Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
6

Chivotul la Obed‐Edom

61Și David a adunat iarăși pe toți bărbații aleși ai lui Israel, treizeci de mii. 2Și David

6.2
1 Cron. 13.5,6
s‐a sculat și a mers de la Baale al lui Iuda cu tot poporul care era cu el ca să aducă de acolo chivotul lui Dumnezeu peste care
6.2
1 Sam. 4.4Ps. 80.1
este chemat Numele, numele Domnului oștirilor care șade între heruvimi. 3Și au pus chivotul lui Dumnezeu
6.3
Num. 7.91 Sam. 6.7
pe un car nou și l‐au scos din casa lui Abinadab care era pe deal. Și Uza și Ahio, fiii lui Abinadab, mânau carul cel nou. 4Și l‐au scos din
6.4
1 Sam. 7.1
casa lui Abinadab care era pe deal cu chivotul lui Dumnezeu și Ahio mergea înaintea chivotului. 5Și David și toată casa lui Israel cântau înaintea Domnului din tot felul de instrumente de lemn de brad și din harfe și din psaltiri și din timpane și din fluiere și din chimvale. 6Și când au venit la aria lui Nacon
6.6
1 Cron. 13.9
, Uza a întins
6.6
Num. 4.15
mâna la chivotul lui Dumnezeu și l‐a apucat căci boii s‐au poticnit. 7Și mânia Domnului s‐a aprins împotriva lui Uza, și Dumnezeu
6.7
1 Sam. 6.19
l‐a lovit acolo pentru greșala sa și a murit acolo lângă chivotul lui Dumnezeu. 8Și David s‐a mâhnit că Domnul izbucnise împotriva lui Uza, și a numit locul acela Pereț‐Uza până în ziua de astăzi. 9Și David
6.9
Ps. 119.120Lc. 5.8,9
s‐a temut în ziua aceea de Domnul și a zis: Cum va intra la mine chivotul Domnului? 10Și David n‐a voit să mute chivotul Domnului la el în cetatea lui David, ci David l‐a dus de o parte în casa lui Obed‐Edom Ghititul
6.10
1 Cron. 13.13
. 11Și chivotul
6.11
1 Cron. 13.14
Domnului a rămas trei luni în casa lui Obed‐Edom Ghititul. Și Domnul a binecuvântat
6.11
Gen. 30.27
39.5
pe Obed‐Edom și toată casa lui.

Aducerea chivotului la Ierusalim

12Și s‐a spus împăratului David zicând: Domnul a binecuvântat casa lui Obed‐Edom și tot ce este al lui pentru chivotul lui Dumnezeu. Și

6.12
1 Cron. 15.25
David a mers și a adus chivotul lui Dumnezeu din casa lui Obed‐Edom în cetatea lui David cu bucurie. 13Și a fost așa: când cei ce purtau
6.13
Num. 4.15Ios. 3.31 Cron. 15.2,15
chivotul Domnului merseseră șase pași, el jertfea un bou
6.13
1 Reg. 8.51 Cron. 15.26
și un vițel gras. 14Și David juca
6.14
Ex. 15.20Ps. 30.11
cu toată puterea lui înaintea Domnului. Și David era încins cu un efod
6.14
1 Sam. 2.181 Cron. 15.27
de in subțire. 15Și
6.15
1 Cron. 15.28
David și toată casa lui Israel au adus chivotul Domnului în strigăte de bucurie și în sunetul trâmbițelor. 16Și a fost așa: când
6.16
1 Cron. 15.29
a intrat chivotul Domnului în cetatea lui David, Mical, fiica lui Saul, s‐a uitat pe fereastră și a văzut pe împăratul David sărind și jucând înaintea Domnului și l‐a disprețuit în inima ei. 17Și au adus
6.17
1 Cron. 16.1
chivotul Domnului și l‐au pus la locul
6.17
1 Cron. 15.1Ps. 132.8
său în mijlocul cortului, pe care‐l întinsese David pentru el. Și David a adus
6.17
1 Reg. 8.5,62,63
arderi de tot și jertfe de pace înaintea Domnului. 18Și când a sfârșit David de adus arderea de tot și jertfele de pace, a binecuvântat
6.18
1 Reg. 8.551 Cron. 16.2
poporul în numele Domnului oștirilor. 19Și a împărțit
6.19
1 Cron. 16.3
la tot poporul, la toată mulțimea lui Israel, la bărbați și la femei, fiecăruia câte o turtă de pâine și câte o bucată de carne și câte o turtă de stafide. Și tot poporul s‐a dus fiecare la casa sa. 20Și David
6.20
Ps. 30
s‐a întors să‐și binecuvânteze casa. Și Mical, fiica lui Saul, a ieșit înaintea lui David și a zis: Cât de slăvit s‐a arătat astăzi împăratul lui Israel care s‐a dezgolit
6.20
Vers. 14,16.
astăzi înaintea ochilor roabelor slujitorilor săi, cum se dezgolește fără rușine unul din
6.20
Jud. 9.4
oamenii de rând. 21Și David a zis către Mical: Am făcut‐o înaintea Domnului care
6.21
1 Sam. 13.14
15.28
m‐a ales mai mult decât pe tatăl tău și mai mult decât toată casa lui, ca să mă pună domn peste poporul Domnului, peste Israel; deci voi juca înaintea Domnului. 22Și mă voi arăta și mai de nimic decât aceasta și voi fi și mai înjosit în ochii mei; dar de roabele de care ai vorbit, de ele voi fi ținut în cinste. 23Și Mical, fiica lui Saul, n‐a avut copil până în ziua morții sale.

