Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
2

Îndemn la tărie și credință

21Deci tu, copilul

2.1
1 Tim. 1.2
meu, împuternicește‐te
2.1
Ef. 6.10
în harul care este în Hristos Isus. 2Și
2.2
Cap. 1.13;
3.10,14
cele ce ai auzit de la mine prin mulți martori, încredințează‐le
2.2
1 Tim. 1.18
la oameni credincioși, care vor fi destoinici
2.2
1 Tim. 3.2Tit 1.9
să învețe și pe alții. 3Suferă
2.3
Cap. 1.8;
4.5
răul împreună cu mine, ca
2.3
1 Tim. 1.18
un bun ostaș al lui Hristos Isus. 4Nimeni
2.4
1 Cor. 9.25
slujind ca ostaș nu se încurcă în lucrurile vieții, ca să placă celui ce l‐a scris la oaste. 5Iar și
2.5
1 Cor. 9.25,26
dacă se luptă cineva la jocuri, nu este încununat dacă nu se va lupta potrivit legii. 6Plugarul
2.6
1 Cor. 9.10
care se ostenește trebuie să se împărtășească el întâi de roade. 7Înțelege ce zic; căci Domnul îți va da pricepere în toate. 8Adu‐ți aminte de Isus Hristos sculat
2.8
Fapte. 2.30
13.23Rom. 1.3,4
dintre cei morți, din
2.8
1 Cor. 15.1,4,20
sămânța lui David, după
2.8
Rom. 2.16
evanghelia mea, 9în
2.9
Fapte. 9.16
care sufăr răul până
2.9
Ef. 3.1Fil. 1.7
la legături, ca un făcător de rele, dar
2.9
Fapte. 28.31Ef. 6.19,20Fil. 1.13,14
Cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. 10Pentru aceasta rabd toate
2.10
Ef. 3.13Col. 1.24
pentru cei aleși, ca
2.10
2 Cor. 1.6
și ei să aibă parte de mântuirea care este în Hristos Isus, cu slavă veșnică. 11Credincios
2.11
1 Tim. 1.15
este cuvântul: Căci dacă
2.11
Rom. 6.5,82 Cor. 4.10
am murit cu el, vom și trăi cu el; 12dacă
2.12
Rom. 8.171 Pet. 4.13
răbdăm, vom și împărăți cu el; dacă
2.12
Mat. 10.33Mc. 8.38Lc. 12.9
îl vom tăgădui, și el ne va tăgădui; 13dacă
2.13
Rom. 3.3
9.6
îi suntem necredincioși, el rămâne credincios, pentru că nu se
2.13
Num. 23.19
poate tăgădui pe sine însuși.

Purtarea față de cei ce se abat de la credință

14Adu‐le aminte de acestea mărturisind

2.14
1 Tim. 5.21
6.13
înaintea lui Dumnezeu să
2.14
1 Tim. 1.4
6.4Tit 3.9,11
nu facă luptă de cuvinte, ceea ce nu este de niciun folos, ci spre dărâmarea celor ce ascultă. 15Silește‐te să te înfățișezi pe tine însuți lui Dumnezeu dovedit bun, un lucrător nedat de rușine, urmând drept cuvântul adevărului. 16Și ferește‐te de
2.16
1 Tim. 4.7
6.20Tit 1.14
lumeștile vorbiri deșarte; căci ei vor înainta mai departe în necucernicie, 17și cuvântul lor va roade ca gangrena, dintre care sunt Imeneu
2.17
1 Tim. 1.20
și Filet, 18oameni care n‐au nimerit ținta în ce privește
2.18
1 Tim. 6.21
adevărul, zicând
2.18
1 Cor. 15.12
că învierea s‐a și făcut și răstoarnă credința unora. 19Totuși temelia
2.19
Mat. 24.24Rom. 8.351 In. 2.19
cea tare a lui Dumnezeu stă, având pecetea aceasta: Domnul cunoaște
2.19
Naum 1.7In. 10.14,27Num. 16.5
pe cei ce sunt ai săi! Și: Oricine numește numele Domnului să se depărteze de la nedreptate. 20Într‐o
2.20
1 Tim. 3.15
casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de lut, și unele
2.20
Rom. 9.21
sunt spre cinste, iar altele spre necinste. 21Deci
2.21
Is. 52.11
dacă cineva se va curăți pe sine de acestea, va fi un vas spre cinste, sfințit, folositor
2.21
Cap. 3.17.
Tit 3.1
stăpânului, pregătit pentru orice lucrare bună.

Purtarea față de cei ce se abat de la curăție

22Dar fugi de poftele tinereții și urmărește

2.22
1 Tim. 6.11
dreptatea, credința, iubirea, pacea cu cei ce cheamă
2.22
Fapte. 9.141 Cor. 1.2
numele Domnului din
2.22
1 Tim. 1.5
4.12
inimă curată. 23Și ferește‐te de cercetările
2.23
1 Tim. 1.4
4.7
6.4Tit 3.9
nechibzuite și lipsite de învățătură, deoarece știi că ele nasc lupte. 24Și robul
2.24
Tit 3.2
Domnului nu trebuie să se lupte, ci să fie blând către toți
2.24
1 Tim. 3.2,3Tit 1.9
, îndemânatic să‐i învețe, răbdător de rele, 25îndreptând cu
2.25
Gal. 6.11 Tim. 6.111 Pet. 3.15
blândețe pe cei ce se împotrivesc, poate
2.25
Fapte. 8.22
le‐ar da cumva Dumnezeu pocăință spre cunoașterea
2.25
1 Tim. 2.4Tit 1.1
deplină a adevărului, 26și să se trezească din
2.26
1 Tim. 3.7
lațul diavolului, fiind vânați de el pentru voia lui.