Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
3

31Și a fost lung războiul între casa lui Saul și casa lui David. Și David se întărea tot mai mult, iar casa lui Saul slăbea tot mai mult.

Puterea lui David crește; familia lui

2Și lui David

3.2
1 Cron. 3.1‐4
i s‐au născut fii în Hebron: Întâiul‐născut al său a fost Amnon din Ahinoam
3.2
1 Sam. 25.43
Izreelita 3și al doilea al său a fost Chileab din Abigail, nevasta lui Nabal din Carmel, și al treilea, Absalom, fiul Maachei, fiica lui Talmai, împăratul Gheșurului
3.3
1 Sam. 27.8
, 4și al patrulea Adonia
3.4
1 Reg. 1.5
, fiul Hagitei, și al cincilea Șefatia, fiul Abitalei, 5și al șaselea Itream din Egla, nevasta lui David. Aceștia s‐au născut lui David în Hebron.

Abner pentru David

6Și a fost așa: pe când era război între casa lui Saul și casa lui David Abner s‐a făcut tare pentru casa lui Saul. 7Și Saul avea o țiitoare al cărei nume era Rițpa

3.7
Cap. 21.8, 10.
, fiica lui Aiia. Și Iș‐Boșet a zis lui Abner: De ce ai intrat la țiitoarea
3.7
Cap. 16.21.
tatălui meu? 8Și Abner s‐a mâniat foarte tare de cuvintele lui Iș‐Boșet și a zis: Oare
3.8
Deut. 23.181 Sam. 24.1416.9
cap de câine al lui Iuda sunt eu? Astăzi eu arăt îndurare casei lui Saul, tatăl tău, fraților săi și prietenilor săi și nu te‐am dat în mâna lui David, și totuși mă învinuești azi de nelegiuire cu femeia aceasta? 9Așa să facă
3.9
Rut 1.171 Reg. 19.2
Dumnezeu lui Abner și încă mai mult de nu‐i voi face așa cum a jurat
3.9
1 Sam. 15.28
16.1,12
28.171 Cron. 12.23
Domnul lui David: 10de a muta împărăția de la casa lui Saul și de a ridica scaunul de domnie al lui David peste Israel și peste Iuda, de la Dan
3.10
Jud. 20.11 Reg. 4.25
până la Beer‐Șeba. 11Și Iș‐Boșet n‐a putut răspande lui Abner un alt cuvânt, căci se temea de el. 12Și Abner a trimis soli la David, din parte‐i zicând: A cui este țara? zicând: Fă legământ cu mine și iată mâna mea va fi cu tine ca să‐ți aducă pe tot Israelul. 13Și el a zis: Bine, voi face legământ cu tine dar un lucru cer de la tine, adică, să nu‐mi vezi fața
3.13
Gen. 43.3
până nu vei aduce mai întâi pe Mical
3.13
1 Sam. 18.20
, fata lui Saul, când vei veni să‐mi vezi fața. 14Și David a trimis soli la Iș‐Boșet, fiul lui Saul, zicând: Dă‐mi pe nevasta mea Mical pe care mi‐am logodit‐o pentru
3.14
1 Sam. 18.25,27
o sută de prepuțuri ale filistenilor. 15Și Iș‐Boșet a trimis și a luat‐o de la bărbatul ei, de la Paltiel
3.15
1 Sam. 25.44
, fiul lui Laiș. 16Și bărbatul ei a mers cu ea și plângea mergând în urma ei până la Bahurim
3.16
Cap. 19.16.
. Atunci Abner i‐a zis: Du‐te, întoarce‐te! Și s‐a întors. 17Și Abner a vorbit bătrânilor lui Israel zicând: Ați cerut altă dată pe David ca împărat peste voi. 18Acum deci faceți‐l! Căci Domnul
3.18
Vers. 9.
a vorbit despre David, zicând: Prin mâna lui David, robul meu, voi mântui pe poporul meu Israel din mâna filistenilor și din mâna tuturor vrăjmașilor săi. 19Și Abner a vorbit și la urechile lui Beniamin. Și Abner s‐a dus să spună și la urechile lui David la Hebron tot ce era bun în ochii lui Israel și în ochii casei întregi a lui
3.19
1 Cron. 12.29
Beniamin. 20Și Abner a venit la David în Hebron și douăzeci de bărbați cu el. Și David a făcut un ospăț lui Abner și bărbaților care erau cu el. 21Și Abner a zis lui David: Mă voi scula și mă voi duce și voi aduna
3.21
Vers. 10, 12.
tot Israelul la domnul meu împăratul, ca să facă legământ cu tine și să domnești
3.21
1 Reg. 11.37
peste tot ce‐ți dorește sufletul. Și David a dat drumul lui Abner și s‐a dus în pace.

