Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
2

David împărat al lui Iuda la Hebron

21Și a fost așa: după aceasta, David a întrebat

2.1
Jud. 1.11 Sam. 23.2
4.9
30.7,8
pe Domnul zicând: Să mă sui într‐una din cetățile lui Iuda? Și Domnul a zis: Suie‐te! Și David a zis: Unde să mă sui? Și el a zis: La
2.1
1 Sam. 30.311 Reg. 2.11
Hebron! 2Și David s‐a suit acolo cu cele două neveste
2.2
1 Sam. 30.5
ale sale Ahinoam, Izreelita și Abigail, nevasta lui Nabal din Carmel. 3Și David a suit pe oamenii
2.3
1 Sam. 27.2,3
30.11 Cron. 12.1
lui care erau cu el pe fiecare cu familia sa și au locuit în cetățile Hebronului. 4Și bărbații lui Iuda
2.4
Vers. 11. Cap. 5.5.

au venit și au uns acolo pe David împărat peste casa lui Iuda. Și au spus lui David: Bărbații
2.4
1 Sam. 31.11,13
din Iabes‐Galaad sunt aceia care au îngropat pe Saul. 5Și David a trimis soli la bărbații din Iabes‐Galaad și le‐a zis: Binecuvântat
2.5
Rut 2.20
3.10Ps. 115.15
să fiți de Domnul că ați arătat această îndurare domnului vostru, lui Saul, și l‐a ți îngropat! 6Și acum Domnul
2.6
2 Tim. 1.16,18
să vă arate îndurare și adevăr! Chiar și eu vă voi răsplăti îndurarea aceasta, pentru că ați făcut acest lucru. 7Și acum să vi se întărească mâinile și fiți viteji, căci domnul vostru Saul a murit și casa lui Iuda m‐a uns împărat peste sine.

Iș‐Boșet împărat al lui Israel

8Și

2.8
1 Sam. 14.50
Abner, fiul lui Ner, mai marele oastei lui Saul, a luat pe Iș‐Boșet, fiul lui Saul, și l‐a trecut la Mahanaim 9și l‐a făcut împărat peste Galaad și peste Gheșuriți și peste Izreel și peste Efraim și peste Beniamin și peste tot Israelul. 10Iș‐Boșet, fiul lui Saul, era de patruzeci de ani când s‐a făcut împărat peste Israel și a domnit doi ani. Dar casa lui Iuda a urmat pe David. 11Și numărul
2.11
Cap. 5.5.
1 Reg. 2.11
zilelor cât a fost David împărat în Hebron peste casa lui Iuda a fost șapte ani și șase luni.

Abner ucide pe Asael

12Și Abner, fiul lui Ner, și robii lui Iș‐Boșet, fiul lui Saul, au ieșit din Mahanaim spre Gabaon

2.12
Ios. 18.25
. 13Și Ioab, fiul Țeruiei, și robii lui David au ieșit și s‐au întâlnit la iazul
2.13
Ier. 41.12
din Gabaon și au șezut jos, aceștia dincoace de iaz și aceia dincolo de iaz. 14Și Abner a zis lui Ioab: Să se scoale, te rog, tinerii și să se zbenguie înaintea noastră! Și Ioab a zis: Să se scoale! 15Și s‐au sculat și au trecut după număr doisprezece pentru Beniamin și pentru Iș‐Boșet, fiul lui Saul, și doisprezece din robii lui David. 16Și au apucat fiecare pe semenul său de cap și au înfipt unul altuia sabia în coastă și au căzut deodată. Și locul acela a fost numit Helcat‐Hațurim, care este lângă Gabaon. 17Și lupta a fost foarte aprigă în ziua aceea. Și Abner și bărbații lui Israel au fost bătuți înaintea robilor lui David. 18Și acolo erau
2.18
1 Cron. 2.16
trei fii ai Țeruiei: Ioab și Abișai și Asael. Și Asael era iute
2.18
1 Cron. 12.8
de picior ca
2.18
Ps. 18.33Cânt. 2.17
8.14
una din căprioarele care sunt în câmp. 19Și Asael a urmărit pe Abner și mergând nu se abătea nici spre dreapta nici spre stânga din urma lui Abner. 20Și Abner s‐a uitat în urma sa și a zis: Tu ești, Asael? Și el a zis: Eu sunt. 21Și Abner i‐a zis: Abate‐te spre dreapta sau spre stânga și apucă pe unul din tineri și ia‐ți pentru tine armătura lui! Dar Asael n‐a voit să se abată din urma lui. 22Și Abner a zis iarăși lui Asael: Abate‐te din urma mea: de ce să te lovesc la pământ? Cum aș putea atunci să‐mi ridic fața la Ioab, fratele tău? 23Dar n‐a voit să se abată. Și Abner i‐a înfipt coada suliței în pântece
2.23
Cap. 3.27;
4.6
20.10
și sulița i‐a ieșit pe dinapoi. Și a căzut acolo și a murit pe loc. Și a fost așa: toți câți veneau la locul unde căzuse și murise Asael se opreau. 24Iar Ioab și Abișai au urmărit pe Abner. Și apunea soarele când au venit la dealul Ama, care este în dreptul Ghiahului, pe calea pustiei Gabaonului. 25Și copiii lui Beniamin s‐au adunat după Abner și s‐au făcut un mănunchi și au stătut pe vârful unui deal. 26Și Abner a strigat către Ioab și a zis: Va sfâșia oare sabia în veac? Nu știi că la sfârșit va fi amărăciune? Și până când nu vei spune poporului să se întoarcă de la urmărirea fraților săi? 27Și Ioab a zis: Viu este Dumnezeu, de n‐ai
2.27
Vers. 14.
Prov. 17.14
fi vorbit, hotărât că dimineață poporul s‐ar fi suit fiecare de la urmărirea fratelui său. 28Și Ioab a suflat în trâmbiță și tot poporul s‐a oprit și n‐au mai urmărit pe Israel, nici nu s‐au mai luptat. 29Și Abner și bărbații săi au umblat prin câmpie toată noaptea aceea și au trecut Iordanul și au mers prin tot Bitronul și au venit la Mahanaim. 30Și Ioab s‐a întors de la urmărirea lui Abner și a adunat tot poporul și lipseau nouăsprezece bărbați din robii lui David și Asael. 31Și robii lui David bătuseră din Beniamin și din bărbații lui Abner trei sute șaizeci de bărbați care și muriseră. 32Și au ridicat pe Asael și l‐au înmormântat în mormântul tatălui său care era în Betleem. Și Ioab a mers toată noaptea cu bărbații săi și li s‐au vărsat zorile în Hebron.