme
16.9
1 Sam. 24.14
acest câine
16.9
Ex. 22.28
mort pe domnul meu împăratul? Rogu‐mă, să trec și să‐i iau capul. 10Și împăratul a zis: Ce
16.10
Cap. 19.22.
1 Pet. 2.23
am eu a face cu voi, fii ai Țeruei? Da, să blesteme, fiindcă Domnul
16.10
2 Reg. 18.25Plâng. 3.38
i‐a zis: Blestemă pe David! Și cine
16.10
Rom. 9.20
va zice: De ce faci așa? 11Și David a zis lui Abișai și tuturor robilor săi: Iată, fiul meu
16.11
Cap. 12.11.

care
16.11
Gen. 15.4
a ieșit din măruntaiele mele îmi caută viața, cu cât mai mult dar acest Beniamit? Lăsați‐l și să blesteme, căci Domnul i‐a poruncit. 12Poate că Domnul se va uita la nedreptatea mea și îmi va
16.12
Rom. 8.28
răsplăti cu bine pentru blestemarea mea de astăzi. 13Și David mergea pe drum cu oamenii săi și Șimei mergea pe coasta dealului în dreptul lui și blestema mergând, și arunca cu pietre după el și arunca cu praf. 14Și împăratul și tot poporul care era cu el au ajuns la Aiefin și s‐au răcorit acolo. 15Și Absalom
16.15
Cap. 15.37.

și tot poporul, bărbații din Israel, au venit la Ierusalim și Ahitofel cu el. 16Și a fost așa: când Hușai, Architul, prietenul
16.16
Cap. 15.37.

lui David, a venit la Absalom, Hușai a zis lui Absalom: Trăiască împăratul! Trăiască împăratul! 17Și Absalom a zis lui Hușai: Aceasta este îndurarea ta către prietenul tău? De ce n‐ai
16.17
Cap. 19.25.
Prov. 17.17
mers cu prietenul tău? 18Și Hușai a zis lui Absalom: Nu! Ci voi fi al aceluia pe care l‐a ales Domnul și acest popor și toți bărbații lui Israel și cu el voi rămânea. 19Și apoi cui
16.19
Cap. 15.34.

voi sluji? Oare nu înaintea fiului său? Cum am slujit înaintea tatălui tău așa voi fi înaintea ta.

Absalom ascultă de Achitofel

20Și Absalom a zis lui Ahitofel: Dați‐vă sfatul ce vom face! 21Și Ahitofel a zis lui Absalom: Intră la țiitoarele

16.21
Cap. 15.16;
20.3
tatălui tău pe care le‐a lăsat să păzească ele casa și tot Israelul v‐a auzi că ai miros urât
16.21
Gen. 34.301 Sam. 13.4
la tatăl tău; atunci mâinile tuturor
16.21
Cap. 2.7.
Zah. 8.13
celor ce sunt cu tine se vor întări. 22Și au întins un cort lui Absalom pe acoperișul casei și Absalom a intrat la țiitoarele tatălui său în ochii întregului
16.22
Cap. 12.11, 12.

Israel. 23Și sfatul pe care‐l dădea Ahitofel în acele zile era ca și cum ar fi întrebat cineva cuvântul lui Dumnezeu; așa era tot sfatul lui Ahitofel atât la
16.23
Cap. 15.12.

David cât și la Absalom.