Abner este omorât de Ioab

22Și iată robii lui David și Ioab au venit de la o ceată și au adus mare pradă cu ei. Și Abner nu era cu David în Hebron, căci îi dăduse drumul și se dusese în pace. 23Și Ioab a venit și toată oastea care era cu el și au spus lui Ioab zicând: Abner, fiul lui Ner, a venit la împărat și el i‐a dat drumul și s‐a dus în pace. 24Și Ioab a intrat la împărat și a zis: Ce ai făcut? Iată, Abner a venit la tine: pentru ce i‐ai dat drumul și s‐a dus? 25Cunoști pe Abner, fiul lui Ner, că a venit să te înșele și să afle ieșirea ta și intrarea

3.25
1 Sam. 29.6Is. 37.28
ta și să știe tot ce faci. 26Și Ioab a ieșit de la David și a trimis soli după Abner și l‐au adus înapoi de la puțul Sira iar David nu știa. 27Și Abner s‐a întors la Hebron și Ioab l‐a luat de o parte
3.27
1 Reg. 2.5
în mijlocul porții ca să‐i vorbească în ascuns și l‐a lovit acolo în pântece
3.27
Cap. 4.6.
și a murit, pentru sângele lui Asael
3.27
Cap. 2.26.
, fratele său.

Plângerea lui David pentru Abner

28Și David a auzit mai târziu și a zis: Eu și împărăția mea sunt nevinovat înaintea Domnului în veac de sângele lui Abner, fiul lui Ner. 29Să cadă

3.29
1 Reg. 2.32,33
peste capul lui Ioab și peste toată casa tatălui său; și să nu lipsească din casa lui Ioab om care are o scurgere
3.29
Lev. 15.2
sau care este lepros sau care se reazemă în băț sau care cade de sabie sau care e lipsit de pâine. 30Astfel au ucis Ioab și Abișai, fratele său, pe Abner pentru că omorâse pe Asael
3.30
Cap. 2.23.
, fratele lor, în luptă la Gabaon. 31Și David a zis lui Ioab și la tot poporul care era cu el
3.31
Ios. 7.6
: Sfâșiați‐vă hainele și încingeți‐vă
3.31
Gen. 37.34
cu saci și bociți înaintea lui Abner. Și împăratul David mergea în urma sicriului. 32Și au înmormântat pe Abner în Hebron și împăratul și‐a ridicat glasul și a plâns la mormântul lui Abner și tot poporul a plâns. 33Și împăratul a plâns pentru Abner și a zis: Să moară Abner cum moare
3.33
Cap. 13.12, 13.
un nebun? 34Mâinile tale nu erau legate nici picioarele puse în fiare; ai căzut cum cade cineva înaintea copiilor nelegiuirii. Și tot poporul a plâns iarăși pentru el. 35Și tot poporul a venit să facă pe David
3.35
Cap. 12.17.
să mănânce pâine pe când era încă ziuă, dar David a jurat zicând: Așa să‐mi facă
3.35
Rut 1.17
Dumnezeu și încă mai mult de voi gusta pâine sau altceva înainte de
3.35
Cap. 1.12.
apusul soarelui. 36Și tot poporul a văzut și a fost bine în ochii lor, căci tot ce făcea împăratul era bine în ochii întregului popor. 37Și tot poporul și tot Israelul au cunoscut în ziua aceea că n‐a fost de la împărat moartea lui Abner, fiul lui Ner. 38Și împăratul a zis robilor săi: Nu știți că un mai mare și un mare căpitan a căzut astăzi în Israel? 39Și eu sunt slab astăzi, deși uns împărat, și bărbații aceștia fiii Țeruiei sunt
3.39
Cap. 19.7.
prea tari pentru mine. Domnul
3.39
Cap. 19.13.
să răsplătească răufăcătorului după răutatea sa.

