Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
17

Sfatul lui Ahitofel zădărnicit

171Și Ahitofel a zis lui Absalom: Să aleg acum douăsprezece mii de bărbați și mă voi scula și voi urmări pe David în noaptea aceasta. 2Și voi veni peste el, când va fi obosit

17.2
Deut. 25.18
și mâinile sale slăbite, și‐l voi înspăimânta și tot poporul care este cu el va fugi și voi ucide numai pe împărat
17.2
Zah. 13.7
. 3Și voi aduce înapoi tot poporul la tine; bărbatul pe care‐l cauți tu este ca și cum toți s‐ar întoarce: tot poporul va fi în pace. 4Și cuvântul a fost drept în ochii lui Absalom și în ochii tuturor bătrânilor lui Israel. 5Și Absalom a zis: Cheamă, te rog, și pe Hușai, Architul, ca să auzim și ce este în gura lui. 6Și Hușai a venit la Absalom și Absalom i‐a vorbit zicând: Ahitofel a vorbit cu cuvântul acesta: să facem ce a zis el? Dacă nu, vorbește tu. 7Și Hușai a zis lui Absalom: Sfatul pe care l‐a dat Ahitofel nu este bun de astădată. 8Și Hușai a zis: Tu cunoști pe tatăl tău și pe bărbații lui că sunt viteji și amărâți la suflet, ca o
17.8
Osea 13.8
ursoaică ai cărei pui au fost răpiți pe câmp. Și tatăl tău este un om de război și nu va sta noaptea cu poporul. 9Iată este ascuns acum în vreo groapă sau în alt loc. Și va fi așa: dacă vor cădea la început unii din ei, oricine va auzi va zice: Este un măcel în poporul care urmează pe Absalom. 10Și chiar și cel viteaz, a cărui inimă este ca inima unui leu, se va topi
17.10
Ios. 2.11
de tot, căci tot Israelul știe că tatăl tău este puternic și cei ce sunt cu el sunt bărbați viteji. 11Dar eu sfătuiesc să se adune la tine tot Israelul de la Dan
17.11
Jud. 20.1
până la Beer‐Șeba ca nisipul
17.11
Gen. 22.17
care este lângă mare în mulțime, și fața ta însăți să meargă la luptă. 12Și vom veni peste el în vreun loc unde se găsește și vom tăbărî asupra lui cum cade roua pe pământ; și nu vom lăsa nici măcar unul din el și din toți bărbații care sunt cu el. 13Și dacă s‐a dus într‐o cetate, atunci tot Israelul va aduce funii la acea cetate și o vom trage în râu până nu se va mai găsi acolo nicio petricică. 14Și Absalom și toți bărbații lui Israel au zis: Mai bun este sfatul lui Hușai Architul decât sfatul lui Ahitofel. Căci Domnul
17.14
Cap. 15.31, 34.

hotărâse să zădărnicească sfatul cel bun al lui Ahitofel ca Domnul să facă să vină răul asupra lui Absalom.

Moartea lui Ahitofel

15Și Hușai

17.15
Cap. 15.35.

a zis preoților Țadoc și Abiatar: Ahitofel a sfătuit așa și așa pe Absalom și pe bătrânii lui Israel și eu am sfătuit așa și așa. 16Și acum trimiteți repede și spuneți lui David și ziceți: Nu mânea la noapte la vadurile
17.16
Cap. 15.28.

pustiei, ci du‐te neapărat mai departe, ca să nu fie înghițit împăratul și tot poporul care este cu el. 17Și Ionatan
17.17
Cap. 15.27, 36.

și Ahimaaț stăteau lângă En‐Roguel
17.17
Ios. 15.7
18.16
și o slujnică s‐a dus și le‐a spus și ei s‐au dus și au spus împăratului David, căci nu puteau să se arate intrând în cetate. 18Și i‐a văzut un băiat și a spus lui Absalom. Și au plecat amândoi repede și au venit în casa unui bărbat în Bahurim
17.18
Cap. 16.5.

, care avea o fântână în curtea sa și s‐au pogorât acolo. 19Și femeia
17.19
Ios. 2.6
a luat învelitoarea și a întins‐o peste gura fântânii și a presărat grăunțe pisate deasupra. Și nimic n‐a fost cunoscut. 20Și robii lui Absalom au venit la femeie în casă și au zis: Unde sunt Ahimaaț și Ionatan? Și femeia
17.20
Ex. 1.19Ios. 2.4,5
le‐a zis: Au trecut peste pârâul de apă. Și i‐au căutat și nu i‐au găsit și s‐au întors la Ierusalim. 21Și a fost așa: după ce au plecat, au ieșit din fântână și au mers și au spus împăratului David. Și au zis lui David: Sculați‐vă
17.21
Vers. 15.16.

și treceți repede apa, căci așa a sfătuit Ahitofel împotriva voastră. 22Și David s‐a sculat și tot poporul care era cu el și au trecut Iordanul. La lumina dimineții n‐a lipsit un om din ei care să nu fi trecut Iordanul. 23Și când a văzut Ahitofel că sfatul lui n‐a fost urmat, și‐a înșeuat măgarul și s‐a sculat și s‐a dus acasă în cetatea sa și și‐a pus casa în rânduială și s‐a spânzurat și a murit și a fost îmormântat în mormântul tatălui său.

David la Mahanaim

24Și David a venit la Mahanaim

17.24
Gen. 32.2Ios. 13.26
. Și Absalom a trecut Iordanul, el și toți bărbații lui Israel cu el. 25Și Absalom a pus pe Amasa peste oaste în locul lui Ioab. Și Amasa era fiul unui bărbat al cărui nume era Itra Israelitul, care intrase la Abigal
17.25
1 Cron. 2.17
, fata lui Nahaș, sora Țeruei, mama lui Ioab. 26Și Israel și Absalom au tăbărât în țara Galaad. 27Și a fost așa: pe când venea David la Mahanaim, Șobi
17.27
Cap. 10.1;
12.29
, fiul lui Nahaș, din Raba copiilor lui Amon, și Machir
17.27
Cap. 9.4.

, fiul lui Amiel, din Lodebar și Barzilai
17.27
Cap. 19.31, 32.
1 Reg. 2.7
Galaaditul, din Roghelim, 28au adus paturi și străchini și vase de pământ și grâu și orz și făină și grăunțe prăjite și fasole și linte și uscături 29și miere și unt și oi și brânză de vaci pentru David și pentru poporul care era cu el, ca să mănânce. Căci au zis: Poporul este flămând și obosit și însetat în pustie
17.29
Cap. 16.2.

.