7

David dorește să zidească o casă lui Dumnezeu

71Și a fost așa: când

7.1
1 Cron. 17.1
a locuit împăratul în casa sa și Domnul îi dăduse odihnă de toți vrăjmașii lui de jur împrejur, 2împăratul a zis lui Natan, prorocul: Vezi, eu locuiesc într‐o casă
7.2
Cap. 5.11.
de cedru, iar
7.2
Fapte. 7.46
chivotul lui Dumnezeu locuiește în
7.2
Ex. 26.1
40.21
covoare. 3Și Natan a zis împăratului: Mergi și fă tot ce este în inima
7.3
1 Reg. 8.17‐181 Cron. 22.7
28.2
ta, căci Domnul este cu tine. 4Și a fost așa: în aceeași noapte cuvântul Domnului a fost către Natan zicând: 5Mergi și zi robului meu David: Așa zice Domnul: Oare îmi vei
7.5
1 Reg. 5.3
8.191 Cron. 22.8
28.3
zidi tu o casă ca să locuiesc în ea? 6Căci n‐am locuit în casă din
7.6
1 Reg. 8.16
ziua în care am scos pe copiii lui Israel din Egipt până în ziua de astăzi, ci am umblat într‐un cort
7.6
Ex. 40.18,19,34
și într‐un locaș. 7În toate locurile în care am
7.7
Lev. 26.11,12Deut. 23.14
umblat cu toți copiii lui Israel, am vorbit eu oare o vorbă cu vreuna din semințiile lui Israel căreia i‐am poruncit să fie
7.7
Cap. 5.2.
păstorul poporului meu Israel, zicând: De ce nu mi‐ați zidit o casă de cedru? 8Acum deci, așa vei zice robului meu David: Așa zice Domnul oștirilor: Te‐am luat
7.8
1 Sam. 16.11,12Ps. 78.70
din staul din urma oilor ca să fii domn peste poporul meu, peste Israel. 9Și am
7.9
1 Sam. 18.14
fost cu tine oriunde ai mers și am stârpit pe toți vrăjmașii
7.9
1 Sam. 31.6Ps. 89.23
tăi dinaintea ta și‐ți voi face un nume mare
7.9
Gen. 12.2
ca numele celor mari care sunt pe pământ. 10Și voi rândui un loc poporului meu Israel și‐l voi sădi
7.10
Ps. 44.2
80.8Ier. 24.6Amos 9.15
ca să locuiască în locul său și să nu mai fie tulburați și copiii răutății nu‐l vor mai apăsa
7.10
Ps. 89.22
ca înainte, 11și ca din ziua în
7.11
Jud. 2.14
15.161 Sam. 12.9,11Ps. 106.42
care am poruncit judecători peste poporul meu Israel; și ți‐am dat odihnă
7.11
Vers. 1.
de toți vrăjmașii tăi. Și încă Domnul îți spune că
7.11
Ex. 1.211 Reg. 11.38
îți va face o casă. 12Când
7.12
1 Reg. 2.1
se vor împlini zilele tale și vei dormi
7.12
Deut. 31.161 Reg. 1.21Fapte. 13.36
cu părinții tăi, voi ridica
7.12
1 Reg. 8.20Ps. 132.11
sămânța ta după tine, care va ieși din măruntaiele tale, și voi întări împărăția lui. 13El
7.13
1 Reg. 5.5
6.12
8.191 Cron. 22.10
28.6
va zidi o casă numelui meu și voi
7.13
Vers. 16.
întări scaunul de domnie al împărăției lui în veci. 14Eu
7.14
Ps. 89.26,27Evr. 1.5
îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Dacă va face nelegiuire
7.14
Ps. 89.30,31,32,33
, îl voi mustra cu toiagul bărbaților și cu bătăile copiilor oamenilor. 15Dar îndurarea mea nu se va depărta de la el, cum
7.15
1 Sam. 15.23,28
16.141 Reg. 11.13,34
am luat‐o de la Saul pe care l‐am depărtat dinaintea ta. 16Și casa ta și împărăția ta va fi întemeiată
7.16
Vers. 12.
în veac înaintea ta; scaunul tău de domnie va fi întărit în veac.

