Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
4

Stăruința în propovăduire

41Mărturisesc

4.1
1 Tim. 5.21
6.13
înaintea lui Dumnezeu și a lui Hristos Isus, care
4.1
Fapte. 10.42
are să judece viii și morții, atât pe arătarea lui cât și pe împărăția lui: 2propovăduiește cuvântul, stăruiește la vreme, ne la vreme, mustră
4.2
1 Tim. 5.20Tit 1.13
2.15
, ceartă, îndeamnă
4.2
1 Tim. 4.13
cu orice îndelungă răbdare și învățătură. 3Căci
4.3
Cap. 3.1.

va fi o vreme când nu vor suferi învățătura
4.3
1 Tim. 1.10
sănătoasă, ci își vor îngrămădi învățători după
4.3
Cap. 3.6.

poftele lor, fiind gâdilați la auz, 4și își vor întoarce auzul de la adevăr, și se vor abate
4.4
1 Tim. 1.4
4.7Tit 1.14
la basme. 5Tu însă fii treaz în toate, suferă
4.5
Cap. 1.8;
2.3
răul, fă lucru de evanghelist
4.5
Fapte. 21.8Ef. 4.11
, împlinește‐ți bine slujba. 6Căci eu
4.6
Fil. 2.17
sunt chiar turnat ca o jertfă de băutură și vremea mutării
4.6
Fil. 1.232 Pet. 1.14
mele este aproape.

Timotei rugat să vină la Pavel

7M‐am luptat

4.7
1 Cor. 9.24,25Fil. 3.141 Tim. 6.12Evr. 12.1
lupta cea bună, am sfârșit alergarea, am păzit credința; 8de acum îmi stă înainte cununa
4.8
1 Cor. 9.25Iac. 1.121 Pet. 5.4Ap. 2.10
dreptății, pe care mi‐o va da Domnul, dreptul Judecător, în
4.8
Cap. 1.12.

ziua aceea, dar nu numai mie, ci și tuturor celor ce au iubit arătarea lui. 9Silește‐te să vii curând la mine. 10Căci
4.10
Col. 4.14Flm. 21
Dima m‐a părăsit, fiindcă a iubit
4.10
1 In. 2.15
veacul de acum și a plecat la Tesalonic, Crescens în Galatia, Tit în Dalmatia. 11Numai
4.11
Cap. 1.15.

Luca
4.11
Col. 4.14Flm. 21
este cu mine. Ia pe Marcu
4.11
Fapte. 12.25
15.37Col. 4.10
și adu‐l cu tine, căci îmi este folositor pentru slujbă. 12Pe Tihic
4.12
Fapte. 20.4Ef. 6.21Col. 4.7Tit 3.12
l‐am trimis la Efes. 13Când vii, adu‐mi mantaua pe care am lăsat‐o în Troa la Carp și cărțile, mai ales cele de piele. 14Alexandru
4.14
Fapte. 19.331 Tim. 1.20
arămarul mi‐a făcut multe rele: Domnul îi va da
4.14
2 Sam. 3.39Ps. 28.4Ap. 18.6
după faptele lui. 15Păzește‐te și tu de el; căci tare s‐a împotrivit cuvintelor noastre. 16În întâia mea apărare nimeni nu mi‐a venit în ajutor, ci
4.16
Cap. 1.15.

toți m‐au părăsit: să
4.16
Fapte. 7.60
nu li se pună în socoteală. 17Dar
4.17
Mat. 10.19Fapte. 23.11
27.23
Domnul a stat lângă mine și m‐a întărit, ca
4.17
Fapte. 9.15
26.17,18Ef. 3.8
prin mine să fie vestită pe deplin propovăduirea și să audă toate Neamurile; și am fost scăpat din
4.17
Ps. 22.212 Pet. 2.9
gura leului. 18Domnul
4.18
Ps. 121.7
mă va scăpa de orice lucru rău și mă va mântui până la împărăția lui cea cerească. A lui
4.18
Rom. 11.36Gal. 1.5Evr. 13.21
să fie slava în vecii vecilor! Amin.

Urări de sănătate

19Îmbrățișează pe Priscila

4.19
Fapte. 18.2Rom. 16.3
și Acuila și casa
4.19
2 Tim. 1.16
lui Onisifor. 20Erast
4.20
Fapte. 19.22Rom. 16.23
a rămas în Corint, iar pe Trofim
4.20
Fapte. 20.4
21.29
l‐am lăsat în Milet bolnav. 21Silește‐te
4.21
Vers. 9.

să vii înainte de iarnă. Te îmbrățișează Eubul și Pudens și Linus și Claudia și toți frații. 22Domnul
4.22
Gal. 6.18Flm. 25
Isus Hristos fie cu duhul tău! Harul fie cu voi.