Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
23

Cele din urmă cuvinte ale lui David

231Și acestea sunt cele din urmă cuvinte ale lui David. David, fiul lui Isai, zice, și bărbatul

23.1
Cap. 7.8, 9.
care a fost ridicat în înălțime zice, unsul
23.1
1 Sam. 16.12,13Ps. 89.20
Dumnezeului lui Iacov și cel plăcut în psalmii lui Israel: 2Duhul
23.2
2 Pet. 1.21
Domnului a vorbit prin mine și cuvântul lui a fost pe limba mea. 3Dumnezeul lui Israel a zis, Stânca
23.3
Deut. 32.4,31
lui Israel mi‐a vorbit: Cel ce domnește peste oameni cu dreptate, cel ce domnește
23.3
Ex. 18.212 Cron. 19.7,9
în frica lui Dumnezeu 4va fi
23.4
Jud. 5.31Ps. 89.36Prov. 4.18Osea 6.5Ps. 110.3
ca lumina dimineții, când răsare soarele, într‐o dimineață fără nori, când încolțește iarba fragedă din pământ prin lumină după ploaie. 5Cu adevărat casa mea nu este așa înaintea lui. Dumnezeu! Totuși el a
23.5
Cap. 7.15, 16.
făcut cu mine un legământ veșnic bine rânduit în toate și statornic, căci aceasta este toată mântuirea mea și toată dorința mea, deși n‐o face să crească. 6Dar ai lui Belial vor fi cu toții ca spinii de aruncat. Pentru că nu pot fi luați cu mâna. 7Și omul care se atinge de ei se înarmează cu fier și cu mâner de suliță și vor fi arși de tot cu foc pe loc.

Vitejii lui David

8Acestea sunt numele vitejilor pe care‐i avea David: Ioșeb‐Basșebet, Tahchemonitul, mai marele căpeteniilor. Adino, Eznitul, a fost împotriva a opt sute omorâți deodată. 9Și după el Eleazar

23.9
1 Cron. 11.12
27.4
, fiul lui Dodo, fiul unui Ahohit, unul din cei trei viteji cu David, când batjocoreau pe filisteni care erau adunați acolo la luptă și se suiseră bărbații lui Israel. 10El s‐a sculat și a bătut pe filisteni până i‐a obosit mâna și i s‐a lipit mâna de sabie. Și Domnul a lucrat o mare mântuire în ziua aceea și poporul s‐a întors după el numai pentru a prăda. 11Și după el a fost Șama
23.11
1 Cron. 11.27
, fiul lui Aghe, Hararitul. Și filistenii
23.11
1 Cron. 11.13,14
se adunaseră în ceată și acolo era un ogor plin de linte. Și poporul fugise dinaintea filistenilor. 12Și el s‐a așezat în mijlocul ogorului și l‐a apărat și a bătut pe filisteni. Și Domnul a lucrat o mare mântuire. 13Și trei
23.13
1 Cron. 11.15
dintre cei treizeci de capi s‐au pogorât și au venit pe vremea culesului la David în peștera
23.13
1 Sam. 22.1
Adulam și ceata filistenilor tăbărâse în valea
23.13
Cap. 5.18.
Refaim. 14Și David era atunci în
23.14
1 Sam. 22.4,5
cetățuie și straja filistenilor era atunci în Betleem. 15Și David a poftit și a zis: O, de mi‐ar da cineva de băut apă din fântâna din Betleem care este la poartă! 16Și cei trei viteji au năvălit prin tabăra filistenilor și au scos apă din fântâna din Betleem care este la poartă și au luat‐o și au dus‐o la David. Și el n‐a voit s‐o bea, ci a turnat‐o ca dar de băutură Domnului. 17Și a zis: Departe de mine, Doamne, să fac aceasta. Să beau eu sângele
23.17
Lev. 17.10
bărbaților care s‐au dus cu viețile lor în mână? Și n‐a voit să bea. Acestea au făcut cei trei viteji. 18Și Abișai
23.18
1 Cron. 11.20
, fratele lui Ioab, fiul Țeruiei, era mai marele celor trei. Și el și‐a ridicat sulița împotriva a trei sute și i‐a ucis. Și el avea un nume între cei trei. 19Nu era el oare cel mai prețuit între cei trei? Deci a fost făcut mai marele lor, dar n‐a ajuns până la cei dintâi trei. 20Și Benaia, fiul lui Iehoiada, fiul unui bărbat viteaz care făcuse fapte puternice, era din
23.20
Ios. 15.21
Cabțeel. El
23.20
Ex. 15.151 Cron. 11.22
a ucis pe cei doi lei din Moab. Și s‐a pogorât și a ucis un leu în mijlocul unei gropi într‐o zi de zăpadă. 21Și a ucis pe un egiptean, bărbat frumos. Și în mâna egipteanului era o suliță și s‐a pogorât la el cu un toiag și a smuls sulița din mâna egipteanului și l‐a omorât cu chiar sulița sa. 22Acestea a făcut Benaia, fiul lui Iehoiada, și avea un nume între cei trei viteji. 23El era mai prețuit decât cei treizeci, dar n‐a ajuns la cei trei dintâi. Și David l‐a pus peste garda
23.23
Cap. 8.18;
sa. 24Asael
23.24
Cap. 2.18.
, fratele lui Ioab, era unul din cei treizeci; Elhanan, fiul lui Dodo, din Betleem; 25Șama
23.25
1 Cron. 11.27
, Haroditul; Elica, Haroditul; 26Heleț, Peletitul; Ira, fiul lui Icheș, Tecoitul; 27Abiezer Anatotitul; Mebunai, Hușatitul; 28Țalmon, Ahohitul; Maharai, Netofatitul; 29Heleb, fiul lui Baana, Netofatitul; Itai, fiul lui Ribai, din Ghibea copiilor lui Beniamin; 30Benaia, Piratonitul; Hidai, de la Nahale‐Gaaș
23.30
Jud. 2.9
; 31Abi‐Albon, Arbatitul; Azmavet, Barhumitul; 32Eliahba, Șaalbonitul; Bene‐Iașen; Ionatan; 33Șama, Hararitul; Ahiam, fiul lui Șarar, Araritul; 34Elifelet, fiul lui Ahasbai, fiul Maacatitului, Eliam, fiul lui Ahitofel, Ghilonitul; 35Hețrai, Carmelitul; Paarai, Arbitul; 36Igheal, fiul lui Natan, de la Țoba; Bani, Gaditul; 37Țelec, Amonitul; Naharai, Beerotitul, purtătorul armelor lui Ioab, fiul Țeruiei; 38Ira
23.38
Cap. 20.26.
, Ietritul; Gareb, Ietritul; 39Urie
23.39
Cap. 11, 3, 6.
, Hetitul: treizeci și șapte de toți.