4

Iș‐Boșet este ucis

41Și fiul lui Saul a auzit că Abner murise la Hebron și i‐au slăbit

4.1
Ezra 4.4Is. 13.7
mâinile și tot Israelul s‐a
4.1
Mat. 2.3
tulburat. 2Și fiul lui Saul avea doi oameni mai mari peste cete: numele unuia era Baana și numele celuilalt Recab, fiii lui Rimon Beerotitul, din copiii lui Beniamin. (Căci și Beerot
4.2
Ios. 18.25
este socotit la Beniamin. 3Și beerotiții au fugit la Ghitaim
4.3
Neem. 11.33
și au stat vremelnic acolo până în ziua de astăzi). 4Și Ionatan
4.4
Cap. 9.3.
, fiul lui Saul, avea un fiu care era olog de picioare. El era de cinci ani când a venit știrea din Izreel
4.4
1 Sam. 29.1,11
despre Saul și Ionatan și doica sa l‐a luat și a fugit. Și a fost așa: pe când se grăbea ea să fugă, a căzut și a rămas olog. Și numele lui era Mefiboșet. 5Și Recab și Baana, fiii lui Rimon, Beerotitul, au mers și au ajuns pe la arșița zilei în casa lui Iș‐Boșet, care își făcea odihna de amiază. 6Și au intrat acolo în mijlocul casei, ca și când ar fi venit să ia grâu și l‐au lovit în pântece
4.6
Cap. 2.23.
și Recab și Baana, fratele său, au scăpat. 7Și au intrat în casă și el era culcat pe patul său în odaia sa de dormit și l‐au lovit, și l‐au omorât și i‐au tăiat capul și i‐au luat capul și au mers toată noaptea pe calea câmpiei. 8Și au adus capul lui Iș‐Boșet la David la Hebron și au zis împăratului: Iată capul lui Iș‐Boșet, fiul lui Saul, vrăjmașul tău, care ți‐a
4.8
1 Sam. 19.2,10,11
23.15
25.29
căutat viața. Și Domnul a răzbunat pe domnul meu împăratul astăzi de Saul și de sămânța lui. 9Și David a răspuns lui Recab și lui Baana, fratele său, fiilor lui Rimon Beerotitul, și le‐a zis: Viu este Domnul
4.9
Gen. 48.161 Reg. 1.29Ps. 31.7
care a răscumpărat sufletul meu din orice strâmtorare. 10Când cineva mi‐a spus
4.10
Cap. 1.2, 4, 15.
zicând: Iată Saul e mort! socotind că a adus știre bună, l‐am apucat și l‐am ucis la Țiclag ca să‐i răsplătesc pentru știrea lui. 11Cu cât mai mult când niște oameni răi au ucis pe un bărbat drept în casa sa pe patul său, să nu cer
4.11
Gen. 9.5,6
eu sângele lui din mâna voastră și să vă iau de pe pământ? 12Și David a poruncit
4.12
Cap. 1.15.
tinerilor săi și i‐au ucis și le‐au tăiat mâinile și picioarele și i‐au spânzurat la Hebron lângă iaz. Și au luat capul lui Iș‐Boșet și l‐au înmormântat
4.12
Cap. 3.32.
în mormântul lui Abner în Hebron.

5

David împărat peste tot Israelul

51Și toate semințiile lui Israel au venit

5.1
1 Cron. 11.1
12.23
la David în Hebron și au vorbit zicând: Iată suntem osul
5.1
Gen. 29.14
tău și carnea ta. 2Mai înainte, când era Saul împărat peste noi, tu
5.2
1 Sam. 18.13
erai cel ce duceai afară și aduceai înăuntru pe Israel. Și Domnul ți‐a zis: Tu vei fi
5.2
1 Sam. 16.1,12Ps. 78.71
păstorul poporului meu Israel și tu vei fi povățuitorul lui Israel. 3Deci toți bătrânii lui Israel au
5.3
1 Cron. 11.3
venit la împărat în Hebron. Și împăratul
5.3
2 Reg. 11.17
David a făcut legământ cu ei în Hebron înaintea
5.3
Jud. 11.111 Sam. 23.17
Domnului. Și au uns pe David împărat peste Israel. 4David era de treizeci de ani când s‐a făcut împărat și a domnit
5.4
1 Cron. 26.31
29.27
patruzeci de ani. 5În Hebron a domnit peste Iuda șapte
5.5
Cap. 2.11.
ani și șase luni și în Ierusalim a domnit treizeci și trei de ani peste tot Israelul și Iuda.

