Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
2

Despre venirea Domnului

21Vă rugăm dar

2.1
1 Tes. 4.16
, fraților, pentru venirea Domnului nostru Isus Hristos și
2.1
Mat. 24.31Mc. 13.271 Tes. 4.17
adunarea noastră împreună la el, 2ca să
2.2
Mat. 24.4Ef. 5.61 In. 4.1
nu vă lăsați clătinați îndată din minte, nici să nu vă înspăimântați nici prin duh, nici prin cuvânt, nici prin epistolă, ca fiind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi chiar de față. 3
2.3
Mat. 24.4Ef. 5.6
nu vă amăgească cineva cu niciun chip, pentru că ziua aceea nu
2.3
1 Tim. 4.1
va fi până nu va veni mai întâi lepădarea de la credință și nu va fi fost descoperit omul
2.3
Dan. 7.251 In. 2.18Ap. 13.11
nelegiuirii, fiul
2.3
In. 17.12
pieirii, 4împotrivitorul și care se
2.4
Is. 14.13Ezec. 28.2,6,9Dan. 7.25
11.36Ap. 13.6
înalță mai
2.4
1 Cor. 8.5
presus de tot ce se numește Dumnezeu sau ce este de mare cinste, încât el însuși se așază în Templul lui Dumnezeu, înfățișându‐se pe sine că este Dumnezeu. 5Nu vă aduceți aminte că, pe când eram încă la voi, vă spuneam acestea? 6Și acum știți ce‐l oprește ca să fie descoperit la sorocul său, 7căci taina
2.7
1 In. 2.18
4.3
nelegiuirii lucrează acum, numai este unul care oprește acum, până va fi luat din mijloc. 8Și atunci va fi descoperit cel nelegiuit, pe
2.8
Dan. 7.10,11
care Domnul Isus îl va nimici cu
2.8
Iov 4.9Is. 11.4Osea 6.5Ap. 2.16
19.15,20,21
suflarea gurii sale și‐l va desființa prin arătarea
2.8
Cap. 1.8, 9.
Evr. 10.27
venirii sale, 9adică pe acela a cărui venire este potrivit
2.9
In. 8.41Ef. 2.2Ap. 18.23
lucrării Satanei în orice putere și semne
2.9
Deut. 13.1Mat. 24.24Ap. 13.13
19.20
și minuni ale minciunii 10și în orice amăgire a nedreptății pentru cei ce merg spre pieire
2.10
2 Cor. 2.15
4.3
, pentru că n‐au primit iubirea adevărului, ca să fie mântuiți. 11Și de aceea
2.11
Rom. 1.241 Reg. 22.22Ezec. 14.9
Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să
2.11
Mat. 24.5,111 Tim. 4.1
creadă o minciună, 12ca să fie judecați toți cei ce n‐au crezut adevărul, ci au
2.12
Rom. 1.32
găsit plăcere în nedreptate.

Alegerea tesalonicenilor

13Iar noi

2.13
Cap. 1.3.

suntem datori să mulțumim lui Dumnezeu totdeauna pentru voi, frați iubiți de Domnul, că Dumnezeu
2.13
1 Tes. 1.4
v‐a ales de la început
2.13
Ef. 1.4
spre mântuire, în
2.13
Lc. 1.751 Pet. 1.2
sfințirea Duhului și în credința adevărului, 14la care v‐a și chemat prin evanghelia noastră spre dobândirea
2.14
In. 17.221 Tes. 2.121 Pet. 5.10
slavei Domnului nostru Isus Hristos. 15Deci dar, fraților, stați
2.15
1 Cor. 16.13Fil. 4.1
tari și țineți bine datinele în care ați fost învățați
2.15
1 Cor. 11.2
, fie prin cuvânt, fie prin epistola noastră. 16Iar însuși
2.16
Cap. 1.1, 2.

Domnul nostru Isus Hristos și Dumnezeu Tatăl nostru, care
2.16
1 In. 4.10Ap. 1.5
ne‐a iubit și ne‐a dat o mângâiere veșnică și o nădejde
2.16
1 Pet. 1.3
bună, în har, 17
2.17
1 Cor. 1.81 Tes. 3.13
vă mângâie inimile și să
2.17
1 Pet. 5.10
întărească în orice faptă și cuvânt bun.