Rugăciunea lui David

17Natan a vorbit așa lui David după toate aceste cuvinte și după toată această vedenie. 18Și împăratul David a intrat și a șezut înaintea Domnului și a zis: Cine

7.18
Gen. 32.10
sunt eu, Doamne Dumnezeule? Și ce este casa mea că m‐ai adus la atâta? 19Și încă aceasta a fost prea puțin în ochii tăi, Doamne Dumnezeule! Și tu ai vorbit și
7.19
Vers. 12.13.
de casa robului tău pentru un lung viitor. Și aceasta după felul
7.19
Is. 55.8
oamenilor, Doamne Dumnezeule? 20Și ce să‐ți mai zică David? Căci tu cunoști
7.20
Gen. 18.19Ps. 139.1
pe robul tău, Doamne Dumnezeule! 21Pentru cuvântul tău și după inima ta ai făcut toată această mărime ca s‐o faci cunoscut robului tău. 22De aceea mare
7.22
1 Cron. 16.252 Cron. 2.5Ps. 48.1
86.10
96.4
135.5
145.3Ier. 10.6
ești tu Doamne Dumnezeule! Căci nimeni
7.22
Deut. 3.24
4.35
32.391 Sam. 2.2Ps. 86.8
89.6,8Is. 45.5,18,22
nu este ca tine și nu este Dumnezeu afară de tine, după toate câte am auzit cu urechile noastre. 23Și oare este un singur
7.23
Deut. 4.7,32,34
33.29Ps. 147.20
popor pe pământ ca poporul tău, ca Israel pe care Dumnezeu s‐a dus să și‐l răscumpere ca popor și să‐și facă un nume și să facă lucruri mari pentru voi și lucruri înfricoșate pentru țara ta înaintea poporului
7.23
Deut. 9.26Neem. 1.10
tău, pe care ți l‐ai răscumpărat din Egipt, de la neamurile și dumnezeii lor? 24Și ți‐ai întărit
7.24
Deut. 26.18
pe poporul tău Israel ca să‐ți fie popor în veac și tu
7.24
Ps. 48.14
, Doamne, te‐ai făcut Dumnezeul lor. 25Și acum, Doamne Dumnezeule, întărește în veac cuvântul pe care l‐ai vorbit despre robul tău și despre casa lui și fă cum ai zis! 26Și mărit să fie numele tău în veac zicând: Domnul oștirilor este Dumnezeu peste Israel, și casa robului tău David să fie întărită înaintea ta. 27Căci tu, Doamne al oștirilor, Dumnezeul lui Israel, ai descoperit urechii robului tău și ai zis: Îți voi zidi o casă: de aceea a găsit robul tău în inima sa să se roage către tine rugăciunea aceasta. 28Și acum, Doamne, tu ești Dumnezeu și cuvintele
7.28
In. 17.17
tale sunt adevăr și ai făgăduit acest lucru bun robului tău. 29Și acum placă‐ți să binecuvântezi casa robului tău ca să fie în veac înaintea ta, căci tu, Doamne Dumnezeule, ai vorbit, și casa robului tău să fie binecuvântată cu binecuvântarea ta în
7.29
Cap. 22.51.
veac.