Cucerirea Ierusalimului

6Și împăratul s‐a dus cu oamenii săi la Ierusalim

5.6
Jud. 1.21
împotriva iebusiților
5.6
Ios. 15.63Jud. 1.8
19.11,12
, locuitorii țării. Și ei au vorbit lui David zicând: Nu vei intra aici; ci orbii și ologii te vor da îndărăt! Vrând să zică: David nu va intra nicidecum aici. 7Și David a luat întăritura Sionului, care
5.7
Vers. 9.
este cetatea lui David. 8Și David a zis în ziua aceca: Cine va bate pe iebusiți, să se suie la canalul de apă și să bată pe ologi și pe orbi, care sunt urâți de sufletul lui David
5.8
1 Cron. 11.6‐9
. De aceea se zice: Orbul și ologul nu vor intra în casă. 9Și David a locuit în întăritură și a numit‐o cetatea
5.9
Vers. 7.
lui David. Și David a zidit de jur‐împrejur de la Milo și înăuntru. 10Și David se făcea tot mai mare și mai mare, căci Domnul Dumnezeul oștirilor era cu el.

Casa lui David

11Și Hiram

5.11
1 Reg. 5.21 Cron. 14.1
, împăratul Tirului, a trimis soli la David și lemn de cedru și tâmplari și zidari și au zidit o casă lui David. 12Și David a cunoscut că Domnul îl întărise împărat peste Israel și că îi înălțase împărăția sa pentru poporul său Israel. 13Și David
5.13
Deut. 17.171 Cron. 3.9
14.3
și‐a mai luat țiitoare și neveste din Ierusalim după ce a venit de la Hebron și lui David i s‐au mai născut fii și fete. 14Și
5.14
1 Cron. 3.5
14.4
acestea sunt numele celor ce i s‐au născut în Ierusalim: Șamua și Șobab și Natan și Solomon 15și Ibhar și Elișua și Nefeg și Iafia 16și Elișama și Eliada și Elifelet.

Biruința asupra filistenilor

17Și când au auzit

5.17
1 Cron. 11.16
14.8
filistenii că unseseră pe David împărat peste Israel, toți filistenii s‐au suit să caute pe David și David a auzit și s‐a pogorât
5.17
Cap. 23.14.
în întăritură. 18Și filistenii veniseră și se răspândiseră în valea
5.18
Ios. 15.8
18.16Is. 17.5
Refaim. 19Și David
5.19
Cap. 2.1. 1 Sam. 23.2.4;
a întrebat pe Domnul zicând: Să mă sui împotriva filistenilor? Îi vei da în mâna mea? Și Domnul a zis lui David: Suie‐te! Căci voi da negreșit pe filisteni în mâna ta. 20Și David a venit la Baal‐Perațim
5.20
Is. 28.21
și David i‐a bătut acolo și a zis: Domnul a rupt pe vrăjmașii mei înaintea mea ca ruperea de ape. De aceea a pus numele locului aceluia Baal‐Perațim. 21Și și‐au lăsat acolo idolii lor și David și oamenii săi i‐au luat
5.21
Deut. 7.5,251 Cron. 14.12
. 22Și filistenii
5.22
1 Cron. 14.13
s‐au suit din nou și s‐au răspândit în valea Refaim. 23Și David a întrebat
5.23
Vers. 19.
pe Domnul și el a zis: Să nu te sui; fă un ocol pe dinapoia lor și să mergi asupra lor în dreptul duzilor. 24Și va fi așa: când vei auzi
5.24
2 Reg. 7.6
în vârfurile duzilor un vuiet ca de pași, grăbește‐te, căci atunci Domnul
5.24
Jud. 4.11
a ieșit înaintea ta ca să bată tabăra filistenilor. 25Și David a făcut așa cum îi poruncise Domnul și a bătut pe filisteni de la Gheba
5.25
1 Cron. 14.16
până la Ghezer
5.25
Ios. 16.10
.