Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
1

Urare

11Pavel și Silvan și

1.1
2 Cor. 1.19
Timotei: bisericii tesalonicenilor în
1.1
1 Tes. 1.1
Dumnezeu Tatăl nostru și în Domnul Isus Hristos. 2Har
1.2
1 Cor. 1.3
vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Isus Hristos.

Înaintarea tesalonicenilor în credință

3Suntem datori

1.3
1 Tes. 1.2,3
3.6,9
să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraților, după cum se cuvine, pentru că credința voastră crește peste măsură și iubirea fiecăruia dintre voi toți a unora către alții se înmulțește; 4încât noi înșine ne
1.4
2 Cor. 7.14
9.21 Tes. 2.19,20
lăudăm cu voi în bisericile lui Dumnezeu pentru
1.4
1 Tes. 1.3
răbdarea voastră și credința în
1.4
1 Tes. 2.14
toate prigonirile voastre și în necazurile pe care le suferiți; 5care este o
1.5
Fil. 1.28
dovadă învederată a dreptei judecăți a lui Dumnezeu, ca voi să fiți învredniciți de Împărăția lui Dumnezeu pentru
1.5
1 Tes. 2.14
care și suferiți; 6dacă
1.6
Ap. 6.10
cu adevărat este drept la Dumnezeu să dea în schimb necaz celor ce vă necăjesc, 7și vouă, care sunteți necăjiți, ușurare
1.7
Ap. 14.13
cu noi, la descoperirea Domnului
1.7
1 Tes. 4.16Iuda 14
Isus din cer cu îngerii puterii sale, 8într‐o
1.8
Evr. 10.27
12.292 Pet. 3.7Ap. 21.8
văpaie de foc, dând răzbunare celor ce
1.8
Ps. 79.61 Tes. 4.5
nu cunosc pe Dumnezeu și celor ce nu
1.8
Rom. 2.8
ascultă de evanghelia Domnului nostru Isus, 9ca unii
1.9
Fil. 3.192 Pet. 3.7
care vor suferi pedeapsă, adică pieire veșnică de la fața Domnului și de la
1.9
Deut. 33.2Is. 2.19
slava tăriei lui, 10când
1.10
Ps. 89.7
va veni ca să fie proslăvit în sfinții săi și
1.10
Ps. 68.35
să fie privit cu mirare în ziua aceea în toți cei ce au crezut (pentru că mărturia noastră către voi a fost crezută).

Rugăciunea apostolului pentru ei

11Pentru aceasta ne și rugăm totdeauna pentru voi, ca Dumnezeul nostru să

1.11
Vers. 5.

vă învrednicească de chemarea sa și să împlinească toată bună plăcerea bunătății
1.11
1 Tes. 1.3
sale și lucrarea credinței în putere, 12ca
1.12
1 Pet. 1.7
4.14
numele Domnului nostru Isus să fie proslăvit în voi și voi în el, potrivit harului Dumnezeului nostru și al Domnului Isus Hristos.