Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
19

Jalea împăratului

191Și s‐a spus lui Ioab: Iată împăratul plânge și se jelește după Absalom! 2Și izbânda din ziua aceea s‐a prefăcut în jelire pentru tot poporul. Căci poporul a auzit zicându‐se în ziua aceea: Împăratul este amărât pentru fiul său. 3Și poporul s‐a furișat în ziua aceea înăuntrul

19.3
Vers. 32.
cetății cum se furișează un popor care se rușinează când fuge din luptă. 4Și împăratul și‐a acoperit
19.4
Cap. 15.
fața și împăratul bocea cu glas tare: Fiul
19.4
Cap. 18.33.
meu, Absalom! Absalom, fiul meu, fiul meu! 5Și Ioab a intrat în casă la împărat și a zis: Ai rușinat astăzi fețele tuturor robilor tăi, care ți‐au mântuit astăzi viața ta, viețile fiilor tăi și ale fiicelor tale și viețile nevestelor tale și viețile țiitoarelor tale. 6Pentru că iubești pe cei ce te urăsc și urăști pe cei ce te iubesc. Căci ai dovedit astăzi, că mai marii și robii nu sunt nimic pentru tine. Căci cunosc astăzi că dacă ar fi trăit Absalom și noi toți am fi murit astăzi, atunci ar fi fost drept în ochii tăi. 7Și acum scoală‐te, ieși și vorbește la inima robilor tăi, căci mă jur pe Domnul, de nu vei ieși, nu va rămânea un om cu tine noaptea aceasta; și aceasta va fi mai rău pentru tine decât tot răul, care a venit asupră‐ți din tinereța ta și până acum. 8Și împăratul s‐a sculat și a șezut în poartă. Și au spus întregului popor zicând: Iată, împăratul șade în poartă. Și tot poporul a venit înaintea împăratului. Și Israel fugise la cortul său.

Întoarcerea împăratului la Ierusalim

9Și tot poporul s‐a certat în toate semințiile lui Israel zicând: Împăratul ne‐a scăpat din mâna vrăjmașilor noștri și ne‐a mântuit din mâna filistenilor și acum a fugit

19.9
Cap. 15.14.
din țară dinaintea lui Absalom. 10Și Absalom pe care l‐am uns peste noi a murit în luptă; acum deci de ce nu vorbiți un cuvânt pentru aducerea înapoi a împăratului? 11Și împăratul David a trimis la Țadoc și Abiatar, preoții, zicând: Vorbiți bătrânilor lui Iuda zicând: De ce sunteți voi cei din urmă ca să aduceți pe împărat înapoi la casa sa? Căci cuvântul întregului Israel venise la împărat în casa sa. 12Voi sunteți frații mei; sunteți osul
19.12
Cap. 5.1.
meu și carnea mea. De ce deci sunteți cei din urmă ca să aduceți înapoi pe împărat? 13Și ziceți lui Amasa
19.13
Cap. 17.25.
: Nu ești tu osul meu și carnea mea? Așa
19.13
Rut 1.17
să‐mi facă Dumnezeu și încă mai mult dacă nu vei fi mai mare peste oaste înaintea mea în toate zilele în locul lui Ioab! 14Și el a plecat inima tuturor bărbaților din Iuda, ca pe un singur
19.14
Jud. 20.1
om, încât au trimis la împărat zicând: Întoarce‐te tu și toți robii tăi! 15Și împăratul s‐a întors și a venit până la Iordan. Și Iuda a venit până la Ghilgal
19.15
Ios. 5.9
ca să întâmpine pe împărat și să treacă pe împărat peste Iordan.

