Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
1

Știrea morții lui Saul

11Și a fost așa: după moartea lui Saul, când s‐a întors David de la înfrângerea

1.1
1 Sam. 30.17,26
amaleciților, David a locuit două zile în Țiclag. 2Și a fost așa: a treia zi, iată, un bărbat
1.2
Cap. 4.10.
a venit din tabără de la Saul cu hainele sfâșiate
1.2
1 Sam. 4.12
și cu pământ pe capul său. Și a fost așa: când a venit la David, a căzut la pământ și a făcut o plecăciune. 3Și David i‐a zis: De unde vii? Și el i‐a zis: Am scăpat din tabăra lui Israel. 4Și David i‐a zis: Cum s‐a întâmplat lucrul? Spune‐mi, te rog. Și el a spus: Poporul a fugit din luptă și mulți din popor au căzut și au murit și Saul și Ionatan, fiul său, au murit și ei. 5Și David a zis tânărului care‐i spusese aceste lucruri: Cum știi tu că sunt morți Saul și Ionatan, fiul său? 6Și tânărul care‐i spusese a zis: Treceam din întâmplare pe muntele Ghilboa
1.6
1 Sam. 31.1
și, iată, Saul
1.6
1 Sam. 31.2,3,4
era rezemat pe sulița sa și, iată, care și călăreți îl urmăreau aprig. 7Și s‐a uitat înapoi și m‐a văzut și m‐a strigat. Și eu am zis: Iată‐mă! 8Și mi‐a zis: Cine ești tu? Și i‐am zis: Sunt un amalecit. 9El mi‐a zis iarăși: Stai, te rog, peste mine și omoară‐mă căci m‐au apucat mari dureri, căci viața mea este încă întreagă în mine. 10Și am stat peste el și l‐am omorât
1.10
Jud. 9.54
, căci știam că nu mai putea trăi după căderea sa. Și am luat cununa care era pe capul lui și brățara care era pe brațul lui și le‐am adus aici, domnului meu. 11Și David și‐a apucat hainele și le‐a sfâșiat
1.11
Cap. 3.31;
, așa și toți bărbații care erau cu el. 12Și au bocit și au postit până seara pentru Saul și pentru Ionatan, fiul său, și pentru poporul Domnului și pentru casa lui Israel, căci căzuseră prin sabie. 13Și David a zis tânărului care‐i spusese aceste lucruri: De unde ești? Și el a zis: Sunt fiul unui străin, al unui amalecit. 14Și David i‐a zis: Cum
1.14
Num. 12.8
nu te‐ai temut
1.14
1 Sam. 31.4
să‐ți întinzi mâna
1.14
1 Sam. 24.6
26.9Ps. 105.15
ca să omori pe unsul Domnului? 15Și David
1.15
Cap. 4.10, 12.
a chemat pe unul din tineri și i‐a zis: Vino încoace și aruncă‐te asupra lui! Și l‐a lovit și a murit. 16Și David i‐a zis: Sângele
1.16
1 Sam. 26.91 Reg. 2.32,33,37
tău să fie asupra capului tău! Căci gura
1.16
Vers. 10.
ta a mărturisit împotriva ta zicând: Am omorât pe unsul Domnului.

Jalea lui David pentru Saul și Ionatan

17Și David a plâns cu această plângere pentru Saul și pentru Ionatan, fiul său. 18Și a poruncit să învețe pe copiii lui Iuda cântarea arcului. Iată este scrisă în cartea