8

Biruințele lui David

81Și după

8.1
1 Cron. 18.1
aceasta a fost așa: David a bătut pe filisteni și i‐a supus. Și David a luat Meteg‐Ama din mâna filistenilor. 2Și a bătut
8.2
Num. 24.17
pe Moab și i‐a măsurat cu frânghia, punându‐i să se culce pe pământ. Și a măsurat două frânghii pentru omorât și o frânghie plină pentru trăit. Și moabiții
8.2
Vers. 6.11.
au ajuns robii lui David și i‐au adus
8.2
Ps. 72.101 Sam. 10.27
daruri. 3Și David a bătut pe Hadadezer, fiul lui Rehob, împăratul Țobei
8.3
Cap. 10.6.
, pe când mergea să‐și dobândească înapoi stăpânirea
8.3
Gen. 15.18
la râul Eufrat. 4Și David a luat de la el o mie șapte sute de călăreți și două zeci de mii de oameni pedeștri. Și David a tăiat
8.4
Ios. 11.6,9
vinele cailor tuturor carelor dar a ținut din ei pentru o sută de care. 5Și sirienii
8.5
1 Reg. 11.23,24,25
de la Damasc au venit în ajutorul lui Hadadezer, împăratul Țobei, și David a ucis din sirieni douăzeci și două de mii de oameni. 6Și David a pus străji în Siria Damascului și sirienii s‐au
8.6
Vers. 2.
făcut robii lui David și i‐au adus daruri. Și Domnul da biruință
8.6
Vers. 14. Cap. 7.9.
lui David oriunde se ducea. 7Și David a luat
8.7
1 Reg. 10.16
scuturile de aur care erau pe robii lui Hadadezer și le‐a adus în Ierusalim. 8Și din Betah și din Berotai, cetăți ale lui Hadadezer, împăratul David a luat foarte multă aramă. 9Și Toi, împăratul Hamatului, a auzit că David bătuse toată oastea lui Hadadezer, 10și Toi a trimis pe Ioram
8.10
1 Cron. 18.10
, fiul său, la împăratul David ca să‐l întrebe de sănătate și să‐l binecuvânteze pentru că se luptase împotriva lui Hadadezer și‐l bătuse. Căci Toi era bărbat de război cu Hadadezer. Și în mâinile lui erau vase de argint și vase de aur și vase de aramă. 11David, le‐a închinat
8.11
1 Reg. 7.511 Cron. 18.11
26.26
și pe acestea Domnului, cu argintul și cu aurul închinat de la toate neamurile pe care le‐a supus: 12din Siria și din Moab și de la copiii lui Amon și de la filisteni și de la amaleciți și din prada lui Hadadezer, fiul lui Rehob, împăratul Țobei. 13Și David și‐a făcut un nume când s‐a întors, după ce a bătut pe sirieni ca la
8.13
1 Cron. 18.12Ps. 60
optsprezece mii de oameni în Valea Sării
8.13
2 Reg. 14.7
. 14Și a pus străjii în Edom și a pus străji în tot Edomul, și toți
8.14
Gen. 27.29,37,40Num. 24.18
edomiții s‐au făcut robii lui David. Și Domnul dădea biruință
8.14
Vers. 6.
lui David oriunde mergea.

Înalții slujbași ai lui David

15Și David a domnit peste tot Israelul și David făcea judecată și dreptate la tot poporul său. 16Și Ioab

8.16
Cap. 19.13;
, fiul Țeruiei, era peste oștire și Iosafat
8.16
1 Reg. 4.3
, fiul lui Ahilud, era scriitor de cronici 17și Țadoc
8.17
1 Cron. 24.3
, fiul lui Ahitub și Ahimelec, fiul lui Abiatar, erau preoți; și Seraia era scriitor; 18și Benaia
8.18
1 Cron. 18.17
, fiul lui Iehoiada, era peste cheretiți
8.18
1 Sam. 30.14
și peletiți și fiii lui David erau cârmuitori.