Bunătatea lui David

16Și Șimei

19.16
Cap. 16.5.
, fiul lui Ghera, Beniamitul care era din Bahurim, s‐a grăbit și s‐a pogorât cu bărbații din Iuda înaintea împăratului David. 17Și o mie de bărbați din Beniamin erau cu el și Țiba
19.17
Cap. 9.2, 10;
, robul casei lui Saul și cei cincisprezece fii ai lui și cei douăzeci de slujitori ai lui cu ei și au mers înaintea împăratului prin Iordan. 18Și a trecut luntrea ca să treacă dincolo casa împăratului și să facă ce era bun în ochii săi. Și Șimei, fiul lui Ghera, a căzut înaintea împăratului când trecea peste Iordan. 19Și a zis împăratului: Să nu‐mi socotească
19.19
1 Sam. 22.15
domnul meu nelegiuirea și să nu‐ți amintești
19.19
Cap. 16.5, 6, etc.
de răutatea, pe care a făcut‐o robul tău în ziua aceea, când a ieșit domnul meu împăratul din Ierusalim, ca s‐o pună
19.19
Cap. 13.33.
împăratul la inimă. 20Căci eu, robul tău, știu că am păcătuit. Deci iată, am venit astăzi cel dintâi din toată casa lui Iosif
19.20
Cap. 16.5.
ca să mă pogor în întâmpinarea domnului meu împăratul. 21Și Abișai, fiul Țeruiei, a răspuns și a zis: Să nu fie ucis Șimei pentru aceasta, pentru că a blestemat
19.21
Ex. 22.28
pe unsul Domnului? 22Și David a zis: Ce
19.22
Cap. 16.10.
am eu a face cu voi, fii ai Țeruiei, de vă faceți astăzi potrivnici mie? Să fie ucis
19.22
1 Sam. 11.13
cineva în Israel astăzi? Căci nu știu eu că sunt astăzi împărat peste Israel? 23Și împăratul
19.23
1 Reg. 2.8,9,37,46
a zis lui Șimei: Nu vei muri. Și împăratul i‐a jurat. 24Și Mefiboșet
19.24
Cap. 9.6.
, fiul lui Saul, s‐a pogorât în întâmpinarea împăratului. Și nu‐și îngrijise picioarele, nici nu‐și făcuse barba, nici nu‐și spălase hainele din ziua în care plecase împăratul până în ziua când s‐a întors în pace. 25Și a fost așa: când a venit la Ierusalim spre întâmpinarea împăratului, împăratul i‐a zis: De ce n‐ai mers
19.25
Cap. 16.17.
cu mine, Mefiboșet? 26Și el a răspuns: Domnul meu împărate, robul meu m‐a înșelat. Căci robul tău a zis: Îmi voi înșeua măgarul și voi încăleca pe el și voi merge cu împăratul pentru că slujitorul tău este olog. 27Și el a vorbit
19.27
Cap. 16.3.
de rău de robul tău la domnul meu
19.27
Cap. 14.17, 20.
, împăratul, dar domnul meu împăratul este ca îngerul lui Dumnezeu; fă deci ce este bine în ochii tăi. 28Căci toată casa tatălui meu nu era decât bărbați ai morții înaintea domnului meu împăratul; totuși
19.28
Cap. 9.7, 10, 13.
tu ai pus pe robul tău între cei ce mănâncă la însăși masa ta. Și ce drept mai am eu să mai strig către împăratul? 29Și împăratul i‐a zis: Pentru ce mai vorbești încă de lucrurile tale? Zic: Tu și Țiba împărțiți câmpul. 30Și Mefiboșet a zis împăratului: Da, să ia el totul, deoarece domnul meu, împăratul, a venit în pace în casa sa.

