Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
20

Ioab omoară pe Amasa

201Și a fost așa: era acolo un om al lui Belial al cărui nume era Șeba, fiul lui Bicri, un Beniamit. Și el a suflat în trâmbiță și a zis: Noi

20.1
Cap. 19.43.

n‐avem nici o parte în David și nici o moștenire în fiul lui Isai! Fiecare
20.1
1 Reg. 12.162 Cron. 10.16
om la corturile sale, Israele! 2Și toți bărbații din Israel s‐au suit de la David și au urmat pe Șeba, fiul lui Bicri. Dar bărbații lui Iuda s‐au lipit de împăratul lor de la Iordan până la Ierusalim. 3Și David a venit la casa lui în Ierusalim. Și împăratul a luat pe cele zece
20.3
Cap. 15.16;
16.21,22
femei, țiitoarele lui, pe care le lăsase să păzească ele casa, și le‐a pus într‐o casă sub pază și s‐a îngrijit de ele, dar n‐a intrat la ele și ele au rămas închise până în ziua morții lor, în văduvia vieții. 4Și împăratul a zis lui Amasa: Cheamă‐mi
20.4
Cap. 19.13.

împreună pe bărbații lui Iuda în trei zile și fii de față aici! 5Și Amasa a mers să cheme împreună pe Iuda, dar a întârziat peste vremea pe care i‐o hotărâse. 6Și David a zis lui Abișai: Acum Șeba, fiul lui Bicri, ne va face mai mult rău decât Absalom. Ia tu pe slujitorii
20.6
Cap. 11.11.
1 Reg. 1.33
domnului tău și urmărește‐l, ca să nu ajungă în cetățile întărite și să scape de ochiul nostru. 7Și bărbații lui Ioab și cheretiții
20.7
Cap. 8.18.
1 Reg. 1.38
și peletiții și toți oamenii cei tari au mers pe urma lui. Și au ieșit din Ierusalim, ca să urmărească pe Șeba, fiul lui Bicri. 8Și când erau lângă piatra cea mare care este în Gabaon le‐a venit Amasa înainte. Și Ioab era încins cu mantaua sa de război pe care o îmbrăcase și peste ea era o cingătoare cu sabia întărită peste coapsele lui în teaca ei. Și pe când ieșea el, ea a căzut. 9Și Ioab a zis lui Amasa: Pace ție, fratele meu? Și Ioab a apucat
20.9
Mat. 26.49Lc. 22.47
cu mâna dreaptă barba lui Amasa ca să‐l sărute. 10Și Amasa n‐a luat seama la sabia care era în mâna lui Ioab și Ioab l‐a lovit
20.10
1 Reg. 2.5
cu ea în
20.10
Cap. 2.23.

pântece și i‐a vărsat măruntaiele pe pământ și nu l‐a mai lovit a doua oară și a murit. Și Ioab și Abișai, fratele lui, au urmărit pe Șeba, fiul lui Bicri. 11Și unul din tinerii lui Ioab stătea lângă el și a zis: Cine‐i place Ioab și cine este pentru David să urmeze pe Ioab. 12Și Amasa se rostogolia în sânge în mijlocul drumului. Și când a văzut bărbatul acesta că tot poporul se oprea, a scos pe Amasa din drum pe câmp și a aruncat o haină deasupra lui, când a văzut că toți care veneau la el se opreau. 13După ce a fost scos din drum, toți bărbații au mers după Ioab să urmărească pe Șeba, fiul lui Bicri.

Omorârea lui Șeba

14Și el a trecut prin toate semințiile lui Israel până la

20.14
2 Reg. 15.292 Cron. 16.4
Abel și la Bet‐Maaca și tot Berimul și s‐au adunat și au mers și ei după el. 15Și au venit și au împresurat pe Șeba în Abel‐Bet‐Maaca. Și au ridicat
20.15
2 Reg. 19.32
un val împotriva cetății și se ridica înaintea zidului și tot poporul care era cu Ioab săpa zidul ca să‐l dărâme. 16Și o femeie înțeleaptă a strigat din cetate: Ascultați, ascultați! Spuneți, rogu‐vă, lui Ioab: Apropie‐te până aici și voi vorbi cu tine. 17Și s‐a apropiat de ea. Și femeia a zis: Tu ești Ioab? Și el a zis: Eu. Și ea i‐a zis: Ascultă cuvintele roabei tale. Și el a zis: Ascult. 18Și ea a vorbit zicând: În vechime obișnuiau să vorbească zicând: Întrebați numai la Abel. Și așa sfârșeau. 19Eu sunt iubitoare de pace și credincioasă în Israel; tu cauți să pierzi o cetate și pe o mamă în Israel? Pentru ce voiești să înghiți moștenirea
20.19
1 Sam. 26.19
Domnului? 20Și Ioab a răspuns și a zis: Departe, departe de mine, să înghit și să pierd. 21Nu așa stă lucrul, ci un bărbat din ținutul muntos al lui Efraim, cu numele Șeba, fiul lui Bicri, și‐a ridicat mâna împotriva împăratului, împotriva lui David; dați‐l numai pe el în mâna mea și mă voi depărta de cetate. Și femeia a zis lui Ioab: Iată, capul său ți se va arunca peste zid. 22Și femeia s‐a dus la tot poporul în înțelepciunea
20.22
Ecl. 9.14,15
ei. Și au tăiat capul lui Șeba, fiul lui Bicri, și l‐au aruncat lui Ioab. Și el a suflat în trâmbiță și s‐au împrăștiat de lângă cetate, fiecare la cortul său. Și Ioab s‐a întors la Ierusalim, la împărat.

Dregătorii lui David

23Și Ioab

20.23
Cap. 8.16, 18.

era peste toată oastea lui Israel și Benaia, fiul lui Iehoiada, peste cheretiți și peste peletiți, 24și Adoram
20.24
1 Reg. 4.6
peste dări și Iosafat
20.24
Cap. 8.16.
1 Reg. 4.3
, fiul lui Ahilud, era scriitor de cronici, 25și Șeia era scriitor și Țadoc
20.25
Cap. 8.17.
1 Reg. 4.4
și Abiatar erau preoți. 26Încă și Ira
20.26
Cap. 23.38.

, Iairitul, era slujbaș de căpetenie al lui David.