1.18
Ios. 10.13
lui Iașar. 19Slava lui Israel ucisă pe înălțimile tale! Cum
1.19
Vers. 27.
au căzut vitejii! 20Nu
1.20
1 Sam. 31.9Mica 1.10Jud. 16.23
spuneți în Gat, nu vestiți în ulițele Ascalonului, ca să nu se bucure fiicele
1.20
Ex. 15.20Jud. 11.341 Sam. 18.6
filistenilor, ca să nu se laude fiicele celor netăiați
1.20
1 Sam. 31.4
împrejur. 21Munți
1.21
1 Sam. 31.1
ai Ghilboaei, nici rouă
1.21
Jud. 5.23Iov 3.3,4Ier. 20.14
nici ploaie să nu fie peste voi, nici câmpii de daruri ridicate! Căci acolo a fost pângărit scutul vitejilor, scutul lui Saul, neuns
1.21
1 Sam. 10.1
cu untdelemn. 22Arcul
1.22
1 Sam. 18.4
lui Ionatan nu se întorcea înapoi de la sângele celor uciși, de la grăsimea vitejilor și sabia lui Saul nu se întorcea goală. 23Saul și Ionatan, prea iubiți și plăcuți în viețile lor, chiar și în moartea lor nu s‐au despărțit. Erau mai iuți decât vulturii, mai tari
1.23
Jud. 14.18
decât leii. 24Fiice ale lui Israel, plângeți după Saul, care vă îmbrăca în stacojiu cu strălucire, care punea găteli de aur pe veșmintele voastre! 25Cum au căzut vitejii în mijlocul luptei! Ionatan este omorât pe înălțimile tale! 26Mă doare după tine, fratele meu Ionatan! Foarte plăcut îmi erai; minunată a fost iubirea
1.26
1 Sam. 18.1,3
19.2
20.17,41
23.16
ta pentru mine: întrecea iubirea femeilor! 27Cum
1.27
Vers. 19.
au căzut vitejii și armele de război s‐au pierdut.

2

David împărat al lui Iuda la Hebron

21Și a fost așa: după aceasta, David a întrebat

2.1
Jud. 1.11 Sam. 23.2
4.9
30.7,8
pe Domnul zicând: Să mă sui într‐una din cetățile lui Iuda? Și Domnul a zis: Suie‐te! Și David a zis: Unde să mă sui? Și el a zis: La
2.1
1 Sam. 30.311 Reg. 2.11
Hebron! 2Și David s‐a suit acolo cu cele două neveste
2.2
1 Sam. 30.5
ale sale Ahinoam, Izreelita și Abigail, nevasta lui Nabal din Carmel. 3Și David a suit pe oamenii
2.3
1 Sam. 27.2,3
30.11 Cron. 12.1
lui care erau cu el pe fiecare cu familia sa și au locuit în cetățile Hebronului. 4Și bărbații lui Iuda
2.4
Vers. 11. Cap. 5.5.
au venit și au uns acolo pe David împărat peste casa lui Iuda. Și au spus lui David: Bărbații
2.4
1 Sam. 31.11,13
din Iabes‐Galaad sunt aceia care au îngropat pe Saul. 5Și David a trimis soli la bărbații din Iabes‐Galaad și le‐a zis: Binecuvântat
2.5
Rut 2.20
3.10Ps. 115.15
să fiți de Domnul că ați arătat această îndurare domnului vostru, lui Saul, și l‐a ți îngropat! 6Și acum Domnul
2.6
2 Tim. 1.16,18
să vă arate îndurare și adevăr! Chiar și eu vă voi răsplăti îndurarea aceasta, pentru că ați făcut acest lucru. 7Și acum să vi se întărească mâinile și fiți viteji, căci domnul vostru Saul a murit și casa lui Iuda m‐a uns împărat peste sine.

Iș‐Boșet împărat al lui Israel

8Și

2.8
1 Sam. 14.50
Abner, fiul lui Ner, mai marele oastei lui Saul, a luat pe Iș‐Boșet, fiul lui Saul, și l‐a trecut la Mahanaim 9și l‐a făcut împărat peste Galaad și peste Gheșuriți și peste Izreel și peste Efraim și peste Beniamin și peste tot Israelul. 10Iș‐Boșet, fiul lui Saul, era de patruzeci de ani când s‐a făcut împărat peste Israel și a domnit doi ani. Dar casa lui Iuda a urmat pe David. 11Și numărul
2.11
Cap. 5.5.
zilelor cât a fost David împărat în Hebron peste casa lui Iuda a fost șapte ani și șase luni.

