Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
4

Iș‐Boșet este ucis

41Și fiul lui Saul a auzit că Abner murise la Hebron și i‐au slăbit

4.1
Ezra 4.4Is. 13.7
mâinile și tot Israelul s‐a
4.1
Mat. 2.3
tulburat. 2Și fiul lui Saul avea doi oameni mai mari peste cete: numele unuia era Baana și numele celuilalt Recab, fiii lui Rimon Beerotitul, din copiii lui Beniamin. (Căci și Beerot
4.2
Ios. 18.25
este socotit la Beniamin. 3Și beerotiții au fugit la Ghitaim
4.3
Neem. 11.33
și au stat vremelnic acolo până în ziua de astăzi). 4Și Ionatan
4.4
Cap. 9.3.

, fiul lui Saul, avea un fiu care era olog de picioare. El era de cinci ani când a venit știrea din Izreel
4.4
1 Sam. 29.1,11
despre Saul și Ionatan și doica sa l‐a luat și a fugit. Și a fost așa: pe când se grăbea ea să fugă, a căzut și a rămas olog. Și numele lui era Mefiboșet. 5Și Recab și Baana, fiii lui Rimon, Beerotitul, au mers și au ajuns pe la arșița zilei în casa lui Iș‐Boșet, care își făcea odihna de amiază. 6Și au intrat acolo în mijlocul casei, ca și când ar fi venit să ia grâu și l‐au lovit în pântece
4.6
Cap. 2.23.

și Recab și Baana, fratele său, au scăpat. 7Și au intrat în casă și el era culcat pe patul său în odaia sa de dormit și l‐au lovit, și l‐au omorât și i‐au tăiat capul și i‐au luat capul și au mers toată noaptea pe calea câmpiei. 8Și au adus capul lui Iș‐Boșet la David la Hebron și au zis împăratului: Iată capul lui Iș‐Boșet, fiul lui Saul, vrăjmașul tău, care ți‐a
4.8
1 Sam. 19.2,10,11
23.15
25.29
căutat viața. Și Domnul a răzbunat pe domnul meu împăratul astăzi de Saul și de sămânța lui. 9Și David a răspuns lui Recab și lui Baana, fratele său, fiilor lui Rimon Beerotitul, și le‐a zis: Viu este Domnul
4.9
Gen. 48.161 Reg. 1.29Ps. 31.7
care a răscumpărat sufletul meu din orice strâmtorare. 10Când cineva mi‐a spus
4.10
Cap. 1.2, 4, 15.

zicând: Iată Saul e mort! socotind că a adus știre bună, l‐am apucat și l‐am ucis la Țiclag ca să‐i răsplătesc pentru știrea lui. 11Cu cât mai mult când niște oameni răi au ucis pe un bărbat drept în casa sa pe patul său, să nu cer
4.11
Gen. 9.5,6
eu sângele lui din mâna voastră și să vă iau de pe pământ? 12Și David a poruncit
4.12
Cap. 1.15.

tinerilor săi și i‐au ucis și le‐au tăiat mâinile și picioarele și i‐au spânzurat la Hebron lângă iaz. Și au luat capul lui Iș‐Boșet și l‐au înmormântat
4.12
Cap. 3.32.

în mormântul lui Abner în Hebron.