Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
19

Jalea împăratului

191Și s‐a spus lui Ioab: Iată împăratul plânge și se jelește după Absalom! 2Și izbânda din ziua aceea s‐a prefăcut în jelire pentru tot poporul. Căci poporul a auzit zicându‐se în ziua aceea: Împăratul este amărât pentru fiul său. 3Și poporul s‐a furișat în ziua aceea înăuntrul

19.3
Vers. 32.

cetății cum se furișează un popor care se rușinează când fuge din luptă. 4Și împăratul și‐a acoperit
19.4
Cap. 15.

fața și împăratul bocea cu glas tare: Fiul
19.4
Cap. 18.33.

meu, Absalom! Absalom, fiul meu, fiul meu! 5Și Ioab a intrat în casă la împărat și a zis: Ai rușinat astăzi fețele tuturor robilor tăi, care ți‐au mântuit astăzi viața ta, viețile fiilor tăi și ale fiicelor tale și viețile nevestelor tale și viețile țiitoarelor tale. 6Pentru că iubești pe cei ce te urăsc și urăști pe cei ce te iubesc. Căci ai dovedit astăzi, că mai marii și robii nu sunt nimic pentru tine. Căci cunosc astăzi că dacă ar fi trăit Absalom și noi toți am fi murit astăzi, atunci ar fi fost drept în ochii tăi. 7Și acum scoală‐te, ieși și vorbește la inima robilor tăi, căci mă jur pe Domnul, de nu vei ieși, nu va rămânea un om cu tine noaptea aceasta; și aceasta va fi mai rău pentru tine decât tot răul, care a venit asupră‐ți din tinereța ta și până acum. 8Și împăratul s‐a sculat și a șezut în poartă. Și au spus întregului popor zicând: Iată, împăratul șade în poartă. Și tot poporul a venit înaintea împăratului. Și Israel fugise la cortul său.

Întoarcerea împăratului la Ierusalim

9Și tot poporul s‐a certat în toate semințiile lui Israel zicând: Împăratul ne‐a scăpat din mâna vrăjmașilor noștri și ne‐a mântuit din mâna filistenilor și acum a fugit

19.9
Cap. 15.14.

din țară dinaintea lui Absalom. 10Și Absalom pe care l‐am uns peste noi a murit în luptă; acum deci de ce nu vorbiți un cuvânt pentru aducerea înapoi a împăratului? 11Și împăratul David a trimis la Țadoc și Abiatar, preoții, zicând: Vorbiți bătrânilor lui Iuda zicând: De ce sunteți voi cei din urmă ca să aduceți pe împărat înapoi la casa sa? Căci cuvântul întregului Israel venise la împărat în casa sa. 12Voi sunteți frații mei; sunteți osul
19.12
Cap. 5.1.

meu și carnea mea. De ce deci sunteți cei din urmă ca să aduceți înapoi pe împărat? 13Și ziceți lui Amasa
19.13
Cap. 17.25.

: Nu ești tu osul meu și carnea mea? Așa
19.13
Rut 1.17
să‐mi facă Dumnezeu și încă mai mult dacă nu vei fi mai mare peste oaste înaintea mea în toate zilele în locul lui Ioab! 14Și el a plecat inima tuturor bărbaților din Iuda, ca pe un singur
19.14
Jud. 20.1
om, încât au trimis la împărat zicând: Întoarce‐te tu și toți robii tăi! 15Și împăratul s‐a întors și a venit până la Iordan. Și Iuda a venit până la Ghilgal
19.15
Ios. 5.9
ca să întâmpine pe împărat și să treacă pe împărat peste Iordan.

Bunătatea lui David

16Și Șimei

19.16
Cap. 16.5.
1 Reg. 2.8
, fiul lui Ghera, Beniamitul care era din Bahurim, s‐a grăbit și s‐a pogorât cu bărbații din Iuda înaintea împăratului David. 17Și o mie de bărbați din Beniamin erau cu el și Țiba
19.17
Cap. 9.2, 10;
16.1,2
, robul casei lui Saul și cei cincisprezece fii ai lui și cei douăzeci de slujitori ai lui cu ei și au mers înaintea împăratului prin Iordan. 18Și a trecut luntrea ca să treacă dincolo casa împăratului și să facă ce era bun în ochii săi. Și Șimei, fiul lui Ghera, a căzut înaintea împăratului când trecea peste Iordan. 19Și a zis împăratului: Să nu‐mi socotească
19.19
1 Sam. 22.15
domnul meu nelegiuirea și să nu‐ți amintești
19.19
Cap. 16.5, 6, etc.

de răutatea, pe care a făcut‐o robul tău în ziua aceea, când a ieșit domnul meu împăratul din Ierusalim, ca s‐o pună
19.19
Cap. 13.33.

