Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
24

Numărătoarea poporului

241Și mânia

24.1
Cap. 21.1.

Domnului s‐a aprins iarăși împotriva lui Israel. Și a ațâțat pe David împotriva lor, zicând: Mergi
24.1
1 Cron. 27.23,24
, numără pe Israel și Iuda! 2Și împăratul a zis lui Ioab, mai marele oastei, care era cu el: Treci acum prin toate semințiile lui Israel de la Dan
24.2
Jud. 20.1
până la Beer‐Șeba și numărați poporul, ca să știu
24.2
Ier. 17.5
numărul poporului! 3Și Ioab a zis împăratului: Domnul Dumnezeul tău să adauge acum la popor de o sută de ori pe cât sunt acum și să vadă ochii domnului meu, împăratul. Dar pentru ce găsește plăcere domnul meu, împăratul, în lucrul acesta? 4Totuși cuvântul împăratului a rămas tare împotriva lui Ioab și împotriva mai marilor oastei. Și Ioab și mai marii oastei au ieșit dinaintea împăratului să numere poporul, pe Israel. 5Și au trecut Iordanul și au tăbărât la Aroer
24.5
Deut. 2.36Ios. 13.9,16
, la dreapta cetății care este în mijlocul văii Gad și până la Iaezer
24.5
Num. 22.1,3
. 6Și au venit la Galaad și la țara Tahtim‐Hodși; și au venit la Dan‐Iaan
24.6
Ios. 19.47Jud. 18.29
și împrejur până la Sidon
24.6
Ios. 19.28Jud. 18.28
. 7Și au venit la cetățuia Tirului și în toate cetățile heviților și ale cananiților; și au ieșit la miazăzi de Iuda la Beer‐Șeba. 8Și după ce au străbătut toată țara, după trecere de nouă luni și douăzeci de zile, au venit la Ierusalim. 9Și Ioab a dat împăratului suma numărătorii poporului: și erau
24.9
1 Cron. 21.5
în Israel opt sute de mii de bărbați de război care trăgeau sabia și bărbații lui Iuda cinci sute de mii de bărbați.

Ciuma

10Și‐i bătea

24.10
1 Sam. 24.5
inima lui David după ce numărase poporul. Și David a zis Domnului: Am păcătuit
24.10
Cap. 12.13.

mult că am făcut aceasta. Și acum, Doamne, îndepărtează, te rog, nelegiuirea robului tău, căci am lucrat foarte
24.10
1 Sam. 13.13
nebunește. 11Și când s‐a sculat David dimineața, cuvântul Domnului a fost către Gad
24.11
1 Sam. 22.5
, prorocul
24.11
1 Sam. 9.91 Cron. 29.29
, văzătorul lui David, zicând: 12Du‐te și vorbește lui David: Așa zice Domnul: Îți pun înainte trei nenorociri: alege‐ți una din ele și‐ți voi face‐o. 13Și Gad a venit la David și i‐a spus și i‐a zis: Să‐ți vină șapte ani de foamete
24.13
1 Cron. 21.13
în țara ta? Sau să fugi trei luni dinaintea vrăjmașilor tăi și să te gonească? Sau să fie ciumă trei zile în țara ta? Acum cunoaște și vezi ce răspuns să duc celui ce m‐a trimis. 14Și David a zis lui Gad: Sunt în mare strâmtorare. Să cădem, te rog, în mâna Domnului, căci mari sunt îndurările
24.14
Ps. 103.8,13,14
119.156
lui și să nu
24.14
Is. 17.6Zah. 1.15
cad în mâna omului. 15Și Domnul
24.15
1 Cron. 21.14
27.24
a trimis ciumă în Israel de dimineață până la vremea hotărâtă. Și au murit din popor de la Dan până la Beer‐Șeba șaptezeci de mii de bărbați. 16Și
24.16
Ex. 12.231 Cron. 21.15
îngerul și‐a întins mâna peste Ierusalim ca să‐l nimicească și Domnul s‐a căit
24.16
Gen. 6.61 Sam. 15.11Ioel 2.13,14
de acel rău și a zis îngerului care nimicea pe popor: Destul! Oprește‐ți acum mâna. Și îngerul Domnului era lângă aria lui Aravna
24.16
1 Cron. 21.152 Cron. 3.1
, Iebusitul. 17Și David când a văzut pe îngerul care lovea pe popor a vorbit Domnului și a zis: Iată, eu am
24.17
1 Cron. 21.17
păcătuit și eu am făcut rău, dar aceste oi ce au făcut? Fie mâna ta, te rog, împotriva mea și împotriva casei tatălui meu! 18Și Gad a venit în ziua aceea la David și i‐a zis: Suie‐te
24.18
1 Cron. 21.18
, ridică un altar Domnului în aria lui Aravna, Iebusitul. 19Și David s‐a suit după cuvântul lui Gad, cum poruncise Domnul. 20Și Aravna s‐a uitat și a văzut pe împărat și pe slujitorii lui venind spre el. Și Aravna a ieșit și s‐a plecat cu fața la pământ înaintea împăratului. 21Și Aravna a zis: Pentru ce vine domnul meu, împăratul, la slujitorul său? Și David
24.21
Gen. 23.8‐16
a zis: Ca să cumpăr de la tine aria ea să zidesc un altar Domnului ca să încețeze
24.21
Num. 16.48,50
rana din popor. 22Și Aravna a zis lui David: S‐o ia domnul meu, împăratul, și să jertfească ce este bine în ochii lui. Iată
24.22
1 Reg. 19.21
boii vor fi pentru arderea de tot și uneltele de treierat și jugurile boilor în loc de lemne. 23Pe toate acestea, împărate, Aravna le dă împăratului. Și Aravna a zis împăratului: Domnul Dumnezeul tău să te
24.23
Ezec. 20.40,41
primească! 24Și împăratul a zis lui Aravna: Nu, ci cu adevărat voi cumpăra de la tine cu preț și nu voi aduce Domnului Dumnezeului meu arderi de tot care nu costă nimic. Și David a cumpărat
24.24
1 Cron. 21.24,25
aria și boii cu cincizeci de sicli de argint. 25Și David a zidit acolo un altar Domnului și a adus arderi de tot și jertfe de pace. Și Domnul
24.25
Cap. 21.14.

s‐a înduplecat iarăși față de țară și rana
24.25
Vers. 21.

a fost oprită de peste Israel.