Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
22

Cântarea lui David.

221Și David a vorbit către Domnul cuvintele

22.1
Ex. 15.1Jud. 5.1
acestei cântări, în ziua când Domnul l‐a scăpat
22.1
Ps. 1834.19
din mâna tuturor vrăjmașilor săi și din mâna lui Saul. 2Și a zis: Domnul
22.2
Deut. 32.4Ps. 18.231.3
71.3
91.2
144.2
este stânca mea și cetățuia mea și izbăvitorul meu, da al meu. 3Dumnezeu este stânca mea, îmi voi pune
22.3
Evr. 2.13
încrederea în el, scutul meu
22.3
Gen. 15.1
și cornul
22.3
Lc. 1.69
mântuirii mele, turnul
22.3
Prov. 18.10
meu înalt și scăparea
22.3
Ps. 9.9
14.6
59.16
71.7Ier. 16.19
mea. Mântuitorul meu, tu mă mântuiești din asuprire. 4Voi chema pe Domnul care este vrednic de laudă și voi fi mântuit de vrăjmașii mei. 5Căci valurile morții m‐au înconjurat, șivoaiele lui Belial m‐au spăimântat, 6funiile
22.6
Ps. 116.3
Șeolului m‐au cuprins, lațurile morții au căzut peste mine. 7În strâmtorarea mea am chemat
22.7
Ps. 116.4
120.1Iona 2.2
pe Domnul și am strigat către Dumnezeul meu, și El a auzit
22.7
Ex. 3.7Ps. 34.6,15,17
din templul său glasul meu și strigătul meu a venit la urechile sale. 8Atunci pământul s‐a zguduit
22.8
Jud. 5.4Ps. 77.18
97.4
și s‐a cutremurat, temeliile
22.8
Iov 26.11
cerurilor s‐au mișcat și s‐au zguduit, căci el se mâniase. 9Un fum se ridica din nările lui și un foc
22.9
Ps. 97.3Hab. 3.5Evr. 12.29
mistuia din gura lui; cărbuni se aprindeau din ea. 10Și el a plecat
22.10
Ps. 141.5Is. 64.1
cerurile și s‐a pogorât și era întuneric
22.10
Ex. 20.211 Reg. 8.12Ps. 97.2
sub picioarele sale. 11Și călărea pe un heruvim și zbura și se vedea pe aripile
22.11
Ps. 104.3
vântului. 12În juru‐i a făcut întunericul
22.12
Vers. 10.
Ps. 97.2
drept cort, grămezi de ape, nori deși ai cerurilor. 13Din strălucirea dinaintea lui s‐au aprins cărbuni
22.13
Vers. 9.

de foc. 14Domnul a tunat
22.14
Jud. 5.201 Sam. 2.10
7.10Ps. 29.3Is. 30.33
din ceruri și Cel Prea Înalt a făcut să se audă glasul său. 15Și a trimis săgeți
22.15
Deut. 32.23Ps. 7.13
77.17
144.6Hab. 3.11
și i‐a împrăștiat, fulgerul și i‐a risipit. 16Și păturile mării s‐au văzut. Temeliile lumii s‐au descoperit, la certarea
22.16
Ex. 15.8Ps. 106.9Naum 1.4Mat. 8.26
Domnului, la suflarea vântului nărilor lui. 17El
22.17
Ps. 144.7
a întins mâna din înălțime, m‐a apucat, m‐a scos din ape mari, 18m‐a scăpat
22.18
Vers. 1.

de vrăjmașul meu cel puternic, de cei ce mă urau. Căci erau prea tari pentru mine. 19Ei au venit peste mine în ziua nenorocirii mele, dar Domnul a fost sprijinul meu. 20Și el m‐a scos la loc
22.20
Ps. 31.8
118.5
larg, el m‐a scăpat, căci a găsit plăcere de
22.20
Cap. 15.26.
Ps. 22.8
mine; 21Domnul mi‐a
22.21
Vers. 25.
1 Sam. 26.231 Reg. 8.32Ps. 7.8
răsplătit după dreptatea mea, mi‐a întors după curăția
22.21
Ps. 24.4
mâinilor mele. 22Căci am păzit
22.22
Gen. 18.19Ps. 119.3
128.1Prov. 8.32
căile Domnului și nu m‐am abătut cu răutate de la Dumnezeul meu. 23Căci toate judecățile
22.23
Deut. 7.12Ps. 119.30,102
lui au fost
22.23
Gen. 6.9
17.1Iov 1.1
înaintea mea și nu m‐am depărtat de la așezămintele lui. 24Și am fost desăvârșit înaintea lui și m‐am păzit de nelegiuirea mea. 25Și Domnul mi‐a răsplătit după dreptatea
22.25
Vers. 21.