împăratul la inimă. 20Căci eu, robul tău, știu că am păcătuit. Deci iată, am venit astăzi cel dintâi din toată casa lui Iosif
19.20
Cap. 16.5.

ca să mă pogor în întâmpinarea domnului meu împăratul. 21Și Abișai, fiul Țeruiei, a răspuns și a zis: Să nu fie ucis Șimei pentru aceasta, pentru că a blestemat
19.21
Ex. 22.28
pe unsul Domnului? 22Și David a zis: Ce
19.22
Cap. 16.10.

am eu a face cu voi, fii ai Țeruiei, de vă faceți astăzi potrivnici mie? Să fie ucis
19.22
1 Sam. 11.13
cineva în Israel astăzi? Căci nu știu eu că sunt astăzi împărat peste Israel? 23Și împăratul
19.23
1 Reg. 2.8,9,37,46
a zis lui Șimei: Nu vei muri. Și împăratul i‐a jurat. 24Și Mefiboșet
19.24
Cap. 9.6.

, fiul lui Saul, s‐a pogorât în întâmpinarea împăratului. Și nu‐și îngrijise picioarele, nici nu‐și făcuse barba, nici nu‐și spălase hainele din ziua în care plecase împăratul până în ziua când s‐a întors în pace. 25Și a fost așa: când a venit la Ierusalim spre întâmpinarea împăratului, împăratul i‐a zis: De ce n‐ai mers
19.25
Cap. 16.17.

cu mine, Mefiboșet? 26Și el a răspuns: Domnul meu împărate, robul meu m‐a înșelat. Căci robul tău a zis: Îmi voi înșeua măgarul și voi încăleca pe el și voi merge cu împăratul pentru că slujitorul tău este olog. 27Și el a vorbit
19.27
Cap. 16.3.

de rău de robul tău la domnul meu
19.27
Cap. 14.17, 20.

, împăratul, dar domnul meu împăratul este ca îngerul lui Dumnezeu; fă deci ce este bine în ochii tăi. 28Căci toată casa tatălui meu nu era decât bărbați ai morții înaintea domnului meu împăratul; totuși
19.28
Cap. 9.7, 10, 13.

tu ai pus pe robul tău între cei ce mănâncă la însăși masa ta. Și ce drept mai am eu să mai strig către împăratul? 29Și împăratul i‐a zis: Pentru ce mai vorbești încă de lucrurile tale? Zic: Tu și Țiba împărțiți câmpul. 30Și Mefiboșet a zis împăratului: Da, să ia el totul, deoarece domnul meu, împăratul, a venit în pace în casa sa.

Mulțumirea lui David față de Barzilai

31Și Barzilai

19.31
1 Reg. 2.7
, Galaaditul, s‐a pogorât de la Roghelim și a trecut cu împăratul peste Iordan ca să‐l petreacă peste Iordan. 32Și Barzilai era un om foarte bătrân, de optzeci de ani; și îngrijise
19.32
Cap. 17.27.

de împărat când locuia în Mahanaim, căci era un bărbat foarte cuprins. 33Și împăratul a zis lui Barzilai: Treci cu mine și voi îngriji de tine la mine în Ierusalim. 34Și Barzilai a zis împăratului: Câte sunt zilele anilor vieții mele ca să mă sui cu împăratul la Ierusalim? 35Am optzeci de ani
19.35
Ps. 90.10
astăzi; pot eu oare deosebi între bun și rău? Poate să guste robul tău ce mănânc și ce beau? Pot eu să mai aud glasul cântăreților și al cântărețelor? De ce dar să mai fie robul tău o povară domnului meu, împăratul? 36Robul tău va trece puțin cu împăratul peste Iordan. Și de ce să‐mi răsplătească împăratul cu această răsplată? 37Lasă, te rog, să se întoarcă robul tău ca să mor în cetatea mea lângă mormântul tatălui meu și al mamei mele! Și iată robul tău Chimham
19.37
1 Reg. 2.7Ier. 41.17
să treacă cu domnul meu împăratul și fă‐i ce este bine în ochii tăi! 38Și împăratul a zis: Chimham să treacă cu mine, și‐i voi face ce va fi bine în ochii tăi și îți voi face tot ce vei voi de la mine. 39Și tot poporul a trecut Iordanul și împăratul a trecut și împăratul a sărutat
19.39
Gen. 31.55
pe Barzilai și l‐a binecuvântat și el s‐a întors la locul său. 40Și împăratul a trecut la Ghilgal și Chimham a trecut cu el. Și tot poporul lui Iuda a petrecut pe împărat și chiar și jumătate din poporul lui Israel. 41Și iată toți bărbații din Israel au venit la împărat și i‐au zis: De ce te‐au furat frații noștri, bărbații din Iuda, și au
19.41
Vers. 15.

trecut pe împărat și casa lui peste Iordan și pe toți bărbații lui David cu el? 42Și toți bărbații din Iuda au răspuns bărbaților din Israel: Pentru că împăratul ne este
19.42
Vers. 12.

rudă de aproape. Și de ce sunteți voi mânioși pentru lucrul acesta? Am mâncat noi ceva de la împărat? Sau ne‐a dat el vreun dar? 43Și bărbații din Israel au răspuns bărbaților din Iuda și au zis: Noi avem zece părți în împărat și chiar mai mult în David decât voi și pentru ce dar ne‐ați disprețuit? Și n‐a fost sfatul nostru cel dintâi pentru aducerea înapoi a împăratului nostru? Și cuvântul
19.43
Jud. 8.1
12.1
bărbaților din Iuda a fost mai aspru decât cuvântul bărbaților din Israel.