Abner ucide pe Asael

12Și Abner, fiul lui Ner, și robii lui Iș‐Boșet, fiul lui Saul, au ieșit din Mahanaim spre Gabaon

2.12
Ios. 18.25
. 13Și Ioab, fiul Țeruiei, și robii lui David au ieșit și s‐au întâlnit la iazul
2.13
Ier. 41.12
din Gabaon și au șezut jos, aceștia dincoace de iaz și aceia dincolo de iaz. 14Și Abner a zis lui Ioab: Să se scoale, te rog, tinerii și să se zbenguie înaintea noastră! Și Ioab a zis: Să se scoale! 15Și s‐au sculat și au trecut după număr doisprezece pentru Beniamin și pentru Iș‐Boșet, fiul lui Saul, și doisprezece din robii lui David. 16Și au apucat fiecare pe semenul său de cap și au înfipt unul altuia sabia în coastă și au căzut deodată. Și locul acela a fost numit Helcat‐Hațurim, care este lângă Gabaon. 17Și lupta a fost foarte aprigă în ziua aceea. Și Abner și bărbații lui Israel au fost bătuți înaintea robilor lui David. 18Și acolo erau
2.18
1 Cron. 2.16
trei fii ai Țeruiei: Ioab și Abișai și Asael. Și Asael era iute
2.18
1 Cron. 12.8
de picior ca
2.18
Ps. 18.33Cânt. 2.17
8.14
una din căprioarele care sunt în câmp. 19Și Asael a urmărit pe Abner și mergând nu se abătea nici spre dreapta nici spre stânga din urma lui Abner. 20Și Abner s‐a uitat în urma sa și a zis: Tu ești, Asael? Și el a zis: Eu sunt. 21Și Abner i‐a zis: Abate‐te spre dreapta sau spre stânga și apucă pe unul din tineri și ia‐ți pentru tine armătura lui! Dar Asael n‐a voit să se abată din urma lui. 22Și Abner a zis iarăși lui Asael: Abate‐te din urma mea: de ce să te lovesc la pământ? Cum aș putea atunci să‐mi ridic fața la Ioab, fratele tău? 23Dar n‐a voit să se abată. Și Abner i‐a înfipt coada suliței în pântece
2.23
Cap. 3.27;
și sulița i‐a ieșit pe dinapoi. Și a căzut acolo și a murit pe loc. Și a fost așa: toți câți veneau la locul unde căzuse și murise Asael se opreau. 24Iar Ioab și Abișai au urmărit pe Abner. Și apunea soarele când au venit la dealul Ama, care este în dreptul Ghiahului, pe calea pustiei Gabaonului. 25Și copiii lui Beniamin s‐au adunat după Abner și s‐au făcut un mănunchi și au stătut pe vârful unui deal. 26Și Abner a strigat către Ioab și a zis: Va sfâșia oare sabia în veac? Nu știi că la sfârșit va fi amărăciune? Și până când nu vei spune poporului să se întoarcă de la urmărirea fraților săi? 27Și Ioab a zis: Viu este Dumnezeu, de n‐ai
2.27
Vers. 14.
fi vorbit, hotărât că dimineață poporul s‐ar fi suit fiecare de la urmărirea fratelui său. 28Și Ioab a suflat în trâmbiță și tot poporul s‐a oprit și n‐au mai urmărit pe Israel, nici nu s‐au mai luptat. 29Și Abner și bărbații săi au umblat prin câmpie toată noaptea aceea și au trecut Iordanul și au mers prin tot Bitronul și au venit la Mahanaim. 30Și Ioab s‐a întors de la urmărirea lui Abner și a adunat tot poporul și lipseau nouăsprezece bărbați din robii lui David și Asael. 31Și robii lui David bătuseră din Beniamin și din bărbații lui Abner trei sute șaizeci de bărbați care și muriseră. 32Și au ridicat pe Asael și l‐au înmormântat în mormântul tatălui său care era în Betleem. Și Ioab a mers toată noaptea cu bărbații săi și li s‐au vărsat zorile în Hebron.

3

31Și a fost lung războiul între casa lui Saul și casa lui David. Și David se întărea tot mai mult, iar casa lui Saul slăbea tot mai mult.

