Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
8

Biruințele lui David

81Și după

8.1
1 Cron. 18.1
aceasta a fost așa: David a bătut pe filisteni și i‐a supus. Și David a luat Meteg‐Ama din mâna filistenilor. 2Și a bătut
8.2
Num. 24.17
pe Moab și i‐a măsurat cu frânghia, punându‐i să se culce pe pământ. Și a măsurat două frânghii pentru omorât și o frânghie plină pentru trăit. Și moabiții
8.2
Vers. 6.11.
au ajuns robii lui David și i‐au adus
8.2
Ps. 72.101 Sam. 10.27
daruri. 3Și David a bătut pe Hadadezer, fiul lui Rehob, împăratul Țobei
8.3
Cap. 10.6.
, pe când mergea să‐și dobândească înapoi stăpânirea
8.3
Gen. 15.18
la râul Eufrat. 4Și David a luat de la el o mie șapte sute de călăreți și două zeci de mii de oameni pedeștri. Și David a tăiat
8.4
Ios. 11.6,9
vinele cailor tuturor carelor dar a ținut din ei pentru o sută de care. 5Și sirienii
8.5
1 Reg. 11.23,24,25
de la Damasc au venit în ajutorul lui Hadadezer, împăratul Țobei, și David a ucis din sirieni douăzeci și două de mii de oameni. 6Și David a pus străji în Siria Damascului și sirienii s‐au
8.6
Vers. 2.
făcut robii lui David și i‐au adus daruri. Și Domnul da biruință
8.6
Vers. 14. Cap. 7.9.
lui David oriunde se ducea. 7Și David a luat
8.7
1 Reg. 10.16
scuturile de aur care erau pe robii lui Hadadezer și le‐a adus în Ierusalim. 8Și din Betah și din Berotai, cetăți ale lui Hadadezer, împăratul David a luat foarte multă aramă. 9Și Toi, împăratul Hamatului, a auzit că David bătuse toată oastea lui Hadadezer, 10și Toi a trimis pe Ioram
8.10
1 Cron. 18.10
, fiul său, la împăratul David ca să‐l întrebe de sănătate și să‐l binecuvânteze pentru că se luptase împotriva lui Hadadezer și‐l bătuse. Căci Toi era bărbat de război cu Hadadezer. Și în mâinile lui erau vase de argint și vase de aur și vase de aramă. 11David, le‐a închinat
8.11
1 Reg. 7.511 Cron. 18.11
26.26
și pe acestea Domnului, cu argintul și cu aurul închinat de la toate neamurile pe care le‐a supus: 12din Siria și din Moab și de la copiii lui Amon și de la filisteni și de la amaleciți și din prada lui Hadadezer, fiul lui Rehob, împăratul Țobei. 13Și David și‐a făcut un nume când s‐a întors, după ce a bătut pe sirieni ca la
8.13
1 Cron. 18.12Ps. 60
optsprezece mii de oameni în Valea Sării
8.13
2 Reg. 14.7
. 14Și a pus străjii în Edom și a pus străji în tot Edomul, și toți
8.14
Gen. 27.29,37,40Num. 24.18
edomiții s‐au făcut robii lui David. Și Domnul dădea biruință
8.14
Vers. 6.
lui David oriunde mergea.

Înalții slujbași ai lui David

15Și David a domnit peste tot Israelul și David făcea judecată și dreptate la tot poporul său. 16Și Ioab

8.16
Cap. 19.13;
, fiul Țeruiei, era peste oștire și Iosafat
8.16
1 Reg. 4.3
, fiul lui Ahilud, era scriitor de cronici 17și Țadoc
8.17
1 Cron. 24.3
, fiul lui Ahitub și Ahimelec, fiul lui Abiatar, erau preoți; și Seraia era scriitor; 18și Benaia
8.18
1 Cron. 18.17
, fiul lui Iehoiada, era peste cheretiți
8.18
1 Sam. 30.14
și peletiți și fiii lui David erau cârmuitori.

9

David și Mefiboșet

91Și David a zis: Mai este cineva care să fi rămas din casa lui Saul ca să‐i arăt îndurare

9.1
1 Sam. 18.3
20.14,15,16,17,42Prov. 27.10
pentru Ionatan? 2Și din casa lui Saul era un rob al cărui nume era Țiba
9.2
Cap. 16.1;
. Și l‐au chemat la David. Și împăratul i‐a zis: Tu ești Țiba? Și el a zis: Robul tău. 3Și împăratul a zis: Mai este cineva din casa lui Saul ca să‐i arăt îndurarea
9.3
1 Sam. 20.14
lui Dumnezeu? Și Țiba a zis împăratului: Mai este un fiu al lui Ionatan, olog
9.3
Cap. 4.4.
de amândouă picioarele. 4Și împăratul i‐a zis: Unde este? Și Țiba a zis împăratului: Iată este în casa lui Machir
9.4
Cap. 17.27.
, fiul lui Amiel din Lodebar. 5Și împăratul David a trimis și l‐a luat din casa lui Machir, fiul lui Amiel, din Lodebar. 6Și Mefiboșet, fiul lui Ionatan, fiul lui Saul, a venit la David și a căzut pe fața sa și a făcut o plecăciune. Și David a zis: Mefiboșet! Și el a răspuns. Iată robul tău! 7Și David i‐a zis: Nu te teme. Căci îți voi arăta negreșit îndurare
9.7
Vers. 1, 3.
pentru Ionatan, tatăl tău, și‐ți voi întoarce toată țarina lui Saul, tatăl tău, și vei mânca pâine la masa mea necurmat. 8Și el a făcut o plecăciune și a zis: Ce este robul tău ca să te uiți la un câine mort
9.8
1 Sam. 24.4
ca mine? 9Și împăratul a chemat pe Țiba, robul lui Saul, și i‐a zis: Tot ce
9.9
Cap. 16.4;
a fost al lui Saul și al întregii sale case am dat fiului domnului tău. 10Și‐i vei lucra pământul tu și fiii tăi și robii tăi și vei aduce roadele ca fiul domnului tău să aibă pâine să mănânce; iar Mefiboșet, fiul domnului tău, va mânca
9.10
Vers. 7, 11, 13. Cap. 19.28.
pâine la masa mea necurmat. Și Țiba avea
9.10
Cap. 19.17.
cincisprezece fii și douăzeci de robi. 11Și Țiba a zis împăratului: Robul tău va face după toate cele ce poruncește domnul meu împăratul robului său. Și Mefiboșet, a zis David, să mănânce la masa mea ca unul din fiii împăratului. 12Și Mefiboșet avea un fiu mic al cărui nume
9.12
1 Cron. 8.34
era Mica. Și toți câți ședeau în casa lui Țiba erau robii lui Mefiboșet. 13Și Mefiboșet a locuit în Ierusalim, căci mânca
9.13
Vers. 7, 10.
necurmat la masa împăratului. Și era olog
9.13
Vers. 3.
de amândouă picioarele.

