Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
1

Urare

11Pavel și Silvan și

1.1
2 Cor. 1.19
Timotei: bisericii tesalonicenilor în
1.1
1 Tes. 1.1
Dumnezeu Tatăl nostru și în Domnul Isus Hristos. 2Har
1.2
1 Cor. 1.3
vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Isus Hristos.

Înaintarea tesalonicenilor în credință

3Suntem datori

1.3
1 Tes. 1.2,3
3.6,9
să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraților, după cum se cuvine, pentru că credința voastră crește peste măsură și iubirea fiecăruia dintre voi toți a unora către alții se înmulțește; 4încât noi înșine ne
1.4
2 Cor. 7.14
9.21 Tes. 2.19,20
lăudăm cu voi în bisericile lui Dumnezeu pentru
1.4
1 Tes. 1.3
răbdarea voastră și credința în
1.4
1 Tes. 2.14
toate prigonirile voastre și în necazurile pe care le suferiți; 5care este o
1.5
Fil. 1.28
dovadă învederată a dreptei judecăți a lui Dumnezeu, ca voi să fiți învredniciți de Împărăția lui Dumnezeu pentru
1.5
1 Tes. 2.14
care și suferiți; 6dacă
1.6
Ap. 6.10
cu adevărat este drept la Dumnezeu să dea în schimb necaz celor ce vă necăjesc, 7și vouă, care sunteți necăjiți, ușurare
1.7
Ap. 14.13
cu noi, la descoperirea Domnului
1.7
1 Tes. 4.16Iuda 14
Isus din cer cu îngerii puterii sale, 8într‐o
1.8
Evr. 10.27
12.292 Pet. 3.7Ap. 21.8
văpaie de foc, dând răzbunare celor ce
1.8
Ps. 79.61 Tes. 4.5
nu cunosc pe Dumnezeu și celor ce nu
1.8
Rom. 2.8
ascultă de evanghelia Domnului nostru Isus, 9ca unii
1.9
Fil. 3.192 Pet. 3.7
care vor suferi pedeapsă, adică pieire veșnică de la fața Domnului și de la
1.9
Deut. 33.2Is. 2.19
slava tăriei lui, 10când
1.10
Ps. 89.7
va veni ca să fie proslăvit în sfinții săi și
1.10
Ps. 68.35
să fie privit cu mirare în ziua aceea în toți cei ce au crezut (pentru că mărturia noastră către voi a fost crezută).

Rugăciunea apostolului pentru ei

11Pentru aceasta ne și rugăm totdeauna pentru voi, ca Dumnezeul nostru să

1.11
Vers. 5.
vă învrednicească de chemarea sa și să împlinească toată bună plăcerea bunătății
1.11
1 Tes. 1.3
sale și lucrarea credinței în putere, 12ca
1.12
1 Pet. 1.7
4.14
numele Domnului nostru Isus să fie proslăvit în voi și voi în el, potrivit harului Dumnezeului nostru și al Domnului Isus Hristos.

2

Despre venirea Domnului

21Vă rugăm dar

2.1
1 Tes. 4.16
, fraților, pentru venirea Domnului nostru Isus Hristos și
2.1
Mat. 24.31Mc. 13.271 Tes. 4.17
adunarea noastră împreună la el, 2ca să
2.2
Mat. 24.4Ef. 5.61 In. 4.1
nu vă lăsați clătinați îndată din minte, nici să nu vă înspăimântați nici prin duh, nici prin cuvânt, nici prin epistolă, ca fiind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi chiar de față. 3
2.3
Mat. 24.4Ef. 5.6
nu vă amăgească cineva cu niciun chip, pentru că ziua aceea nu
2.3
1 Tim. 4.1
va fi până nu va veni mai întâi lepădarea de la credință și nu va fi fost descoperit omul
2.3
Dan. 7.251 In. 2.18Ap. 13.11
nelegiuirii, fiul
2.3
In. 17.12
pieirii, 4împotrivitorul și care se
2.4
Is. 14.13Ezec. 28.2,6,9Dan. 7.25
11.36Ap. 13.6
înalță mai
2.4
1 Cor. 8.5
presus de tot ce se numește Dumnezeu sau ce este de mare cinste, încât el însuși se așază în Templul lui Dumnezeu, înfățișându‐se pe sine că este Dumnezeu. 5Nu vă aduceți aminte că, pe când eram încă la voi, vă spuneam acestea? 6Și acum știți ce‐l oprește ca să fie descoperit la sorocul său, 7căci taina
2.7
1 In. 2.18
4.3
nelegiuirii lucrează acum, numai este unul care oprește acum, până va fi luat din mijloc. 8Și atunci va fi descoperit cel nelegiuit, pe
2.8
Dan. 7.10,11
care Domnul Isus îl va nimici cu
2.8
Iov 4.9Is. 11.4Osea 6.5Ap. 2.16
19.15,20,21
suflarea gurii sale și‐l va desființa prin arătarea
2.8
Cap. 1.8, 9.
venirii sale, 9adică pe acela a cărui venire este potrivit
2.9
In. 8.41Ef. 2.2Ap. 18.23
lucrării Satanei în orice putere și semne
2.9
Deut. 13.1Mat. 24.24Ap. 13.13
19.20
și minuni ale minciunii 10și în orice amăgire a nedreptății pentru cei ce merg spre pieire
2.10
2 Cor. 2.15
4.3
, pentru că n‐au primit iubirea adevărului, ca să fie mântuiți. 11Și de aceea
2.11
Rom. 1.241 Reg. 22.22Ezec. 14.9
Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să
2.11
Mat. 24.5,111 Tim. 4.1
creadă o minciună, 12ca să fie judecați toți cei ce n‐au crezut adevărul, ci au
2.12
Rom. 1.32
găsit plăcere în nedreptate.

Alegerea tesalonicenilor

13Iar noi

2.13
Cap. 1.3.
suntem datori să mulțumim lui Dumnezeu totdeauna pentru voi, frați iubiți de Domnul, că Dumnezeu
2.13
1 Tes. 1.4
v‐a ales de la început
2.13
Ef. 1.4
spre mântuire, în
2.13
Lc. 1.751 Pet. 1.2
sfințirea Duhului și în credința adevărului, 14la care v‐a și chemat prin evanghelia noastră spre dobândirea
2.14
In. 17.221 Tes. 2.121 Pet. 5.10
slavei Domnului nostru Isus Hristos. 15Deci dar, fraților, stați
2.15
1 Cor. 16.13Fil. 4.1
tari și țineți bine datinele în care ați fost învățați
2.15
1 Cor. 11.2
, fie prin cuvânt, fie prin epistola noastră. 16Iar însuși
2.16
Cap. 1.1, 2.
Domnul nostru Isus Hristos și Dumnezeu Tatăl nostru, care
2.16
1 In. 4.10Ap. 1.5
ne‐a iubit și ne‐a dat o mângâiere veșnică și o nădejde
2.16
1 Pet. 1.3
bună, în har, 17
2.17
1 Cor. 1.81 Tes. 3.13
vă mângâie inimile și să
2.17
1 Pet. 5.10
întărească în orice faptă și cuvânt bun.