Mulțumirea lui David față de Barzilai

31Și Barzilai

19.31
1 Reg. 2.7
, Galaaditul, s‐a pogorât de la Roghelim și a trecut cu împăratul peste Iordan ca să‐l petreacă peste Iordan. 32Și Barzilai era un om foarte bătrân, de optzeci de ani; și îngrijise
19.32
Cap. 17.27.
de împărat când locuia în Mahanaim, căci era un bărbat foarte cuprins. 33Și împăratul a zis lui Barzilai: Treci cu mine și voi îngriji de tine la mine în Ierusalim. 34Și Barzilai a zis împăratului: Câte sunt zilele anilor vieții mele ca să mă sui cu împăratul la Ierusalim? 35Am optzeci de ani
19.35
Ps. 90.10
astăzi; pot eu oare deosebi între bun și rău? Poate să guste robul tău ce mănânc și ce beau? Pot eu să mai aud glasul cântăreților și al cântărețelor? De ce dar să mai fie robul tău o povară domnului meu, împăratul? 36Robul tău va trece puțin cu împăratul peste Iordan. Și de ce să‐mi răsplătească împăratul cu această răsplată? 37Lasă, te rog, să se întoarcă robul tău ca să mor în cetatea mea lângă mormântul tatălui meu și al mamei mele! Și iată robul tău Chimham
19.37
1 Reg. 2.7Ier. 41.17
să treacă cu domnul meu împăratul și fă‐i ce este bine în ochii tăi! 38Și împăratul a zis: Chimham să treacă cu mine, și‐i voi face ce va fi bine în ochii tăi și îți voi face tot ce vei voi de la mine. 39Și tot poporul a trecut Iordanul și împăratul a trecut și împăratul a sărutat
19.39
Gen. 31.55
pe Barzilai și l‐a binecuvântat și el s‐a întors la locul său. 40Și împăratul a trecut la Ghilgal și Chimham a trecut cu el. Și tot poporul lui Iuda a petrecut pe împărat și chiar și jumătate din poporul lui Israel. 41Și iată toți bărbații din Israel au venit la împărat și i‐au zis: De ce te‐au furat frații noștri, bărbații din Iuda, și au
19.41
Vers. 15.
trecut pe împărat și casa lui peste Iordan și pe toți bărbații lui David cu el? 42Și toți bărbații din Iuda au răspuns bărbaților din Israel: Pentru că împăratul ne este
19.42
Vers. 12.
rudă de aproape. Și de ce sunteți voi mânioși pentru lucrul acesta? Am mâncat noi ceva de la împărat? Sau ne‐a dat el vreun dar? 43Și bărbații din Israel au răspuns bărbaților din Iuda și au zis: Noi avem zece părți în împărat și chiar mai mult în David decât voi și pentru ce dar ne‐ați disprețuit? Și n‐a fost sfatul nostru cel dintâi pentru aducerea înapoi a împăratului nostru? Și cuvântul
19.43
Jud. 8.1
12.1
bărbaților din Iuda a fost mai aspru decât cuvântul bărbaților din Israel.

20

Ioab omoară pe Amasa

201Și a fost așa: era acolo un om al lui Belial al cărui nume era Șeba, fiul lui Bicri, un Beniamit. Și el a suflat în trâmbiță și a zis: Noi

20.1
Cap. 19.43.
n‐avem nici o parte în David și nici o moștenire în fiul lui Isai! Fiecare
20.1
1 Reg. 12.162 Cron. 10.16
om la corturile sale, Israele! 2Și toți bărbații din Israel s‐au suit de la David și au urmat pe Șeba, fiul lui Bicri. Dar bărbații lui Iuda s‐au lipit de împăratul lor de la Iordan până la Ierusalim. 3Și David a venit la casa lui în Ierusalim. Și împăratul a luat pe cele zece
20.3
Cap. 15.16;
femei, țiitoarele lui, pe care le lăsase să păzească ele casa, și le‐a pus într‐o casă sub pază și s‐a îngrijit de ele, dar n‐a intrat la ele și ele au rămas închise până în ziua morții lor, în văduvia vieții. 4Și împăratul a zis lui Amasa: Cheamă‐mi
20.4
Cap. 19.13.
împreună pe bărbații lui Iuda în trei zile și fii de față aici! 5Și Amasa a mers să cheme împreună pe Iuda, dar a întârziat peste vremea pe care i‐o hotărâse. 6Și David a zis lui Abișai: Acum Șeba, fiul lui Bicri, ne va face mai mult rău decât Absalom. Ia tu pe slujitorii
20.6
Cap. 11.11.
domnului tău și urmărește‐l, ca să nu ajungă în cetățile întărite și să scape de ochiul nostru. 7Și bărbații lui Ioab și cheretiții
20.7
Cap. 8.18.
și peletiții și toți oamenii cei tari au mers pe urma lui. Și au ieșit din Ierusalim, ca să urmărească pe Șeba, fiul lui Bicri. 8Și când erau lângă piatra cea mare care este în Gabaon le‐a venit Amasa înainte. Și Ioab era încins cu mantaua sa de război pe care o îmbrăcase și peste ea era o cingătoare cu sabia întărită peste coapsele lui în teaca ei. Și pe când ieșea el, ea a căzut. 9Și Ioab a zis lui Amasa: Pace ție, fratele meu? Și Ioab a apucat
20.9
Mat. 26.49Lc. 22.47
cu mâna dreaptă barba lui Amasa ca să‐l sărute. 10Și Amasa n‐a luat seama la sabia care era în mâna lui Ioab și Ioab l‐a lovit
20.10
1 Reg. 2.5
cu ea în
20.10
Cap. 2.23.
pântece și i‐a vărsat măruntaiele pe pământ și nu l‐a mai lovit a doua oară și a murit. Și Ioab și Abișai, fratele lui, au urmărit pe Șeba, fiul lui Bicri. 11Și unul din tinerii lui Ioab stătea lângă el și a zis: Cine‐i place Ioab și cine este pentru David să urmeze pe Ioab. 12Și Amasa se rostogolia în sânge în mijlocul drumului. Și când a văzut bărbatul acesta că tot poporul se oprea, a scos pe Amasa din drum pe câmp și a aruncat o haină deasupra lui, când a văzut că toți care veneau la el se opreau. 13După ce a fost scos din drum, toți bărbații au mers după Ioab să urmărească pe Șeba, fiul lui Bicri.

