Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
3

Răutatea oamenilor de la urmă

31Cunoaște însă aceasta, că în

3.1
1 Tim. 4.12 Pet. 3.31 In. 2.18Iuda 18
zilele din urmă vor veni vremuri grele. 2Căci oamenii vor fi iubitori de ei
3.2
Fil. 2.21
înșiși, iubitori de argint
3.2
2 Pet. 2.3
, lăudăroși
3.2
Iuda 16
, îngâmfați
3.2
1 Tim. 6.4
, hulitori
3.2
1 Tim. 1.202 Pet. 2.12Iuda 10
, nesupuși părinților
3.2
Rom. 1.30
, nemulțumitori, necuvioși, 3fără
3.3
Rom. 1.31
iubire firească, neînduplecați, clevetitori
3.3
Rom. 1.31
, neînfrânați
3.3
2 Pet. 3.3
, neîmblânziți, neiubitori de bine, 4vânzători
3.4
2 Pet. 2.10
, porniți fără chibzuială, îngâmfați, iubitori
3.4
Fil. 3.192 Pet. 2.13
mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, 5având o formă de cucernicie, dar tăgăduind puterea
3.5
1 Tim. 5.8Tit 1.16
ei; depărtează‐te și de aceștia
3.5
2 Tes. 3.61 Tim. 6.5
. 6Căci dintr‐aceștia sunt
3.6
Mat. 23.14Tit 1.11
cei ce se vâră în case și robesc femeioare încărcate de păcate, mânate de felurite pofte, 7totdeauna învățând și neputând veni
3.7
1 Tim. 2.4
niciodată la cunoștința deplină a adevărului. 8Și după cum
3.8
Ex. 7.11
Iane și Iambre s‐au împotrivit lui Moise, așa și aceștia se împotrivesc adevărului, oameni
3.8
1 Tim. 6.5
stricați la minte, netrebnici
3.8
Rom. 1.282 Cor. 13.5Tit 1.16
în ce privește credința. 9Dar nu vor înainta mai mult, căci nebunia lor va fi învederată tuturor, cum
3.9
Ex. 7.12
8.18
9.11
a fost și a acelora.

Să rămână tare în credință

10Tu însă

3.10
Fil. 2.221 Tim. 4.6
mi‐ai urmat de aproape învățătura, felul vieții, planul, credința, îndelunga răbdare, iubirea, răbdarea, 11prigonirile, suferințele, ce fel mi s‐au făcut în
3.11
Fapte. 13.45,50
Antiohia, în
3.11
Fapte. 14.2,5
Iconia, în
3.11
Fapte. 11.19
Listra: ce fel de prigoniri am răbdat, și din
3.11
Ps. 31.192 Cor. 1.10
toate m‐a scăpat Domnul. 12Și toți
3.12
Ps. 34.19Mat. 16.24In. 17.14Fapte. 14.221 Cor. 15.191 Tes. 3.3
care voiesc să trăiască în cucernicie în Hristos Isus vor fi prigoniți. 13Oamenii răi însă
3.13
2 Tes. 2.111 Tim. 4.1
și amăgitori vor înainta spre mai rău ducând în rătăcire și fiind duși în rătăcire. 14Iar tu
3.14
Cap. 1.13;
2.2
rămâi în cele ce ai învățat și ai fost întărit, deoarece știi de la cine le‐ai învățat. 15Și fiindcă din pruncie cunoști Scripturile sfinte
3.15
In. 5.39
, care pot să te facă înțelept spre mântuire, prin credința care este în Hristos Isus. 16Orice
3.16
2 Pet. 1.20,21
scriptură este insuflată de Dumnezeu și folositoare
3.16
Rom. 15.4
spre învățătură, spre mustrare, spre îndreptare, spre înțelepțirea care este în dreptate, 17ca
3.17
1 Tim. 6.11
omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit, gătit
3.17
Cap. 2.21.

deplin spre orice lucrare bună.