Puterea lui David crește; familia lui

2Și lui David

3.2
1 Cron. 3.1‐4
i s‐au născut fii în Hebron: Întâiul‐născut al său a fost Amnon din Ahinoam
3.2
1 Sam. 25.43
Izreelita 3și al doilea al său a fost Chileab din Abigail, nevasta lui Nabal din Carmel, și al treilea, Absalom, fiul Maachei, fiica lui Talmai, împăratul Gheșurului
3.3
1 Sam. 27.8
, 4și al patrulea Adonia
3.4
1 Reg. 1.5
, fiul Hagitei, și al cincilea Șefatia, fiul Abitalei, 5și al șaselea Itream din Egla, nevasta lui David. Aceștia s‐au născut lui David în Hebron.

Abner pentru David

6Și a fost așa: pe când era război între casa lui Saul și casa lui David Abner s‐a făcut tare pentru casa lui Saul. 7Și Saul avea o țiitoare al cărei nume era Rițpa

3.7
Cap. 21.8, 10.
, fiica lui Aiia. Și Iș‐Boșet a zis lui Abner: De ce ai intrat la țiitoarea
3.7
Cap. 16.21.
tatălui meu? 8Și Abner s‐a mâniat foarte tare de cuvintele lui Iș‐Boșet și a zis: Oare
3.8
Deut. 23.181 Sam. 24.1416.9
cap de câine al lui Iuda sunt eu? Astăzi eu arăt îndurare casei lui Saul, tatăl tău, fraților săi și prietenilor săi și nu te‐am dat în mâna lui David, și totuși mă învinuești azi de nelegiuire cu femeia aceasta? 9Așa să facă
3.9
Rut 1.171 Reg. 19.2
Dumnezeu lui Abner și încă mai mult de nu‐i voi face așa cum a jurat
3.9
1 Sam. 15.28
16.1,12
28.171 Cron. 12.23
Domnul lui David: 10de a muta împărăția de la casa lui Saul și de a ridica scaunul de domnie al lui David peste Israel și peste Iuda, de la Dan
3.10
Jud. 20.11 Reg. 4.25
până la Beer‐Șeba. 11Și Iș‐Boșet n‐a putut răspande lui Abner un alt cuvânt, căci se temea de el. 12Și Abner a trimis soli la David, din parte‐i zicând: A cui este țara? zicând: Fă legământ cu mine și iată mâna mea va fi cu tine ca să‐ți aducă pe tot Israelul. 13Și el a zis: Bine, voi face legământ cu tine dar un lucru cer de la tine, adică, să nu‐mi vezi fața
3.13
Gen. 43.3
până nu vei aduce mai întâi pe Mical
3.13
1 Sam. 18.20
, fata lui Saul, când vei veni să‐mi vezi fața. 14Și David a trimis soli la Iș‐Boșet, fiul lui Saul, zicând: Dă‐mi pe nevasta mea Mical pe care mi‐am logodit‐o pentru
3.14
1 Sam. 18.25,27
o sută de prepuțuri ale filistenilor. 15Și Iș‐Boșet a trimis și a luat‐o de la bărbatul ei, de la Paltiel
3.15
1 Sam. 25.44
, fiul lui Laiș. 16Și bărbatul ei a mers cu ea și plângea mergând în urma ei până la Bahurim
3.16
Cap. 19.16.
. Atunci Abner i‐a zis: Du‐te, întoarce‐te! Și s‐a întors. 17Și Abner a vorbit bătrânilor lui Israel zicând: Ați cerut altă dată pe David ca împărat peste voi. 18Acum deci faceți‐l! Căci Domnul
3.18
Vers. 9.
a vorbit despre David, zicând: Prin mâna lui David, robul meu, voi mântui pe poporul meu Israel din mâna filistenilor și din mâna tuturor vrăjmașilor săi. 19Și Abner a vorbit și la urechile lui Beniamin. Și Abner s‐a dus să spună și la urechile lui David la Hebron tot ce era bun în ochii lui Israel și în ochii casei întregi a lui
3.19
1 Cron. 12.29
Beniamin. 20Și Abner a venit la David în Hebron și douăzeci de bărbați cu el. Și David a făcut un ospăț lui Abner și bărbaților care erau cu el. 21Și Abner a zis lui David: Mă voi scula și mă voi duce și voi aduna
3.21
Vers. 10, 12.
tot Israelul la domnul meu împăratul, ca să facă legământ cu tine și să domnești
3.21
1 Reg. 11.37
peste tot ce‐ți dorește sufletul. Și David a dat drumul lui Abner și s‐a dus în pace.