Omorârea lui Șeba

14Și el a trecut prin toate semințiile lui Israel până la

20.14
2 Reg. 15.292 Cron. 16.4
Abel și la Bet‐Maaca și tot Berimul și s‐au adunat și au mers și ei după el. 15Și au venit și au împresurat pe Șeba în Abel‐Bet‐Maaca. Și au ridicat
20.15
2 Reg. 19.32
un val împotriva cetății și se ridica înaintea zidului și tot poporul care era cu Ioab săpa zidul ca să‐l dărâme. 16Și o femeie înțeleaptă a strigat din cetate: Ascultați, ascultați! Spuneți, rogu‐vă, lui Ioab: Apropie‐te până aici și voi vorbi cu tine. 17Și s‐a apropiat de ea. Și femeia a zis: Tu ești Ioab? Și el a zis: Eu. Și ea i‐a zis: Ascultă cuvintele roabei tale. Și el a zis: Ascult. 18Și ea a vorbit zicând: În vechime obișnuiau să vorbească zicând: Întrebați numai la Abel. Și așa sfârșeau. 19Eu sunt iubitoare de pace și credincioasă în Israel; tu cauți să pierzi o cetate și pe o mamă în Israel? Pentru ce voiești să înghiți moștenirea
20.19
1 Sam. 26.19
Domnului? 20Și Ioab a răspuns și a zis: Departe, departe de mine, să înghit și să pierd. 21Nu așa stă lucrul, ci un bărbat din ținutul muntos al lui Efraim, cu numele Șeba, fiul lui Bicri, și‐a ridicat mâna împotriva împăratului, împotriva lui David; dați‐l numai pe el în mâna mea și mă voi depărta de cetate. Și femeia a zis lui Ioab: Iată, capul său ți se va arunca peste zid. 22Și femeia s‐a dus la tot poporul în înțelepciunea
20.22
Ecl. 9.14,15
ei. Și au tăiat capul lui Șeba, fiul lui Bicri, și l‐au aruncat lui Ioab. Și el a suflat în trâmbiță și s‐au împrăștiat de lângă cetate, fiecare la cortul său. Și Ioab s‐a întors la Ierusalim, la împărat.

Dregătorii lui David

23Și Ioab

20.23
Cap. 8.16, 18.
era peste toată oastea lui Israel și Benaia, fiul lui Iehoiada, peste cheretiți și peste peletiți, 24și Adoram
20.24
1 Reg. 4.6
peste dări și Iosafat
20.24
Cap. 8.16.
, fiul lui Ahilud, era scriitor de cronici, 25și Șeia era scriitor și Țadoc
20.25
Cap. 8.17.
și Abiatar erau preoți. 26Încă și Ira
20.26
Cap. 23.38.
, Iairitul, era slujbaș de căpetenie al lui David.

21

Foamete de trei ani

211Și a fost foamete în timpul lui David trei ani, an după an. Și David a căutat fața Domnului. Și Domnul a zis: Este pentru Saul și pentru casa de sânge, căci a omorât pe gabaoniți. 2Și împăratul a chemat pe gabaoniți și le‐a vorbit. (Și gabaoniții nu erau din copiii lui Israel, ci din rămășița