10

Războiul cu amoniții

101Și a fost așa: după aceasta împăratul

10.1
1 Cron. 19.1
copiilor lui Amon a murit, și fiul său Hanun a domnit în locul său. 2Și David a zis: Voi arăta îndurare lui Hanun, fiul lui Nahaș, cum mi‐a arătat mie îndurare tatăl său. Și David a trimis prin robii săi să‐l mângâie pentru tatăl său. Și robii lui David au venit în țara copiilor lui Amon. 3Și mai marii copiilor lui Amon au zis lui Hanun, domnul lor: Socoți tu că David a trimis mângâietori la tine ca să cinstească pe tatăl tău? Oare n‐a trimis David pe robii săi la tine ca să cerceteze cetatea și s‐o iscodească și s‐o surpe? 4Atunci Hanun a luat pe robii lui David și le‐a ras bărbile pe jumătate și le‐a tăiat veșmintele în mijloc, până la
10.4
Is. 20.4
47.2
șezutul lor și le‐a dat drumul. 5Și au spus lui David și el a trimis în întâmpinarea lor, căci bărbații erau foarte rușinați. Și împăratul a zis: Rămâneți în Ierihon până vă vor crește bărbile, și apoi întoarceți‐vă. 6Și copiii lui Amon au văzut că au căzut în miros urât
10.6
Gen. 34.30Ex. 5.211 Sam. 13.4
la David, și copiii lui Amon au trimis și au tocmit pe sirienii
10.6
Cap. 8.3, 5.
de la Bet‐Rehob și pe sirienii de la Țoba, douăzeci de mii de bărbați pedeștri, și pe împăratul din Maaca cu o mie de bărbați și pe bărbații din Tob, douăsprezece mii de bărbați. 7Și David a auzit și a trimis pe Ioab și toată oastea
10.7
Cap. 23.8.
celor viteji. 8Și copiii lui Amon au ieșit și s‐au rânduit de bătaie la intrarea porții. Și sirienii
10.8
Vers. 6.
din Țoba și din Rehob și bărbații din Tob și din Maaca erau deoparte pe câmp. 9Și Ioab a văzut că fața luptei era împotriva lui pe dinainte și pe dinapoi, și a ales din toți aleșii lui Israel și i‐a rânduit împotriva Sirienilor. 10Și a dat rămășița poporului în mâna lui Abișai, fratele său, și i‐a rânduit împotriva copiilor lui Amon. 11Și a zis: Dacă sirienii vor fi mai tari decât mine, atunci să mă ajuți tu, iar dacă copiii lui Amon vor fi mai tari decât tine, voi veni eu și te voi ajuta. 12Fii cu inimă
10.12
Deut. 31.6
și să ne îmbărbătăm
10.12
1 Sam. 4.91 Cor. 16.13
pentru poporul nostru și pentru cetățile Dumnezeului nostru și Domnul
10.12
1 Sam. 3.18
să facă ce va fi bine în ochii lui! 13Și Ioab și poporul care era cu el s‐au apropiat la luptă împotriva sirienilor și ei au fugit dinaintea lui. 14Și când au văzut copiii lui Amon că sirienii fugiseră, au fugit și ei dinaintea lui Abișai și au intrat în cetate. Și Ioab s‐a întors de la copiii lui Amon și a venit la Ierusalim. 15Și când au văzut sirienii că au fost bătuți de Israel, s‐au adunat împreună. 16Și Hadadezer a trimis și a adus și pe sirienii care erau dincolo de Râu. Și au venit la Helam cu Șobac, mai marele oastei lui Hadadezer, în capul lor. 17Și s‐a spus lui David. Și el a adunat tot Israelul și a trecut peste Iordan și a venit la Helam. Și sirienii s‐au rânduit împotriva lui David și s‐au luptat cu el. 18Și sirienii au fugit dinaintea lui Israel. Și David a lovit șapte sute de care de ale sirienilor și patruzeci de mii de călăreți
10.18
1 Cron. 19.18
și a lovit pe Șobac, mai marele oastei lor, și a murit acolo. 19Și toți împărații care erau robii lui Hadadezer au văzut că erau bătuți de Israel, și au făcut pace cu Israel și le‐au slujit
10.19
Cap. 8.6.
. Și Sirienii s‐au temut să mai ajute pe copiii lui Amon.