Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
23

Cele din urmă cuvinte ale lui David

231Și acestea sunt cele din urmă cuvinte ale lui David. David, fiul lui Isai, zice, și bărbatul

23.1
Cap. 7.8, 9.
Ps. 78.70,71
89.27
care a fost ridicat în înălțime zice, unsul
23.1
1 Sam. 16.12,13Ps. 89.20
Dumnezeului lui Iacov și cel plăcut în psalmii lui Israel: 2Duhul
23.2
2 Pet. 1.21
Domnului a vorbit prin mine și cuvântul lui a fost pe limba mea. 3Dumnezeul lui Israel a zis, Stânca
23.3
Deut. 32.4,31
lui Israel mi‐a vorbit: Cel ce domnește peste oameni cu dreptate, cel ce domnește
23.3
Ex. 18.212 Cron. 19.7,9
în frica lui Dumnezeu 4va fi
23.4
Jud. 5.31Ps. 89.36Prov. 4.18Osea 6.5Ps. 110.3
ca lumina dimineții, când răsare soarele, într‐o dimineață fără nori, când încolțește iarba fragedă din pământ prin lumină după ploaie. 5Cu adevărat casa mea nu este așa înaintea lui. Dumnezeu! Totuși el a
23.5
Cap. 7.15, 16.
Ps. 89.29Is. 55.3
făcut cu mine un legământ veșnic bine rânduit în toate și statornic, căci aceasta este toată mântuirea mea și toată dorința mea, deși n‐o face să crească. 6Dar ai lui Belial vor fi cu toții ca spinii de aruncat. Pentru că nu pot fi luați cu mâna. 7Și omul care se atinge de ei se înarmează cu fier și cu mâner de suliță și vor fi arși de tot cu foc pe loc.

Vitejii lui David

8Acestea sunt numele vitejilor pe care‐i avea David: Ioșeb‐Basșebet, Tahchemonitul, mai marele căpeteniilor. Adino, Eznitul, a fost împotriva a opt sute omorâți deodată. 9Și după el Eleazar

23.9
1 Cron. 11.12
27.4
, fiul lui Dodo, fiul unui Ahohit, unul din cei trei viteji cu David, când batjocoreau pe filisteni care erau adunați acolo la luptă și se suiseră bărbații lui Israel. 10El s‐a sculat și a bătut pe filisteni până i‐a obosit mâna și i s‐a lipit mâna de sabie. Și Domnul a lucrat o mare mântuire în ziua aceea și poporul s‐a întors după el numai pentru a prăda. 11Și după el a fost Șama
23.11
1 Cron. 11.27
, fiul lui Aghe, Hararitul. Și filistenii
23.11
1 Cron. 11.13,14
se adunaseră în ceată și acolo era un ogor plin de linte. Și poporul fugise dinaintea filistenilor. 12Și el s‐a așezat în mijlocul ogorului și l‐a apărat și a bătut pe filisteni. Și Domnul a lucrat o mare mântuire. 13Și trei
23.13
1 Cron. 11.15
dintre cei treizeci de capi s‐au pogorât și au venit pe vremea culesului la David în peștera
23.13
1 Sam. 22.1
Adulam și ceata filistenilor tăbărâse în valea
23.13
Cap. 5.18.

Refaim. 14Și David era atunci în
23.14
1 Sam. 22.4,5
cetățuie și straja filistenilor era atunci în Betleem. 15Și David a poftit și a zis: O, de mi‐ar da cineva de băut apă din fântâna din Betleem care este la poartă! 16Și cei trei viteji au năvălit prin tabăra filistenilor și au scos apă din fântâna din Betleem care este la poartă și au luat‐o și au dus‐o la David. Și el n‐a voit s‐o bea, ci a turnat‐o ca dar de băutură Domnului. 17Și a zis: Departe de mine, Doamne, să fac aceasta. Să beau eu sângele
23.17
Lev. 17.10
bărbaților care s‐au dus cu viețile lor în mână? Și n‐a voit să bea. Acestea au făcut cei trei viteji. 18Și Abișai
23.18
1 Cron. 11.20
, fratele lui Ioab, fiul Țeruiei, era mai marele celor trei. Și el și‐a ridicat sulița împotriva a trei sute și i‐a ucis. Și el avea un nume între cei trei. 19Nu era el oare cel mai prețuit între cei trei? Deci a fost făcut mai marele lor, dar n‐a ajuns până la cei dintâi trei. 20Și Benaia, fiul lui Iehoiada, fiul unui bărbat viteaz care făcuse fapte puternice, era din
23.20
Ios. 15.21
Cabțeel. El
23.20
Ex. 15.151 Cron. 11.22
a ucis pe cei doi lei din Moab. Și s‐a pogorât și a ucis un leu în mijlocul unei gropi într‐o zi de zăpadă. 21Și a ucis pe un egiptean, bărbat frumos. Și în mâna egipteanului era o suliță și s‐a pogorât la el cu un toiag și a smuls sulița din mâna egipteanului și l‐a omorât cu chiar sulița sa. 22Acestea a făcut Benaia, fiul lui Iehoiada, și avea un nume între cei trei viteji. 23El era mai prețuit decât cei treizeci, dar n‐a ajuns la cei trei dintâi. Și David l‐a pus peste garda
23.23
Cap. 8.18;
20.23
sa. 24Asael
23.24
Cap. 2.18.

, fratele lui Ioab, era unul din cei treizeci; Elhanan, fiul lui Dodo, din Betleem; 25Șama
23.25
1 Cron. 11.27
, Haroditul; Elica, Haroditul; 26Heleț, Peletitul; Ira, fiul lui Icheș, Tecoitul; 27Abiezer Anatotitul; Mebunai, Hușatitul; 28Țalmon, Ahohitul; Maharai, Netofatitul; 29Heleb, fiul lui Baana, Netofatitul; Itai, fiul lui Ribai, din Ghibea copiilor lui Beniamin; 30Benaia, Piratonitul; Hidai, de la Nahale‐Gaaș
23.30
Jud. 2.9
; 31Abi‐Albon, Arbatitul; Azmavet, Barhumitul; 32Eliahba, Șaalbonitul; Bene‐Iașen; Ionatan; 33Șama, Hararitul; Ahiam, fiul lui Șarar, Araritul; 34Elifelet, fiul lui Ahasbai, fiul Maacatitului, Eliam, fiul lui Ahitofel, Ghilonitul; 35Hețrai, Carmelitul; Paarai, Arbitul; 36Igheal, fiul lui Natan, de la Țoba; Bani, Gaditul; 37Țelec, Amonitul; Naharai, Beerotitul, purtătorul armelor lui Ioab, fiul Țeruiei; 38Ira
23.38
Cap. 20.26.

, Ietritul; Gareb, Ietritul; 39Urie
23.39
Cap. 11, 3, 6.

, Hetitul: treizeci și șapte de toți.