21.2
Ios. 9.3,15,16,17
amoriților și copiii lui Israel le juraseră și Saul în râvna sa pentru copiii lui Israel și Iuda a căutat să‐i ucidă). 3Și David a zis gabaoniților: Ce să vă fac și cu ce să fac ispășire, ca să binecuvântați moștenirea
21.3
Cap. 20.19.
Domnului? 4Și gabaoniții i‐au zis: Nu este vorba de argint sau aur între noi și Saul sau casa lui și nici să omori pentru noi vreun bărbat din Israel. Și el a zis: Vă voi face ce veți zice. 5Și ei au zis împăratului: Pe bărbatul care ne‐a nimicit și a urzit pierderea noastră, ca să nu mai rămânem în toate hotarele lui Israel… 6Să ni se dea șapte bărbați dintre fiii lui și‐i vom spânzura Domnului la Ghibea
21.6
1 Sam. 10.26
11.4
lui Saul, alesul
21.6
1 Sam. 10.24
Domnului. Și împăratul a zis: Voi da. 7Și împăratul a cruțat pe Mefiboșet, fiul lui Ionatan, fiul lui Saul, pentru jurământul
21.7
1 Sam. 18.3
20.8,15,42
23.18
Domnului care era între ei, între David și Ionatan, fiul lui Saul. 8Și împăratul a luat pe cei doi fii ai Rițpei
21.8
Cap. 3.7.
, fiica lui Aiia, pe care îi născuse ea lui Saul, Armoni și Mefiboșet, și pe cei cinci fii ai Merabei, fiica lui Saul, pe care‐i născuse ea lui Adriel, fiul lui Barzilai, Meholatitul. 9Și i‐a dat în mâinile gabaoniților și i‐au spânzurat pe munte înaintea
21.9
Cap. 6.17.
Domnului. Și cei șapte au căzut împreună și au fost uciși în cele dintâi zile ale secerișului la începutul secerișului orzului. 10Și Rițpa
21.10
Vers. 8. Cap. 3.7.
, fiica lui Aiia, a luat un sac și l‐a întins pentru sine peste stâncă, de la începutul
21.10
Deut. 21.23
seceratului până s‐a vărsat apă peste ei din ceruri; și n‐a lăsat să se odihnească păsările cerurilor peste ei ziua, nici fiarele câmpului noaptea. 11Și s‐a spus lui David ce făcuse Rițpa, fiica lui Aiia, țiitoarea lui Saul. 12Și David s‐a dus și a luat oasele lui Saul și oasele lui Ionatan, fiul său, de la locuitorii din Iabes‐Galaad, care le furaseră din ulița Bet‐Șanului, unde îi spânzuraseră filistenii
21.12
1 Sam. 31.11,12,13
în ziua când filistenii
21.12
1 Sam. 31.10
uciseseră pe Saul în Ghilboa. 13Și a adus de acolo oasele lui Saul și oasele lui Ionatan, fiul său. Și au adunat oasele celor ce fuseseră spânzurați. 14Și au îngropat oasele lui Saul și ale lui Ionatan, fiul său, în țara lui Beniamin la Țela
21.14
Ios. 18.28
, în mormântul lui Chis, tatăl său, și au făcut tot ce poruncise împăratul. Și după aceasta Dumnezeu
21.14
Ios. 7.26
s‐a lăsat înduplecat față de țară.

Războiul împotriva filistenilor

15Și filistenii au avut iarăși război cu Israel. Și David s‐a pogorât și robii lui cu el și s‐au luptat împotriva filistenilor. Și David era ostenit. 16Și Ișbi‐Benob, care era din copiii lui Rafa, (greutatea suliței lui era de trei sute de greutăți de aramă și el era încins cu o sabie nouă), s‐a gândit să lovească pe David. 17Și Abișai, fiul Țeruiei, l‐a ajutat și a lovit pe filistean și l‐a ucis. Și bărbații lui David i‐au jurat zicând: Să

21.17
Cap. 18.3.
nu mai ieși cu noi la luptă ca să nu stingi cande la
21.17
1 Reg. 11.36
15.4Ps. 132.17
lui Israel. 18Și a fost așa: după aceea a fost
21.18
1 Cron. 20.4
iarăși război cu filistenii în Gob. Atunci Sibecai
21.18
1 Cron. 11.29
Hușatitul a lovit pe Saf care era din copiii lui Rafa. 19Și iarăși a fost război cu filistenii la Gob. Și Elhanan, fiul lui Iaare‐Oreghim, Betleemitul, a lovit pe Goliat
21.19
1 Cron. 20.5
, Ghititul, și mânerul suliței lui era ca un sul de țesător. 20Și iarăși a fost război la Gat
21.20
1 Cron. 20.5
și acolo era un bărbat foarte înalt și degetele mâinilor lui și degetele picioarelor lui erau șase și șase, douăzeci și patru la număr. Și se născuse și el lui Rafa. 21Și el a batjocorit pe Israel și Ionatan, fiul lui Șimea
21.21
1 Sam. 16.9
, fratele lui David, l‐a ucis. 22Acești patru
21.22
1 Cron. 20.8
se născuseră lui Rafa la Gat și au căzut prin mâna lui David și prin mâna robilor lui.