24

Numărătoarea poporului

241Și mânia

24.1
Cap. 21.1.
Domnului s‐a aprins iarăși împotriva lui Israel. Și a ațâțat pe David împotriva lor, zicând: Mergi
24.1
1 Cron. 27.23,24
, numără pe Israel și Iuda! 2Și împăratul a zis lui Ioab, mai marele oastei, care era cu el: Treci acum prin toate semințiile lui Israel de la Dan
24.2
Jud. 20.1
până la Beer‐Șeba și numărați poporul, ca să știu
24.2
Ier. 17.5
numărul poporului! 3Și Ioab a zis împăratului: Domnul Dumnezeul tău să adauge acum la popor de o sută de ori pe cât sunt acum și să vadă ochii domnului meu, împăratul. Dar pentru ce găsește plăcere domnul meu, împăratul, în lucrul acesta? 4Totuși cuvântul împăratului a rămas tare împotriva lui Ioab și împotriva mai marilor oastei. Și Ioab și mai marii oastei au ieșit dinaintea împăratului să numere poporul, pe Israel. 5Și au trecut Iordanul și au tăbărât la Aroer
24.5
Deut. 2.36Ios. 13.9,16
, la dreapta cetății care este în mijlocul văii Gad și până la Iaezer
24.5
Num. 22.1,3
. 6Și au venit la Galaad și la țara Tahtim‐Hodși; și au venit la Dan‐Iaan
24.6
Ios. 19.47Jud. 18.29
și împrejur până la Sidon
24.6
Ios. 19.28Jud. 18.28
. 7Și au venit la cetățuia Tirului și în toate cetățile heviților și ale cananiților; și au ieșit la miazăzi de Iuda la Beer‐Șeba. 8Și după ce au străbătut toată țara, după trecere de nouă luni și douăzeci de zile, au venit la Ierusalim. 9Și Ioab a dat împăratului suma numărătorii poporului: și erau
24.9
1 Cron. 21.5
în Israel opt sute de mii de bărbați de război care trăgeau sabia și bărbații lui Iuda cinci sute de mii de bărbați.