Abner este omorât de Ioab

22Și iată robii lui David și Ioab au venit de la o ceată și au adus mare pradă cu ei. Și Abner nu era cu David în Hebron, căci îi dăduse drumul și se dusese în pace. 23Și Ioab a venit și toată oastea care era cu el și au spus lui Ioab zicând: Abner, fiul lui Ner, a venit la împărat și el i‐a dat drumul și s‐a dus în pace. 24Și Ioab a intrat la împărat și a zis: Ce ai făcut? Iată, Abner a venit la tine: pentru ce i‐ai dat drumul și s‐a dus? 25Cunoști pe Abner, fiul lui Ner, că a venit să te înșele și să afle ieșirea ta și intrarea

3.25
1 Sam. 29.6Is. 37.28
ta și să știe tot ce faci. 26Și Ioab a ieșit de la David și a trimis soli după Abner și l‐au adus înapoi de la puțul Sira iar David nu știa. 27Și Abner s‐a întors la Hebron și Ioab l‐a luat de o parte
3.27
1 Reg. 2.5
în mijlocul porții ca să‐i vorbească în ascuns și l‐a lovit acolo în pântece
3.27
Cap. 4.6.
și a murit, pentru sângele lui Asael
3.27
Cap. 2.26.
, fratele său.

Plângerea lui David pentru Abner

28Și David a auzit mai târziu și a zis: Eu și împărăția mea sunt nevinovat înaintea Domnului în veac de sângele lui Abner, fiul lui Ner. 29Să cadă

3.29
1 Reg. 2.32,33
peste capul lui Ioab și peste toată casa tatălui său; și să nu lipsească din casa lui Ioab om care are o scurgere
3.29
Lev. 15.2
sau care este lepros sau care se reazemă în băț sau care cade de sabie sau care e lipsit de pâine. 30Astfel au ucis Ioab și Abișai, fratele său, pe Abner pentru că omorâse pe Asael
3.30
Cap. 2.23.
, fratele lor, în luptă la Gabaon. 31Și David a zis lui Ioab și la tot poporul care era cu el
3.31
Ios. 7.6
: Sfâșiați‐vă hainele și încingeți‐vă
3.31
Gen. 37.34
cu saci și bociți înaintea lui Abner. Și împăratul David mergea în urma sicriului. 32Și au înmormântat pe Abner în Hebron și împăratul și‐a ridicat glasul și a plâns la mormântul lui Abner și tot poporul a plâns. 33Și împăratul a plâns pentru Abner și a zis: Să moară Abner cum moare
3.33
Cap. 13.12, 13.
un nebun? 34Mâinile tale nu erau legate nici picioarele puse în fiare; ai căzut cum cade cineva înaintea copiilor nelegiuirii. Și tot poporul a plâns iarăși pentru el. 35Și tot poporul a venit să facă pe David
3.35
Cap. 12.17.
să mănânce pâine pe când era încă ziuă, dar David a jurat zicând: Așa să‐mi facă
3.35
Rut 1.17
Dumnezeu și încă mai mult de voi gusta pâine sau altceva înainte de
3.35
Cap. 1.12.
apusul soarelui. 36Și tot poporul a văzut și a fost bine în ochii lor, căci tot ce făcea împăratul era bine în ochii întregului popor. 37Și tot poporul și tot Israelul au cunoscut în ziua aceea că n‐a fost de la împărat moartea lui Abner, fiul lui Ner. 38Și împăratul a zis robilor săi: Nu știți că un mai mare și un mare căpitan a căzut astăzi în Israel? 39Și eu sunt slab astăzi, deși uns împărat, și bărbații aceștia fiii Țeruiei sunt
3.39
Cap. 19.7.
prea tari pentru mine. Domnul
3.39
Cap. 19.13.
să răsplătească răufăcătorului după răutatea sa.