Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
8

Biruințele lui David

81Și după

8.1
1 Cron. 18.1
aceasta a fost așa: David a bătut pe filisteni și i‐a supus. Și David a luat Meteg‐Ama din mâna filistenilor. 2Și a bătut
8.2
Num. 24.17
pe Moab și i‐a măsurat cu frânghia, punându‐i să se culce pe pământ. Și a măsurat două frânghii pentru omorât și o frânghie plină pentru trăit. Și moabiții
8.2
Vers. 6.11.

au ajuns robii lui David și i‐au adus
8.2
Ps. 72.101 Sam. 10.27
daruri. 3Și David a bătut pe Hadadezer, fiul lui Rehob, împăratul Țobei
8.3
Cap. 10.6.
Ps. 60
, pe când mergea să‐și dobândească înapoi stăpânirea
8.3
Gen. 15.18
la râul Eufrat. 4Și David a luat de la el o mie șapte sute de călăreți și două zeci de mii de oameni pedeștri. Și David a tăiat
8.4
Ios. 11.6,9
vinele cailor tuturor carelor dar a ținut din ei pentru o sută de care. 5Și sirienii
8.5
1 Reg. 11.23,24,25
de la Damasc au venit în ajutorul lui Hadadezer, împăratul Țobei, și David a ucis din sirieni douăzeci și două de mii de oameni. 6Și David a pus străji în Siria Damascului și sirienii s‐au
8.6
Vers. 2.

făcut robii lui David și i‐au adus daruri. Și Domnul da biruință
8.6
Vers. 14. Cap. 7.9.

lui David oriunde se ducea. 7Și David a luat
8.7
1 Reg. 10.16
scuturile de aur care erau pe robii lui Hadadezer și le‐a adus în Ierusalim. 8Și din Betah și din Berotai, cetăți ale lui Hadadezer, împăratul David a luat foarte multă aramă. 9Și Toi, împăratul Hamatului, a auzit că David bătuse toată oastea lui Hadadezer, 10și Toi a trimis pe Ioram
8.10
1 Cron. 18.10
, fiul său, la împăratul David ca să‐l întrebe de sănătate și să‐l binecuvânteze pentru că se luptase împotriva lui Hadadezer și‐l bătuse. Căci Toi era bărbat de război cu Hadadezer. Și în mâinile lui erau vase de argint și vase de aur și vase de aramă. 11David, le‐a închinat
8.11
1 Reg. 7.511 Cron. 18.11
26.26
și pe acestea Domnului, cu argintul și cu aurul închinat de la toate neamurile pe care le‐a supus: 12din Siria și din Moab și de la copiii lui Amon și de la filisteni și de la amaleciți și din prada lui Hadadezer, fiul lui Rehob, împăratul Țobei. 13Și David și‐a făcut un nume când s‐a întors, după ce a bătut pe sirieni ca la
8.13
1 Cron. 18.12Ps. 60
optsprezece mii de oameni în Valea Sării
8.13
2 Reg. 14.7
. 14Și a pus străjii în Edom și a pus străji în tot Edomul, și toți
8.14
Gen. 27.29,37,40Num. 24.18
edomiții s‐au făcut robii lui David. Și Domnul dădea biruință
8.14
Vers. 6.

lui David oriunde mergea.

Înalții slujbași ai lui David

15Și David a domnit peste tot Israelul și David făcea judecată și dreptate la tot poporul său. 16Și Ioab

8.16
Cap. 19.13;
20.231 Cron. 11.6
18.15
, fiul Țeruiei, era peste oștire și Iosafat
8.16
1 Reg. 4.3
, fiul lui Ahilud, era scriitor de cronici 17și Țadoc
8.17
1 Cron. 24.3
, fiul lui Ahitub și Ahimelec, fiul lui Abiatar, erau preoți; și Seraia era scriitor; 18și Benaia
8.18
1 Cron. 18.17
, fiul lui Iehoiada, era peste cheretiți
8.18
1 Sam. 30.14
și peletiți și fiii lui David erau cârmuitori.