Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
3

Îndemn la rugăciune

31În sfârșit, fraților, rugați‐vă

3.1
Ef. 6.19Col. 4.31 Tes. 5.25
pentru noi ca Cuvântul Domnului să alerge și să fie proslăvit cum este și la voi, 2și ca să
3.2
Rom. 15.31
fim scăpați de oamenii necuviincioși și răi; căci nu toți au credința
3.2
Fapte. 28.24Rom. 10.16
. 3Dar credincios
3.3
1 Cor. 1.91 Tes. 5.24
este Domnul care vă va
3.3
In. 17.152 Pet. 2.9
întări și vă va păzi de cel rău. 4Și avem
3.4
2 Cor. 7.16Gal. 5.10
încredere în Domnul cu privire la voi, că faceți și veți face cele ce poruncim. 5Iar Domnul
3.5
1 Cron. 29.18
să vă îndrepte inimile spre iubirea lui Dumnezeu și spre răbdarea lui Hristos.

Despărțirea de cei neascultători

6Vă poruncim, fraților, în numele Domnului nostru Isus Hristos, să

3.6
Rom. 16.17
vă feriți de
3.6
1 Cor. 5.11,13
orice frate care umblă
3.6
1 Tes. 4.11
5.14
fără rânduială și nu după datina
3.6
Cap. 2.15.

pe care a primit‐o de la noi. 7Căci voi înșivă știți cum
3.7
1 Cor. 4.16
11.11 Tes. 1.6,7
trebuie să ne urmați, pentru că
3.7
1 Tes. 2.10
n‐am fost fără rânduială între voi, 8nici n‐am mâncat în dar pâine de la cineva, ci în osteneală
3.8
Fapte. 18.3
20.342 Cor. 11.91 Tes. 2.9
și muncă, lucrând noapte și zi, ca să nu îngreuiem pe cineva dintre voi. 9Nu
3.9
1 Cor. 9.61 Tes. 2.6
că n‐avem drept, ci ca să ne dăm pe
3.9
Vers. 7.

noi înșine pildă vouă spre a ne urma. 10Căci chiar când eram la voi v‐am poruncit aceasta: că dacă cineva
3.10
Gen. 3.191 Tes. 4.11
nu voiește să lucreze, nici să nu mănânce. 11Căci auzim de unii care umblă
3.11
Vers. 6.

fără rânduială între voi, care nu lucrează nimic
3.11
1 Tes. 4.111 Tim. 5.131 Pet. 4.15
, ci se amestecă în toate. 12Dar unora ca aceștia le poruncim
3.12
1 Tes. 4.11
și‐i îndemnăm în Domnul Isus Hristos, ca să lucreze în liniște și să‐și
3.12
Ef. 4.28
mănânce pâinea lor înșiși. 13Voi însă, fraților
3.13
Gal. 6.9
, nu obosiți făcând binele. 14Iar dacă cineva n‐ascultă de cuvântul nostru prin epistola aceasta, însemnați‐vi‐l; nu
3.14
Mat. 18.171 Cor. 5.9
vă amestecați cu el, ca să fie rușinat. 15Și
3.15
Lev. 19.171 Tes. 5.14
totuși nu‐l socotiți ca pe un vrăjmaș ci
3.15
Tit 3.10
povățuiți‐l ca pe un frate.

Încheiere

16Iar însuși Domnul

3.16
Rom. 15.33
16.201 Cor. 14.332 Cor. 13.111 Tes. 5.23
păcii să vă dea pacea totdeauna în orice loc. Domnul fie cu voi toți. 17Îmbrățișarea
3.17
1 Cor. 16.21Col. 4.18
mea cu însăși mâna mea a lui Pavel, care este un semn în orice epistolă: așa scriu. 18Harul
3.18
Rom. 16.24
Domnului nostru Isus Hristos fie cu voi toți.