Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
1

Urare

11Pavel, apostol

1.1
2 Cor. 1.1
al lui Hristos Isus, prin voia lui Dumnezeu, potrivit făgăduinței vieții
1.1
Ef. 3.6Tit 1.2Evr. 9.15
care este în Hristos Isus: 2lui
1.2
1 Tim. 1.2
Timotei, iubitul meu copil: Har, îndurare și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Hristos Isus Domnul nostru.

Dragostea lui Pavel către Timotei

3Mulțumesc

1.3
Rom. 1.8Ef. 1.16
lui Dumnezeu, căruia
1.3
Fapte. 22.3
23.1
24.14
27.23Rom. 1.9Gal. 1.14
îi slujesc din strămoși cu un cuget curat, că fac neîncetat
1.3
1 Tes. 1.2
2.10
pomenire de tine noapte și zi în rugăciunile mele, 4dorind să te văd, căci mi‐aduc aminte
1.4
Cap. 4.9, 21.

de lacrimile tale, ca să mă umplu de bucurie. 5Mi‐aduc aminte de credința
1.5
1 Tim. 1.5
4.6
fără fățărnicie care este în tine, care a locuit mai întâi în bunica ta Lois și în mama
1.5
Fapte. 16.1
ta Eunice și sunt încredințat că este și în tine. 6Pentru această pricină îți aduc aminte să înflăcărezi
1.6
1 Tes. 5.191 Tim. 4.14
darul lui Dumnezeu, care este în tine prin punerea mâinilor mele. 7Căci Dumnezeu
1.7
Rom. 8.15
nu ne‐a dat un duh de sfială, ci
1.7
Lc. 24.49Fapte. 1.8
de putere și iubire și cuminție. 8Deci
1.8
Rom. 1.16
nu te rușina de mărturia
1.8
1 Tim. 2.6Ap. 1.2
Domnului nostru, nici de mine, întemnițatul
1.8
Ef. 3.1Fil. 1.7
lui, ci
1.8
Col. 1.24
suferă răul împreună cu mine pentru evanghelie, potrivit puterii lui Dumnezeu, 9
1.9
1 Tim. 1.1Tit 3.4
care ne‐a mântuit și ne‐a
1.9
1 Tes. 4.7Evr. 3.1
chemat cu o chemare sfântă, nu
1.9
Rom. 3.20
9.11Tit 3.5
după faptele noastre, ci
1.9
Rom. 8.28
după planul și harul care ne‐a fost dat în Hristos Isus mai înainte
1.9
Rom. 16.25Ef. 1.4
3.11Tit 1.21 Pet. 1.20
de vremuri veșnice, 10iar acum ne‐a fost
1.10
Rom. 16.26Ef. 1.9Col. 1.26Tit 1.31 Pet. 1.20
făcut cunoscut prin arătarea Mântuitorului nostru Hristos Isus, care
1.10
1 Cor. 15.54,55Evr. 2.14
a desființat moartea și a dat la lumină viața și neputrezirea prin evanghelie, 11pentru care
1.11
Fapte. 9.15Ef. 3.7,81 Tim. 2.7
eu am fost pus propovăduitor și apostol și învățător. 12Pentru această
1.12
Ef. 3.1
pricină și sufăr acestea, dar nu mă rușinez; căci
1.12
1 Pet. 4.19
știu pe cine am crezut și sunt încredințat că el este puternic să păzească
1.12
1 Tim. 6.20
ce i‐am încredințat pentru
1.12
Vers. 18. Cap. 4.8.

ziua aceea. 13Să ai
1.13
Cap. 3.14.
Tit 1.9Evr. 10.23Ap. 2.25
ca izvod de cuvinte
1.13
Rom. 2.20
6.17
sănătoase cele ce ai auzit de la mine în
1.13
Cap. 2.2.

credința
1.13
1 Tim. 1.14
și iubirea care este în Hristos Isus. 14Păstrează frumosul
1.14
1 Tim. 6.20
odor încredințat ție, păzește‐l prin Duhul Sfânt, care
1.14
Rom. 8.11
locuiește în noi.

Lauda lui Onisifor

15Știi aceasta, că toți

1.15
Fapte. 19.10
cei ce sunt în Asia și‐au întors fața
1.15
Cap. 4.10, 16.

de la mine, dintre care este Figel și Ermogen. 16Domnul să dea
1.16
Mat. 5.7
milă casei
1.16
Cap. 4.19.

lui Onisifor; căci
1.16
Flm. 7
de multe ori m‐a însuflețit și nu
1.16
Vers. 8.

s‐a rușinat de lanțul
1.16
Fapte. 28.20Ef. 6.20
meu. 17Ci, când a fost în Roma, m‐a căutat cu sârguință și m‐a aflat 18(Domnul să‐i
1.18
Mat. 25.34‐40
dea să afle milă de la Domnul în
1.18
2 Tes. 1.10
ziua aceea). Și tu cunoști mai bine cât a slujit
1.18
Evr. 6.10
el în Efes.