mea, după curăția mea înaintea ochilor lui. 26Cu cel îndurător
22.26
Mat. 5.7
te vei arăta îndurător, cu bărbatul desăvârșit, te vei arăta desăvârșit. 27Cu cel curat te vei arăta curat și cu cel strâmb
22.27
Lev. 26.23,24,27,28
te vei arăta strâmb. 28Și vei mântui pe poporul
22.28
Ex. 3.7,8Ps. 72.12,13
necăjit și ochii tăi sunt peste cei mândri
22.28
Iov 40.11,12Is. 2.11,12,17
5.15Dan. 4.37
ca să‐i scobori. 29Căci tu ești candela mea, Doamne, și Domnul luminează întunericul meu. 30Căci cu tine alerg asupra unei cete; cu Dumnezeul meu sar peste zid. 31Cât pentru Dumnezeu, calea sa este
22.31
Deut. 32.4Dan. 4.37Ap. 15.3
desăvârșită, cuvântul Domnului este
22.31
Ps. 12.6
119.140Prov. 30.5
cercat, el este un scut pentru toți care își pun încrederea în el. 32Căci cine
22.32
1 Sam. 2.2Is. 45.5,6
este Dumnezeu afară de Domnul? Și cine este o stâncă afară de Dumnezeul nostru? 33Dumnezeu este cetățuia
22.33
Ex. 15.2Ps. 27.1
28.7,8
31.4Is. 12.2
mea cea tare și el călăuzește pe cel desăvârșit
22.33
Evr. 13.21
în
22.33
Deut. 18.13Iov 22.3Ps. 101.2,6
119.1
calea sa. 34El face picioarele mele ca
22.34
Cap. 2.18.
Hab. 3.19
ale cerbului și mă pune pe înălțimile
22.34
Deut. 32.13Is. 33.16
58.14
mele. 35El îmi
22.35
Ps. 144.1
deprinde mâinile la război și brațele mele întind un arc de aramă. 36Și tu mi‐ai dat scutul mântuirii tale și smerenia ta m‐a făcut mare. 37Tu ai lărgit
22.37
Prov. 4.12
pașii mei sub mine și gleznele mele n‐au alunecat. 38Am urmărit pe vrăjmașii mei și i‐am stârpit și nu m‐am întors până i‐am nimicit. 39Și i‐am nimicit și i‐am străpuns și nu se mai scoală, ci au
22.39
Mal. 4.3
căzut sub picioarele mele. 40Și m‐ai încins
22.40
Ps. 18.32,39
cu putere pentru luptă; ai răpus sub mine pe cei ce se ridicau împotriva
22.40
Ps. 44.5
mea. 41Și ai făcut pe vrăjmașii mei să întoarcă
22.41
Gen. 49.8Ex. 23.27Ios. 10.24
spatele la mine, și am stârpit pe cei ce mă urăsc. 42Ei se uitau, dar nu era nimeni să mântuiască; cătau la Domnul
22.42
Iov 27.9Prov. 1.28Is. 1.15Mica 3.4
și el nu le‐a răspuns. 43Și i‐am tocat ca
22.43
2 Reg. 13.7Ps. 35.5Dan. 2.35
pulberea pământului, i‐am zdrobit, i‐am călcat ca noroiul
22.43
Is. 10.6Mica 7.10Zah. 10.5
de pe ulițe. 44Tu m‐ai scăpat
22.44
Cap. 3.1;
5.1
19.9,14
20.1,2,22
din certurile poporului meu. Tu m‐ai păstrat să fiu capul
22.44
Deut. 28.13Ps. 2.8
neamurilor. Un popor
22.44
Is. 55.5
pe care nu‐l cunoșteam îmi va sluji. 45Fiii străinului mă lingușesc. Cum aud ei de mine, mi se supun. 46Fiii străinului se vor veșteji și vor ieși tremurând din
22.46
Mica 7.17
întăriturile lor. 47Viu este Domnul și binecuvântată să fie stânca mea și prea înălțat să fie Dumnezeu, stânca mântuirii
22.47
Ps. 89.26
mele! 48Da, Dumnezeu care mă răzbună și aduce
22.48
Ps. 144.2
popoarele sub mine. 49El mă smulge de la vrăjmașii mei; da, tu mă înalți mai presus de cei ce se ridică împotriva mea. Tu mă scapi de omul
22.49
Ps. 140.1
asupritor. 50De aceea te voi lăuda, Doamne, între
22.50
Rom. 15.9
neamuri și voi cânta laude numelui tău. 51El dă
22.51
Ps. 144.10
mare mântuire împăratului său și arată îndurare unsului
22.51
Ps. 89.20
său, lui David și seminței
22.51
Cap. 7.12, 13.
Ps. 89.29
lui în veac.