Ciuma

10Și‐i bătea

24.10
1 Sam. 24.5
inima lui David după ce numărase poporul. Și David a zis Domnului: Am păcătuit
24.10
Cap. 12.13.
mult că am făcut aceasta. Și acum, Doamne, îndepărtează, te rog, nelegiuirea robului tău, căci am lucrat foarte
24.10
1 Sam. 13.13
nebunește. 11Și când s‐a sculat David dimineața, cuvântul Domnului a fost către Gad
24.11
1 Sam. 22.5
, prorocul
24.11
1 Sam. 9.91 Cron. 29.29
, văzătorul lui David, zicând: 12Du‐te și vorbește lui David: Așa zice Domnul: Îți pun înainte trei nenorociri: alege‐ți una din ele și‐ți voi face‐o. 13Și Gad a venit la David și i‐a spus și i‐a zis: Să‐ți vină șapte ani de foamete
24.13
1 Cron. 21.13
în țara ta? Sau să fugi trei luni dinaintea vrăjmașilor tăi și să te gonească? Sau să fie ciumă trei zile în țara ta? Acum cunoaște și vezi ce răspuns să duc celui ce m‐a trimis. 14Și David a zis lui Gad: Sunt în mare strâmtorare. Să cădem, te rog, în mâna Domnului, căci mari sunt îndurările
24.14
Ps. 103.8,13,14
119.156
lui și să nu
24.14
Is. 17.6Zah. 1.15
cad în mâna omului. 15Și Domnul
24.15
1 Cron. 21.14
27.24
a trimis ciumă în Israel de dimineață până la vremea hotărâtă. Și au murit din popor de la Dan până la Beer‐Șeba șaptezeci de mii de bărbați. 16Și
24.16
Ex. 12.231 Cron. 21.15
îngerul și‐a întins mâna peste Ierusalim ca să‐l nimicească și Domnul s‐a căit
24.16
Gen. 6.61 Sam. 15.11Ioel 2.13,14
de acel rău și a zis îngerului care nimicea pe popor: Destul! Oprește‐ți acum mâna. Și îngerul Domnului era lângă aria lui Aravna
24.16
1 Cron. 21.152 Cron. 3.1
, Iebusitul. 17Și David când a văzut pe îngerul care lovea pe popor a vorbit Domnului și a zis: Iată, eu am
24.17
1 Cron. 21.17
păcătuit și eu am făcut rău, dar aceste oi ce au făcut? Fie mâna ta, te rog, împotriva mea și împotriva casei tatălui meu! 18Și Gad a venit în ziua aceea la David și i‐a zis: Suie‐te
24.18
1 Cron. 21.18
, ridică un altar Domnului în aria lui Aravna, Iebusitul. 19Și David s‐a suit după cuvântul lui Gad, cum poruncise Domnul. 20Și Aravna s‐a uitat și a văzut pe împărat și pe slujitorii lui venind spre el. Și Aravna a ieșit și s‐a plecat cu fața la pământ înaintea împăratului. 21Și Aravna a zis: Pentru ce vine domnul meu, împăratul, la slujitorul său? Și David
24.21
Gen. 23.8‐16
a zis: Ca să cumpăr de la tine aria ea să zidesc un altar Domnului ca să încețeze
24.21
Num. 16.48,50
rana din popor. 22Și Aravna a zis lui David: S‐o ia domnul meu, împăratul, și să jertfească ce este bine în ochii lui. Iată
24.22
1 Reg. 19.21
boii vor fi pentru arderea de tot și uneltele de treierat și jugurile boilor în loc de lemne. 23Pe toate acestea, împărate, Aravna le dă împăratului. Și Aravna a zis împăratului: Domnul Dumnezeul tău să te
24.23
Ezec. 20.40,41
primească! 24Și împăratul a zis lui Aravna: Nu, ci cu adevărat voi cumpăra de la tine cu preț și nu voi aduce Domnului Dumnezeului meu arderi de tot care nu costă nimic. Și David a cumpărat
24.24
1 Cron. 21.24,25
aria și boii cu cincizeci de sicli de argint. 25Și David a zidit acolo un altar Domnului și a adus arderi de tot și jertfe de pace. Și Domnul
24.25
Cap. 21.14.
s‐a înduplecat iarăși față de țară și rana
24.25
Vers. 21.
a fost oprită de peste Israel.